This site
is mobile
responsive


>Kenapa Malaysia>Statistik Pelaburan
Pelaburan Diluluskan
(Keseluruhan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkilangan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkhidmatan)
Pelaburan Keseluruhan
(Sektor Utama)
Prestasi
Pelaburan

Pelaburan Swasta yang Diluluskan Dalam Pelbagai Sektor Ekonomi, Januari-Mac 2022 / Januari-Mac 2021 / Januari-Disember 2021

 

RINGKASAN Bilangan  PELUANG PEKERJAAN  PELABURAN DOMESTIK
(RM JUTA)*
PELABURAN ASING
(RM JUTA) *
JUMLAH PELABURAN
(RM JUTA) *
  Jan- Mac, 2022 Jan- Mac, 2021 (R) 2021 (R) Jan- Mac, 2022 Jan- Mac, 2021 (R) 2021 (R) Jan- Mac, 2022 Jan- Mac, 2021 (R) 2021 (R) Jan- Mac, 2022 Jan- Mac, 2021 (R) 2021 (R) Jan- Mac, 2022 Jan- Mac, 2021 (R) 2021 (R)
Sektor Utama 6 12 59 21 227 528 151.6 4,202.9 13,252.9 17.8 2,007.2 4,075.4 169.5 6,210.1 17,328.3
Sektor Perkilangan 184 245 702 21,666 28,431 74,575 3,161.3 6,497.3 15,489.3 26,797.7 52,905.0 179,598.6 29,959.0 59,402.2 195,087.9
Sektor Perkhidmatan 720 887 3,807 3,219 6,521 29,919 11,666.0 17,695.3 72,074.7 1,013.5 15,419.5 24,909.5 12,679.5 33,114.8 96,984.3
Jumlah  910 1,144 4,568 24,906 35,179 105,022 14,978.9 28,395.5 100,817.0 27,829.0 70,331.7 208,583.5 42,807.9 98,727.1 309,400.4
Nota:
*-Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
(R) – Perangkaan disemak semula

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkilangan)

Gambaran Keseluruhan : Projek Diluluskan Januari-Mac 2022 / Januari-Mac 2021 / Januari-Disember 2021

 

  Januari – Mac 2022 Januari – Mac 2021 (R) Januari – Disember 2021 (R)
Baharu  Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 88 96 184 125 120 245 386 316 702
Peluang Pekerjaan 7,247 14,419 21,666 13,839 14,592 28,431 42,254 32,371 74,625
Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) 10,753.4 19,205.6 29,959.0 50,113.2 9,289.0 59,402.2 153,381.7 41,706.2 195,087.9
-Pelaburan Domestik* 1,318.2 1,843.1 3,161.3 2,224.6 4,272.6 6,497.3 8,725.1 6,764.2 15,489.3
-Pelaburan Asing* 9,435.2 17,362.5 26,797.7 47,888.6 5,016.4 52,905.0 144,656.6 34,942.0 179,598.6
  Januari – Mac 2022 Januari – Mac 2021 (R) Januari – Disember 2021 (R)
Baharu  Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 88 96 184 125 120 245 386 316 702
Peluang Pekerjaan 7,247 14,419 21,666 13,839 14,592 28,431 42,254 32,371 74,625
Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) 2,560.3 4,572.8 7,133.1 12,075.5 2,238.3 14,313.8 36,782.2 10,001.5 46,783.7
-Pelaburan Domestik* 313.9 438.8 752.7 536.1 1,029.6 1,565.6 2,092.4 1,622.1 3,714.5
-Pelaburan Asing* 2,246.5 4,133.9 6,380.4 11,539.4 1,208.8 12,748.2 34,689.8 8,379.4 43,069.2

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
(R) – Perangkaan disemak semula

 

Jan-Mac, 2022: US$1 = RM4.20

Jan-Mac, 2021: US$1 = RM4.15
2021: US$1 = RM4.17

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari-Mac 2022 / Januari-Mac 2021 / Januari-Disember 2021

 

Negara Januari – Mac 2022 Januari – Mac 202 (R) Januari – Disember 2021 (R)
Bilangan Pelaburan Asing* (RM juta) Bilangan Pelaburan Asing* (RM juta) Bilangan Pelaburan Asing* (RM juta)
Jerman 6 8,440.2 3 139.4 13 820.8
Brunei 1 5,069.8 2 0.0
Amerika Syarikat 12 3,852.3 4 207.3 21 1,146.1
Negara Januari – Mac 2022 Januari – Mac 2021 (R) Januari – Disember 2021 (R)
Bilangan Pelaburan Asing* (USD juta) Bilangan Pelaburan Asing* (USD juta) Bilangan Pelaburan Asing* (USD juta)
Jermany 6 2,009.6 3 33.6 13 196.8
Brunei 1 1,207.1 2 0.0
Amerika Syarikat 12 917.2 4 50.0 21 274.8

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
(R) – Perangkaan disemak semula

 

Jan-Mac, 2022: US$1 = RM4.20

Jan-Mac, 2021: US$1 = RM4.15
2021: US$1 = RM4.17

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Negeri, Januari-Mac 2022 / Januari-Mac 2021 / Januari-Disember 2021

 

 
Negeri  Januari – Mac 2022 Januari – Mac 2021 (R) Januari – Disember
2021 (R)
Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta)
Kedah 247.3 8,300.0 8,547.3 98.3 42,289.4 42,387.8 385.9 65,833.4 66,219.3
Pulau Pinang 876.5 5,456.8 6,333.3 566.8 1,179.4 1,746.2 1,784.6 74,439.1 76,223.7
Sabah 74.4 5,069.8 5,144.2 34.7 4,299.6 4,334.4 482.0 4,379.5 4,861.4

 

Negeri Januari – Mac 2022 Januari – Mac 2021 (R) Januari – Disember
2021 (R)
Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta)
Kedah 58.9 1,976.2 2,035.1 23.7 10,190.2 10,213.9 92.5 15,787.4 15,879.9
Pulau Pinang 208.7 1,299.2 1,507.9 136.6 284.2 420.8 428.0 17,851.1 18,279.1
Sabah 17.7 1,207.1 1,224.8 8.4 1,036.1 1,044.4 115.6 1,050.2 1,165.8

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
(R) – Perangkaan disemak semula

 

Jan-Mac, 2022: US$1 = RM4.20

Jan-Mac, 2021: US$1 = RM4.15
2021: US$1 = RM4.17

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Industri, Januari-Mac 2022 / Januari-Mac 2021 / Januari-Disember 2021

 

Industri Januari – Mac 2022 Januari – Mac 2021 (R) Januari – Disember
2021 (R)
Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta) Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta) Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta)
Produk Elektronik dan Elektrikal 823.7 17,781.8 18,605.4 976.5 46,657.9 47,634.4 1,711.2 146,265.8 147,977.0
Produk Petroleum (termasuk Petrokimia) 14.5 5,111.0 5,125.5 4.0 0.0 4.0 186.3 38.8 225.1
Produk Galian Bukan Logam 87.7 1,856.3 1,944.0 60.5 51.2 111.8 311.3 111.6 422.9
Kimia dan Produk Kimia 157.2 984.9 1,142.1 685.0 401.1 1,086.1 2,276.5 3,483.4 5,759.9
Jentera dan Kelengkapan 385.8 363.2 749.0 369.5 306.4 675.9 576.9 1,090.6 1,667.6

 

Industri Januari – Mac 2022 Januari – Mac 2021 (R) Januari – Disember
2021 (R)
Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta) Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta) Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta)
Produk Elektrikal dan Elektronik 196.1 4,233.8 4,429.9 235.3 11,242.9 11,478.2 410.4 35,075.7 35,486.1
Produk Petroleum (termasuk Petrokimia) 3.5 1,216.9 1,220.4 1.0 0.0 1.0 44.7 9.3 54.0
Produk Galian Bukan Logam 20.9 442.0 462.9 14.6 12.3 26.9 74.7 26.8 101.4
Kimia dan Produk Kimia 37.4 234.5 271.9 165.1 96.7 261.7 545.9 835.3 1,381.3
Jentera dan Kelengkapan 91.9 86.5 178.3 89.0 73.8 162.9 138.4 261.5 399.9

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
(R) – Perangkaan disemak semula

 

Jan-Mac, 2022: US$1 = RM4.20

Jan-Mac, 2021: US$1 = RM4.15
2021: US$1 = RM4.17

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkhidmatan)

Pelaburan Swasta Diluluskan dalam Sektor Perkhidmatan, Januari-Mac 2022 / Januari-Mac 2021 / Januari-Disember 2021

 

SEKTOR PERKHIDMATAN BILANGAN PELUANG PEKERJAAN PELABURAN DOMESTIK
(RM JUTA)*
PELABURAN ASING
(RM JUTA)*
JUMLAH PELABURAN
(RM JUTA)*
Jan-Mac, 2022 Jan-Mac, 2021 (R) Jan-Dec, 2021 (R)
Jan-Mac, 2022 Jan-Mac, 2021 (R) Jan-Dec, 2021 (R) Jan-Mac, 2022 Jan-Mac, 2021 (R) Jan-Dec, 2021 (R) Jan-Mac, 2022 Jan-Mac, 2021 (R) Jan-Dec, 2021 (R) Jan-Mac, 2022 Jan-Mac, 2021 (R) Jan-Dec, 2021 (R)
Pertubuhan Global 20 22 102 689 269 3,838 901.4 0.0 1,080.0 34.5 14,745.7 18,578.5 935.9 14,745.7 19,658.5
Perkhidmatan Sokongan 221 176 954 349 842 3,555 472.3 1,128.1 5,207.6 73.9 65.0 756.5 546.2 1,193.1 5,964.1
Perkhidmatan Pengangkutan 3 4 25 0 42 189 0.2 471.1 1,595.3 0.0 0.0 0.0 0.2 471.1 1,595.3
Hartanah 219 297 1,044 0 0 0 5,910.2 8,931.8 28,811.7 0.0 0.0 0.0 5,910.2 8,931.8 28,811.7
Utiliti 6 0 27 0 0 0 1,972.2 2,443.6 9,611.5 0.0 0.0 0.0 1,972.2 2,443.6 9,611.5
Maklumat dan Komunikasi 20 146 450 146 605 2,026 263.7 1,745.2 9,274.2 155.2 94.1 1,763.4 419.0 1,839.2 11,037.6
Perdagangan Pengedaran 78 194 908 220 4,111 14,392 10.6 36.3 762.7 0.0 451.5 2,836.2 10.6 487.8 3,598.9
Hotel & Pelancongan 6 6 29 1,059 211 2,949 1,461.2 214.3 3,230.1 0.0 0.0 219.1 1,461.2 214.3 3,449.2
Perkhidmatan Kewangan 9 12 53 14 199 969 200.0 2,601.6 11,346.0 749.8 63.2 683.7 949.9 2,664.8 12,029.7
Perkhidmatan Kesihatan 1 0 5 177 0 869 345.8 0.0 669.9 0.0 0.0 71.1 345.8 0.0 741.0
Perkhidmatan Pendidikan 134 26 202 565 147 934 67.2 87.6 410.5 0.0 0.0 0.0 67.2 87.6 410.5
Lain-Lain 3 4 8 0 95 198 61.1 35.9 75.2 0.0 0.0 1.0 61.1 35.9 76.2
Jumlah  720 887 3,807 3,219 6,521 29,919 11,666.0 17,695.3 72,074.7 1,013.5 15,419.5 24,909.5 12,679.5 33,114.8 96,984.3

Nota:

NA – Perangkaan tidak tersedia

* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

(R) – Perangkaan disemak semula

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Utama)

Pelaburan Diluluskan dalam Sektor Utama, Januari-Mac 2022 / Januari-Mac 2021 / Januari-Disember 2021

SEKTOR UTAMA BILANGAN PELUANG PEKERJAAN PELABURAN DOMESTIK
(RM JUTA)*
PELABURAN ASING
(RM JUTA)*
JUMLAH PELABURAN
(RM JUTA)*
  Jan-Mac, 2022 Jan-Mac, 2021 (R) Jan-Dec, 2021 (R) Jan-Mac, 2022 Jan-Mac, 2021 (R) Jan-Dec, 2021 (R) Jan-Mac, 2022 Jan-Mac, 2021 (R) Jan-Dec, 2021 (R) Jan-Mac, 2022 Jan-Mac, 2021 (R) Jan-Dec, 2021 (R) Jan-Mac, 2022 Jan-Mac, 2021 (R) Jan-Dec, 2021 (R)
Pertanian 5 2 6 21 28 103 146.3 11.4 20.4 17.8 0.1 0.1 164.2 11.5 20.5
Perlombongan 0 7 19 0 37 37 0.0 4,115.0 13,021.0 0.0 2,007.1 4,075.3 0.0 6,122.1 17,096.3
Perladangan & Komoditi 1 3 34 0 162 388 5.3 76.4 211.4 0.0 0.0 0.0 5.3 76.4 211.4
Jumlah 6 12 59 21 227 528 151.6 4,202.9 13,252.9 17.8 2,007.2 4,075.4 169.5 6,210.1 17,328.3
Nota:
*- Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
(R) – Perangkaan disemak semula
 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Prestasi Pelaburan

MUAT TURUN VERSI  PDF
Tahun siaran media laporan/ Infografik / slaid pembentangan
Q1/2022 English N/A N/A Infographic / Infografik N/A
2021 English Bahasa Malaysia English Infographic / Infografik Slaid Pembentangan
Q3/2021 English N/A N/A N/A N/A
IH/2021 English N/A N/A Infographic     N/A
Q1/2021 English N/A N/A InfographicInfografik N/A
2020 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia InfographicInfografik Slaid Pembentangan
Q3/2020 English N/A N/A N/A N/A
IH/2020 English N/A N/A N/A N/A
Q1/2020 English N/A N/A N/A N/A
2019 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2019 English N/A N/A N/A N/A
IH/2019 English N/A N/A N/A N/A
Q1/2019 English N/A N/A N/A N/A
2018 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
2017 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2017 English N/A N/A N/A N/A
1H 2017 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2016 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q2/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
Q1/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2015 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2015 English N/A N/A N/A N/A
1H2015 English N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
Q1/2015 English N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2014 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Infographic /Infografik Slaid Pembentangan
2013 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2013 English N/A N/A N/A N/A
Q2/2013 English N/A N/A N/A N/A
Q1/2013 English N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2012 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
2011 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
2010 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2009 English Bahasa Malaysia English Corrigendum Bahasa Malaysia N/A
2008 English Bahasa Malaysia English Corrigendum Bahasa Malaysia N/A
2007 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia N/A
2006 English Bahasa Malaysia English Corrigendum Bahasa Malaysia N/A

Dapatkan Pengetahuan Berharga daripada Koleksi Laporan Kami

Klik di sini untuk memuat turun data statistik terkini

 

Terokai landskap perniagaan semasa di Malaysia

Ekonomi Malaysia yang dinamik dan kukuh menawarkan banyak peluang dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan kepada pelabur.

 

 

Perkilangan

Penggerak utama pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan perhubungan industri maju dan mundur serta pemacu Perindustrian 4.0

 

 

 

Perkhidmatan

Sektor yang semakin berkembang dengan tumpuan yang semakin meningkat pada teknologi tinggi, memberikan kelebihan daya saing bagi industri lain

 

Hubungi Wakil Kami

Kehadiran global kami bermaksud kami sentiasa bersedia untuk membantu. Hubungi kami dan melabur di Malaysia hari ini.
wpChatIcon
X