This site
is mobile
responsive


Kertas, Percetakan dan Penerbitan

>Industri>Perkilangan>Kertas, Percetakan dan Penerbitan

Kertas dan
Produk Kertas

Prestasi industri kertas Malaysia kekal stabil dengan lebih daripada 20 kilang kertas di negara ini mempunyai kapasiti pengeluaran sebanyak 1.9 juta metrik tan setiap tahun.

Tiga subsektor utama dalam industri ini di Malaysia ialah pembuatan pulpa, produk kertas & kertas, dan percetakan & penerbitan. Penghasilan kertas didominasi oleh aktiviti kertas pembungkusan seperti kertas kraf, testliner dan kertas sederhana. Antara pengeluar terkemuka termasuklah GS Paper & Packaging, Muda Paper Mills dan Pascorp Paper Industries.

Biojisim semakin banyak digunakan sebagai bahan mentah untuk menghasilkan kertas, selain daripada pulpa dara dan kertas buangan. Eco Palm Paper adalah syarikat perintis dalam menghasilkan kertas daripada tandan buah kosong (EFB).

Prospek dalam industri ini kelihatan cerah memandangkan Malaysia berjaya menarik banyak minat daripada pemain global terkemuka yang ingin mengembangkan perniagaan mereka. Dianggarkan bahawa kapasiti pengeluaran kertas Malaysia dapat melonjak secara eksponen melalui penglibatan pelabur tersebut.

10%

Pelaburan Domestik

(RM1.07 bil)

RM10.76 bil

Jumlah Pelaburan Diluluskan
pada 2019

80%

90%

Pelaburan Asing

(RM9.69 bil)

RM10.76 bil

Jumlah Pelaburan Diluluskan
pada 2019

10%

Pelaburan Domestik

(RM1.07 bil)

90%

Pelaburan Asing

(RM9.69 bil)

47

Projek Diluluskan

6,587

Peluang Pekerjaan

RM364.43 juta

Pelaburan yang direkodkan oleh subsektor Pulpa dan Kertas pada 2019

Peluang Pertumbuhan Didorong oleh Teknologi Baharu

Banyak peluang yang tersedia  bagi para pelabur dalam industri ini susulan  pengaplikasian dan penemuan teknik pengeluaran baru untuk kertas dan komponennya. Sebagai contoh, selain daripada pulpa dara dan kertas buangan, kertas juga dapat dihasilkan melalui penggunaan biojisim.

Malaysia, yang memiliki ladang kelapa sawit seluas 5.8 juta hektar, menawarkan kelebihan daya saing dan kelebihan perbandingan bagi syarikat yang menghasilkan kertas daripada tandan buah kosong (EFB). Terutamanya, pengeluaran kertas menggunakan biojisim telah mendapat minat yang besar daripada pemain industri asing yang utama.

Industri kertas, percetakan dan penerbitan sedang memasuki dekad yang menarik kerana banyak bahagian dalam industri ini sedang mengalami pembaharuan hasil daripada kemunculan teknologi baru. Ini termasuk:

  • Elemen industri 4.0 seperti sensor,
  • Teknologi Penghasilan Tenaga daripada Sisa Buangan (Pengilangan Kogenerasi) dan
  • Pengurusan Sisa Sifar

Sokongan Kerajaan

Syarikat yang terlibat dalam menghasilkan kertas bergelombang sedang, testliner, kraft liner, kertas kraft atau papan kertas layak mendapat insentif cukai berikut:

  • Taraf Perintis (PS) dengan pengecualian cukai pendapatan 70% daripada pendapatan berkanun selama 5 tahun
    ATAU
  • Elaun Cukai Pelaburan (ITA) sebanyak 60% daripada perbelanjaan modal yang memenuhi syarat yang dibelanjakan dalam jangka masa 5 tahun. Elaun tersebut dapat ditolak daripada 70% pendapatan berkanun pada tahun taksiran.

Walaupun perkilangan kertas di Malaysia sudahpun memanfaatkan sistem automatik, masih banyak bahagian yang berpotensi untuk ditingkatkan / dimodenkan. Pemain tempatan digalakkan untuk meningkatkan dan meneroka teknologi baru dan yang baru muncul untuk menggerakkan operasi mereka. Sebagai insentif, Kerajaan memperkenalkan insentif Elaun Modal Automasi (CA Automasi) dan inisiatif Industri4WRD untuk membantu para pemain industri dalam menaik taraf mesin dan peralatan mereka.

Kerajaan juga sangat mendorong pemain tempatan untuk mengamalkan dasar sifar sisa dengan menerapkan amalan mesra alam dalam operasi mereka seperti pengurusan sampah yang lebih baik. Ini merujuk kepada air buangan dan sisa pepejal yang harus dirawat mengikut standard kebangsaan atau digunakan semula untuk menyumbang kepada ekonomi kitaran.

Memulakan Perniagaan

MIDA menyediakan sokongan menyeluruh kepada perniagaan anda apabila anda mempertimbangkan kelebihan daya saing dan perbandingan yang ditawarkan oleh Malaysia untuk pelaburan anda. Terokai sumber, pelbagai kemudahan atau perkhidmatan perundingan khusus kami untuk membantu anda mengembangkan operasi di sini.
Ketahui lebih lanjut mengenai borang dan garis panduan penting untuk membantu anda memulakan perjalanan anda dalam sektor perkilangan di Malaysia.
Syarikat boleh membuat permohonan dan menyemak status permohonan secara atas talian melalui portal InvestMalaysia di investmalaysia.mida.gov.my

Hubungi Wakil-Wakil Kami

Kehadiran global kami bermaksud kami sentiasa bersedia untuk membantu anda. Hubungi kami dan melabur di Malaysia hari ini.
wpChatIcon
X