This site
is mobile
responsive


>Industri>Perkhidmatan>Perkhidmatan Pendidikan

Perkhidmatan Pendidikan

Subsektor perkhidmatan pendidikan merangkumi pelbagai bidang daripada pendidikan awal kanak-kanak hinggalah tahap pengajian tinggi dan latihan kemahiran profesional. Sejajar dengan aspirasi negara untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan serantau, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2015-2025) meletakkan sasaran seterusnya  dengan tekanan khusus kepada usaha untuk memupuk graduan yang memiliki kepakaran dan bakat yang boleh memenuhi keperluan industri yang dapat berkembang maju dalam dunia teknologi IR4.0.

Bilangan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) telah meningkat dalam beberapa dekad kebelakangan ini, menyediakan aliran modal insan yang berterusan untuk negara dan juga rantau ASEAN yang lebih luas. Kami mempunyai lebih daripada 400 kolej swasta yang menawarkan program Diploma dan Sarjana Muda sementara banyak institusi turut mempromosikan pengajian seterusnya ke peringkat Sarjana dan PhD.

Pada 30 September 2019, seramai 1.32 juta pelajar telah melanjutkan pendidikan tinggi mereka di Malaysia, di mana 49.7% mendaftar di universiti awam sementara 50.3% berada di IPTS. Industri IPTS yang bernilai RM31.5 bilion pada tahun 2018 berpotensi untuk terus berkembang kepada RM65 bilion pada tahun 2026.

Kepelbagaian landskap IPTS di Malaysia merangkumi kampus-kampus antarabangsa yang terkenal seperti Swinburne University of Technology Sarawak (Australia), Curtin University, Sarawak (Australia), Monash University Sunway Campus (Australia), University of Nottingham Malaysia Campus (UK), Heriot-Watt University Malaysia Campus (UK), Universiti Perubatan Newcastle Malaysia (UK), University of Southampton Malaysia Campus (UK), University of Reading Malaysia (UK) dan Xiamen University Malaysia (China).

Merapatkan Jurang Kemahiran Melalui TVET dan IPTS

Perkembangan teknologi IR4.0 sememangnya telah mengubah masa hadapan pekerjaan. Selain IPTS, Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional (TVET) juga telah dikenalpasti sebagai pemboleh yang penting untuk memastikan bekalan sumber manusia negara mempunyai tahap kemahiran yang tinggi. Institusi-institusi ini memberikan peluang pendidikan dan peningkatan kemahiran untuk menghadapi cabaran Revolusi Industri Keempat, pembuatan pintar dan digitalisasi.

MIDA terus mendorong syarikat untuk melabur dalam pembangunan bakat dan teknologi untuk meningkatkan produktiviti dan kemampuan dengan menyumbang kepada usaha peningkatan modal insan. Kami menawarkan beberapa kemudahan untuk membantu anda mengoptimumkan pulangan rancangan pelaburan anda di sini. Projek baru atau pengembangan projek berkaitan institusi TVET dan projek pengembangan IPTS layak untuk mendapat insentif berikut:

Elaun Cukai Pelaburan (ITA) sebanyak 100% daripada perbelanjaan modal yang layak yang dibelanjakan dalam jangka masa 10 tahun. Elaun tersebut boleh ditolak daripada 70% pendapatan berkanun untuk setiap tahun taksiran.

Pemilikan Ekuiti

100%

Ekuiti Asing dibenarkan untuk Kolej Universiti Universiti / Institusi TVET

Sorotan Pelabur Kami

Sebagai sebuah institusi yang penting dalam bidang automotif, The Otomotif College akan membuka kampus keduanya pada tahun 2021 dengan pelaburan tambahan sebanyak RM18.7 juta.

- Kolej Otomotif (TOC)

Memulakan Perniagaan

MIDA memberikan sokongan yang menyeluruh kepada perniagaan anda apabila anda mempertimbangkan kelebihan daya saing dan perbandingan yang ditawarkan oleh Malaysia untuk pelaburan anda. Terokai sumber kami, pelbagai kemudahan atau perkhidmatan perundingan khusus kami untuk membantu anda mengembangkan operasi anda di sini.
Ketahui lebih lanjut mengenai dasar, insentif dan kemudahan di sektor perkhidmatan.

Hubungi Wakil Kami

Pakar pelbagai bidang kami di MIDA yang berdedikasi sentiasa bersedia untuk berhubung dan membantu perniagaan anda di Malaysia. Hubungi kami hari ini!
wpChatIcon
X