B. MelayuEnglishDeutsch日本語简体中文한국어
contrastBtngrayscaleBtn oku-icon

|

plusBtn crossBtn minusBtn

|

This site
is mobile
responsive


>Kenapa Malaysia>Statistik Pelaburan
Pelaburan Diluluskan
(Keseluruhan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkilangan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkhidmatan)
Pelaburan Keseluruhan
(Sektor Utama)
Prestasi
Pelaburan

Pelaburan Diluluskan (Keseluruhan)

Pelaburan Swasta yang Diluluskan Dalam Pelbagai Sektor Ekonomi, Januari – Disember 2023 / Januari – Disember 2022

 

Ringgit Malaysia – RM
Ringkasan Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik
(RM juta) *
Pelaburan Asing
(RM juta) *
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta) *
  2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022
Sektor Utama 75 72 661 813 7,103.7 13,951.0 1,977.3 12,437.1 9,081.1 26,388.1
Sektor Perkilangan 883 801 73,939 76,093 23,529.5 18,252.8 128,438.2 66,021.3 151,967.7 84,274.1
Sektor Perkhidmatan 4,143 3,644 52,732 63,534 110,456.3 72,216.8 57,949.9 84,877.0 168,406.2 157,093.9
Jumlah 5,101 4,517 127,332 140,440 141,089.6 104,420.7 188,365.4 163,335.4 329,455.0 267,756.0

 

US Dollar – USD
Ringkasan Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik
(USD juta) *
Pelaburan Asing
(USD juta) *
Jumlah Modal Pelaburan
(USD juta) *
  2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022
Sektor Utama 75 72 661 813 1,547.7 3,156.3 430.8 2,813.8 9,081.1 5,970.2
Sektor Perkilangan 883 801 73,939 76,093 5,126.3 4,129.6 27,982.2 14,936.9 33,108.4 19,066.5
Sektor Perkhidmatan 4,143 3,644 52,732 63,534 24,064.6 16,338.7 12,625.2 19,202.9 36,689.8 35,541.6
Jumlah 5,101 4,517 127,332 140,440 30,738.5 23,624.6 41,038.2 36,953.7 71,776.7 60,578.3

 

 

Nota :
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

2023: US$1 = RM4.59

2022: US$1 = RM4.42

 

 

 

 

Pelaburan Swasta Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari – Disember 2023 / Januari – Disember 2022

 

Ringgit Malaysia – RM
Negara Januari – Disember 2023 Januari – Disember 2022
Bilangan Pelaburan Asing*
(RM juta)
Bilangan Pelaburan Asing*
(RM juta)
Singapura 301 43,691.8 250 13,466.8
Belanda 37 35,513.6 44 20,368.1
Amerika Syarikat 62 21,531.2 51 29,160.0

 

US Dollar – USD
Country Januari – Disember 2023 Januari – Disember 2022
Bilangan Pelaburan Asing*
(USD juta)
Number Pelaburan Asing*
(USD juta)
Singapura 301 9,518.9 250 3,046.8
Belanda 37 7,737.2 44 4,608.2
Amerika Syarikat 62 4,690.9 51 6,597.3

 

 

Nota:
*Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

2023: US$1 = RM4.59

2022: US$1 = RM4.42

 

 

 

 

Pelaburan Swasta Diluluskan Mengikut Negeri, Januari – Disember 2023 / Januari – Disember 2022

 

Ringgit Malaysia – RM
Negeri Januari – Disember 2023 Januari – Disember 2022
Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Pulau Pinang 10,230.6 61,651.3 71,881.9 6,172.4 10,157.1 16,329.4
W.P. Kuala Lumpur 27,790.1 30,559.7 58,349.8 15,408.3 9,635.7 25,044.0
Selangor 37,926.0 17,337.4 55,263.4 27,455.1 33,030.2 60,485.3

 

US Dollar – USD
Negeri Januari – Disember 2023 Januari – Disember 2022
Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Pulau Pinang 2,228.9 13,431.6 15,660.5 1,396.5 2,298.0 3,694.4
W.P. Kuala Lumpur 6,054.5 6,657.9 12,712.4 3,486.0 2,180.0 5,666.1
Selangor 8,262.8 3,777.2 12,040.0 6,211.6 7,472.9 13,684.5

 

 

Note:
* Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

2023: US$1 = RM4.59
2022: US$1 = RM4.42

 

 

 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkilangan)

Gambaran Keseluruhan : Projek Diluluskan, Januari – Disember 2023 / Januari – Disember 2022

 

Ringgit Malaysia – RM
  Januari – Disember 2023 Januari – Disember 2022
Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 435 448 883 416 385 801
Peluang Pekerjaan 36,626 37,313 73,939 39,027 37,066 76,093
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
56,451.5 95,516.3 151,967.7 35,019.7 49,254.4 84,274.1
– Pelaburan Domestik* 14,095.1 9,434.4 23,529.5 9,760.9 8,491.9 18,252.8
– Pelaburan Asing* 42,356.3 86,081.9 128,438.2 25,258.9 40,762.5 66,021.3

 

US Dollar – USD
  Januari – Disember 2023 Januari – Disember 2022
Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 435 448 883 416 385 801
Peluang Pekerjaan 36,626 37,313 73,939 39,027 37,066 76,093
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
12,298.8 20,809.7 33,108.4 7,923.0 11,143.5 19,066.5
– Pelaburan Domestik* 3,070.8 2,055.4 5,126.3 2,208.3 1,921.2 4,129.6
– Pelaburan Asing* 9,228.0 18,754.2 27,982.2 5,714.7 9,222.3 14,936.9

 

 

Nota:
*- Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

2023: US$1 = RM4.59

2022: US$1 = RM4.42

 

 

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari – Disember 2023 / Januari – Disember 2022

 

Ringgit Malaysia – RM
Negara Januari – Disember 2023 Januari – Disember 2022
Bilangan Pelaburan Asing*
(RM juta)
Bilangan Pelaburan Asing*
(RM juta)
Belanda 15 34,854.1 11 8,784.2
Amerika Syarikat 27 18,119.7 24 4,300.4
Kepulauan Cayman 10 16,852.0 1 87.5

 

US Dollar – USD
Negara Januari – Disember 2023 Januari – Disember 2022
Bilangan Pelaburan Asing*
(USD juta)
Bilangan Pelaburan Asing*
(USD juta)
Belanda 15 7,593.5 11 1,987.4
Amerika Syarikat 27 3,947.6 24 972.9
Kepulauan Cayman 10 3,671.5 1 19.8

 

 

Nota:
*-Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

2023: US$1 = RM4.59

2022: US$1 = RM4.42

 

 

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Negeri, Januari – Disember 2023 / Januari – Disember 2021

 

Ringgit Malaysia – RM
Negeri Januari – Disember 2023 Januari – Disember 2022
Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Pulau Pinang 3,285.7 60,134.9 63,420.6 3,951.9 9,759.1 13,710.9
Kedah 2,775.3 24,050.1 26,825.4 871.1 11,112.1 11,983.2
Selangor 5,634.3 13,675.1 19,309.3 4,642.0 7,565.7 12,207.7

 

US Dollar – USD
Negeri Januari – Disember 2023 Januari – Disember 2022
Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Pulau Pinang 715.8 13,101.3 13,817.1 894.1 2,207.9 3,102.0
Kedah 604.6 5,239.7 5,844.3 197.1 2,514.1 2,711.1
Selangor 1,227.5 2,979.3 4,206.8 1,050.2 1,711.7 2,761.9

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

2023: US$1 = RM4.59
2022: US$1 = RM4.42

 

 

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Industri, Januari – Disember 2023 / Januari – Disember 2022

 

Ringgit Malaysia – RM
Industri Januari – Disember 2023 Januari – Disember 2022
Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Produk Elektrikal dan Elektronik 3,003.0 82,424.3 85,427.3 1,398.6 27,853.1 29,251.7
Jentera dan Kelengkapan 5,594.5 16,963.7 22,558.2 3,075.9 5,274.3 8,350.2
Kimia dan Produk Kimia 2,687.9 6,218.2 8,906.1 1,627.4 5,724.9 7,352.3
Produk Galian Bukan Logam 2,457.8 6,295.8 8,753.6 490.9 5,331.9 5,822.8
Kelengkapan Pengangkutan 1,990.2 5,076.6 7,066.8 1,446.5 6,602.7 8,049.1

 

US Dollar – USD
Industri Januari – Disember 2023 Januari – Disember 2022
Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Produk Elektrikal dan Elektronik 654.2 17,957.4 18,611.6 316.4 6,301.6 6,618.0
Jentera dan Kelengkapan 1,218.8 3,695.8 4,914.6 695.9 1,193.3 1,889.2
Kimia dan Produk Kimia 585.6 1,354.7 1,940.3 368.2 1,295.2 1,663.4
Produk Galian Bukan Logam 535.5 1,371.6 1,907.1 111.1 1,206.3 1,317.4
Kelengkapan Pengangkutan 433.6 1,106.0 1,539.6 327.3 1,493.8 1,821.1

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

2023: US$1 = RM4.59
2022: US$1 = RM4.42

 

 

 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkhidmatan)

Pelaburan Swasta Diluluskan dalam Sektor Perkhidmatan, Januari – Disember 2023 / Januari – Disember 2022

 

Ringgit Malaysia – RM
Sektor Perkhidmatan Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik
(RM juta)*
Pelaburan Asing
(RM juta)*
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)*
 2023 2022  2023 2022  2023 2022  2023 2022  2023 2022
Maklumat dan Komunikasi 338 391 23,829 13,712 15,151.3 14,550.2 48,546.8 72,147.4 63,698.1 86,697.6
Hartanah 1,565 754 NA NA 60,950.1 28,959.2 0.0 0.0 60,950.1 28,959.2
Utiliti 48 20 NA NA 11,143.9 11,409.0 0.0 0.0 11,143.9 11,409.0
Perdagangan Pengedaran 1,145 1,242 21,701 35,948 7,311.7 852.7 3,818.1 5,379.7 11,129.8 6,232.4
Perkhidmatan Sokongan 722 788 2,687 4,875 7,469.8 3,743.7 2,987.8 446.5 10,457.6 4,190.2
Perkhidmatan Kewangan 42 49 178 124 4,624.4 5,798.3 1,689.6 5,397.8 6,313.9 11,196.1
Perkhidmatan Pengangkutan 37 30 690 390 1,344.3 1,475.7 0.0 0.0 1,344.3 1,475.7
Hotel dan Pelancongan 13 16 678 1,917 787.8 1,632.3 394.2 433.8 1,182.0 2,066.1
Pertubuhan Global 83 102 648 1,223 745.5 901.4 132.6 1,069.8 878.2 1,971.3
Perkhidmatan Kesihatan 4 6 710 4,098 347.5 2,137.7 379.9 1.3 727.4 2,138.9
Perkhidmatan Pendidikan 143 237 1,611 1,247 563.9 617.3 1.0 0.7 564.9 618.0
Lain-lain Perkhidmatan 3 9 NA NA 16.1 139.3 0.0 0.0 16.1 139.3
Jumlah 4,143 3,644 52,732 63,534 110,456.3 72,216.8 57,949.9 84,877.0 168,406.2 157,093.9

 

US Dollar – USD
Sektor Perkhidmatan Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik (USD juta) * Pelaburan Asing (USD juta) * Jumlah Modal Pelaburan (USD juta) *
 2023 2022  2023 2022  2023 2022  2023 2022  2023 2022
Maklumat dan Komunikasi 338 391 23,829 13,712 3,300.9 3,291.9 10,576.6 16,322.9 13,877.6 19,614.8
Hartanah 1,565 754 NA NA 13,278.9 6,551.9 0.0 0.0 13,278.9 6,551.9
Utiliti 48 20 NA NA 2,427.9 2,581.2 0.0 0.0 2,427.9 2,581.2
Perdagangan Pengedaran 1,145 1,242 21,701 35,948 1,593.0 192.9 831.8 1,217.1 2,424.8 1,410.0
Perkhidmatan Sokongan 722 788 2,687 4,875 1,627.4 847.0 650.9 101.0 2,278.3 948.0
Perkhidmatan Kewangan 42 49 178 124 1,007.5 1,311.8 368.1 1,221.2 1,375.6 2,533.1
Perkhidmatan Pengangkutan 37 30 690 390 292.9 333.9 0.0 0.0 292.9 333.9
Hotel dan Pelancongan 13 16 678 1,917 171.6 369.3 85.9 98.1 257.5 467.4
Pertubuhan Global 83 102 648 1,223 162.4 203.9 28.9 242.0 191.3 446.0
Perkhidmatan Kesihatan 4 6 710 4,098 75.7 483.6 82.8 0.3 158.5 483.9
Perkhidmatan Pendidikan 143 237 1,611 1,247 122.9 139.7 0.2 0.2 123.1 139.8
Lain-lain Perkhidmatan 3 9 NA NA 3.5 31.5 0.0 0.0 3.5 31.5
Jumlah 4,143 3,644 52,732 63,534 24,064.6 16,338.7 12,625.2 19,202.9 36,689.8 35,541.6

 

 

Nota:

NA – Perangkaan tidak tersedia

*Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

2023: US$1 = RM4.59

2022: US$1 = RM4.42

 

 

 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Utama)

Pelaburan Diluluskan dalam Sektor Utama, Januari – Disember 2023 / Januari – Disember 2022

 

Ringgit Malaysia – RM
Sektor Utama Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik
(RM juta)*
Pelaburan Asing
(RM juta)*
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)*
   2023 2022  2023 2022  2023 2022  2023 2022  2023 2022
Pertanian 0 10 0 279 0.0 140.7 0.0 13.7 0.0 154.4
Perlombongan 47 26 110 153 6,791.2 11,576.2 1,977.3 12,419.3 8,768.5 23,995.5
Perladangan & Komoditi 28 36 551 381 312.6 2,234.2 0.0 4.0 312.6 2,238.2
Jumlah 75 72 661 813 7,103.7 13,951.0 1,977.3 12,437.1 9,081.1 26,388.1

 

US Dollar – USD
Sektor Utama Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik
(USD juta)*
Pelaburan Asing
(USD juta)*
Jumlah Modal Pelaburan
(USD juta)*
   2023 2022  2023 2022  2023 2022  2023 2022  2023 2022
Pertanian 0 10 0 279 0.0 31.8 0.0 3.1 0.0 34.9
Perlombongan 47 26 110 153 1,479.6 2,619.0 430.8 2,809.8 1,910.3 5,428.8
Perladangan & Komoditi 28 36 551 381 68.1 505.5 0.0 0.9 68.1 506.4
Jumlah 75 72 661 813 1,547.7 3,156.3 430.8 2,813.8 1,978.4 5,970.2

 

 

Note:
*Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
 

2023: US$1 = RM4.59

2022: US$1 = RM4.42

 

 

 
 

Prestasi Pelaburan

MUAT TURUN VERSI  PDF
Tahun siaran media laporan/ Infografik / slaid pembentangan
2023 English NA English NA Infographic / Infografik Presentation Slides
Q3/2023 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
1H/2023 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
Q1/2023 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
2022 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Infographic / Infografik Presentation Slides
Q3/2022 English Bahasa Malaysia N/A N/A Infographic / Infografik N/A
IH/2022 English Bahasa Malaysia N/A N/A Infographic / Infografik N/A
Q1/2022 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
2021 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Infographic / Infografik Slaid Pembentangan
Q3/2021 English N/A N/A N/A N/A N/A
IH/2021 English N/A N/A N/A Infographic N/A
Q1/2021 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
2020 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia InfographicInfografik Slaid Pembentangan
Q3/2020 English N/A N/A N/A N/A N/A
IH/2020 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q1/2020 English N/A N/A N/A N/A N/A
2019 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia N/A Slaid Pembentangan
Q3/2019 English N/A N/A N/A N/A N/A
IH/2019 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q1/2019 English N/A N/A N/A N/A N/A
2018 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
2017 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q3/2017 English N/A N/A N/A N/A N/A
1H 2017 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
2016 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q2/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
Q1/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
2015 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q3/2015 English N/A N/A N/A N/A N/A
1H2015 English N/A N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
Q1/2015 English N/A N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2014 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Infographic /Infografik Slaid Pembentangan
2013 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q3/2013 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q2/2013 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q1/2013 English N/A N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2012 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
2011 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
2010 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
2009 English Bahasa Malaysia English / Corrigendum Bahasa Malaysia NA N/A
2008 English Bahasa Malaysia English / Corrigendum Bahasa Malaysia NA N/A
2007 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA N/A
2006 English Bahasa Malaysia English / Corrigendum Bahasa Malaysia NA N/A

Dapatkan Pengetahuan Berharga daripada Koleksi Laporan Kami

Klik di sini untuk memuat turun data statistik terkini

 

Terokai landskap perniagaan semasa di Malaysia

Ekonomi Malaysia yang dinamik dan kukuh menawarkan banyak peluang dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan kepada pelabur.

 

 

Perkilangan

Penggerak utama pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan perhubungan industri maju dan mundur serta pemacu Perindustrian 4.0

 

 

 

Perkhidmatan

Sektor yang semakin berkembang dengan tumpuan yang semakin meningkat pada teknologi tinggi, memberikan kelebihan daya saing bagi industri lain

 

Hubungi Wakil Kami

Kehadiran global kami bermaksud kami sentiasa bersedia untuk membantu. Hubungi kami dan melabur di Malaysia hari ini.
wpChatIcon