B. MalaysiaEnglishDeutsch

|

|

This site
is mobile
responsive


>Kenapa Malaysia>Statistik Pelaburan
Pelaburan Diluluskan
(Keseluruhan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkilangan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkhidmatan)
Pelaburan Keseluruhan
(Sektor Utama)
Prestasi
Pelaburan

Pelaburan Swasta Diluluskan dalam Pelbagai Sektor Ekonomi, 2020 & 2019

 

RINGKASAN BILANGAN PELUANG PEKERJAAN PELABURAN DOMESTIK (RM JUTA) * PELABURAN ASING (RM JUTA) * JUMLAH PELABURAN (RM JUTA) *
   2020 2019  2020 2019  2020 2019  2020 2019  2020 2019
Sektor
Utama
23 66 831 1,026 4,983.4 3,218.4 1,057.4 3,799.9 6,040.9 7,018.3
Sektor Perkilangan 1,049 988 80,190 78,606 34,680.7 28,288.5 56,579.9 54,444.1 91,260.6 82,732.5
Sektor Perkhidmatan 3,527 4,233 33,652 44,441 60,168.5 96,968.4 6,529.5 24,664.2 66,698.0 121,632.6
Jumlah 4,599 5,287 114,673 124,073 99,832.6 128,475.3 64,166.8 82,908.2 163,999.5 211,383.5
 
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkilangan)

Gambaran Keseluruhan : Projek Diluluskan, 2020 & 2019

 

  2020 2019
Baharu  Pembesaran/Pelbagaian Jumlah  Baharu  Pembesaran/Pelbagaian Jumlah 
Bilangan  547 502 1,049 535 453 988
Peluang Pekerjaan 56,003 24,187 80,190 47,000 31,606 78,606
Jumlah Pelaburan Modal (RM juta) 61,058.7 30,201.9 91,260.6 45,203.4 37,529.1 82,732.5
– Pelaburan Domestik * 24,305.9 10,374.8 34,680.7 17,425.1 10,863.4 28,288.5
– Pelaburan Asing  * 36,752.8 19,827.1 56,579.9 27,778.3 26,665.8 54,444.1
  2020 2019
Baharu  Pembesaran/Pelbagaian Jumlah  Baharu  Pembesaran/Pelbagaian Jumlah 
Bilangan 547 502 1,049 535 453 988
Peluang Pekerjaan 56,003 24,187 80,190 47,000 31,606 78,606
Jumlah Pelaburan Modal (USD juta) 15,151.0 7,494.3 22,645.3 11,052.2 9,175.8 20,228.0
– Pelaburan Domestik * 6,031.2 2,574.4 8,605.6 4,260.4 2,656.1 6,916.5
– Pelaburan Asing * 9,119.8 4,919.9 14,039.7 6,791.8 6,519.7 13,311.5

 

 

Nota :* Disebabkan pembundaran, angka-angka yang tertera dalam dokumen ini mungkin apabila ditambah, tidak menepati jumlah yang dinyatakan

2020 : US$1 = RM4.03
2019: US$1 = RM4.09

 

 

 

 

Projek Diluluskan mengikut Negara Utama,    2020 & 2019

 

Negara 2020 2019
Pelaburan Asing (RM juta)
China 17,752.4 15,300.3
Singapura 8,832.6 5,614.2
Belanda 6,536.9 997.4
Negara  2020 2019
Pelaburan Asing (USD juta)
China 4,405.1 3,740.9
Singapura 2,191.7 1,372.7
Belanda 1,622.1 243.9

 

 

Nota :* Disebabkan pembundaran, angka-angka yang tertera dalam dokumen ini mungkin apabila ditambah, tidak menepati jumlah yang dinyatakan

2020 : US$1 = RM4.03
2019: US$1 = RM4.09

 

 

 

 

Projek Diluluskan mengikut Negeri, 2020 & 2019

 

 
Negeri  2020 2019
Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Pelaburan Modal* (RM juta) Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Pelaburan Modal* (RM juta)
Selangor 6,946.0 11,479.1 18,425.2 6,625.4 10,414.9 17,040.2
Sarawak 477.9 15,252.6 15,730.5 837.4 1,745.1 2,582.5
Pulau Pinang 3,562.8 10,550.2 14,113.0 1,854.9 15,000.4 16,855.4

 

Negeri  2020 2019
Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Pelaburan Modal* (USD juta) Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Pelaburan Modal* ( USD juta)
Selangor 1,723.6 2,848.4 4,572.0 1,619.9 2,546.4 4,166.3
Sarawak 118.6 3,784.8 3,903.3 204.7 426.7 631.4
Pulau Pinang 884.1 2,617.9 3,502.0 453.5 3,667.6 4,121.1

 

 

Nota :* Disebabkan pembundaran, angka-angka yang tertera dalam dokumen ini mungkin apabila ditambah, tidak menepati jumlah yang dinyatakan

2020 : US$1 = RM4.03
2019: US$1 = RM4.09

 

 

 

 

Projek Diluluskan mengikut Industri Utama, 2020 & 2019

 

Industri 2020 2019
Pelaburan Domestik*
(RM Juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Pelaburan Modal* (RM juta) Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta) Jumlah Pelaburan Modal* (RM Juta)
Elektrikal dan Elektronik 2,087.6 13,550.8 15,638.4 3,866.1 21,793.5 25,659.6
Produk Petroleum
(termasuk Petrokimia)
12,551.1 2,942.6 15,493.7 2,066.8 1,099.0 3,165.8
Produk Logam Asas 331.1 14,053.7 14,384.8 263.3 431.1 694.4
Kertas, Percetakan & Penerbitan 918.9 6,918.7 7,837.6 515.6 10,239.3 10,754.9
Jentera & Kelengkapan 2,321.6 4,764.1 7,085.7 1,581.1 2,880.9 4,461.9
Bahan Kimia & Produk Kimia 1,636.5 4,633.8 6,270.3 2,103.3 2,648.6 4,751.9
Produk Getah 3,889.8 405.8 4,295.6 1,562.1 3,018.5 4,580.5

 

Industri 2020 2019
Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Pelaburan Modal* (USD juta) Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta) Jumlah Pelaburan Modal* (USD Juta)
Elektrikal dan Elektronik 518.0 3,362.5 3,880.5 945.3 5,328.5 6,273.8
Produk Petroleum (termasuk Petrokimia) 3,114.4 730.2 3,844.6 505.3 268.7 774.0
Produk Logam Asas 82.2 3,487.3 3,569.4 64.4 105.4 169.8
Kertas, Percetakan & Penerbitan 228.0 1,716.8 1,944.8 126.1 2,503.5 2,629.6
Jentera & Kelengkapan 576.1 1,182.2 1,758.2 386.6 704.4 1,090.9
Bahan Kimia & Produk Kimia 406.1 1,149.8 1,555.9 514.3 647.6 1,161.8
Produk Getah 965.2 100.7 1,065.9 381.9 738.0 1,119.9

 

 

Nota :* Disebabkan pembundaran, angka-angka yang tertera dalam dokumen ini mungkin apabila ditambah, tidak menepati jumlah yang dinyatakan

2020 : US$1 = RM4.03
2019: US$1 = RM4.09

 

 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkhidmatan )

Pelaburan Swasta Diluluskan dalam Sektor Perkhidmatan,  2020 & 2019

 

  Bilangan  Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik (RM juta)* Pelaburan Asing (RM juta)* Jumlah Pelaburan  (RM juta)*
Subsektor Perkhidmatan  2020 2019
 2020 2019
 2020 2019
 2020 2019
 2020 2019
Pertubuhan Global 141 169 704 1,058 0.0 0.0 595.2 11,751.4 595.2 11,751.4
Perkhidmatan Sokongan 745 536 6,278 4,065 4,389.6 4,748.4 788.3 908.3 5,177.8 5,656.7
Status MSC 45 0 3,794 0 2,593.4 0.0 1,323.5 0.0 3,917.0 0.0
Pengangkutan 7 9 0 0 394.9 431.4 37.6 70.0 432.5 501.4
Hartanah 1,045 1,279 NA NA 31,250.0 40,852.6 0.0 0.0 31,250.0 40,852.6
Utiliti NA NA 0 3 10,762.3 33,083.7 0.0 0.0 10,762.3 33,083.7
Telekomunikasi** 426 537 NA NA 5,158.9 7,979.0 0.0 0.0 5,158.9 7,979.0
Perdagangan Pengedaran 613 1,136 18,186 30,379 750.6 1,172.3 2,986.1 10,525.4 3,736.6 11,697.8
Hotel & Pelancongan 38 71 2,088 5,625 2,812.1 4,815.4 21.6 301.9 2,833.7 5,117.3
Perkhidmatan Kewangan 28 24 221 119 1,743.9 3,426.6 757.1 718.0 2,500.9 4,144.6
Perkhidmatan Kesihatan 0 7 0 772 0.0 110.5 0.0 227.6 0.0 338.1
Perkhidmatan Pendidikan 429 463 1,887 2,360 184.1 348.2 10.9 121.6 195.0 469.8
Perkhidmatan Lain 10 2 494 60 128.9 0.3 9.2 40.0 138.1 40.2
Jumlah  3,527 4,233 33,652 44,441 60,168.5 96,968.4 6,529.5 24,664.2 66,698.0 121,632.6

Nota :

* : Disebabkan pembundaran, angka-angka yang tertera dalam dokumen ini mungkin apabila ditambah, tidak menepati jumlah yang dinyatakan

** : Data untuk adalah sehingga September 2020

NA: Data tidak dapat diperolehi    

Pelaburan Diluluskan (Sektor Utama)

Pelaburan Diluluskan  dalam Sektor Utama , 2020 & 2019

Sektor Utama Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik (RM juta)* Pelaburan Asing (RM juta)* Jumlah Pelaburan (RM juta)*
   2020 2019  2020 2019  2020 2019   2020 2019   2020 2019
Pertanian 1 9 3 407 2.4 135.1 0.0 0.0 2.4 135.1
Perlombongan 11 38 24 106 4,954.0 2,791.7 1,057.4 3,799.9 6,011.5 6,591.7
Perladangan & Komoditi 11 19 804 513 27.0 291.6 0.0 0.0 27.0 291.6
Jumlah  23 66 831 1,026 4,983.4 3,218.4 1,057.4 3,799.9 6,040.9 7,018.3
Nota * : Disebabkan pembundaran, angka-angka yang tertera dalam dokumen ini mungkin apabila ditambah, tidak menepati jumlah yang dinyatakan
 

Prestasi Pelaburan

MUAT TURUN VERSI  PDF
Tahun  siaran media laporan/ Infografik / slaid pembentangan
2020 English Bahasa Malaysia English InfographicInfografik Slaid Pembentangan
Q3/2020 English N/A N/A N/A N/A
IH/2020 English N/A N/A N/A N/A
Q1/2020 English N/A N/A N/A N/A
2019 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2019 English N/A N/A N/A N/A
IH/2019 English N/A N/A N/A N/A
Q1/2019 English N/A N/A N/A N/A
2018 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
2017 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2017 English N/A N/A N/A N/A
1H 2017 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2016 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q2/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
Q1/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2015 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2015 English N/A N/A N/A N/A
1H2015 English N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
Q1/2015 English N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2014 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Infographic /Infografik Slaid Pembentangan
2013 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2013 English N/A N/A N/A N/A
Q2/2013 English N/A N/A N/A N/A
Q1/2013 English N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2012 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
2011 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
2010 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2009 English Bahasa Malaysia English Corrigendum Bahasa Malaysia N/A
2008 English Bahasa Malaysia English Corrigendum Bahasa Malaysia N/A
2007 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia N/A
2006 English Bahasa Malaysia English Corrigendum Bahasa Malaysia N/A

Dapatkan Pengetahuan Berharga daripada Koleksi Laporan Kami

Klik di sini untuk memuat turun data statistik terkini

 

Terokai landskap perniagaan semasa di Malaysia

Ekonomi Malaysia yang dinamik dan kukuh menawarkan banyak peluang dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan kepada pelabur.

 

 

Perkilangan

Penggerak utama pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan perhubungan industri maju dan mundur serta pemacu Perindustrian 4.0

 

 

 

Perkhidmatan

Sektor yang semakin berkembang dengan tumpuan yang semakin meningkat pada teknologi tinggi, memberikan kelebihan daya saing bagi industri lain

 

Hubungi Wakil Kami

Kehadiran global kami bermaksud kami sentiasa bersedia untuk membantu. Hubungi kami dan melabur di Malaysia hari ini.
wpChatIcon
X