This site
is mobile
responsive


>Industri>Perkhidmatan

Sorotan Utama Sektor Perkhidmatan pada tahun 2019

RM118.10 bil

Jumlah Pelaburan Diluluskan

4,087

Projek Diluluskan

44,811

Peluang Pekerjaan

79.1%

Pelaburan Domestik

(RM93.44 bil)

RM118.10 bil

Jumlah Pelaburan yang Diluluskan

70%

20.9%

Pelaburan Asing

(RM24.66 bil)

RM118.10 bil

Jumlah Pelaburan yang Diluluskan

79.1%

Pelaburan Domestik

(RM93.44 bil)

20.9%

Pelaburan Asing

(RM24.66 bil)

Sentuhan Manusia

Sektor perkhidmatan Malaysia menyediakan pekerjaan kepada lebih daripada 60% tenaga kerja negara dan menyumbang lebih daripada separuh KDNKnya, menjadikan sektor perkhidmatan sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi, produktiviti, dan pendapatan negara. Terbuka dan dikawal selia dengan baik, pasaran perkhidmatan menyediakan akses kepada maklumat, kepakaran, teknologi, dan pendanaan sekaligus membolehkan tenaga kerja mahir untuk bekerja dalam pasaran global.

 

Transformasi sedang giat dijalankan dengan penekanan khusus diberikan untuk memacu peralihan kepada aktiviti strategik yang bernilai tinggi. Sejajar dengan usaha Malaysia mendepani Revolusi Perindustrian Keempat, sektor perkhidmatan kita juga sedang berkembang menjadi satu sektor yang lebih berintensifkan pengetahuan dan didorong oleh produktiviti. Banyak syarikat global telah merebut peluang yang semakin meningkat dan persekitaran perniagaan yang kompetitif dari segi kos yang tersedia di sini, dan menjadikan Malaysia sebagai hab mereka, bagi memenuhi operasi mereka di rantau ini dan pasaran-pasaran global yang lain.

Bersedia untuk Memimpin

Sejajar dengan keadaan ekonomi negara yang semakin matang, bahagian sumbangan sektor perkhidmatan kepada KDNK negara juga semakin meningkat. Ketika Malaysia sedang bergerak ke arah mencapai status negara maju, penekanan yang lebih besar diberikan kepada pengembangan sektor perkhidmatan untuk berfungsi sebagai penjana pertumbuhan utama bagi mendorong dan mengekalkan pertumbuhan ekonomi.

Melangkah ke hadapan, nantikan Blueprint Sektor Perkhidmatan Baharu yang akan memetakan fasa pertumbuhan seterusnya untuk sektor perkhidmatan bagi tempoh 2021-2025.

Kami akan terus memberikan penekanan pada usaha mempromosikan subsektor perkhidmatan dengan mendorong pelaburan dalam aktiviti bernilai tambah yang secara relatifnya tinggi yang boleh dipasarkan, memiliki tahap pemanfaatan pengetahuan yang tinggi dan berpotensi untuk menghasilkan pekerjaan berpendapatan tinggi. Anda boleh menjangkakan bahawa keseluruhan sektor perkhidmatan akan meningkat naik dalam rantaian nilai dan, dengan itu menyediakan satu hubungan yang kuat dengan sektor ekonomi utama yang lain.

Memandangkan kepentingannya kepada pendapatan negara, sektor perkhidmatan juga memainkan peranan penting dalam memenuhi matlamat negara untuk mencapai pertumbuhan yang mapan dengan peningkatan kemakmuran dan mengatasi jurang sosioekonomi.

TwitterLinkedInFacebookWhatsApp

Memulakan Perniagaan

MIDA menyediakan sokongan menyeluruh kepada perniagaan anda apabila anda mempertimbangkan kelebihan daya saing dan perbandingan yang ditawarkan oleh Malaysia untuk pelaburan anda. Terokai sumber, pelbagai kemudahan atau perkhidmatan perundingan khusus kami untuk membantu anda mengembangkan operasi di sini.
Ketahui lebih lanjut mengenai polisi, insentif dan kemudahan di sektor perkhidmatan.

Hubungi Wakil Kami

Kehadiran global kami bermaksud kami sentiasa bersedia untuk membantu. Hubungi kami dan melabur di Malaysia hari ini!
wpChatIcon
X