B. MelayuEnglishDeutsch日本語简体中文한국어
contrastBtngrayscaleBtn oku-icon

|

plusBtn crossBtn minusBtn

|

This site
is mobile
responsive


Dasar Privasi

>Dasar Privasi

Dasar Privasi

Bahagian ini menerangkan dasar privasi kami yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang diserahkan oleh pengunjung.

Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) menghormati privasi pengguna kami. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana kami mengumpulkan, menggunakan, mendedahkan dan melindungi maklumat anda semasa anda melayari laman web kami termasuk bentuk media yang lain, saluran media, laman web mudah alih atau aplikasi mudah alih yang berkaitan atau terhubung dengannya.

 

Sila baca Dasar Privasi ini dengan teliti. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat-syarat Dasar Privasi ini, jangan mengakses laman web ini.

 

Kami berhak untuk membuat perubahan pada Pernyataan Privasi ini pada bila-bila masa dan dengan alasan apa pun. Segala perubahan atau pengubahsuaian akan berlaku dengan segera setelah Dasar Privasi yang dikemaskini dipaparkan di laman web, dan anda melepaskan hak untuk menerima pemberitahuan khusus mengenai setiap perubahan dan pengubahsuaian tersebut. Anda akan dianggap telah diberitahu, akan tertakluk, dan dianggap telah menerima perubahan pada apa-apa Dasar Privasi yang telah dikemas kini oleh pihak kami melalui penggunaan berterusan laman web ini oleh anda setelah tarikh Dasar Privasi yang dikemaskini itu dipaparkan.

 

MIDA menyediakan laman web ini dan merupakan pengawal Data Peribadi anda. Pegawai perlindungan data kami boleh dihubungi di alamat e-mel berikut: [email protected]

 

 

 

1. Am

Semasa anda melayari laman web kami atau menggunakan perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan anda individu yang dikenalpasti atau boleh dikenalpasti (“Data Peribadi”). Contoh Data Peribadi adalah:

– Alamat IP

– Alamat E-mel (Berdaftar dengan kami)

Untuk melindungi Data Peribadi anda, semua penyimpanan elektronik dan penghantaran Data Peribadi dijamin dengan teknologi keselamatan yang sesuai.

 

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web bukan Kerajaan yang mempunyai perlindungan dan privasi data yang mungkin berbeza daripada laman web kami. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan dan amalan privasi laman web lain dan kami menggalakkan anda untuk membaca notis privasi laman web tersebut.

 

Sila hubungi MIDA di [email protected]:

 

(a) untuk sebarang pertanyaan atau maklum balas mengenai dasar dan prosedur perlindungan data kami;

 

(b) jika anda memerlukan lebih banyak maklumat mengenai atau berkenaan akses data yang telah anda berikan kepada kami.


2. Data Peribadi yang Kami Proses

2.1 Laman Web Kami

Semasa anda melayari laman web kami, pelayar internet anda akan memberikan kami data yang diperlukan untuk memaparkan laman web tersebut. Data ini merangkumi: alamat IP anda; tarikh dan masa permintaan pelayar; Perbezaan GMT; halaman yang dilawati; Kod status HTTP; jumlah data yang dipindahkan; URL perujuk; jenis pelayar, versi dan bahasa; sistem operasi dan antara muka; resolusi skrin; tetapan bahasa. Kami mempunyai kepentingan yang sah dalam memproses data ini untuk menjamin kestabilan dan keselamatan laman web kami. Kami mungkin juga menggunakan kuki untuk tujuan ini (untuk perincian sila lihat di bawah).

 

2.2 Hubungi Kami / Beri Maklum Balas

Kami mungkin memperoleh Data Peribadi anda apabila anda menghubungi kami atau memberikan maklum balas. Kami akan memproses nama anda, alamat e-mel dan sebarang Data Peribadi lain yang anda kirimkan berdasarkan kepentingan kami yang sah untuk memberi respons kepada anda dan untuk memastikan fungsi dan pembangunan laman web kami berada pada tahap yang baik.

Kami juga mungkin memproses Data Peribadi yang terdahulu yang anda berikan kepada kami atau kepada agensi Kerajaan lain untuk mempercepat urus niaga yang berkaitan dan memudahkan anda tanpa perlu mengulangi penyerahan data seperti sebelumnya. Sekiranya data bukan yang semasa, sila berikan data terkini kepada kami. Kami akan menyimpan Data Peribadi anda hanya menurut peruntukan undang-undang dibenarkan dan setakat yang diperlukan bagi penyampaian perkhidmatan awam yang berkesan kepada anda.

 

2.3 Perolehan (Portal e-Pembekal)

Anda juga mungkin menghubungi kami dan memberikan kami Data Peribadi anda, seperti nama, alamat dan alamat e-mel anda, apabila anda berminat dengan peluang perolehan kami. Dalam kes ini, pemprosesan Data Peribadi anda akan diperlukan bagi tujuan pelaksanaan kontrak dengan anda, sekiranya ada.

 

2.4  Kerjaya (Portal e-Pengambilan)

Kami mungkin memproses Data Peribadi anda jika anda memohon pekerjaan atau latihan amali melalui Portal e-Pengambilan kami atau jika anda mengemas kini perincian permohonan anda di akaun pekerjaan anda. Pemprosesan Data Peribadi anda: nama, alamat e-mel dan nombor perhubungan) diperlukan bagi kami untuk menilai permohonan anda dan berkemungkinan untuk menyediakan sebarang kontrak akhirnya dengan anda.

 

2.5 Media Sosial

Sekiranya anda memilih untuk mengikuti kami di rangkaian sosial atau akaun forum awam (seperti Twitter, Facebook, Instagram atau Youtube), anda mungkin memberikan kami atau membenarkan rangkaian sosial anda untuk memberikan kami maklumat daripada rangkaian sosial atau akaun forum awam anda. Data ini mungkin merangkumi maklumat profil awam anda, alamat e-mel dan senarai rakan di forum awam dan / atau rangkaian sosial tersebut. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai bagaimana dan tujuan pemprosesan Data Peribadi anda oleh penyedia rangkaian sosial, sila lihat dasar privasi mereka.

 

2.6 Borang Persetujuan E-mel

Sekiranya anda telah mengisi borang dalam talian kami, anda telah memilih untuk menghantar Data Peribadi kepada kami (seperti nama, alamat e-mel, nama syarikat, negara, tahap pekerjaan dan industri). Kami akan memproses data ini untuk tujuan menghantar berita dan maklumat terkini yang relevan kepada anda.


3. Penerima

 

Agensi Kerajaan Lain

Data Peribadi mungkin dipindahkan kepada agensi kerajaan yang berkaitan untuk diproses, jika permohonan diserahkan seperti yang dijelaskan dalam bahagian Borang dan Garis Panduan.


4.Tempoh Penyimpanan

Data Peribadi yang kami kumpulkan akan disimpan selagi data tersebut masih diperlukan untuk tujuan yang disebutkan dalam Bahagian 2.


5. Hak Anda

Mengenai pemprosesan Data Peribadi anda, anda mempunyai hak yang berikut:

 

– hak untuk meminta (i) maklumat sama ada Data Peribadi anda disimpan dan (ii) mengakses ke dan / atau (iii) pendua Data Peribadi disimpan secara percuma;

 

– hak untuk meminta pembetulan dibuat dan, jika sesuai dengan tujuan pemprosesan, penyempurnaan Data Peribadi anda;

 

– dalam kes yang dibenarkan, hak untuk meminta penghapusan Data Peribadi anda atau sekatan pemprosesan;

 

– di mana pemprosesan Data Peribadi anda dibuat berdasarkan persetujuan anda atau diperlukan untuk pelaksanaan kontrak dengan anda dan pemprosesan dilakukan secara automatik, hak untuk menerima Data Peribadi yang anda berikan dalam format yang berstruktur, biasa dan boleh dibaca oleh mesin atau untuk memastikan Data Peribadi anda dihantar terus ke syarikat lain, jika dapat secara teknikalnya boleh dilaksanakan (kemudahalihan data);

 

– di mana pemprosesan Data Peribadi anda dibuat berdasarkan persetujuan anda, hak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa tanpa memberi kesan kepada aktiviti pemprosesan data yang telah berlaku sebelum penarikan tersebut atau kepada mana-mana justifikasi undang-undang lain mengenai aktiviti pemprosesan yang berkenaan;

 

– hak untuk tidak dikenakan sebarang keputusan individu secara automatik yang menghasilkan kesan undang-undang kepada anda atau juga mempengaruhi anda dan

 

– hak untuk mengambil tindakan undang-undang berhubung dengan pelanggaran hak Anda mengenai pemrosesan Data Peribadi, dan juga untuk membuat aduan kepada pengawalselia perlindungan data yang kompeten.

 

 

Untuk memanfaatkan hak-hak ini, sila hantarkan e-mel kepada kami di alamat e-mel yang berikut: [email protected].

 

Meskipun kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan kepentingan sah kami, anda boleh menghalang pemprosesan kami . Anda boleh mendapatkan penerangan terperinci mengenai aktiviti pemprosesan kami dan asas undang-undang di bahagian di atas. Sekiranya anda mempunyai sebarang halangan, kami tidak akan memproses Data Peribadi anda kecuali terdapat alasan yang sah dan kuat untuk memproses atau data tersebut diperlukan untuk pembentukan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang. Sila ambil maklum bahawa pemprosesan Data Peribadi anda mungkin melibatkan aktiviti pemasaran seperti yang dijelaskan di atas. Sekiranya anda tidak mahu Maklumat Peribadi anda diproses untuk aktiviti pemasaran langsung, anda boleh membuat bantahan secara percuma pada bila-bila masa melalui e-mel di: [email protected].


6. Penggunaan Kuki

Kami menggunakan kuki di laman web kami untuk meningkatkan pengalaman penggunaan anda. Anda boleh membuang atau menolak kuki, tetapi sila ambil maklum bahawa tindakan tersebut boleh mempengaruhi ketersediaan dan fungsi laman web kami.


7. Hubungi

Pertanyaan, komen dan permintaan mengenai Pernyataan Privasi ini dialukan dan boleh diajukan ke [email protected].

 

 

 
wpChatIcon