Statistik Pelaburan - MIDA | Malaysian Investment Development Authority
B. MelayuEnglishDeutsch日本語简体中文한국어
contrastBtngrayscaleBtn oku-icon

|

plusBtn crossBtn minusBtn

|

This site
is mobile
responsive


>Kenapa Malaysia>Statistik Pelaburan
Pelaburan Diluluskan
(Keseluruhan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkilangan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Perkhidmatan)
Pelaburan Diluluskan
(Sektor Utama)
Prestasi
Pelaburan

Pelaburan Diluluskan (Keseluruhan)

Pelaburan Swasta yang Diluluskan Dalam Pelbagai Sektor Ekonomi, Januari-Mac 2024 /Januari-Mac 2023 / Januari-Disember 2023

 

Ringgit Malaysia – RM
Ringkasan Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik
(RM juta) *
Pelaburan Asing
(RM juta) *
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta) *
  Jan-Mac 2024 Jan-Mac 2023 Jan-Dis,2023 Jan-Mac 2024 Jan-Mac 2023 Jan-Dis,2023 Jan-Mac 2024 Jan-Mac 2023 Jan-Dis,2023 Jan-Mac 2024 Jan-Mac 2023 Jan-Dis,2023 Jan-Mac 2024 Jan-Mac 2023 Jan-Dis,2023
Sektor Utama 11 23 75 48 22 661 1,265.6 2,266.4 7,103.7 161.1 655.4 1,977.3 1,426.7 2,921.8 9,081.1
Sektor Perkilangan 252 192 883 17,991 11,915 73,939 4,791.9 3,018.3 23,529.5 38,154.8 12,602.1 128,438.2 42,946.7 15,620.5 151,967.7
Sektor Perkhidmatan 994 1,137 4,143 10,988 13,382 52,732 30,638.6 30,820.7 110,456.3 8,696.3 24,722.5 57,949.9 39,334.9 55,543.2 168,406.2
Jumlah 1,257 1,352 5,101 29,027 25,319 127,332 36,696.1 36,105.5 141,089.6 47,012.2 37,980.1 188,365.4 83,708.3 74,085.5 329,455.0

 

US Dollar – USD
Ringkasan Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik
(USD juta) *
Pelaburan Asing
(USD juta) *
Jumlah Modal Pelaburan
(USD juta) *
  Jan-Mac 2024 Jan-Mac 2023 Jan-Dis,2023 Jan-Mac 2024 Jan-Mac 2023 Jan-Dis,2023 Jan-Mac 2024 Jan-Mac 2023 Jan-Dis,2023 Jan-Mac 2024 Jan-Mac 2023 Jan-Dis,2023 Jan-Mac 2024 Jan-Mac 2023 Jan-Dis,2023
Sektor Utama 11 23 75 48 22 661 267.6 513.9 1,547.7 34.1 148.6 430.8 301.6 662.5 1,978.4
Sektor Perkilangan 252 192 883 17,991 11,915 73,939 1,013.1 684.4 5,126.3 8,066.6 2,857.6 27,982.2 9,079.6 3,542.1 33,108.4
Sektor Perkhidmatan 994 1,137 4,143 10,988 13,382 52,732 6,477.5 6,988.8 24,064.6 1,838.5 5,606.0 12,625.2 8,316.0 12,594.8 36,689.8
Jumlah 1,257 1,352 5,101 29,027 25,319 127,332 7,758.2 8,187.2 30,738.5 9,939.2 8,612.3 41,038.2 17,697.3 16,799.4 71,776.7

 

 

Nota :
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Jan-Mar, 2024 : US$1 = RM4.73
Jan-Mar, 2023 : US$1 = RM4.41
2023 : US$1 = RM4.59

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Pelaburan Swasta Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari-Mac 2024 /Januari-Mac 2023 / Januari-Disember 2023

 

Ringgit Malaysia – RM
Negara Januari – Mac 2024 Januari – Mac 2023 Januari – Disember 2023
Bilangan Pelaburan Asing*
(RM juta)
Bilangan Pelaburan Asing*
(RM juta)
Bilangan Pelaburan Asing*
(RM juta)
Austria 1 30,073.0 1 3.7 2 9.4
Singapura 87 5,551.3 62 11,821.6 301 43,691.8
Belanda 5 3,560.4 13 1,288.5 37 35,513.6

 

US Dollar – USD
Country Januari – Mac 2024 Januari – Mac 2023 Januari – Disember 2023
Bilangan Pelaburan Asing*
(USD juta)
Number Pelaburan Asing*
(USD juta)
Number Pelaburan Asing*
(USD juta)
Austria 1 6,357.9 1 0.8 2 2.0
Singapura 87 1,173.6 62 2,680.6 301 9,518.9
Belanda 5 752.7 13 292.2 37 7,737.2

 

 

Nota:
*Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Jan-Mar, 2024 : US$1 = RM4.73
Jan-Mar, 2023 : US$1 = RM4.41
2023 : US$1 = RM4.59

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Pelaburan Swasta Diluluskan Mengikut Negeri, Januari-Mac 2024 /Januari-Mac 2023 / Januari-Disember 2023

 

Ringgit Malaysia – RM
Negeri Januari – Mac 2024 Januari – Mac 2023 Januari – Disember 2023
Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Kedah 656.3 30,654.8 31,311.0 926.2 4,383.3 5,309.5 4,648.1 24,079.9 28,728.0
W.P. Kuala Lumpur 14,680.0 6,779.2 21,459.2 6,274.4 15,654.6 21,929.0 27,790.1 30,559.7 58,349.8
Selangor 8,974.7 3,438.3 12,413.0 7,208.0 629.4 7,837.4 37,926.0 17,337.4 55,263.4

 

US Dollar – USD
Negeri Januari – Mac 2024 Januari – Mac 2023 Januari – Disember 2023
Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Kedah 138.7 6,480.9 6,619.7 210.0 994.0 1,204.0 1,012.7 5,246.2 6,258.8
W.P. Kuala Lumpur 3,103.6 1,433.2 4,536.8 1,422.8 3,549.8 4,972.6 6,054.5 6,657.9 12,712.4
Selangor 1,897.4 726.9 2,624.3 1,634.5 142.7 1,777.2 8,262.8 3,777.2 12,040.0

 

 

Note:
* Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Jan-Mar, 2024 : US$1 = RM4.73
Jan-Mar, 2023 : US$1 = RM4.41
2023 : US$1 = RM4.59

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkilangan)

Gambaran Keseluruhan : Projek Diluluskan Januari-Mac 2023 / Januari-Mac 2022 / Januari-Disember 2022

 

Ringgit Malaysia – RM
  Januari – Mac 2024 Januari – Mac 2023 Januari – Disember 2023
Baharu  Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah Baharu Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 97 95 192 88 97 185 416 385 801
Peluang Pekerjaan 8,791 9,200 17,991 7,125 4,790 11,915 36,626 37,313 73,939
Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) 6,411.6 36,535.1 42,946.7 8,566.3 7,054.2 15,620.5 56,451.5 95,516.3 151,967.7
-Pelaburan Domestik* 1,909.5 2,882.4 4,791.9 1,465.6 1,552.8 3,018.3 14,095.1 9,434.4 23,529.5
-Pelaburan Asing* 4,502.1 33,652.7 38,154.8 7,100.7 5,501.4 12,602.1 42,356.3 86,081.9 128,438.2

 

US Dollar – USD
  Januari – Mac 2024 Januari – Mac 2023 Januari – Disember 2023
Baharu Pembesaran/
Pelbagaian
Jumlah Baharu Pembesaran/
Pelbagaian
Jumlah Baharu Pembesaran/
Pelbagaian
Jumlah
Bilangan 148 104 252 97 95 192 435 448 883
Peluang Pekerjaan 8,791 9,200 17,991 7,125 4,790 11,915 36,626 37,313 73,939
Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) 1,355.5 7,724.1 9,079.6 1,942.5 1,599.6 3,542.1 12,298.8 20,809.7 33,108.4
-Pelaburan Domestik* 403.7 609.4 1,013.1 332.3 352.1 684.4 3,070.8 2,055.4 5,126.3
-Pelaburan Asing* 951.8 7,114.7 8,066.6 1,610.1 1,247.5 2,857.6 9,228.0 18,754.2 27,982.2

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Jan-Mac, 2024 : US$1 = RM4.73

Jan-Mac, 2023 : US$1 = RM4.41
2023 : US$1 = RM4.59

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari-Mac 2024 / Januari-Mac 2023 / Januari-Disember 2023

 

Ringgit Malaysia – RM
Negara Januari – Mac 2024 Januari – Mac 2023 Januari – Disember 2023
Bilangan Pelaburan Asing* (RM juta) Bilangan Pelaburan Asing* (RM juta) Bilangan Pelaburan Asing* (RM juta)
Austria 1 30,073.0
Republik Rakyat China 24 3,395.0 5 4,273.1 64 11,992.0
Singapura 45 1,752.9 18 998.2 122 12,870.2

 

US Dollar – USD
Negara Januari – Mac 2024 Januari – Mac 2023 Januari – Disember 2023
Bilangan Pelaburan Asing*
(USD juta)
Bilangan Pelaburan Asing*
(USD juta)
Bilangan Pelaburan Asing*
(USD juta)
Austria 1 6,357.9
Republik Rakyat China 24 717.8 5 969.0 64 2,612.6
Singapura 45 370.6 18 226.4 122 2,804.0

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Jan-Mac, 2024 : US$1 = RM4.73

Jan-Mac, 2023 : US$1 = RM4.41
2023 : US$1 = RM4.59

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Negeri, Januari-Mac 2024 / Januari-Mac 2023 / Januari-Disember 2023

 

Ringgit Malaysia – RM
Negeri  Januari – Mac 2024 Januari – Mac 2023 Januari – Disember
2023
Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) Pelaburan Domestik* (RM juta) Pelaburan Asing* (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta)
Kedah 336.7 30,646.7 30,983.4 171.5 4,379.8 4,551.2 2,775.3 24,050.1 26,825.4
Selangor 1,190.6 1,973.7 3,164.3 662.5 267.9 930.4 5,634.3 13,675.1 19,309.3
Johor 553.8 1,778.3 2,332.1 452.0 1,347.5 1,799.5 5,183.5 9,433.8 14,617.3

 

US Dollar – USD
Negeri Januari – Mac 2024 Januari – Mac 2023 Januari – Disember
2023
Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) Pelaburan Domestik* (USD juta) Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta)
Kedah 71.2 6,479.2 6,550.4 38.9 993.1 1,032.0 604.6 5,239.7 5,844.3
Selangor 251.7 417.3 669.0 150.2 60.7 211.0 1,227.5 2,979.3 4,206.8
Johor 117.1 376.0 493.0 102.5 305.5 408.0 1,129.3 2,055.3 3,184.6

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Jan-Mac, 2024 : US$1 = RM4.73

Jan-Mac, 2023 : US$1 = RM4.41
2023 : US$1 = RM4.59

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

 

 

Projek Diluluskan Mengikut Industri, Januari-Mac 2024 / Januari-Mac 2023 / Januari-Disember 2023

 

Ringgit Malaysia – RM
Industri Januari – Mac 2024 Januari – Mac 2023 Januari – Disember
2023
Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta) Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta) Pelaburan Domestik* (RM Juta) Pelaburan Asing* (RM Juta Jumlah Modal Pelaburan* (RM Juta)
Produk Elektrikal dan Elektronik 1,150.6 33,156.1 34,306.8 51.2 2,017.3 2,068.5 3,003.0 82,424.3 85,427.3
Kelengkapan Pengangkutan 192.3 1,961.6 2,153.9 151.8 4,253.0 4,404.8 1,990.2 5,076.6 7,066.8
Kimia dan Produk Kimia 784.3 1,271.6 2,055.8 139.0 123.0 262.0 2,687.9 6,218.2 8,906.1
Produk Logam Fabrikasi 757.6 229.2 986.7 388.2 105.4 493.6 1,926.6 2,156.8 4,083.5
Pengilangan Makanan 465.8 226.5 692.3 600.2 0.0 600.2 1,731.4 1,443.0 3,174.4

 

US Dollar – USD
Industri Januari – Mac 2024 Januari – Mac 2023 Januari – Disember
2023
Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta) Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta) Pelaburan Domestik* (USD Juta) Pelaburan Asing* (USD Juta Jumlah Modal Pelaburan* (USD Juta)
Produk Elektrikal dan Elektronik 243.3 7,009.8 7,253.0 11.6 457.4 469.0 654.2 17,957.4 18,611.6
Kelengkapan Pengangkutan 40.7 414.7 455.4 34.4 964.4 998.8 433.6 1,106.0 1,539.6
Kimia dan Produk Kimia 165.8 268.8 434.6 31.5 27.9 59.4 585.6 1,354.7 1,940.3
Produk Logam Fabrikasi 160.2 48.4 208.6 88.0 23.9 111.9 419.7 469.9 889.6
Pengilangan Makanan 98.5 47.9 146.4 136.1 0.0 136.1 377.2 314.4 691.6

 

 

Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

 

Jan-Mac, 2024 : US$1 = RM4.73

Jan-Mac, 2023 : US$1 = RM4.41
2023 : US$1 = RM4.59

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkhidmatan)

Pelaburan Swasta Diluluskan dalam Sektor Perkhidmatan, Januari-Mac 2023 / Januari-Mac 2022 / Januari-Disember 2022

 

Ringgit Malaysia – RM
Sektor Perkhidmatan Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik
(RM juta)*
Pelaburan Asing
(RM juta)*
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)*
Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023 Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023 Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023 Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023 Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023
Maklumat dan Komunikasi 191 133 338 9,877 5,774 23,829 12,249.9 2,685.7 15,151.3 5,055.1 23,090.6 48,546.8 17,305.0 25,776.3 63,698.1
Hartanah 299 422 1,565 NA NA NA 13,588.1 15,511.4 60,950.1 0.0 0.0 0.0 13,588.1 15,511.4 60,950.1
Utiliti 7 8 48 NA NA NA 1,802.2 1,790.7 11,143.9 0.0 0.0 0.0 1,802.2 1,790.7 11,143.9
Perdagangan Pengedaran 163 296 1,145 183 4,924 21,701 90.2 6,140.5 7,311.7 10.2 574.1 3,818.1 100.5 6,714.5 11,129.8
Perkhidmatan Sokongan 261 154 722 269 435 2,687 609.2 1,729.1 7,469.8 120.5 250.2 2,987.8 729.7 1,979.3 10,457.6
Perkhidmatan Kewangan 16 7 42 123 10 178 2,158.1 1,642.1 4,624.4 138.1 605.7 1,689.6 2,296.2 2,247.8 6,313.9
Perkhidmatan Pengangkutan 15 8 37 113 263 690 1.0 375.2 1,344.3 0.0 0.0 0.0 1.0 375.2 1,344.3
Hotel dan Pelancongan 4 3 13 85 323 678 34.4 74.1 787.8 0.0 156.7 394.2 34.4 230.9 1,182.0
Pertubuhan Global 16 26 83 144 480 648 0.0 745.5 745.5 3,362.7 44.2 132.6 3,362.7 789.8 878.2
Perkhidmatan Kesihatan 0 0 4 0 0 710 0.0 0.0 347.5 0.0 0.0 379.9 0.0 0.0 727.4
Perkhidmatan Pendidikan 22 79 143 194 1,173 1,611 105.5 117.3 563.9 9.7 1.0 1.0 115.2 118.3 564.9
Lain-lain Perkhidmatan 0 1 3 NA NA NA 0.0 9.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 16.1
Jumlah 994 1,137 4,143 10,988 13,382 52,732 30,638.6 30,820.7 110,456.3 8,696.3 24,722.5 57,949.9 39,334.9 55,543.2 168,406.2

 

US Dollar – USD
Sektor Perkhidmatan Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik (USD juta) * Pelaburan Asing (USD juta) * Jumlah Modal Pelaburan (USD juta) *
Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023 Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023 Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023 Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023 Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023
Maklumat dan Komunikasi 191 133 338 9,877 5,774 23,829 2,589.8 609.0 3,300.9 1,068.7 5,236.0 10,576.6 3,658.6 5,845.0 13,877.6
Hartanah 299 422 1,565 NA NA NA 2,872.7 3,517.3 13,278.9 0.0 0.0 0.0 2,872.7 3,517.3 13,278.9
Utiliti 7 8 48 NA NA NA 381.0 406.1 2,427.9 0.0 0.0 0.0 381.0 406.1 2,427.9
Perdagangan Pengedaran 163 296 1,145 183 4,924 21,701 19.1 1,392.4 1,593.0 2.2 130.2 831.8 21.2 1,522.6 2,424.8
Perkhidmatan Sokongan 261 154 722 269 435 2,687 128.8 392.1 1,627.4 25.5 56.7 650.9 154.3 448.8 2,278.3
Perkhidmatan Kewangan 16 7 42 123 10 178 456.3 372.4 1,007.5 29.2 137.3 368.1 485.5 509.7 1,375.6
Perkhidmatan Pengangkutan 15 8 37 113 263 690 0.2 85.1 292.9 0.0 0.0 0.0 0.2 85.1 292.9
Hotel dan Pelancongan 4 3 13 85 323 678 7.3 16.8 171.6 0.0 35.5 85.9 7.3 52.4 257.5
Pertubuhan Global 16 26 83 144 480 648 0.0 169.1 162.4 710.9 10.0 28.9 710.9 179.1 191.3
Perkhidmatan Kesihatan 0 0 4 0 0 710 0.0 0.0 75.7 0.0 0.0 82.8 0.0 0.0 158.5
Perkhidmatan Pendidikan 22 79 143 194 1,173 1,611 22.3 26.6 122.9 2.1 0.2 0.2 24.4 26.8 123.1
Lain-lain Perkhidmatan 0 1 3 NA NA NA 0.0 2.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.5
Jumlah 994 1,137 4,143 10,988 13,382 52,732 6,477.5 6,988.8 24,064.6 1,838.5 5,606.0 12,625.2 8,316.0 12,594.8 36,689.8

 

 

Nota:

NA – Perangkaan tidak tersedia

*Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

Jan-Mar, 2024 : US$1 = RM4.73
Jan-Mar, 2023 : US$1 = RM4.41
2023 : US$1 = RM4.59

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.
 
 

Pelaburan Diluluskan (Sektor Utama)

Pelaburan Diluluskan dalam Sektor Utama, Januari-Mac 2023 / Januari-Mac 2022 / Januari-Disember 2022

 

Ringgit Malaysia – RM
Sektor Utama Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik
(RM juta)*
Pelaburan Asing
(RM juta)*
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)*
Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023 Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023 Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023 Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023 Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023
Pertanian 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Perlombongan 9 15 47 0 0 110 1,256.8 2,157.7 6,791.2 161.1 655.4 1,977.3 1,417.9 2,813.1 8,768.5
Perladangan & Komoditi 2 8 28 48 22 551 8.8 108.7 312.6 0.0 0.0 0.0 8.8 108.7 312.6
Jumlah 11 23 75 48 22 661 1,265.6 2,266.4 7,103.7 161.1 655.4 1,977.3 1,426.7 2,921.8 9,081.1

 

US Dollar – USD
Sektor Utama Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik
(USD juta)*
Pelaburan Asing
(USD juta)*
Jumlah Modal Pelaburan
(USD juta)*
Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023 Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023 Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023 Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023 Jan-Mac, 2024 Jan-Mac, 2023 2023
Pertanian 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Perlombongan 9 15 47 0 0 110 265.7 489.3 1,479.6 34.1 148.6 430.8 299.8 637.9 1,910.3
Perladangan & Komoditi 2 8 28 48 22 551 1.9 24.6 68.1 0.0 0.0 0.0 1.9 24.6 68.1
Jumlah 11 23 75 48 22 661 267.6 513.9 1,547.7 34.1 148.6 430.8 301.6 662.5 1,978.4

 

 

Note:
*Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
 

Jan-Mar, 2024 : US$1 = RM4.73
Jan-Mar, 2023 : US$1 = RM4.41
2023 : US$1 = RM4.59

 

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai data projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan, sila klik e-Stats Data.

Prestasi Pelaburan

MUAT TURUN VERSI  PDF
Tahun siaran media laporan/ Infografik / slaid pembentangan
Q1/2024 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
2023 English NA English NA Infographic / Infografik Presentation Slides
Q3/2023 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
1H/2023 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
Q1/2023 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
2022 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Infographic / Infografik Presentation Slides
Q3/2022 English Bahasa Malaysia N/A N/A Infographic / Infografik N/A
IH/2022 English Bahasa Malaysia N/A N/A Infographic / Infografik N/A
Q1/2022 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
2021 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Infographic / Infografik Slaid Pembentangan
Q3/2021 English N/A N/A N/A N/A N/A
IH/2021 English N/A N/A N/A Infographic N/A
Q1/2021 English N/A N/A N/A Infographic / Infografik N/A
2020 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia InfographicInfografik Slaid Pembentangan
Q3/2020 English N/A N/A N/A N/A N/A
IH/2020 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q1/2020 English N/A N/A N/A N/A N/A
2019 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia N/A Slaid Pembentangan
Q3/2019 English N/A N/A N/A N/A N/A
IH/2019 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q1/2019 English N/A N/A N/A N/A N/A
2018 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
2017 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q3/2017 English N/A N/A N/A N/A N/A
1H 2017 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
2016 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q2/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
Q1/2016 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
2015 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q3/2015 English N/A N/A N/A N/A N/A
1H2015 English N/A N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
Q1/2015 English N/A N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2014 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Infographic /Infografik Slaid Pembentangan
2013 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
Q3/2013 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q2/2013 English N/A N/A N/A N/A N/A
Q1/2013 English N/A N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2012 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
2011 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA Slaid Pembentangan
2010 English Bahasa Malaysia N/A N/A N/A N/A
2009 English Bahasa Malaysia English / Corrigendum Bahasa Malaysia NA N/A
2008 English Bahasa Malaysia English / Corrigendum Bahasa Malaysia NA N/A
2007 English Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia NA N/A
2006 English Bahasa Malaysia English / Corrigendum Bahasa Malaysia NA N/A

Dapatkan Pengetahuan Berharga daripada Koleksi Laporan Kami

Klik di sini untuk memuat turun data statistik terkini

 

Terokai landskap perniagaan semasa di Malaysia

Ekonomi Malaysia yang dinamik dan kukuh menawarkan banyak peluang dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan kepada pelabur.

 

 

Perkilangan

Penggerak utama pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan perhubungan industri maju dan mundur serta pemacu Perindustrian 4.0

 

 

 

Perkhidmatan

Sektor yang semakin berkembang dengan tumpuan yang semakin meningkat pada teknologi tinggi, memberikan kelebihan daya saing bagi industri lain

 

Hubungi Wakil Kami

Kehadiran global kami bermaksud kami sentiasa bersedia untuk membantu. Hubungi kami dan melabur di Malaysia hari ini.
wpChatIcon