This site
is mobile
responsive


>Industri>Perkhidmatan>Penyelidikan & Pembangunan (R&D)

Penyelidikan & Pembangunan (R&D)

R&D memainkan peranan penting dalam kejayaan jangka panjang syarikat yang seterusnya diterjemahkan kepada pertumbuhan ekonomi masing-masing. MIDA mempromosikan strategi pertumbuhan dan aktiviti R&D yang menjana nilai pelanggan baharu dalam bidang perniagaan utama. R&D penting untuk kesejahteraan negara. Ia mewujudkan nilai dan membolehkan negara terus berdaya saing dalam ekonomi dunia.

Berdasarkan Kajian R&D Kebangsaan tahunan yang dilakukan oleh Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC), inisiatif nasional untuk menghasilkan 70 penyelidik bagi setiap 10,000 tenaga kerja menjelang tahun 2020 telah dicapai.

Pencapaian itu dapat dikaitkan dengan usaha kerejaan yang telah memperkenalkan Universiti Penyelidikan Malaysia (MRU) pada tahun 2007. Projek MRU dimodelkan mengikut inisiatif yang serupa di Korea Selatan dan Singapura, yang bertujuan untuk membudayakan R&D di Malaysia, meningkatkan pengkomersialan, meningkatkan pengambilan bilangan pelajar pascasiswazah dan pasca kedoktoran, dan meningkatkan kedudukan global Malaysia.

21%

Pelaburan Domestik

(RM11.5 juta)

RM57.0 juta

Jumlah Pelaburan Diluluskan

pada 2019

79%

79%

Pelaburan Asing

(RM45.6 juta)

RM57.0 juta

Jumlah Pelaburan Diluluskan

pada 2019

21%

Pelaburan Domestik

(RM11.5 juta)

79%

Pelaburan Asing

(RM45.6 juta)

RM3.03 bil

Jumlah Pelaburan Modal

(pada 2019)

193

Projek Diluluskan

(pada 2019)

6,729

Pekerjaan Berteknologi Tinggi yang Dicipta

(pada 2019)

6 syarikat berkaitan Universiti
dianugerahkan Status R&D (pada 2019)

Pelanggan syarikat berstatus R&D dapat menikmati potongan dua kali bagi perbelanjaan R&D

Ini menggalakkan kolaborasi dan memastikan projek menekankan hasil penyelidikan yang mempunyai nilai tambah dan impak bagi rakan industri untuk meningkatkan inovasi dan daya saing mereka.

Malaysia Mempunyai Landskap R&D yang Rancak

Ke -8

Negara Paling Inovatif

dikalangan Ekonomi Asia
(Indeks Inovasi Global 2020,
Pertubuhan Harta Intelek Dunia, WIPO)

Usaha kami untuk membangunkan ekosistem R&D di negara ini telah mendatangkan hasil apabila keduduka Malaysia naik dua anak tangga ke kedudukan 33 keseluruhan dalam laporan Indeks Inovasi Global (GII) 2020 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Harta Intelek Dunia (WIPO). Di Asia, Malaysia berada di kedudukan ke-8 di antara 17 ekonomi di rantau ini hasil sistem pendidikan tinggi berkelas dunia, pasaran modal yang mapan dan sektor swasta yang menyeluruh, terutama yang menjurai bidang eksport teknologi tinggi dan eksport barangan kreatif.


Malaysia terus menyokong syarikat dalam spektrum industri yang luas untuk mencapai aspirasi R&D melalui pelbagai insentif dan bantuan kewangan, yang merangkumi rantaian nilai inovasi, daripada peringkat perancangan sehinggalah peringkat pengkomersialan. Insentif R&D utama merangkumi Status R&D, Syarikat Kontrak R&D, Syarikat R&D dan R&D Dalaman.

Sokongan Kerajaan

Syarikat R&D adalah syarikat yang menyediakan perkhidmatan R&D di Malaysia kepada syarikat berkaitan atau syarikat lain.

 

100%

100% perbelanjaan modal yang
layak dibelanjakan dalam
masa sepuluh (10) tahun.

 

70%

Elaun boleh ditolak daripada
70% pendapatan berkanun bagi
setiap tahun taksiran.

Our Success Stories

Memulakan Perniagaan

MIDA memberikan sokongan yang menyeluruh kepada perniagaan anda apabila anda mempertimbangkan kelebihan daya saing dan perbandingan yang ditawarkan oleh Malaysia untuk pelaburan anda. Terokai sumber kami, pelbagai kemudahan atau perkhidmatan perundingan khusus kami untuk membantu anda mengembangkan operasi anda di sini.
Ketahui lebih lanjut mengenai dasar, insentif dan kemudahan subsektor perkhidmatan R&D.

Hubungi Wakil Kami

Pakar pelbagai bidang kami di MIDA yang berdedikasi sentiasa bersedia untuk berhubung dan membantu perniagaan anda di Malaysia. Hubungi kami hari ini!
wpChatIcon
X