This site
is mobile
responsive


>Kenapa Malaysia>Statistik Pelaburan
Pelaburan Diluluskan
(Keseluruhan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkilangan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkhidmatan)
Pelaburan Keseluruhan
(Sektor Utama)
Prestasi
Pelaburan

Pelaburan Swasta yang Diluluskan Dalam Sektor-Sektor Ekonomi Terpilih, Januari-Jun 2021 / Januari-Jun 2020 / Januari-Disember 2020

 

RINGKASAN Bilangan  PELUANG PEKERJAAN  PELABURAN DOMESTIK (RM JUTA)* PELABURAN ASING (RM JUTA) * JUMLAH MODAL PELABURAN (RM JUTA) *
  Jan- Jun, 2021 Jan- Jun, 2020 Jan-Dis, 2020 Jan- Jun, 2021 Jan- Jun, 2020 Jan-Dis, 2020 Jan- Jun, 2021 Jan- Jun, 2020 Jan-Dis, 2020 Jan- Jun, 2021 Jan- Jun, 2020 Jan-Dis, 2020 Jan- Jun, 2021 Jan- Jun, 2020 Jan-Dis, 2020
Sektor Utama 26 12 23 278 59 831 4,358.4 390.7 5,033.9 2,155.6 82.7 1,057.4 6,514.0 473.4 6,091.4
Sektor Perkilangan 367 413 1,049 32,220 27,296 80,190 8,767.2 18,398.2 34,680.7 58,161.6 18,002.7 56,579.9 66,928.8 36,400.8 91,260.6
Sektor Perkhidmatan 1,717 1,480 3,684 12,496 10,747 33,655 31,946.2 24,713.5 63,473.3 2,168.5 1,755.1 6,559.6 34,114.7 26,468.7 70,032.9
Jumlah  2,110 1,905 4,756 44,994 38,102 114,676 45,071.8 43,502.4 103,187.8 62,485.7 19,840.5 64,197.0 107,557.5 63,342.9 167,384.8

Nota: *-Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkilangan)

Gambaran Keseluruhan : Projek Diluluskan Januari-Jun 2021 / Januari-Jun 2020 / Januari-Disember 2020

 

  Januari – Jun 2021 Januari – Jun 2020 Januari – Disember 2020
Baharu  Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 194 173 367 220 193 413 547 502 1,049
Peluang Pekerjaan 16,718 15,502 32,220 18,762 8,534 27,296 56,003 24,187 80,190
Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) 55,412.9 11,516.0 66,928.8 24,881.3 11,519.5 36,400.8 61,058.7 30,201.9 91,260.6
-Pelaburan Domestik* 4,095.2 4,672.0 8,767.2 14,398.3 3,999.9 18,398.2 24,305.9 10,374.8 34,680.7
-Pelaburan Asing* 51,317.7 6,843.9 58,161.6 10,483.0 7,519.7 18,002.7 36,752.8 19,827.1 56,579.9
  Januari – Jun 2021 Januari – Jun 2020 Januari – Disember 2020
Baharu  Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 194 173 367 220 193 413 547 502 1,049
Peluang Pekerjaan 16,718 15,502 32,220 18,762 8,534 27,296 56,003 24,187 80,190
Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) 13,352.5 2,774.9 16,127.4 5,813.4 2,691.5 8,504.9 15,151.0 7,494.3 22,645.3
-Pelaburan Domestik* 986.8 1,125.8 2,112.6 3,364.1 934.5 4,298.6 6,031.2 2,574.4 8,605.6
-Pelaburan Asing* 12,365.7 1,649.1 14,014.8 2,449.3 1,756.9 4,206.2 9,119.8 4,919.9 14,039.7

 

 

Nota:
*Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Jan-Jun 2021: US$1 = RM4.15
Jan-Jun 2020: US$1 = RM4.28
2020: US$1 = RM4.03

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari-Jun 2021 / Januari-Jun 2020 / Januari-Disember 2020

 

Negara Januari – Jun 2021 Januari – Jun 2020 Januari – Disember 2020
Bilangan Pelaburan Asing* (RM juta) Bilangan Pelaburan Asing* (RM juta) Bilangan Pelaburan Asing* (RM juta)
Singapura 36 43,313.1 53 4,756.5 120 8,832.6
Republik Korea 4 6,276.1 5 1,374.8 8 1,379.3
Belanda 6 3,384.9 4 527.2 14 6,536.9
Negara Januari – Jun 2021 Januari – Jun 2020 Januari – Disember 2020
Bilangan Pelaburan Asing* (USD juta) Bilangan Pelaburan Asing* (USD juta) Bilangan Pelaburan Asing* (USD juta)
Singapura 36 10,436.9 53 1,111.3 120 2,191.7
Republik Korea 4 1,512.3 5 321.2 8 342.3
Belanda 6 815.6 4 123.2 14 1,622.1

 

 

Nota:
*-Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
Jan-Jun 2021: US$1 = RM4.15
Jan-Jun 2020: US$1 = RM4.28
2020: US$1 = RM4.03

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Negeri, Januari-Jun 2021 / Januari-Jun 2020 / Januari-Disember 2020

 

 
Negeri  Januari – Jun 2021 Januari – Jun 2020 Januari – Disember
2020
Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta)
Kedah 240.3 42,318.7 42,559.1 734.3 1,077.5 1,811.8 1,806.6 2,256.2 4,062.8
Selangor 4,062.5 577.0 4,639.5 1,865.7 1,579.0 3,444.6 6,946.0 11,479.1 18,425.2
Sabah 62.2 4,299.6 4,361.9 11,715.5 11.5 11,727.0 11,942.2 11.5 11,953.7

 

State Januari – Jun 2021 Januari – Jun 2020 Januari – Disember 2020
Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta)
Kedah 57.9 10,197.3 10,255.2 171.6 251.8 423.3 448.3 559.9 1,008.1
Selangor 978.9 139.0 1,117.9 435.9 368.9 804.8 1,723.6 2,848.4 4,572.0
Sabah 15.0 1,036.1 1,051.1 2,737.3 2.7 2,740.0 2,963.3 2.8 2,966.2

 

 

Nota:
*- Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
Jan-Jun 2021: US$1 = RM4.15
Jan-Jun 2020: US$1 = RM4.28
2020: US$1 = RM4.03

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Industri, Januari-June 2021 / Januari-June 2020 / Januari-Disember 2020

 

Industri Januari – Jun 2021 Januari – Jun 2020 Januari – Disember 2020
Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta) Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta) Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta)
Produk Elektronik dan Elektrikal 1,046.4 46,016.6 47,063.0 1,219.0 3,771.0 4,990.1 2,087.6 13,550.8 15,638.4
Produk Logam Fabrikasi 582.6 4,540.0 5,122.6 569.1 228.3 797.4 1,882.2 788.9 2,671.1
Kimia dan Produk Kimia 1,192.6 2,626.5 3,819.0 1,008.3 1,403.0 2,411.2 1,636.5 4,633.8 6,270.3
Produk Getah 3,187.1 457.7 3,644.8 74.7 45.9 120.6 3,889.8 405.8 4,295.6
Pengilangan Makanan 562.2 3,102.0 3,664.2 1,515.0 571.2 2,086.2 2,325.4 967.0 3,292.4

 

Industri Januari – Jun 2021 Januari – Jun 2020 January – Disember 2020
Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta) Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta) Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta)
Produk Elektronik dan Elektrikal 252.1 11,088.3 11,340.5 284.8 881.1 1,165.9 518.0 3,362.5 3,880.5
Produk Logam Fabrikasi 140.4 1,094.0 1,234.4 133.0 53.3 186.3 467.0 195.8 662.8
Kimia dan Produk Kimia 287.4 632.9 920.3 235.6 327.8 563.4 406.1 1,149.8 1,555.9
Produk Getah 768.0 110.3 878.3 17.5 10.7 28.2 965.2 100.7 1,065.9
Pengilangan Makanan 135.5 747.5 882.9 354.0 133.5 487.4 577.0 240.0 817.0

 

 

Nota:
*- Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
Jan-Jun 2021: US$1 = RM4.15
Jan-Jun 2020: US$1 = RM4.28
2020: US$1 = RM4.03

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkhidmatan)

Pelaburan Swasta Diluluskan dalam Sektor Perkhidmatan, Januari-Jun 2021 / Januari-Jun 2020 / Januari-Disember 2020

 

SEKTOR PERKHIDMATAN BILANGAN PELUANG PEKERJAAN PELABURAN DOMESTIK (RM JUTA)* PELABURAN ASING (RM JUTA)* JUMLAH MODAL PELABURAN (RM JUTA)*
Jan-Jun, 2021 Jan-Jun, 2020 Jan-Dis, 2020
Jan-Jun, 2021 Jan-Jun, 2020 Jan-Dis, 2020 Jan-Jun, 2021 Jan-Jun, 2020 Jan-Dis, 2020 Jan-Jun, 2021 Jan-Jun, 2020 Jan-Dis, 2020 Jan-Jun, 2021 Jan-Jun, 2020 Jan-Dis, 2020
Pertubuhan Global 46 63 141 290 195 704 0.0 0.0 0.0 282.9 88.8 595.2 282.9 88.8 595.2
Perkhidmatan Sokongan 434 426 753 1,925 3,297 6,281 2,549.3 2,192.0 4,392.4 114.1 385.0 788.3 2,663.4 2,576.9 5,180.6
Perkhidmatan Pengangkutan 3 4 9 36 0 0 470.2 84.0 586.5 0.0 20.1 67.7 470.2 104.1 654.2
Hartanah 592 404 1,045 NA NA NA 14,949.8 12,397.2 31,250.0 0.0 0.0 0.0 14,949.8 12,397.2 31,250.0
Utiliti 12 NA NA NA NA NA 4,433.7 5,278.0 10,762.3 0.0 0.0 0.0 4,433.7 5,278.0 10,762.3
Maklumat dan Komunikasi 140 269 615 55 1,314 4,074 1,245.2 2,954.0 10,869.4 7.5 209.1 1,332.8 1,252.7 3,163.1 12,202.1
Perdagangan Pengedaran 382 163 613 7,701 4,665 18,186 370.2 11.2 750.6 1,495.2 365.6 2,986.1 1,865.4 376.7 3,736.6
Hotel & Pelancongan 13 21 38 1,089 580 2,088 1,546.6 513.3 2,812.1 5.0 19.0 21.6 1,551.6 532.3 2,833.7
Perkhidmatan Kewangan 25 15 28 823 151 221 6,098.6 1,186.6 1,743.9 262.8 667.6 757.1 6,361.5 1,854.2 2,500.9
Perkhidmatan Kesihatan 1 0 0 153 0 0 153.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 153.6 0.0 0.0
Perkhidmatan Pendidikan 63 111 435 304 467 1,887 89.6 40.7 207.8 0.0 0.0 10.9 89.6 40.7 218.7
Lain-Lain 6 4 7 120 78 214 39.4 56.5 98.4 1.0 0.0 0.0 40.4 56.5 98.4
Jumlah  1,717 1,480 3,684 12,496 10,747 33,655 31,946.2 24,713.5 63,473.3 2,168.5 1,755.1 6,559.6 34,114.7 26,468.7 70,032.9

Nota:

NA – Perangkaan tidak tersedia

* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Utama)

Pelaburan Diluluskan dalam Sektor Utama , Januari-June 2021 / Januari-June 2020 / Januari-Disember 2020

SEKTOR UTAMA BILANGAN PELUANG PEKERJAAN PELABURAN DOMESTIK (RM JUTA)* PELABURAN ASING (RM JUTA)* JUMLAH PELABURAN (RM JUTA)*
  Jan-Jun, 2021 Jan-Jun, 2020 Jan-Dis, 2020 Jan-Jun, 2021 Jan-Jun, 2020 Jan-Dis, 2020 Jan-Jun, 2021 Jan-Jun,  2020 Jan-Dis, 2020 Jan-Jun, 2021 Jan-Jun, 2020 Jan-Dis, 2020 Jan-Jun, 2021 Jan-Jun, 2020 Jan-Dis, 2020
Pertanian  2 1 1 28 3 3 11.4 2.4 2.4 0.1 0.0 0.0 11.5 2.4 2.4
Perlombongan 11 6 11 37 24 24 4,267.1 385.8 5,004.5 2,155.5 82.7 1,057.4 6,422.6 468.5 6,061.9
Perladangan & Komoditi 13 5 11 213 32 804 79.8 2.5 27.0 0.0 0.0 0.0 79.8 2.5 27.0
Jumlah  26 12 23 278 59 831 4,358.4 390.7 5,033.9 2,155.6 82.7 1,057.4 6,514.0 473.4 6,091.4
Nota: *- Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Prestasi Pelaburan

MUAT TURUN VERSI  PDF
Tahun siaran media laporan/ Infografik / slaid pembentangan
IH/2021 English N/A N/A Infographic     N/A
Q1/2021 English N/A N/A InfographicInfografik N/A
2020 English Bahasa Malaysia English InfographicInfografik Slaid Pembentangan
Q3/2020 English N/A N/A N/A N/A
IH/2020 English N/A N/A N/A N/A
Q1/2020 English N/A N/A N/A N/A
2019 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2019 English N/A N/A N/A N/A
IH/2019 English N/A N/A N/A N/A
Q1/2019 English N/A N/A N/A N/A
2018 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
2017 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2017 English N/A N/A N/A N/A
1H 2017 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2016 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q2/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
Q1/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2015 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2015 English N/A N/A N/A N/A
1H2015 English N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
Q1/2015 English N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2014 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Infographic /Infografik Slaid Pembentangan
2013 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2013 English N/A N/A N/A N/A
Q2/2013 English N/A N/A N/A N/A
Q1/2013 English N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2012 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
2011 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
2010 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2009 English Bahasa Malaysia English Corrigendum Bahasa Malaysia N/A
2008 English Bahasa Malaysia English Corrigendum Bahasa Malaysia N/A
2007 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia N/A
2006 English Bahasa Malaysia English Corrigendum Bahasa Malaysia N/A

Dapatkan Pengetahuan Berharga daripada Koleksi Laporan Kami

Klik di sini untuk memuat turun data statistik terkini

 

Terokai landskap perniagaan semasa di Malaysia

Ekonomi Malaysia yang dinamik dan kukuh menawarkan banyak peluang dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan kepada pelabur.

 

 

Perkilangan

Penggerak utama pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan perhubungan industri maju dan mundur serta pemacu Perindustrian 4.0

 

 

 

Perkhidmatan

Sektor yang semakin berkembang dengan tumpuan yang semakin meningkat pada teknologi tinggi, memberikan kelebihan daya saing bagi industri lain

 

Hubungi Wakil Kami

Kehadiran global kami bermaksud kami sentiasa bersedia untuk membantu. Hubungi kami dan melabur di Malaysia hari ini.
wpChatIcon
X