This site
is mobile
responsive


>Industri>Perkhidmatan>Minyak & Gas

Perkhidmatan dan Peralatan
Minyak & Gas

Terletak secara strategik di persimpangan laluan pelayaran timur-barat dan mempunyai jalinan hubungan ekonomi dengan negara-negara jiran kami, industri Minyak & Gas (O&G) Malaysia yang terus berkembang memberikan suatu jaminan kelebihan  dan peluang pasaran yang kuat untuk perniagaan. Ia terus menjadi sektor penting bagi ekonomi Malaysia, menyumbang 20.0 peratus kepada KDNK tahunan.

Subsektor perkhidmatan O&G meliputi industri Upstream (perkhidmatan pelantar minyak dan gas), pertengahan (pengangkutan dan penyimpanan), dan penyelenggaraan mesin dan peralatan. Pada tahun 2019, industri ini mencatatkan sejumlah 13 projek yang diluluskan dengan pelaburan sebanyak RM3.3 bilion. Projek-projek ini menghasilkan sejumlah 972 peluang pekerjaan.

20%

Sumbangan kepada KDNK Tahunan

Minyak & Gas terus menjadi sektor penting bagi ekonomi Malaysia, dengan ekosistem yang kuat untuk menyokong rantaian nilai minyak & gas domestik dan di rantau ini.

> 3,500

Perniagaan Minyak & Gas di Malaysia

Ekosistem Minyak & Gas merangkumi syarikat minyak antarabangsa, syarikat bebas, syarikat perkhidmatan dan perkilangan.

85%

Pelaburan Domestik

(RM2.8 bil)

RM3.3 bil

Jumlah Pelaburan Diluluskan

pada 2019

80%

15%

Pelaburan Asing

(RM482.2 mil)

RM3.3 bil

Jumlah Pelaburan Diluluskan

in 2019

85%

Pelaburan Domestik

(RM2.8 bil)

15%

Pelaburan Asing

(RM482.2 mil)

13 Projek Diluluskan
pada 2019

5

Terminal Penyimpanan Midstream
Gas Asli dan
Produk Petroleum

(RM2.4 bil)

3

Perkhidmatan
Upstream

(RM67.8 juta)

4

Mesin dan
Peralatan

(RM88 juta)

1

Penyelenggaraan,
Pembaikan, dan
Baik Pulih Peralatan (MRO)

(RM729.1 juta)

Sokongan Kerajaan

MIDA terus fokus terhadap integrasi strategik yang berterusan dalam operasi hiliran Malaysia untuk memenuhi permintaan dan memanfaatkan nilai pada rantaian bekalan minyak & gas . Kami juga mendorong lebih banyak usaha sama atau kolaborasi antara pemain tempatan dan asing dengan kepakaran untuk meningkatkan keupayaan tempatan melalui pemindahan pengetahuan.

 

Untuk membantu dan menyokong syarikat dalam usaha perniagaan mereka, MIDA menawarkan insentif Taraf Perintis atau Elaun Cukai Pelaburan kepada projek yang layak. Syarikat yang terlibat dalam aktiviti menaik taraf atau memperbaiki mesin dan peralatan termasuk jentera berat serta pembuatan mesin dan peralatan untuk minyak & gas digalakkan untuk berhubung dengan kami.

Syarikat Minyak & Gas Antarabangsa dan Tempatan di Malaysia

Sorotan Pelabur Kami

Hari ini, Malaysia terus menjadi destinasi pilihan pelaburan TechnipFMC di rantau ini. Memiliki salah satu rizab bahan bakar utama di Asia Pasifik dengan industri mapan yang dibina oleh kepakaran dan teknologi, Malaysia terus menjadi lokasi utama bagi operasi minyak dan gas di Asia Tenggara.

- TechnipFMC

Memulakan Perniagaan

MIDA memberikan sokongan yang menyeluruh kepada perniagaan anda apabila anda mempertimbangkan kelebihan daya saing dan perbandingan yang ditawarkan oleh Malaysia untuk pelaburan anda. Terokai sumber kami, pelbagai kemudahan atau perkhidmatan perundingan khusus kami untuk membantu anda mengembangkan operasi anda di sini.
Ketahui lebih lanjut mengenai polisi, insentif dan kemudahan dalam perkhidmatan Minyak & Gas dan sub-sektor peralatan.

Hubungi Wakil Kami

Pakar pelbagai bidang kami di MIDA yang berdedikasi sentiasa bersedia untuk berhubung dan membantu perniagaan anda di Malaysia. Hubungi kami hari ini!
wpChatIcon
X