B. MalaysiaEnglishDeutsch日本語简体中文한국어
contrastBtngrayscaleBtn oku-icon

|

plusBtn crossBtn minusBtn

|

This site
is mobile
responsive


>Kenapa Malaysia>Statistik Pelaburan
Pelaburan Diluluskan
(Keseluruhan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkilangan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkhidmatan)
Pelaburan Keseluruhan
(Sektor Utama)
Prestasi
Pelaburan

Pelaburan Swasta yang Diluluskan Dalam Pelbagai Sektor Ekonomi, Januari-Jun 2023 / Januari-Jun 2022 / Januari-Disember 2022

 

RINGKASAN Bilangan  PELUANG PEKERJAAN  PELABURAN DOMESTIK
(RM JUTA)*
PELABURAN ASING
(RM JUTA) *
JUMLAH PELABURAN
(RM JUTA) *
  Jan- Jun, 2023 Jan- Jun, 2022 2022 Jan- Jun, 2023 Jan- Jun, 2022 2022 Jan- Jun, 2023 Jan- Jun, 2022 2022 Jan- Jun, 2023 Jan- Jun, 2022 2022 Jan- Jun, 2023 Jan- Jun, 2022 2022
Sektor Utama 42 40 72 347 521 813 3,808.5 2,824.4 13,951.0 1,529.4 1,533.9 12,437.1 5,337.9 4,358.3 26,388.1
Sektor Perkilangan 421 373 801 26,759 36,097 76,093 10,990.0 7,813.4 18,252.8 33,868.5 35,930.1 66,021.3 44,858.5 43,743.5 84,274.1
Sektor Perkhidmatan 2,188 1,554 3,644 24,747 26,122 63,534 54,441.2 33,137.8 72,216.8 27,929.2 53,139.7 84,877.0 82,370.4 86,277.5 157,093.9
Total 2,651 1,967 4,517 51,853 62,740 140,440 69,239.7 43,775.6 104,420.7 63,327.1 90,603.7 163,335.4 132,566.8 134,379.3 267,756.0
Nota:
*-Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkilangan)

Gambaran Keseluruhan : Projek Diluluskan Januari-Jun 2023 / Januari-Jun 2022 / Januari-Disember 2022

 

Ringgit Malaysia – RM
  Januari – Jun 2023 Januari – Jun 2022 Januari – Disember 2022
Baharu  Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 210 211 421 182 191 373 1,173 474 1,647
Peluang Pekerjaan 14,448 12,311 26,759 15,751 20,346 36,097 50,266 38,133 88,399
Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) 22,853.9 22,004.6 44,858.5 17,304.3 26,439.2 43,743.5 117,324.8 49,490.7 166,815.5
-Pelaburan Domestik* 6,555.0 4,435.1 10,990.0 2,756.8 5,056.5 7,813.4 23,064.7 8,593.2 31,657.8
-Pelaburan Asing* 16,298.9 17,569.6 33,868.5 14,547.4 21,382.7 35,930.1 94,260.1 40,897.5 135,157.7

 

US Dollar – USD
  Januari – Jun 2023 Januari – Jun 2022 Januari – Disember 2022
Baharu Pembesaran/
Pelbagaian
Jumlah Baharu Pembesaran/
Pelbagaian
Jumlah Baharu Pembesaran/
Pelbagaian
Jumlah
Bilangan 210 211 421 182 191 373 1,173 474 1,647
Peluang Pekerjaan 14,448 12,311 26,759 15,751 20,346 36,097 50,266 38,133 88,399
Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) 4,893.8 4,711.9 9,605.7 3,932.8 6,008.9 9,941.7 26,544.1 11,197.0 37,741.1
-Pelaburan Domestik* 1,403.6 949.7 2,353.3 626.6 1,149.2 1,775.8 5,218.2 1,944.2 7,162.4
-Pelaburan Asing* 3,490.1 3,762.2 7,252.4 3,306.2 4,859.7 8,165.9 21,325.8 9,252.8 30,578.7

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Jan-Jun, 2023 : US$1 = RM4.67

Jan-Jun, 2022 : US$1 = RM4.40
2022 : US$1 = RM4.42

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari-Jun 2023 / Januari-Jun 2022 / Januari-Disember 2022

 

Ringgit Malaysia – RM
Negara Januari – Jun 2023 Januari – Jun 2022 Januari – Disember 2022
Bilangan Pelaburan Asing* (RM juta) Bilangan Pelaburan Asing* (RM juta) Bilangan Pelaburan Asing* (RM juta)
Belanda 9 8,406.8 6 3,411.1 11 8,784.2
Jepun 17 7,666.8 17 3,219.0 35 9,184.7
Republik Rakyat China 24 6,234.0 29 8,231.7 46 9,554.9

 

US Dollar – USD
Negara Januari – Jun 2023 Januari – Jun 2022 Januari – Disember 2022
Bilangan Pelaburan Asing*
(USD juta)
Bilangan Pelaburan Asing*
(USD juta)
Bilangan Pelaburan Asing*
(USD juta)
Belanda 9 1,800.2 6 775.3 11 1,987.4
Jepun 17 1,641.7 17 731.6 35 2,078.0
Republik Rakyat China 24 1,334.9 29 1,870.8 46 2,161.8

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Jan-Mac, 2023 : US$1 = RM4.41

Jan-Mac, 2022 : US$1 = RM4.20
2022 : US$1 = RM4.42

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Negeri, Januari-Jun 2023 / Januari-Jun 2022 / Januari-Disember 2022

 

Ringgit Malaysia – RM
Negeri  Januari – Jun 2023 Januari – Jun 2022 Januari – Disember
2022
Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta)
Selangor 3,503.0 11,248.4 14,751.4 1,695.2 3,437.8 5,133.0 4,642.0 7,565.7 12,207.7
Kedah 1,385.7 11,861.6 13,247.2 465.1 9,003.2 9,468.3 871.1 11,112.1 11,983.2
Pulau Pinang 1,434.0 2,823.9 4,257.9 2,997.5 4,990.7 7,988.3 3,951.9 9,759.1 13,710.9

 

US Dollar – USD
Negeri Januari – Jun 2023 Januari – Jun 2022 Januari – Disember
2022
Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta)
Selangor 750.1 2,408.6 3,158.8 385.3 781.3 1,166.6 1,050.2 1,711.7 2,761.9
Kedah 296.7 2,539.9 2,836.7 105.7 2,046.2 2,151.9 197.1 2,514.1 2,711.1
Pulau Pinang 307.1 604.7 911.8 681.3 1,134.3 1,815.5 894.1 2,207.9 3,102.0

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Jan-Jun, 2023 : US$1 = RM4.67

Jan-Jun, 2022 : US$1 = RM4.40
2022 : US$1 = RM4.42

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Industri, Januari-Jun 2023 / Januari-Jun 2022 / Januari-Disember 2022

 

Ringgit Malaysia – RM
Industri Januari – Jun 2023 Januari – Jun 2022 Januari – Disember
2022
Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta) Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta) Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta)
Produk Elektrikal dan Elektronik 806.4 12,186.8 12,993.3 1,131.0 18,398.6 19,529.6 1,398.6 27,853.1 29,251.7
Jentera dan Kelengkapan 993.0 9,478.5 10,471.5 2,327.1 1,024.3 3,351.4 3,075.9 5,274.3 8,350.2
Kelengkapan Pengangkutan 304.9 4,283.9 4,588.8 672.2 304.8 977.0 1,446.5 6,602.7 8,049.1
Produk Galian Bukan Logam 1,959.0 2,214.1 4,173.1 268.1 4,501.2 4,769.3 490.9 5,331.9 5,822.8
Produk Logam Fabrikasi 3,455.7 365.2 3,820.9 503.3 229.3 732.6 889.1 765.6 1,654.7

 

US Dollar – USD
Industri Januari – Jun 2023 Januari – Jun 2022 Januari – Disember
2022
Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta) Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta) Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta)
Produk Elektrikal dan Elektronik 172.7 2,609.6 2,782.3 257.0 4,181.5 4,438.5 316.4 6,301.6 6,618.0
Jentera dan Kelengkapan 212.6 2,029.6 2,242.3 528.9 232.8 761.7 695.9 1,193.3 1,889.2
Kelengkapan Pengangkutan 65.3 917.3 982.6 152.8 69.3 222.0 327.3 1,493.8 1,821.1
Produk Galian Bukan Logam 419.5 474.1 893.6 60.9 1,023.0 1,083.9 111.1 1,206.3 1,317.4
Produk Logam Fabrikasi 740.0 78.2 818.2 114.4 52.1 166.5 201.2 173.2 374.4

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Jan-Jun, 2023 : US$1 = RM4.67

Jan-Jun, 2022 : US$1 = RM4.40
2022 : US$1 = RM4.42

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkhidmatan)

Pelaburan Swasta Diluluskan dalam Sektor Perkhidmatan,
Januari-Jun 2023 / Januari-Jun 2022 / Januari-Disember 2022

 

SEKTOR PERKHIDMATAN BILANGAN PELUANG PEKERJAAN PELABURAN DOMESTIK
(RM JUTA)*
PELABURAN ASING
(RM JUTA)*
JUMLAH MODAL PELABURAN
(RM JUTA)*
Jan-Jun, 2023 Jan-Jun, 2022 2022
Jan-Jun, 2023 Jan-Jun, 2022 2022 Jan-Jun, 2023 Jan-Jun, 2022 2022 Jan-Jun, 2023 Jan-Jun, 2022 2022 Jan-Jun, 2023 Jan-Jun, 2022 2022
Pertubuhan Global 45 43 102 527 894 1,223 745.5 901.4 901.4 80.5 850.6 1,069.8 826.1 1,752.0 1,971.3
Perkhidmatan Sokongan 419 501 788 2,135 3,954 4,875 2,912.6 2,067.3 3,743.7 245.4 162.3 446.5 3,158.0 2,229.6 4,190.2
Perkhidmatan Pengangkutan 12 12 30 287 159 390 375.4 699.1 1,475.7 0.0 0.0 0.0 375.4 699.1 1,475.7
Hartanah 836 315 754 0 NA NA 30,748.7 10,975.5 28,959.2 0.0 0.0 0.0 30,748.7 10,975.5 28,959.2
Utiliti 24 9 20 0 NA NA 3,805.5 5,045.1 11,409.0 0.0 0.0 0.0 3,805.5 5,045.1 11,409.0
Maklumat dan Komunikasi 188 183 391 10,911 3,765 13,712 5,119.6 9,371.8 14,550.2 24,002.2 47,049.3 72,147.4 29,121.9 56,421.1 86,697.6
Perdagangan Pengedaran 528 306 1,242 10,183 14,158 35,948 6,307.5 23.8 852.7 1,863.1 2,110.8 5,379.7 8,170.6 2,134.6 6,232.4
Hotel & Pelancongan 7 9 16 135 1,464 1,917 112.2 1,463.0 1,632.3 29.7 371.8 433.8 141.9 1,834.8 2,066.1
Perkhidmatan Kewangan 27 22 49 119 28 124 3,855.2 2,049.4 5,798.3 1,678.1 2,593.7 5,397.8 5,533.3 4,643.1 11,196.1
Perkhidmatan Kesihatan 1 3 6 5 1,056 4,098 0.0 367.9 2,137.7 29.2 1.3 1.3 29.2 369.1 2,138.9
Perkhidmatan Pendidikan 99 145 237 445 644 1,247 449.1 70.9 617.3 1.0 0.0 0.7 450.1 70.9 618.0
Lain-Lain 2 6 9 0 0 0 9.8 102.5 139.3 0.0 0.0 0.0 9.8 102.5 139.3
Jumlah  2,188 1,554 3,644 24,747 26,122 63,534 54,441.2 33,137.8 72,216.8 27,929.2 53,139.7 84,877.0 82,370.4 86,277.5 157,093.9

Nota:

NA – Perangkaan tidak tersedia

* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

Pelaburan Diluluskan (Sektor Utama)

Pelaburan Diluluskan dalam Sektor Utama, Januari-Jun 2023 / Januari-Jun 2022 / Januari-Disember 2022

<

SEKTOR UTAMA BILANGAN PELUANG PEKERJAAN PELABURAN DOMESTIK
(RM JUTA)*
PELABURAN ASING
(RM JUTA)*
JUMLAH PELABURAN
(RM JUTA)*
  Jan-Jun, 2023 Jan-Jun, 2022 2022 Jan-Jun, 2023 Jan-Jun, 2022 2022 Jan-Jun, 2023 Jan-Jun, 2022 2022 Jan-Jun, 2023 Jan-Jun, 2022 2022 Jan-Jun, 2023 Jan-Jun, 2022 2022
Pertanian 0 8 10 0 255 279 0.0 129.2 140.7 0.0 13.7 13.7 0.0 142.9 154.4
Perlombongan 26 10 26 12 78 153 3,595.7 532.0 11,576.2 1,529.4 1,516.2 12,419.3 5,125.2 2,048.2 23,995.5
Perladangan & Komoditi 16 22 36 335 188 381 212.7 2,163.3 2,234.2 0.0 4.0 4.0 212.7 2,167.3 2,238.2
Jumlah 42 40 72 347 521 813 3,808.5 2,824.4 13,951.0 1,529.4 1,533.9 12,437.1 5,337.9 4,358.3 26,388.1
Nota:
*- Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Prestasi Pelaburan

MUAT TURUN VERSI  PDF
Tahun siaran media laporan/ Infografik / slaid pembentangan
1H/2023 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
Q1/2023 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
2022 English Bahasa Malaysia English N/A Infographic / Infografik Slaid Pembentangan
Q3/2022 English Bahasa Malaysia N/A N/A Infographic / Infografik N/A
1H/2022 English Bahasa Malaysia N/A N/A Infographic / Infografik N/A
Q1/2022 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
2021 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Infographic / Infografik Slaid Pembentangan
Q3/2021 English N/A N/A N/A N/A N/A
1H/2021 English N/A N/A N/A Infographic N/A
Q1/2021 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
2020 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia InfographicInfografik Slaid Pembentangan
Q3/2020 English N/A N/A N/A N/A N/A
1H/2020 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q1/2020 English N/A N/A N/A N/A N/A
2019 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia N/A Slaid Pembentangan
Q3/2019 English N/A N/A N/A N/A N/A
1H/2019 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q1/2019 English N/A N/A N/A N/A N/A
2018 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
2017 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q3/2017 English N/A N/A N/A N/A N/A
1H 2017 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
2016 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q2/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
Q1/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
2015 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q3/2015 English N/A N/A N/A N/A N/A
1H2015 English N/A N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
Q1/2015 English N/A N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2014 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Infographic /Infografik Slaid Pembentangan
2013 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q3/2013 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q2/2013 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q1/2013 English N/A N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2012 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
2011 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
2010 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
2009 English Bahasa Malaysia English / Corrigendum Bahasa Malaysia NA N/A
2008 English Bahasa Malaysia English / Corrigendum Bahasa Malaysia NA N/A
2007 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA N/A
2006 English Bahasa Malaysia English / Corrigendum Bahasa Malaysia NA N/A

Dapatkan Pengetahuan Berharga daripada Koleksi Laporan Kami

Klik di sini untuk memuat turun data statistik terkini

 

Terokai landskap perniagaan semasa di Malaysia

Ekonomi Malaysia yang dinamik dan kukuh menawarkan banyak peluang dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan kepada pelabur.

 

 

Perkilangan

Penggerak utama pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan perhubungan industri maju dan mundur serta pemacu Perindustrian 4.0

 

 

 

Perkhidmatan

Sektor yang semakin berkembang dengan tumpuan yang semakin meningkat pada teknologi tinggi, memberikan kelebihan daya saing bagi industri lain

 

Hubungi Wakil Kami

Kehadiran global kami bermaksud kami sentiasa bersedia untuk membantu. Hubungi kami dan melabur di Malaysia hari ini.
wpChatIcon