This site
is mobile
responsive


>Kenapa Malaysia>Statistik Pelaburan
Pelaburan Diluluskan
(Keseluruhan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkilangan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkhidmatan)
Pelaburan Keseluruhan
(Sektor Utama)
Prestasi
Pelaburan

Pelaburan Swasta yang Diluluskan Dalam Sektor-Sektor Ekonomi Terpilih, Januari-Mac 2021 / Januari-Mac 2020 / Januari-Disember 2020

 

RINGKASAN BILANGAN PELUANG PEKERJAAN PELABURAN DOMESTIK 
(RM JUTA)*
PELABURAN ASING 
(RM JUTA) *
JUMLAH MODAL PELABURAN
(RM JUTA) *
   Jan- Mac 2021 Jan- Mac 2020(R) 2020(R)  Jan- Mac 2021 Jan- Mac 2020(R) 2020(R)  Jan- Mac 2021 Jan- Mac 2020(R) 2020(R)  Jan- Mac 2021 Jan- Mac 2020(R) 2020(R)  Jan- Mac 2021 Jan- Mac 2020(R) 2020(R)
Sektor Utama 10 10 23 199 56 831 4,191.5 111.2 5,033.9 2,007.1 82.7 1,057.4 6,198.6 193.9 6,091.4
Sektor Perkilangan 246 226 1,049 26,689 15,940 80,190 6,518.0 15,118.6 34,680.7 52,246.9 10,786.4 56,579.9 58,764.8 25,905.1 91,260.6
Sektor Perkhidmatan 737 893 3,684 5,669 5,963 33,655 14,983.0 14,600.8 63,473.3 625.4 482.6 6,559.6 15,608.4 15,083.4 70,032.9
Jumlah 993 1,129 4,756 32,557 21,959 114,676 25,692.4 29,830.6 103,187.8 54,879.4 11,351.7 64,197.0 80,571.8 41,182.3 167,384.8
 

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
(R) – Perangkaan disemak semula

 

 

 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkilangan)

Gambaran Keseluruhan : Projek Diluluskan Januari-Mac 2021 / Januari-Mac 2020 / Januari-Disember 2020

 

  Januari – Mac 2021 Januari – Mac 2020 (R) Januari – Disember 2020
Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 125 121 246 124 102 226 547 502 1,049
Peluang Pekerjaan 12,020 14,669 26,689 11,191 4,749 15,940 56,003 24,187 80,190

Jumlah Modal Pelaburan*

(RM juta)

49,466.8 9,298.0 58,764.8 20,477.5 5,427.6 25,905.1 61,058.7 30,201.9 91,260.6
-Pelaburan Domestik* 2,236.4 4,281.6 6,518.0 13,006.8 2,111.9 15,118.6 24,305.9 10,374.8 34,680.7
-Pelaburan Asing* 47,230.5 5,016.4 52,246.9 7,470.7 3,315.7 10,786.4 36,752.8 19,827.1 56,579.9
  Januari – Mac 2021 Januari – Mac 2020 (R) Januari – Disember 2020
Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 125 121 246 124 102 226 547 502 1,049
Peluang Pekerjaan 12,020 14,669 26,689 11,191 4,749 15,940 56,003 24,187 80,190

Jumlah Modal Pelaburan*

(USD juta)

11,919.7 2,240.5 14,160.2 4,762.2 1,262.2 6,024.4 15,151.0 7,494.3 22,645.3
-Pelaburan Domestik* 538.9 1,031.7 1,570.6 3,024.8 491.1 3,516.0 6,031.2 2,574.4 8,605.6
-Pelaburan Asing* 11,380.8 1,208.8 12,589.6 1,737.4 771.1 2,508.5 9,119.8 4,919.9 14,039.7

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
Jan-Mac 2021: US$1 = RM4.15
Jan-Mac 2020: US$1 = RM4.30
2020: US$1 = RM4.03
(R) – Angka disemak semula

 

 

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari-Mac 2021 / Januari-Mac 2020 / Januari-Disember 2020

 

Negara Januari – Mac 2021 Januari – Mac 2020 (R) Januari – Disember 2020 (R)
Bilangan Pelaburan Asing*
(RM juta)
Bilangan Pelaburan Asing*
(RM juta)
Bilangan Pelaburan Asing*
(RM juta)
Singapura 24 43,015.6 25 2,134.6 120 8,832.6
Korea, Rep. 2 4,306.5 1 710.0 8 1,379.3
Belanda 5 3,261.9 1 4.1 14 6,536.9
Negara Januari – Mac 2021 Januari – Mac 2020 (R) Januari – Disember 2020 (R)
Bilangan Pelaburan Asing*
(USD juta)
Bilangan Pelaburan Asing*
(USD juta)
Bilangan Pelaburan Asing*
(USD juta)
Singapura 24 10,365.2 25 496.4 120 2,191.7
Korea, Rep. 2 1,037.7 1 165.1 8 342.3
Belanda 5 786.0 1 0.9 14 1,622.1

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
Jan-Mac 2021: US$1 = RM4.15
Jan-Mac 2020: US$1 = RM4.30
2020: US$1 = RM4.03
(R) – Angka disemak semula

 

 

 

 

Projek  Diluluskan Mengikut Negeri, Januari-Mac 2021 / Januari-Mac 2020 / Januari-Disember 2020

 

 
Negeri Januari – Mac 2021 Januari – Mac
2020 (R)
Januari – Disember
2020 (R)
Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan* (RM million) Pelaburan Domestik*
(RM million)
Pelaburan Asing*
(RM million)
Jumlah Modal Pelaburan* (RM million) Pelaburan Domestik*
(RM million)
Pelaburan Asing*
(RM million)
Jumlah Modal Pelaburan* (RM million)
Kedah 98.3 42,289.4 42,387.8 478.0 651.7 1,129.7 1,806.6 2,256.2 4,062.8
Sabah 34.7 4,299.6 4,334.4 11,697.9 11.5 11,709.4 11,942.2 11.5 11,953.7
Selangor 3,485.4 536.9 4,022.3 515.0 1,003.7 1,518.7 6,946.0 11,479.1 18,425.2

 

Negeri Januari – Mac 2021 Januari – Mac
2020 (R)
Januari – Disember
2020 (R)
Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) Pelaburan Domestik*
(USDjuta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta)
Kedah 23.7 10,190.2 10,213.9 111.2 151.6 262.7 448.3 559.9 1,008.1
Sabah 8.4 1,036.1 1,044.4 2,720.5 2.7 2,723.1 2,963.3 2.8 2,966.2
Selangor 839.9 129.4 969.2 119.8 233.4 353.2 1,723.6 2,848.4 4,572.0

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
Jan-Mac 2021: US$1 = RM4.15
Jan-Mac 2020: US$1 = RM4.30
2020: US$1 = RM4.03
(R) – Angka disemak semula

 

 

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Industri, Januari-Mac 2021 / Januari-Mac 2020 / Januari-Disember 2020

 

Industri Januari – Mac 2021 Januari – Mac
2020 (R)
Januari – Disember
2020 (R)
Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta)
Produk Elektronik dan Elektrikal 976.5 45,994.8 46,971.3 1,001.6 1,337.5 2,339.1 2,087.6 13,550.8 15,638.4
Produk Logam Fabrikasi 390.4 4,540.0 4,930.3 95.8 24.8 120.6 1,882.2 788.9 2,671.1
Produk Getah 2,843.6 456.8 3,300.4 65.8 20.4 86.2 3,889.8 405.8 4,295.6
Kimia dan Produk Kimia 652.6 401.1 1,053.8 849.4 426.9 1,276.4 1,636.5 4,633.8 6,270.3
Kelengkapan Pengangkutan 370.1 143.7 513.9 244.9 235.9 480.8 2,155.8 1,721.4 3,877.2

 

Industry Januari – Mac 2021 Januari – Mac
2020 (R)
Januari – Disember
2020 (R)
Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta)
Produk Elektronik dan Elektrikal 235.3 11,083.1 11,318.4 232.9 311.1 544.0 518.0 3,362.5 3,880.5
Produk Logam Fabrikasi 94.1 1,094.0 1,188.0 22.3 5.8 28.1 467.0 195.8 662.8
Produk Getah 685.2 110.1 795.3 15.3 4.7 20.0 965.2 100.7 1,065.9
Kimia dan Produk Kimia 157.3 96.7 253.9 197.5 99.3 296.8 406.1 1,149.8 1,555.9
Kelengkapan Pengangkutan 89.2 34.6 123.8 57.0 54.9 111.8 534.9 427.1 962.1

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
Jan-Mar 2021: US$1 = RM4.15
Jan-Mac 2020: US$1 = RM4.30
2020: US$1 = RM4.03
(R) – Angka disemak semula

 

 

 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkhidmatan)

Pelaburan Swasta Diluluskan dalam Sektor Perkhidmatan, Januari-Mac 2021 / Januari-Mac 2020 / Januari-Disember 2020

 

Sektor Perkhidmatan Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik
(RM juta)*
Pelaburan Asing (RM juta)* Jumlah Modal Pelaburan (RM juta)*
Jan-Mac 
2021
Jan-Mac 
2020 (R)
2020 (R)
Jan-Mac 
2021
Jan-Mac 
2020(R)
2020 (R) Jan-Mac 
2021
Jan-Mac 
2020(R)
2020 (R) Jan-Mac
 2021
Jan-Mac 
2020(R)
2020 (R) Jan-Mac 
2021
Jan-Mac 
2020(R)
2020 (R)
Pertubuhan Global 21 30 141 69 98 704 0.0 0.0 0.0 45.7 43.9 595.2 45.7 43.9 595.2
Perkhidmatan Sokongan 176 248 753 842 2,298 6,281 1,128.1 1,588.3 4,392.4 65.0 111.8 788.3 1,193.1 1,700.1 5,180.6
Perkhidmatan Pengangkutan 1 2 9 0 0 0 9.4 23.7 586.5 0.0 7.1 67.7 9.4 30.9 654.2
Hartanah 297 285 1,045 NA NA NA 8,931.8 8,511.1 31,250.0 0.0 0.0 0.0 8,931.8 8,511.1 31,250.0
Utiliti NA NA NA 0 0 0 1,976.7 2,243.3 10,762.3 0.0 0.0 0.0 1,976.7 2,243.3 10,762.3
Maklumat dan Komunikasi 1 134 615 22 662 4,074 1.0 1,456.4 10,869.4 0.0 41.5 1,332.8 1.0 1,497.9 12,202.1
Perdagangan Pengedaran 194 86 613 4,111 1,950 18,186 36.3 9.1 750.6 451.5 144.0 2,986.1 487.8 153.1 3,736.6
Hotel &Pelancongan 5 18 38 184 484 2,088 174.6 457.2 2,812.1 0.0 19.0 21.6 174.6 476.2 2,833.7
Perkhidmatan Kewangan 12 5 28 199 48 221 2,601.6 222.8 1,743.9 63.2 115.3 757.1 2,664.8 338.1 2,500.9
Perkhidmatan Kesihatan 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Perkhidmatan Pendidikan 26 81 435 147 345 1,887 87.6 32.5 207.8 0.0 0.0 10.9 87.6 32.5 218.7
Lain-Lain 4 4 7 95 78 214 35.9 56.5 98.4 0.0 0.0 0.0 35.9 56.5 98.4
Jumlah 737 893 3,684 5,669 5,963 33,655 14,983.0 14,600.8 63,473.3 625.4 482.6 6,559.6 15,608.4 15,083.4 70,032.9

Nota :

NA – Perangkaan tidak tersedia

(R) – Perangkaan disemak semula

* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Utama)

Pelaburan Diluluskan  dalam Sektor Utama , Januari-Mac 2021 / Januari-Mac 2020 / Januari-Disember 2020

Sektor Utama Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik (RM juta)* Pelaburan Asing (RM juta)* Jumlah Pelaburan (RM juta)*
   Jan-Mac,
2021
Jan-Mac,
2020 (R)
 2020 (R)  Jan-Mac,
2021
Jan-Mac,
2020 (R)
2020 (R)  Jan-Mac,
2021
Jan-Mac,
2020 (R)
  2020 (R)  Jan-Mac,
2021
Jan-Mac,
2020 (R)
2020 (R)  Jan-Mac,
2021
Jan-Mac,
2020 (R)
 2020 (R)
Pertanian 0 0 1 0 0 3 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
Perlombongan 7 5 11 37 24 24 4,115.0 109.1 5,004.5 2,007.1 82.7 1,057.4 6,122.1 191.8 6,061.9
Perladangan & Komoditi 3 5 11 162 32 804 76.4 2.1 27.0 0.0 0.0 0.0 76.4 2.1 27.0
Jumlah 10 10 23 119 56 831 4,191.5 111.2 5,033.9 2,007.1 82.7 1,057.4 6,198.6 193.9 6,091.4
Nota * – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
(R) – Perangkaan disemak semula
 

Prestasi Pelaburan

MUAT TURUN VERSI  PDF
Tahun siaran media laporan/ Infografik / slaid pembentangan
Q1/2021 English N/A N/A InfographicInfografik N/A
2020 English Bahasa Malaysia English InfographicInfografik Slaid Pembentangan
Q3/2020 English N/A N/A N/A N/A
IH/2020 English N/A N/A N/A N/A
Q1/2020 English N/A N/A N/A N/A
2019 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2019 English N/A N/A N/A N/A
IH/2019 English N/A N/A N/A N/A
Q1/2019 English N/A N/A N/A N/A
2018 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
2017 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2017 English N/A N/A N/A N/A
1H 2017 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2016 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q2/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
Q1/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2015 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2015 English N/A N/A N/A N/A
1H2015 English N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
Q1/2015 English N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2014 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Infographic /Infografik Slaid Pembentangan
2013 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2013 English N/A N/A N/A N/A
Q2/2013 English N/A N/A N/A N/A
Q1/2013 English N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2012 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
2011 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
2010 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2009 English Bahasa Malaysia English Corrigendum Bahasa Malaysia N/A
2008 English Bahasa Malaysia English Corrigendum Bahasa Malaysia N/A
2007 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia N/A
2006 English Bahasa Malaysia English Corrigendum Bahasa Malaysia N/A

Dapatkan Pengetahuan Berharga daripada Koleksi Laporan Kami

Klik di sini untuk memuat turun data statistik terkini

 

Terokai landskap perniagaan semasa di Malaysia

Ekonomi Malaysia yang dinamik dan kukuh menawarkan banyak peluang dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan kepada pelabur.

 

 

Perkilangan

Penggerak utama pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan perhubungan industri maju dan mundur serta pemacu Perindustrian 4.0

 

 

 

Perkhidmatan

Sektor yang semakin berkembang dengan tumpuan yang semakin meningkat pada teknologi tinggi, memberikan kelebihan daya saing bagi industri lain

 

Hubungi Wakil Kami

Kehadiran global kami bermaksud kami sentiasa bersedia untuk membantu. Hubungi kami dan melabur di Malaysia hari ini.
wpChatIcon
X