This site
is mobile
responsive


>Kenapa Malaysia>Statistik Pelaburan
Pelaburan Diluluskan
(Keseluruhan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkilangan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkhidmatan)
Pelaburan Keseluruhan
(Sektor Utama)
Prestasi
Pelaburan

Pelaburan Swasta yang Diluluskan Dalam Sektor-Sektor Ekonomi Terpilih, Januari-September 2021 / Januari-September 2020 / Januari-Disember 2020

 

RINGKASAN Bilangan  PELUANG PEKERJAAN  PELABURAN DOMESTIK
(RM JUTA)*
PELABURAN ASING
(RM JUTA) *
JUMLAH MODAL PELABURAN (RM JUTA) *
  Jan- Sept, 2021 Jan- Sept, 2020 (R) Jan-Dis, 2020 (R) Jan- Sept, 2021 Jan- Sept, 2020 (R) Jan-Dis, 2020 (R) Jan- Sept, 2021 Jan- Sept, 2020 (R) Jan-Dis, 2020 (R) Jan- Sept, 2021 Jan- Sept, 2020 (R) Jan-Dis, 2020 (R) Jan- Sept, 2021 Jan- Sept, 2020 (R) Jan-Dis, 2020 (R)
Sektor Utama 42 16 23 304 139 831 12,576.2 702.8 5,033.9 3,558.7 1,037.8 1,057.4 16,134.9 1,740.6 6,091.4
Sektor Perkilangan 522 741 1,050 59,864 50,782 80,235 12,205.2 25,505.5 34,683.1 91,743.9 39,295.9 56,579.9 103,949.1 64,801.4 91,263.1
Sektor Perkhidmatan 2,473 2,504 3,685 19,731 20,536 33,728 46,924.1 46,127.1 63,482.1 10,833.5 4,735.5 6,559.6 57,757.6 50,862.6 70,041.7
Jumlah  3,037 3,261 4,758 79,899 71,457 114,794 71,705.5 72,335.4 103,199.1 106,136.1 45,069.1 64,197.0 177,841.6 117,404.6 167,396.1
Nota:
*-Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
(R) – Perangkaan disemak semula

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkilangan)

Gambaran Keseluruhan : Projek Diluluskan Januari-September 2021 / Januari-September 2020 / Januari-Disember 2020

 

  Januari – September 2021 Januari – September 2020 (R) Januari – Disember 2020 (R)
Baharu  Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 289 233 522 388 353 741 548 502 1,050
Peluang Pekerjaan 34,710 25,154 59,864 35,099 15,683 50,782 56,048 24,187 80,235
Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) 77,358.8 26,590.3 103,949.1 47,323.5 17,477.9 64,801.4 61,061.2 30,201.9 91,263.1
-Pelaburan Domestik* 6,919.4 5,285.8 12,205.2 19,088.1 6,417.4 25,505.5 24,308.4 10,374.8 34,683.1
-Pelaburan Asing* 70,439.4 21,304.5 91,743.9 28,235.4 11,060.5 39,295.9 36,752.8 19,827.1 56,579.9
  Januari – September 2021 Januari – September 2020 (R) Januari – Disember 2020 (R)
Baharu  Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 289 233 522 388 353 741 548 502 1,050
Peluang Pekerjaan 34,710 25,154 59,864 35,099 15,683 50,782 56,048 24,187 80,235
Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) 18,462.7 6,346.1 24,808.8 11,375.8 4,201.4 15,577.3 15,151.7 7,494.3 22,645.9
-Pelaburan Domestik* 1,651.4 1,261.5 2,912.9 4,588.5 1,542.6 6,131.1 6,031.9 2,574.4 8,606.2
-Pelaburan Asing* 16,811.3 5,084.6 21,895.9 6,787.4 2,658.8 9,446.1 9,119.8 4,919.9 14,039.7

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
(R) – Perangkaan disemak semula

 

Jan-Sept 2021: US$1 = RM4.19
Jan-Sept 2020: US$1 = RM4.16
2020: US$1 = RM4.03

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari-Jun 2021 / Januari-Jun 2020 / Januari-Disember 2020

 

Negara January – September 2021 January – September 2020 (R) January – Disember 2020 (R)
Bilangan Pelaburan Asing* (RM juta) Bilangan Pelaburan Asing* (RM juta) Bilangan Pelaburan Asing* (RM juta)
Singapura 52 43,714.4 83 7,614.5 120 8,832.6
China 36 14,590.0 58 16,522.3 71 17,752.4
Austria 2 10,920.4
Negara January – September 2021 January – September 2020 (R) January – Disember 2020 (R)
Bilangan Pelaburan Asing* (USD juta) Bilangan Pelaburan Asing* (USD juta) Bilangan Pelaburan Asing* (USD juta)
Singapura 52 10,433.0 83 1,830.4 120 2,191.7
China 36 3,482.1 58 3,971.7 71 4,405.1
Austria 2 2,606.3

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
(R) – Perangkaan disemak semula

 

Jan-Sept 2021: US$1 = RM4.19
Jan-Sept 2020: US$1 = RM4.16
2020: US$1 = RM4.03

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Negeri, Januari-September 2021 / Januari-September 2020 / Januari-Disember 2020

 

 
Negeri  January – September 2021 January – September 2020 (R) January – Disember
2020 (R)
Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta)
Kedah 311.0 55,186.1 55,497.1 857.6 1,096.6 1,954.2 1,809.0 2,256.2 4,065.2
Pahang 239.7 9,878.9 10,118.6 309.2 2,689.3 2,998.5 1,034.6 3,749.9 4,784.5
Selangor 4,754.3 1,204.5 5,958.7 4,604.0 2,696.2 7,300.2 6,946.0 11,479.1 18,425.2

 

Negeri January – September 2021 January – September 2020 (R) January – Disember
2020 (R)
Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta)
Kedah 74.2 13,170.9 13,245.1 206.2 263.6 469.8 448.9 559.9 1,008.7
Pahang 57.2 2,357.7 2,414.9 74.3 646.5 720.8 256.7 930.5 1,187.2
Selangor 1,134.7 287.5 1,422.1 1,106.7 648.1 1,754.9 1,723.6 2,848.4 4,572.0

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
(R) – Perangkaan disemak semula

 

Jan-Sept 2021: US$1 = RM4.19
Jan-Sept 2020: US$1 = RM4.16
2020: US$1 = RM4.03

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Industri, Januari-September 2021 / Januari-September 2020 / Januari-Disember 2020

 

Industri January – September 2021 January – September 2020 (R) January – Disember
2020 (R)
Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta) Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta) Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta)
Produk Elektronik dan Elektrikal 1,409.5 62,864.5 64,274.0 1,459.8 6,192.0 7,651.8 2,087.6 13,550.8 15,638.4
Produk Logam Fabrikasi 979.0 13,003.3 13,982.3 1,467.3 315.6 1,782.9 1,882.2 788.9 2,671.1
Produk Getah 4,536.7 821.3 5,357.9 728.4 83.3 811.7 3,889.8 405.8 4,295.6
Produk Logam Asas 133.7 5,059.9 5,193.6 285.6 14,053.6 14,339.2 331.1 14,053.7 14,384.8
Pengilangan Makanan 922.4 3,666.3 4,588.7 2,126.2 916.5 3,042.7 2,327.8 967.0 3,294.9

 

Industri January – September 2021 January – September 2020 (R) January – Disember
2020 (R)
Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta) Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta) Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta)
Produk Elektronik dan Elektrikal 336.4 15,003.5 15,339.9 350.9 1,488.5 1,839.4 518.0 3,362.5 3,880.5
Produk Logam Fabrikasi 233.7 3,103.4 3,337.1 352.7 75.9 428.6 467.0 195.8 662.8
Produk Getah 1,082.7 196.0 1,278.7 175.1 20.0 195.1 965.2 100.7 1,065.9
Produk Logam Asas 31.9 1,207.6 1,239.5 68.7 3,378.3 3,446.9 82.2 3,487.3 3,569.4
Pengilangan Makanan 220.1 875.0 1,095.2 511.1 220.3 731.4 577.6 240.0 817.6

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
(R) – Perangkaan disemak semula

 

Jan-Sept 2021: US$1 = RM4.19
Jan-Sept 2020: US$1 = RM4.16
2020: US$1 = RM4.03

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkhidmatan)

Pelaburan Swasta Diluluskan dalam Sektor Perkhidmatan, Januari-September 2021 / Januari-September 2020 / Januari-Disember 2020

 

SEKTOR PERKHIDMATAN BILANGAN PELUANG PEKERJAAN PELABURAN DOMESTIK
(RM JUTA)*
PELABURAN ASING
(RM JUTA)*
JUMLAH MODAL PELABURAN
(RM JUTA)*
Jan-Sept, 2021 Jan-Sept, 2020 (R) Jan-Dec, 2020 (R)
Jan-Sept, 2021 Jan-Sept, 2020 (R) Jan-Dec, 2020 (R) Jan-Sept, 2021 Jan-Sept, 2020 (R) Jan-Dec, 2020 (R) Jan-Sept, 2021 Jan-Sept, 2020 (R) Jan-Dec, 2020 (R) Jan-Sept, 2021 Jan-Sept, 2020 (R) Jan-Dec, 2020 (R)
Pertubuhan Global 83 107 141 3,760 617 704 1,080.0 0.0 0.0 8,093.4 552.0 595.2 9,173.4 552.0 595.2
Perkhidmatan Sokongan 732 563 753 2,978 4,352 6,281 3,508.9 3,264.5 4,392.4 334.0 673.0 788.3 3,842.8 3,937.5 5,180.6
Perkhidmatan Pengangkutan 19 6 9 167 0 0 1,321.6 189.2 586.5 0.0 37.6 67.7 1,321.6 226.8 654.2
Hartanah 773 773 1,045 NA NA NA 20,081.6 23,972.3 31,250.0 0.0 0.0 0.0 20,081.6 23,972.3 31,250.0
Utiliti 20 0 0 NA NA NA 6,027.2 7,735.8 10,762.3 0.0 0.0 0.0 6,027.2 7,735.8 10,762.3
Maklumat dan Komunikasi 266 456 615 55 2,407 4,074 2,740.8 6,042.8 10,869.4 7.5 808.7 1,332.8 2,748.3 6,851.4 12,202.1
Perdagangan Pengedaran 424 298 613 7,985 9,765 18,186 390.6 704.1 750.6 1,495.2 1,931.6 2,986.1 1,885.8 2,635.7 3,736.6
Hotel & Pelancongan 23 30 38 2,543 1,848 2,088 2,870.3 2,500.8 2,812.1 219.1 19.0 21.6 3,089.4 2,519.8 2,833.7
Perkhidmatan Kewangan 42 21 28 932 188 221 8,076.6 1,446.9 1,743.9 612.2 702.7 757.1 8,688.8 2,149.6 2,500.9
Perkhidmatan Kesihatan 4 0 1 869 0 73 648.5 0.0 8.8 71.1 0.0 0.0 719.6 0.0 8.8
Perkhidmatan Pendidikan 81 243 435 322 1,145 1,887 138.6 172.4 207.8 0.0 10.9 10.9 138.6 183.3 218.7
Lain-Lain 6 7 7 120 214 214 39.4 98.4 98.4 1.0 0.0 0.0 40.4 98.4 98.4
Jumlah  2,473 2,504 3,685 19,731 20,536 33,728 46,924.1 46,127.1 63,482.1 10,833.5 4,735.5 6,559.6 57,757.6 50,862.6 70,041.7

Nota:

NA – Perangkaan tidak tersedia

* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

(R) – Perangkaan disemak semula

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Utama)

Pelaburan Diluluskan dalam Sektor Utama, Januari-September 2021 / Januari-September 2020 / Januari-Disember 2020

SEKTOR UTAMA BILANGAN PELUANG PEKERJAAN PELABURAN DOMESTIK
(RM JUTA)*
PELABURAN ASING
(RM JUTA)*
JUMLAH PELABURAN
(RM JUTA)*
  Jan-Sept, 2021 Jan-Sept, 2020 (R) Jan-Dec, 2020 (R) Jan-Sept, 2021 Jan-Sept, 2020 (R) Jan-Dec, 2020 (R) Jan-Sept, 2021 Jan-Sept, 2020 (R) Jan-Dec, 2020 (R) Jan-Sept, 2021 Jan-Sept, 2020 (R) Jan-Dec, 2020 (R) Jan-Sept, 2021 Jan-Sept, 2020 (R) Jan-Dec, 2020 (R)
Pertanian 2 1 1 28 3 3 11.4 2.4 2.4 0.1 0.0 0.0 11.5 2.4 2.4
Perlombongan 15 9 11 37 24 24 12,480.0 695.1 5,004.5 3,558.6 1,037.8 1,057.4 16,038.6 1,732.9 6,061.9
Perladangan & Komoditi 25 6 11 239 112 804 84.8 5.3 27.0 0.0 0.0 0.0 84.8 5.3 27.0
Jumlah 42 16 23 304 139 831 12,576.2 702.8 5,033.9 3,558.7 1,037.8 1,057.4 16,134.9 1,740.6 6,091.4
Nota:
*- Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
(R) – Perangkaan disemak semula
 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Prestasi Pelaburan

MUAT TURUN VERSI  PDF
Tahun siaran media laporan/ Infografik / slaid pembentangan
Q3/2021 English N/A N/A N/A N/A
IH/2021 English N/A N/A Infographic     N/A
Q1/2021 English N/A N/A InfographicInfografik N/A
2020 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia InfographicInfografik Slaid Pembentangan
Q3/2020 English N/A N/A N/A N/A
IH/2020 English N/A N/A N/A N/A
Q1/2020 English N/A N/A N/A N/A
2019 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2019 English N/A N/A N/A N/A
IH/2019 English N/A N/A N/A N/A
Q1/2019 English N/A N/A N/A N/A
2018 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
2017 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2017 English N/A N/A N/A N/A
1H 2017 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2016 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q2/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
Q1/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2015 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2015 English N/A N/A N/A N/A
1H2015 English N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
Q1/2015 English N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2014 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Infographic /Infografik Slaid Pembentangan
2013 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2013 English N/A N/A N/A N/A
Q2/2013 English N/A N/A N/A N/A
Q1/2013 English N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2012 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
2011 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
2010 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2009 English Bahasa Malaysia English Corrigendum Bahasa Malaysia N/A
2008 English Bahasa Malaysia English Corrigendum Bahasa Malaysia N/A
2007 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia N/A
2006 English Bahasa Malaysia English Corrigendum Bahasa Malaysia N/A

Dapatkan Pengetahuan Berharga daripada Koleksi Laporan Kami

Klik di sini untuk memuat turun data statistik terkini

 

Terokai landskap perniagaan semasa di Malaysia

Ekonomi Malaysia yang dinamik dan kukuh menawarkan banyak peluang dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan kepada pelabur.

 

 

Perkilangan

Penggerak utama pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan perhubungan industri maju dan mundur serta pemacu Perindustrian 4.0

 

 

 

Perkhidmatan

Sektor yang semakin berkembang dengan tumpuan yang semakin meningkat pada teknologi tinggi, memberikan kelebihan daya saing bagi industri lain

 

Hubungi Wakil Kami

Kehadiran global kami bermaksud kami sentiasa bersedia untuk membantu. Hubungi kami dan melabur di Malaysia hari ini.
wpChatIcon
X