This site
is mobile
responsive


>Kenapa Malaysia>Statistik Pelaburan
Pelaburan Diluluskan
(Keseluruhan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkilangan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkhidmatan)
Pelaburan Keseluruhan
(Sektor Utama)
Prestasi
Pelaburan
Sidang Media Tahunan
(AMC) 2022

Pelaburan Swasta yang Diluluskan Dalam Pelbagai Sektor Ekonomi, Januari-Jun 2022 / Januari-Jun 2021 / Januari-Disember 2021

 

RINGKASAN Bilangan  PELUANG PEKERJAAN  PELABURAN DOMESTIK
(RM JUTA)*
PELABURAN ASING
(RM JUTA) *
JUMLAH PELABURAN
(RM JUTA) *
  Jan- Jun, 2022 Jan- Jun, 2021 2021 Jan- Jun, 2022 Jan- Jun, 2021 2021 Jan- Jun, 2022 Jan- Jun, 2021 2021 Jan- Jun, 2022 Jan- Jun, 2021 2021 Jan- Jun, 2022 Jan- Jun, 2021 2021
Sektor Utama 19 26 59 170 278 528 679.0 4,358.4 13,252.9 1,515.5 2,155.6 4,075.4 2,194.5 6,514.0 17,328.3
Sektor Perkilangan 344 373 702 35,032 36,906 74,575 7,619.2 8,741.0 15,489.3 35,507.1 67,069.3 179,598.6 43,126.3 75,810.3 195,087.9
Sektor Perkhidmatan 1,351 1,916 3,807 22,569 14,418 29,919 27,561.2 34,967.0 72,074.7 50,439.4 17,454.9 24,909.5 78,000.7 52,421.9 96,984.3
Jumlah  1,714 2,315 4,568 57,771 51,602 105,022 35,859.4 48,066.3 100,817.0 87,462.1 86,679.8 208,583.5 123,321.5 134,746.2 309,400.4
Nota:
*-Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkilangan)

Gambaran Keseluruhan : Projek Diluluskan Januari-Jun 2022 / Januari-Jun 2021 / Januari-Disember 2021

 

  Januari – Jun 2022 Januari – Jun 2021 Januari – Disember 2021
Baharu  Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 173 171 344 194 179 373 386 316 702
Peluang Pekerjaan 15,207 19,825 35,032 18,460 18,446 36,906 42,204 32,371 74,575
Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) 17,062.3 26,064.0 43,126.3 56,051.3 19,759.0 75,810.3 153,381.7 41,706.2 195,087.9
-Pelaburan Domestik* 2,607.8 5,011.4 7,619.2 4,075.5 4,665.5 8,741.0 8,725.1 6,764.2 15,489.3
-Pelaburan Asing* 14,454.5 21,052.6 35,507.1 51,975.8 15,093.5 67,069.3 144,656.6 34,942.0 179,598.6
  Januari – Jun 2022 Januari – Jun 2021 Januari – Disember 2021
Baharu  Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 173 171 344 194 179 373 386 316 702
Peluang Pekerjaan 15,207 19,825 35,032 18,460 18,446 36,906 42,204 32,371 74,575
Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) 3,877.8 5,923.6 9,801.4 13,506.3 4,761.2 18,267.5 36,782.2 10,001.5 46,783.7
-Pelaburan Domestik* 592.7 1,139.0 1,731.6 982.0 1,124.2 2,106.3 2,092.4 1,622.1 3,714.5
-Pelaburan Asing* 3,285.1 4,784.7 8,069.8 12,524.3 3,637.0 16,161.3 34,689.8 8,379.4 43,069.2

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Jan-Jun, 2022 : US$1 = RM4.40

Jan-Jun, 2021 : US$1 = RM4.15
2021 : US$1 = RM4.17

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari-Jun 2022 / Januari-Jun 2021 / Januari-Disember 2021

 

Negara Januari – Jun 2022 Januari – Jun 2022 Januari – Disember 2021
Bilangan Pelaburan Asing* (RM juta) Bilangan Pelaburan Asing* (RM juta) Bilangan Pelaburan Asing* (RM juta)
Jerman 10 8,540.7 4 195.4 13 820.8
Brunei 1 5,069.8 2 0.0
Singapura 31 4,990.7 36 43,313.1 73 46,567.0
Negara Januari – Jun 2022 Januari – Jun 2021 Januari – Disember 2021
Bilangan Pelaburan Asing* (USD juta) Bilangan Pelaburan Asing* (USD juta) Bilangan Pelaburan Asing* (USD juta)
Jerman 10 1,941.1 4 47.1 13 196.8
Brunei 1 1,152.2 2 0.0
Singapura 31 1,134.2 36 10,436.9 73 11,167.1

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Jan-Jun, 2022 : US$1 = RM4.40

Jan-Jun, 2021 : US$1 = RM4.15
2021 : US$1 = RM4.17

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Negeri, Januari-Jun 2022 / Januari-Jun 2021 / Januari-Disember 2021

 

 
Negeri  Januari – Jun 2022 Januari – Jun 2021 Januari – Disember
2021
Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta)
Kedah 465.1 8,915.6 9,380.7 240.3 42,318.7 42,559.1 385.9 65,833.4 66,219.3
Pulau Pinang 2,956.3 4,897.8 7,854.1 688.1 1,249.0 1,937.1 1,784.6 74,439.1 76,223.7
Sabah 91.6 7,551.8 7,643.4 62.2 4,299.6 4,361.9 482.0 4,379.5 4,861.4

 

Negeri Januari – Jun 2022 Januari – Jun 2021 Januari – Disember
2021
Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta)
Kedah 105.7 2,026.3 2,132.0 57.9 10,197.3 10,255.2 92.5 15,787.4 15,879.9
Pulau Pinang 671.9 1,113.1 1,785.0 165.8 301.0 466.8 428.0 17,851.1 18,279.1
Sabah 20.8 1,716.3 1,737.1 15.0 1,036.1 1,051.1 115.6 1,050.2 1,165.8

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Jan-Jun, 2022 : US$1 = RM4.40

Jan-Jun, 2021 : US$1 = RM4.15
2021 : US$1 = RM4.17

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Industri, Januari-Jun 2022 / Januari-Jun 2021 / Januari-Disember 2021

 

Industri Januari – Jun 2022 Januari – Jun 2021 Januari – Disember
2021
Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta) Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta) Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta)
Produk Elektronik dan Elektrikal 1,059.7 18,297.4 19,357.1 1,046.4 46,679.7 47,726.1 1,711.2 146,265.8 147,977.0
Produk Petroleum (termasuk Petrokimia) 14.5 5,111.0 5,125.5 163.5 0.0 163.5 186.3 38.8 225.1
Produk Galian Bukan Logam 268.1 4,501.2 4,769.3 65.2 74.6 139.8 311.3 111.6 422.9
Peralatan Pengukuran dan Saintifik 147.6 3,434.5 3,582.0 44.5 73.3 117.8 85.7 2,031.1 2,116.8
Produk Logam Fabrikasi 2,400.2 352.0 2,752.2 427.3 124.8 552.1 1,176.9 544.7 1,721.6

 

Industri Januari – Jun 2022 Januari – Jun 2021 Januari – Disember
2021
Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta) Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta) Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta)
Produk Elektrikal dan Elektronik 240.8 4,158.5 4,399.3 252.1 11,248.1 11,500.3 410.4 35,075.7 35,486.1
Produk Petroleum (termasuk Petrokimia) 3.3 1,161.6 1,164.9 39.4 0.0 39.4 44.7 9.3 54.0
Produk Galian Bukan Logam 60.9 1,023.0 1,083.9 15.7 18.0 33.7 74.7 26.8 101.4
Peralatan Pengukuran dan Saintifik 33.5 780.6 814.1 10.7 17.7 28.4 20.6 487.1 507.6
Produk Logam Fabrikasi 545.5 80.0 625.5 103.0 30.1 133.0 282.2 130.6 412.8

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Jan-Jun, 2022 : US$1 = RM4.40

Jan-Jun, 2021 : US$1 = RM4.15
2021 : US$1 = RM4.17

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkhidmatan)

Pelaburan Swasta Diluluskan dalam Sektor Perkhidmatan, Januari-Jun 2022 / Januari-Jun 2021 / Januari-Disember 2021

 

SEKTOR PERKHIDMATAN BILANGAN PELUANG PEKERJAAN PELABURAN DOMESTIK
(RM JUTA)*
PELABURAN ASING
(RM JUTA)*
JUMLAH MODAL PELABURAN
(RM JUTA)*
Jan-Jun, 2022 Jan-Jun, 2021 2021
Jan-Jun, 2022 Jan-Jun, 2021 2021 Jan-Jun, 2022 Jan-Jun, 2021 2021 Jan-Jun, 2022 Jan-Jun, 2021 2021 Jan-Jun, 2022 Jan-Jun, 2021 2021
Pertubuhan Global 43 47 102 605 490 3,838 901.4 0.0 1,080.0 850.6 14,983.8 18,578.5 1,752.0 14,983.8 19,658.5
Perkhidmatan Sokongan 452 461 954 3,855 2,102 3,555 1,047.1 2,633.0 5,207.6 157.3 119.7 756.5 1,204.4 2,752.7 5,964.1
Perkhidmatan Pengangkutan 11 10 25 0 73 189 116.0 741.9 1,595.3 0.0 0.0 0.0 116.0 741.9 1,595.3
Hartanah 315 592 1,044 0 0 0 10,975.5 14,949.8 28,811.7 0.0 0.0 0.0 10,975.5 14,949.8 28,811.7
Utiliti 11 12 27 0 0 0 4,755.1 4,433.7 9,611.5 0.0 0.0 0.0 4,755.1 4,433.7 9,611.5
Maklumat dan Komunikasi 44 281 450 786 1,111 2,026 7,540.0 3,361.6 9,274.2 46,122.8 275.1 1,763.4 53,662.8 3,636.7 11,037.6
Perdagangan Pengedaran 301 382 908 14,137 7,701 14,392 21.9 370.2 762.7 2,110.8 1,495.2 2,836.2 2,132.7 1,865.4 3,598.9
Hotel & Pelancongan 9 14 29 1,464 1,116 2,949 1,463.0 1,586.3 3,230.1 371.8 5.0 219.1 1,834.8 1,591.3 3,449.2
Perkhidmatan Kewangan 10 30 53 19 841 969 200.0 6,099.1 11,346.0 824.8 575.2 683.7 1,024.9 6,674.3 12,029.7
Perkhidmatan Kesihatan 3 3 5 1,056 514 869 367.9 637.8 669.9 1.3 0.0 71.1 369.1 637.8 741.0
Perkhidmatan Pendidikan 146 78 202 647 350 934 70.9 114.0 410.5 0.0 0.0 0.0 70.9 114.0 410.5
Lain-Lain 6 6 8 0 120 198 102.5 39.4 75.2 0.0 1.0 1.0 102.5 40.4 76.2
Jumlah  1,351 1,916 3,807 22,569 14,418 29,919 27,561.2 34,967.0 72,074.7 50,439.4 17,454.9 24,909.5 78,000.7 52,421.9 96,984.3

Nota:

NA – Perangkaan tidak tersedia

* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Utama)

Pelaburan Diluluskan dalam Sektor Utama, Januari-Jun 2022 / Januari-Jun 2021 / Januari-Disember 2021

SEKTOR UTAMA BILANGAN PELUANG PEKERJAAN PELABURAN DOMESTIK
(RM JUTA)*
PELABURAN ASING
(RM JUTA)*
JUMLAH PELABURAN
(RM JUTA)*
  Jan-Jun, 2022 Jan-Jun, 2021 2021 Jan-Jun, 2022 Jan-Jun, 2021 2021 Jan-Jun, 2022 Jan-Jun, 2021 2021 Jan-Jun, 2022 Jan-Jun, 2021 2021 Jan-Jun, 2022 Jan-Jun, 2021 2021
Pertanian 8 2 6 21 28 103 163.7 11.4 20.4 21.0 0.1 0.1 184.7 11.5 20.5
Perlombongan 8 11 19 26 37 37 411.2 4,267.1 13,021.0 1,489.5 2,155.5 4,075.3 1,900.7 6,422.6 17,096.3
Perladangan & Komoditi 3 13 34 123 213 388 104.0 79.8 211.4 5.1 0.0 0.0 109.1 79.8 211.4
Jumlah 19 26 59 170 278 528 679.0 4,358.4 13,252.9 1,515.5 2,155.6 4,075.4 2,194.5 6,514.0 17,328.3
Nota:
*- Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
(R) – Perangkaan disemak semula
 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Prestasi Pelaburan

MUAT TURUN VERSI  PDF
Tahun siaran media laporan/ Infografik / slaid pembentangan
IH/2022 English Bahasa Malaysia N/A N/A Infographic / Infografik N/A
Q1/2022 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
2021 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Infographic / Infografik Slaid Pembentangan
Q3/2021 English N/A N/A N/A N/A N/A
IH/2021 English N/A N/A N/A Infographic N/A
Q1/2021 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
2020 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia InfographicInfografik Slaid Pembentangan
Q3/2020 English N/A N/A N/A N/A N/A
IH/2020 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q1/2020 English N/A N/A N/A N/A N/A
2019 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia N/A Slaid Pembentangan
Q3/2019 English N/A N/A N/A N/A N/A
IH/2019 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q1/2019 English N/A N/A N/A N/A N/A
2018 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
2017 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q3/2017 English N/A N/A N/A N/A N/A
1H 2017 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
2016 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q2/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
Q1/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
2015 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q3/2015 English N/A N/A N/A N/A N/A
1H2015 English N/A N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
Q1/2015 English N/A N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2014 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Infographic /Infografik Slaid Pembentangan
2013 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q3/2013 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q2/2013 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q1/2013 English N/A N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2012 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
2011 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
2010 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
2009 English Bahasa Malaysia English / Corrigendum Bahasa Malaysia NA N/A
2008 English Bahasa Malaysia English / Corrigendum Bahasa Malaysia NA N/A
2007 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA N/A
2006 English Bahasa Malaysia English / Corrigendum Bahasa Malaysia NA N/A

Dapatkan Pengetahuan Berharga daripada Koleksi Laporan Kami

Klik di sini untuk memuat turun data statistik terkini

 

Terokai landskap perniagaan semasa di Malaysia

Ekonomi Malaysia yang dinamik dan kukuh menawarkan banyak peluang dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan kepada pelabur.

 

 

Perkilangan

Penggerak utama pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan perhubungan industri maju dan mundur serta pemacu Perindustrian 4.0

 

 

 

Perkhidmatan

Sektor yang semakin berkembang dengan tumpuan yang semakin meningkat pada teknologi tinggi, memberikan kelebihan daya saing bagi industri lain

 

Hubungi Wakil Kami

Kehadiran global kami bermaksud kami sentiasa bersedia untuk membantu. Hubungi kami dan melabur di Malaysia hari ini.
wpChatIcon