B. MalaysiaEnglishDeutsch日本語简体中文한국어
contrastBtngrayscaleBtn oku-icon

|

plusBtn crossBtn minusBtn

|

This site
is mobile
responsive


>Kenapa Malaysia>Statistik Pelaburan
Pelaburan Diluluskan
(Keseluruhan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkilangan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkhidmatan)
Pelaburan Keseluruhan
(Sektor Utama)
Prestasi
Pelaburan

Pelaburan Swasta yang Diluluskan Dalam Sektor-Sektor Ekonomi Terpilih, 2022 / 2021

 

Ringkasan Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik
(RM juta)*
Pelaburan Asing
(RM juta)*
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)*
  2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Sektor Utama 72 59 813 528 13,948.1 13,252.9 12,437.1 4,075.4 26,385.1 17,328.3
Sektor Perkilangan 801 702 76,093 74,575 18,252.8 15,489.3 66,021.3 179,598.6 84,274.1 195,087.9
Sektor Perkhidmatan 3,581 3,807 63,464 29,919 69,089.0 72,074.7 84,877.0 24,909.5 153,966.0 96,984.3
Jumlah 4,454 4,568 140,370 105,022 101,289.9 100,817.0 163,335.4 208,583.5 264,625.3 309,400.4
Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkilangan)

Gambaran Keseluruhan : Projek Diluluskan, 2022 / 2021

 

Ringgit Malaysia – RM
  2022 2021
Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 416 385 801 386 316 702
Peluang Pekerjaan 39,027 37,066 76,093 42,204 32,371 74,575
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
35,019.7 49,254.4 84,274.1 153,381.7 41,706.2 195,087.9
– Pelaburan Domestik* 9,760.9 8,491.9 18,252.8 8,725.1 6,764.2 15,489.3
– Pelaburan Asing* 25,258.9 40,762.5 66,021.3 144,656.6 34,942.0 179,598.6

 

US Dollar – USD
  2022 2021
Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 416 385 801 386 316 702
Peluang Pekerjaan 39,027 37,066 76,093 42,204 32,371 74,575
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
7,923.0 11,143.5 19,066.5 36,782.2 10,001.5 46,783.7
– Pelaburan Domestik* 2,208.3 1,921.2 4,129.6 2,092.4 1,622.1 3,714.5
– Pelaburan Asing* 5,714.7 9,222.3 14,936.9 34,689.8 8,379.4 43,069.2

 

 

Nota:
*- Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

2022: US$1 = RM4.42

2021: US$1 = RM4.17

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Negara Utama, 2021 / 2020

 

Ringgit Malaysia – RM
Negara 2022 2021
Bilangan Pelaburan Asing*
(RM juta)
Bilangan Pelaburan Asing*
(RM juta)
Singapura 83 9,609.9 73 46,567.0
Republik Rakyat China 46 9,554.9 43 16,604.2
Jepun 35 9,184.7 25 7,536.5

 

US Dollar – USD
Negara 2022 2021
Bilangan Pelaburan Asing*
(USD juta)
Bilangan Pelaburan Asing*
(USD juta)
Singapura 83 2,174.2 73 11,167.1
Republik Rakyat China 46 2,161.8 43 3,981.8
Jepun 35 2,078.0 25 1,807.3

 

 

Nota:
*-Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

2022: US$1 = RM4.42

2021: US$1 = RM4.17

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Negeri, 2022 / 2021

 

Ringgit Malaysia – RM
Negeri 2022 2021
Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Johor 1,992.6 12,589.9 14,582.5 3,105.5 3,847.7 6,953.2
Pulau Pinang 3,951.9 9,759.1 13,710.9 1,784.6 74,439.1 76,223.7
Selangor 4,642.0 7,565.7 12,207.7 6,052.8 1,458.3 7,511.0

 

US Dollar – USD
Negeri 2022 2021
Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Johor 450.8 2,848.4 3,299.2 744.7 922.7 1,667.4
Pulau Pinang 894.1 2,207.9 3,102.0 428.0 17,851.1 18,279.1
Selangor 1,050.2 1,711.7 2,761.9 1,451.5 349.7 1,801.2

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

2022: US$1 = RM4.42
2021: US$1 = RM4.17

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Industri, 2022 / 2021

 

Ringgit Malaysia – RM
Industri 2022 2021
Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Produk Elektrikal dan Elektronik 1,398.6 27,853.1 29,251.7 1,711.2 146,265.8 147,977.0
Jentera dan Kelengkapan 3,075.9 5,274.3 8,350.2 576.9 1,090.6 1,667.6
Kelengkapan Pengangkutan 1,446.5 6,602.7 8,049.1 992.1 1,191.2 2,183.3
Kimia dan Produk Kimia 1,627.4 5,724.9 7,352.3 2,276.5 3,483.4 5,759.9
Produk Petroleum (termasuk Petrokimia) 351.3 5,577.6 5,928.9 186.3 38.8 225.1

 

US Dollar – USD
Industri 2022 2021
Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Produk Elektrikal dan Elektronik 316.4 6,301.6 6,618.0 410.4 35,075.7 35,486.1
Jentera dan Kelengkapan 695.9 1,193.3 1,889.2 138.4 261.5 399.9
Kelengkapan Pengangkutan 327.3 1,493.8 1,821.1 237.9 285.7 523.6
Kimia dan Produk Kimia 368.2 1,295.2 1,663.4 545.9 835.3 1,381.3
Produk Petroleum (termasuk Petrokimia) 79.5 1,261.9 1,341.4 44.7 9.3 54.0

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

2022: US$1 = RM4.42
2021: US$1 = RM4.17

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkhidmatan)

Pelaburan Swasta Diluluskan dalam Sektor Perkhidmatan, 2022 / 2021

 

Sektor Perkhidmatan Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik
(RM juta)*
Pelaburan Asing
(RM juta)*
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)*
 2022 2021  2022 2021  2022 2021  2022 2021  2022 2021
Pertubuhan Global 102 102 1,223 3,838 901.4 1,080.0 1,069.8 18,578.5 1,971.3 19,658.5
Perkhidmatan Sokongan 788 954 4,875 3,555 3,743.7 5,207.6 446.5 756.5 4,190.2 5,964.1
Perkhidmatan Pengangkutan 29 25 321 189 1,042.3 1,595.3 0.0 0.0 1,042.3 1,595.3
Hartanah 754 1,044 NA NA 28,888.3 28,811.7 0.0 0.0 28,888.3 28,811.7
Utiliti 20 27 NA NA 10,776.2 9,611.5 0.0 0.0 10,776.2 9,611.5
Maklumat dan Komunikasi 330 450 13,712 2,026 12,559.6 9,274.2 72,147.4 1,763.4 84,707.0 11,037.6
Perdagangan Pengedaran 1,242 908 35,948 14,392 852.7 762.7 5,379.7 2,836.2 6,232.4 3,598.9
Hotel & Pelancongan 16 29 1,917 2,949 1,632.3 3,230.1 433.8 219.1 2,066.1 3,449.2
Perkhidmatan Kewangan 49 53 124 969 5,798.3 11,346.0 5,397.8 683.7 11,196.1 12,029.7
Perkhidmatan Kesihatan 6 5 4,098 869 2,137.7 669.9 1.3 71.1 2,138.9 741.0
Perkhidmatan Pendidikan 236 202 1,246 934 617.3 410.5 0.7 0.0 618.0 410.5
Lain-Lain Perkhidmatan 9 8 0 198 139.3 75.2 0.0 1.0 139.3 76.2
Jumlah 3,581 3,807 63,464 29,919 69,089.0 72,074.7 84,877.0 24,909.5 153,966.0 96,984.3

Nota:

NA – Perangkaan tidak tersedia

* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Utama)

Pelaburan Diluluskan dalam Sektor Utama, 2022 / 2021

Sektor Utama Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik
(RM juta)*
Pelaburan Asing
(RM juta)*
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)*
   2022 2021  2022 2021  2022 2021  2022 2021  2022 2021
Pertanian 10 6 279 103 140.7 20.4 13.7 0.1 154.4 20.5
Perlombongan 26 19 153 37 11,573.2 13,021.0 12,419.3 4,075.3 23,992.5 17,096.3
Perladangan & Komoditi 36 34 381 388 2,234.2 211.4 4.0 0.0 2,238.2 211.4
Jumlah 72 59 813 528 13,948.1 13,252.9 12,437.1 4,075.4 26,385.1 17,328.3

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Prestasi Pelaburan

MUAT TURUN VERSI  PDF
Tahun siaran media laporan/ Infografik / slaid pembentangan
2022 English Bahasa Malaysia English N/A Infographic / Infografik Slaid Pembentangan
Q3/2022 English Bahasa Malaysia N/A N/A Infographic / Infografik N/A
IH/2022 English Bahasa Malaysia N/A N/A Infographic / Infografik N/A
Q1/2022 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
2021 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Infographic / Infografik Slaid Pembentangan
Q3/2021 English N/A N/A N/A N/A N/A
IH/2021 English N/A N/A N/A Infographic N/A
Q1/2021 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
2020 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia InfographicInfografik Slaid Pembentangan
Q3/2020 English N/A N/A N/A N/A N/A
IH/2020 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q1/2020 English N/A N/A N/A N/A N/A
2019 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia N/A Slaid Pembentangan
Q3/2019 English N/A N/A N/A N/A N/A
IH/2019 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q1/2019 English N/A N/A N/A N/A N/A
2018 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
2017 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q3/2017 English N/A N/A N/A N/A N/A
1H 2017 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
2016 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q2/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
Q1/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
2015 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q3/2015 English N/A N/A N/A N/A N/A
1H2015 English N/A N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
Q1/2015 English N/A N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2014 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Infographic /Infografik Slaid Pembentangan
2013 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q3/2013 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q2/2013 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q1/2013 English N/A N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2012 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
2011 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
2010 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
2009 English Bahasa Malaysia English / Corrigendum Bahasa Malaysia NA N/A
2008 English Bahasa Malaysia English / Corrigendum Bahasa Malaysia NA N/A
2007 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA N/A
2006 English Bahasa Malaysia English / Corrigendum Bahasa Malaysia NA N/A

Dapatkan Pengetahuan Berharga daripada Koleksi Laporan Kami

Klik di sini untuk memuat turun data statistik terkini

 

Terokai landskap perniagaan semasa di Malaysia

Ekonomi Malaysia yang dinamik dan kukuh menawarkan banyak peluang dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan kepada pelabur.

 

 

Perkilangan

Penggerak utama pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan perhubungan industri maju dan mundur serta pemacu Perindustrian 4.0

 

 

 

Perkhidmatan

Sektor yang semakin berkembang dengan tumpuan yang semakin meningkat pada teknologi tinggi, memberikan kelebihan daya saing bagi industri lain

 

Hubungi Wakil Kami

Kehadiran global kami bermaksud kami sentiasa bersedia untuk membantu. Hubungi kami dan melabur di Malaysia hari ini.
wpChatIcon