B. MelayuEnglish한국어
contrastBtngrayscaleBtn oku-icon

|

plusBtn crossBtn minusBtn

|

This site
is mobile
responsive


>Melabur di Malaysia>Fasilitasi Perniagaan

Melabur dalam Bioekonomi Kitaran

Ekonomi Kitaran merangkumi spektrum aktiviti yang luas, menangani secara eksplisit aspek kitaran sumber biologi boleh diperbaharui dan menukar sumber dan aliran sisa ini kepada produk bernilai tambah tinggi yang mampan seperti makanan, makanan, biotenaga, biobahan api, biokimia dan produk akhir berasaskan bio. Industri sedia ada terutamanya industri yang sangat bergantung pada bahan mentah fosil, sedang didesak untuk beralih ke arah memikirkan semula proses sedia ada mereka, menggunakan model yang lebih kitaran dan beralih kepada sumber boleh diperbaharui bagi mengurangkan jejak karbon dan pelepasannya ke arah mencapai matlamat perubahan iklim global.

 

Apabila semakin banyak syarikat mencari perniagaan yang mampan sebagai sumber pendapatan baharu, Malaysia berada di kedudukan yang baik sebagai lokasi pilihan untuk usaha niaga berasaskan bio. Kelebihan daya saing Malaysia termasuk ketersediaan sumber biologi yang mampan dan boleh diperbaharui seperti biojisim dan sumber aliran sisa yang lain. MIDA telah menambah Unit Bioekonomi Kitaran (CBE) baharu yang bertujuan untuk mempercepatkan peralihan Malaysia daripada model ‘pengambilan’ linear kepada paradigma kitaran ‘buat-guna-pulang’. Ini dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu bagi Malaysia, membolehkan peralihan berskala besar kepada Bioekonomi Kitaran untuk pembangunan mampan dan inklusif yang akan mewujudkan rentetan industri baharu dan pekerjaan bernilai tinggi. CBE akan membantu membimbing syarikat tempatan dan antarabangsa ke arah merealisasikan pelaburan mereka untuk peluang baharu ini di Malaysia, pintu masuk ke ASEAN.

 

Kami sentiasa bersedia untuk membantu perniagaan anda di Malaysia.

 

TwitterLinkedInFacebookWhatsApp
Mari berbincang dengan kami!

Pejabat Pelaburan Digital (DIO)

Tetingkap Tunggal untuk Pelaburan Digital

Majlis Ekonomi Digital dan Revolusi Perindustrian Keempat (MED4IR) Negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Malaysia mengesahkan penubuhan Pejabat Pelaburan Digital (DIO), yang diamanahkan untuk memacu usaha memudahkan pelaburan digital di Malaysia. Peranan DIO adalah konsisten dengan Rangka Tindakan MyDIGITAL dan Aspirasi Pelaburan Negara, berpandukan dasar Wawasan Kemakmuran Bersama (SPV) 2030.

 

DIO ialah platform kerjasama digital sepenuhnya antara Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) untuk menyelaras dan mempermudah semua pelaburan digital. Objektif usaha ini bukan sahaja demi mewujudkan kesedaran mengenai pelaburan digital di negara ini tetapi juga untuk mengukuhkan penyelarasan di kalangan semua Agensi Penggalakan Pelaburan (IPA) dalam menggalakkan dan menarik pelaburan baharu dalam segmen evolusi yang pantas ini.

 

Klik di sini untuk pertanyaan lanjut.

Pejabat Pelaksanaan Projek dan Fasilitasi (TRACK)

TRACK menyediakan fasilitasi menyeluruh untuk semua projek yang diluluskan oleh Jawatankuasa Nasional Mengenai Pelaburan (NCI). TRACK memastikan proses yang lebih dipercepat bermula daripada kelulusan projek anda hinggalah peringkat pelaksanaannya. Status projek dapat dipantau dalammasa sebenar dan memudahkan syarikat membuat susulan dengan mudah mengenai status projek mereka.

Pusat Memudahcara Pelaburan Malaysia

[Invest Malaysia Facilitation Centre (IMFC)]

Penubuhan Invest Malaysia Facilitation Centre (IMFC) atau Pusat Memudahcara Pelaburan Malaysia adalah penambahbaikan kepada pusat khidmat nasihat sedia ada di MIDA, dengan objektif utama untuk mempercepatkan proses pelbagai kelulusan. Sejajar dengan aspirasi ekonomi MADANI, IMFC menyediakan khidmat nasihat dan bimbingan kepada komuniti perniagaan dan pelabur, sekali gus mengurangkan birokrasi dalam penyampaian perkhidmatan awam. IMFC secara rasmi memulakan operasinya pada 1 Disember 2023.

 

IMFC memainkan peranan penting dalam memudahkan dan mempercepatkan urusan komuniti perniagaan dan pelaburan dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan terpilih di peringkat kerajaan persekutuan dan negeri.

 

IMFC diwakili oleh Kementerian/Agensi seperti berikut: –

 • Kementerian Luar Negeri
 • Kementerian Pengangkutan
 • Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
 • Jabatan Imigresen Malaysia
 • Jabatan Kastam Diraja Malaysia
 • Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (Telekom Malaysia)
 • Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia
 • Tenaga Nasional Berhad
 • Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

 

Untuk pertanyaan, sila hubungi wakil IMFC di MIDA (Tingkat 16 dan 17) atau menghubungi Bahagian Pasca Pelaburan, MIDA.

 

Bahagian Pasca Pelaburan
Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)
Level 20, MIDA Sentral
No. 5, Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Tel: 03-2267 3473
Fax: 03-2273 3872
Email: [email protected] / [email protected]

Wakil IMFC di MIDA
Kami sentiasa bersedia untuk membantu perniagaan anda di Malaysia.
Mari berbincang dengan kami!

Penerapan Teknologi

Masa hadapan adalah mengenai teknologi dan bagaimana kehidupan, tempat kerja dan masa lapang kita diubah oleh Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) yang didorong oleh pendigitalan dan Internet Pelbagai Benda.

 

Dasar Industri 4.0 Negara (Industry4WRD) adalah tindak balas Malaysia terhadap Revolusi Perindustrian Keempat, yang menunjukkan komitmen Kerajaan terhadap era penumpuan teknologi baru ini. Ini adalah usaha secara bersama antara Kerajaan, industri, dan pihak akademi, yang bertujuan untuk meningkatkan produktiviti, mewujudkan pekerjaan yang lebih besar, dan penghasilan kelompok tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam sektor perkilangan.

 

Sektor perkilangan bersama dengan perkhidmatan berkaitan perkilangan dan rakan kongsi ekosistemnya dijangka beralih ke produk dan perkhidmatan bernilai lebih tinggi, pelbagai dan kompleks. Didorong oleh tiga subsektor pemangkin, iaitu elektrik dan elektronik (E&E), mesin & peralatan (M&E) dan bahan kimia, serta industri dengan pertumbuhan berpotensi tinggi seperti peranti perubatan dan aeroangkasa, peralihan dapat ditingkatkan lagi dengan menjalankan aktiviti R&D.

 

Pemain industri perlu mengutamakan inovasi atau model pertumbuhan yang dipimpin R&D agar tahan lama dalam jangka masa panjang. Selain memfokuskan pada penelitian, pengembangan, pengkomersialan dan inovasi (R&D & C & I), pemain industri juga didorong untuk meningkatkan kecekapan operasi mereka melalui penggunaan teknologi pintar.

 

MIDA adalah rakan pelaksanaan strategik utama untuk mencapai matlamat perniagaan anda dalam penggunaan teknologi ini.

 

Kami menggalakkan perniagaan untuk melakukan aktiviti R&D dalaman, bekerjasama dengan Syarikat R&D yang diluluskan atau menjalin kerjasama strategik dengan institusi penyelidikan awam dan swasta di Malaysia. Kami juga meningkatkan usaha untuk mengekalkan momentum dalam sektor perkilangan sejajar dengan objektif Industri4WRD.

 

MIDA terus menjadi saluran rangkaian untuk menghubungkan syarikat dan penyedia penyelesaian teknologi di peringkat antarabangsa dan tempatan, dalam usaha membantu dan memudahkan pemain industri dalam perjalanan digitalisasi mereka. Kami juga memainkan peranan penting dalam 4IR dan Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia untuk membawa Malaysia ke fasa transformasi seterusnya.

 

Bakal pelabur digalakkan untuk memanfaatkan kemudahan, geran dan insentif MIDA dan memperkembangkan perniagaan anda hari ini.

Kami sentiasa bersedia untuk membantu perniagaan anda di Malaysia.
Mari berbincang dengan kami!

Program Triple Helix

Menyedari betapa pentingnya pemindahan pengetahuan dan teknologi ke industri dan pengkomersialan pengetahuan, MIDA telah bekerjasama dengan institusi / universiti penyelidikan tempatan dan industri untuk memulakan Program Triple Helix.

 

Program ini dirancang untuk menjalin lebih banyak hubungan, interaksi, perkongsian pintar dan kolaborasi antara universiti dan industri melalui penyelidikan saintifik, inovasi dan pengkomersialan produk dan teknologi universiti.

 

Pelaburan yang tepat untuk inovasi dan teknologi akan berkembang dan memacu pertumbuhan dalam seluruh sektor teknologi. Oleh itu, perkongsian swasta-awam yang dicadangkan tidak hanya akan memberi Malaysia peluang yang besar bagi peningkatan teknologi dan inovasi tetapi juga bukti keyakinan terhadap ekonomi negara.

Kami sentiasa bersedia untuk membantu perniagaan anda di Malaysia.
Mari berbincang dengan kami!

Fasilitasi Talent

Malaysia memerlukan lebih ramai tenaga mahir supaya ekonomi boleh meningkatkan rantaian nilai. Pada masa yang sama, terdapat juga keperluan untuk mewujudkan peluang pekerjaan untuk belia negara dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerjaan asing di samping memastikan keperluan masa depan dan kemahiran relevan Industri 4.0.

 

Sehubungan itu, MIDA telah memainkan peranan penting dalam menjana peluang pekerjaan bernilai tinggi untuk projek pelaburan berkualiti di negara ini melalui kerjasama berterusan bersama pihak akademik serta kementerian dan agensi kerajaan yang berkaitan. Antara program kerjasama yang dimulakan oleh MIDA ialah program latihan amali yang dinamakan Program Perantisan dan Latihan Amali Pembuatan (Manufactship). Inisiatif MIDA bertujuan untuk memastikan bekalan tenaga mahir tempatan yang berterusan kepada industri dengan menghubungkan syarikat swasta dengan bakat melalui program rangka kerja latihan berstruktur.

 

Selain itu, sesi pemadanan dan perkongsian maklumat juga telah dijalankan secara berterusan melalui penganjuran siri Bicara Kerjaya Industri & Temu Duga Terbuka bulanan. Menyedari kesan pengganda yang dijana oleh pelaburan yang dicipta oleh syarikat swasta asing dan tempatan, maka MIDA bekerjasama dengan industri dalam program ini bertujuan untuk menyediakan::

 • perspektif industri yang berwawasan kepada pelajar, graduan dan pencari kerja
 • platform untuk syarikat menjalankan sesi temu duga terbuka bagi tujuan pengambilan mereka

 

 

Berbincang dengan kami untuk mendapatkan maklumat lanjut!

Portal Insentif Pelaburan (i-Insentif)

i-Insentif adalah portal yang memberikan maklumat mengenai insentif pelaburan yang ditawarkan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia. Pejabat Penyelarasan dan Kerjasama Insentif (ICCO) yang ditubuhkan di bawah Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) telah ditugaskan sebagai penyelaras pusat untuk semua insentif pelaburan untuk memenuhi agenda pelaburan nasional. ICCO akan menjadi pusat sehenti untuk memberi nasihat dan menyelaraskan perniagaan mengenai penawaran insentif dan memberikan keterlihatan rentas agensi. Liputan insentif akan disediakan secara dinamik, di mana senarai insentif yang ditawarkan oleh semua Kementerian dan agensi akan dikemaskini dari masa ke semasa.

Sumber: MIDA TV Youtube (2018) 

Layari Portal i-insentif untuk Maklumat Lanjut
Kami sentiasa bersedia untuk membantu perniagaan anda di Malaysia.
Mari berbincang dengan kami!

Penyelarasan Rantaian Bekalan Global

MIDA telah menerajui inisiatif untuk menghubungkan syarikat tempatan dan PKS dengan syarikat multinasional (MNC) dan syarikat tempatan besar (LLC) melalui pelbagai platform termasuk persidangan Rantaian Bekalan dan acara rangkaian lain.

 

Menyedari prospek perniagaan domestik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara, MIDA terus mendorong syarikat tempatan untuk mengembangkan jangkauan pasaran mereka dengan lebih baik dan menerapkan amalan terbaik dengan menjadi bahagian penting dalam rantaian bekalan global. MIDA memberi kemudahan kepada syarikat yang berminat dalam aktiviti berikut:

 

 1. Aktiviti penyumberan tempatan
 • Memanfaatkan kewujudan MNC / LLC   dalam mengukuhkan rantaian bekalan  dan mewujudkan faedah limpahan yang  lebih besar.
 • Menciptakan peluang untuk syarikat domestik dan mengurangkan jurang dalam rantaian bekalan.
 • Membangun dan menaik taraf vendor tempatan yang ada melalui Program Pembangunan Vendor dengan kerjasama MNCs / LLCs sebagai syarikat utama.

 

 1. Sokongan kejuruteraan tempatan
 • Memanfaatkan industri sokongan kejuruteraan (ESI) yang mantap di Malaysia. ESI kami merangkumi syarikat yang menjalankan pelbagai aktiviti termasuk acuan dan dai, pemesinan, prmprosesan logam, cetakan logam, kejuruteraan permukaan, rawatan haba dan penempaan. Ini adalah industri penting untuk dikembangkan kerana hubungannya dengan pelbagai sektor ekonomi.
Kami sentiasa bersedia untuk membantu perniagaan anda di Malaysia.
Mari berbincang dengan kami!

Keperluan Pembiayaan

MIDA menyokong syarikat tempatan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dalam mengakses sumber dana tambahan, terutama dengan merapatkan jurang kewangan dan teknologi yang berpotensi. MIDA bekerjasama rapat dengan pengawal selia tempatan, penyedia teknologi, institusi kewangan serta firma penasihat ekuiti dan korporat untuk memudahkan keperluan kewangan syarikat tempatan.

 

Pilihan pembiayaan yang tersedia termasuklah pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan di bawah Bajet 2021 termasuk PENJANA, PRIHATIN, PRIHATIN SME PLUS dan KITA PRIHATIN. Di bawah PENJANA, Geran Automasi Pintar (SAG) diperkenalkan untuk membantu dan memudahkan PKS dan Syarikat Peringkat Pertengahan (MTC) untuk mendigitalkan saluran perdagangan operasi dan meningkatkan daya saing mereka di peringkat antarabangsa.

 

Untuk mendapatkan maklumat am mengenai Insentif dan Geran PENJANA, sila klik di sini
Kami sentiasa bersedia untuk membantu perniagaan anda di Malaysia.
Mari berbincang dengan kami!

Pelaburan Rentas Sempadan

MIDA membantu dan memudahkan pelaburan rentas sempadan / pelaburan langsung ke luar negara. Syarikat Malaysia digalakkan agar menceburkan diri di luar negara untuk memperluaskan pasaran mereka, memanfaatkan peluang pelaburan baru dan memperoleh teknologi baru.

 

Kami sentiasa bersedia untuk membantu perniagaan anda di Malaysia.
Mari berbincang dengan kami!

Rakan Memorandum Persefahaman (MoU) MIDA

 

BIL.

RAKAN MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) 

NEGARA/
TAHUN 

BIDANG KERJASAMA

 

1.

Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA)

Malaysia
(2022)

Penglibatan dan kerjasama antara satu sama lain untuk fasilitasi aktiviti bagi tujuan meneroka dan menilai kemungkinan untuk usahasama dalam projek dan inisiatif strategik berkenaan Kedah Rubber City.

2.

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik (Malaysia) Sdn Bhd

Malaysia
(2021)

Bekerjasama dalam perkongsian penyelidikan dan pembangunan jangka panjang serta program peningkatan kemahiran dengan universiti, institusi latihan dan penyelidikan Malaysia, bagi mewujudkan peluang pekerjaan berkemahiran dan nilai tambah tinggi. Memorandum Persefahaman ini akan membolehkan kedua-dua pihak bekerjasama untuk meningkatkan kecekapan talent di Malaysia, terutamanya dalam papan litar bercetak berkualiti tinggi (PCB) dan substrat IC.

3.

MEDEF International

Perancis
(2021)

Memformalisasikan perkongsian berterusan antara organisasi untuk menggalakkan, promosi dan fasilitasi pelaburan berpotensi dan kerjasama perniagaan yang memberi faedah kepada kedua-dua belah pihak.

4.

Citibank Berhad

Malaysia
(2021)

Memperluaskan platform kewangan dan penyediaan perkhidmatan perbankan yang lancar oleh Citi Malaysia kepada pelabur asing baharu dan sedia ada di Malaysia.

5.

SIRIM Tech Venture Sdn Bhd

Malaysia
(2021)

Bekerjasama rapat dengan Platform Penyelarasan Pelaburan Domestik (DICP) MIDA dalam mengenal pasti dan memadankan syarikat untuk menggunakan penyelesaian pengeluaran baharu.
Mempromosikan kepakaran teknikal Malaysia dan memastikan akses mudah bagi syarikat domestik kepada penyedia teknologi dalam keinginan mereka untuk kecekapan yang lebih tinggi dan model perniagaan baharu.

6.

HSBC Bank Malaysia Berhad

 

Malaysia
(2021)

Dengan gabungan keupayaan HSBC dan MIDA, para pelabur boleh menjangkakan roadshow maya, seminar bersama, persidangan dan perbincangan meja bulat. Syarikat yang berhubung dengan MIDA boleh mendapatkan manafaat dari kepakaran HSBC dalam hal perbankan dan kewangan termasuk perkhidmatan Penasihat FDI.

7.

Ambank (M) Berhad

 

Malaysia
(2021)

Kerjasama dengan AmBank (M) Berhad adalah Program Kemajuan khusus di bawah Geran Automasi Pintar. Syarikat / Pelanggan akan melalui satu siri sesi untuk menyempurnakan pengetahuan mereka mengenai automasi dan digitalisasi melalui latihan dan penilaian simulasi.

8.

Cyberview Sdn Bhd

 

Malaysia
(2020)

Kerjasama strategik dalam menarik syarikat global dan mengenal pasti syarikat domestik untuk pelaburan mampan dalam aktiviti perkhidmatan bernilai tinggi, termasuk:

 • hab prinsipal dan pusat pengedaran global; dan
 • inovatif dan perkhidmatan berasaskan teknologi dalam kelompok teknologi seperti mobiliti pintar, penjagaan kesihatan pintar dan kreatif digital

9.

Standard CharteredMalaysia
(2020)

Bertujuan untuk menarik pelaburan global yang disasarkan ke Malaysia. Sektor yang terlibat merangkumi pelaburan bernilai tinggi, teknologi tinggi dan berimpak tinggi, termasuk:

 • elektrik dan elektronik,
 • jentera dan peralatan,
 • peranti perubatan,
 • aerangkasa,
 • tenaga boleh diperbaharui; dan
 • teknologi pengguna.

Kepakaran tempatan dan jangkauan global Standard Chartered Malaysia membolehkan pelabur asing yang berpotensi mendapatkan akses kepada perkhidmatan perbankan dan nasihat pelaburan langsung asing (FDI).

10.

United Overseas Bank (UOB)

 

Malaysia
(2020)

Untuk menarik pelaburan langsung asing (FDI) yang lebih tinggi ke sektor bernilai tambah tinggi. Sektor yang diberi keutamaan adalah:

 • elektrik dan elektronik,
 • jentera dan peralatan,
 • peranti perubatan,
 • aeroangkasa,
 • tenaga boleh diperbaharui; dan
 • teknologi pengguna.

Memorandum Persefahaman ini juga akan memudahkan pemindahan teknologi dan pengetahuan untuk syarikat tempatan dan mewujudkan peluang untuk pembangunan tenaga kerja domestik yang berkemahiran tinggi.

11.

Investment Promotion Agency Qatar (IPAQ)Qatar
(2019)

Memorandum Persefahaman ini ditandatangani semasa Mesyuarat Jawatankuasa Perdagangan Bersama Malaysia-Qatar (JTC) ke dua di Malaysia, melihat perkongsian mengenai pembangunan ekonomi dan perindustrian serta aktiviti promosi bersama untuk menyasarkan pelabur antara kedua-dua negara.

12.

DHL Express

 

Jerman
(2019)

Menarik pelanggan DHL dari MNC yang berpotensi untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan, sama ada untuk penempatan semula atau pusat fungsi operasi serantau mereka (operasi serantau) serta pembesaran perniagaan.

13.

China Communication Construction Company Ltd

 

China
(2019)

Meningkatkan kerjasama dalam pembangunan taman perindustrian, infrastruktur, hab logistik dan pembangunan berorientasi transit menurut projek landasan pantai timur (ECRL).
Projek Pemecut Ekonomi merangkumi:

 • Taman perindustrian di Pantai Timur Semenanjung Malaysia untuk menarik perdagangan dan pelaburan di sepanjang koridor ECRL
 • Taman perindustrian di Pantai Barat Semenanjung Malaysia untuk menarik perdagangan dan pelaburan di sepanjang koridor ECRL untuk industri berteknologi tinggi dan sektor tenaga atau kawasan lain
 • Hab logistik di persimpangan pengangkutan untuk mempromosikan hubungan dan pengangkutan barang
 • Pembangunan berorientasikan transit (TOD) di tujuh stesen Projek ECRL untuk mempromosikan pembangunan baharu dan untuk menyokong pertumbuhan taman perindustrian

14.

Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

 

Republik Korea
(2019)

Memorandum Persefahaman ini ditandatangani sempena lawatan Tuan Yang Terutama Moon Jae-In, Presiden Republik Korea ke Malaysia; perkongsian dalam pertukaran maklumat yang berkaitan dengan persekitaran dan peluang pelaburan, serta aktiviti promosi dan amalan terbaik.

15.

CIDB

 

 

Malaysia
(2016)

Mempromosikan perkongsian sinergetik dalam usaha kolaboratif untuk meningkatkan penerapan Sistem Bangunan Berindustri (IBS) dan amalan yang berkaitan dengan standard kelestarian alam sekitar dan bahan binaan industri pembinaan di Malaysia. Ini termasuk mempromosikan kesedaran, latihan dan pendidikan.

16.

Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia) Berhad (ICBC)

 

China
(2016)

ICBC akan menyokong MIDA dalam aktiviti promosi pelaburan dan kemudahan kewangan untuk pelabur kedua-dua negara.

17.

Mizuho Bank (Malaysia) Berhad

 

 

Malaysia
(2006)

MIDA dan Mizuho bekerjasama dalam usaha untuk pembangunan ekonomi Malaysia dengan menyokong aktiviti pelaburan syarikat Jepun di Malaysia dan pertukaran maklumat, berdasarkan hubungan baik yang wujud antara kedua-dua pihak.

18.

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

 

Jepun
(2004)

Bekerjasama dalam mempromosikan dan pembangunan segmen industri di Malaysia, serta pelaburan dan perdagangan luar negara antara Malaysia dan Jepun.

 

19.

The Tokai Bank Limited

Jepun
(1990)

Bekerjasama dalam promosi dan sokongan kewangan dalam pelaburan dan perdagangan antara Malaysia dan Jepun.

20.

The Mitsui Bank Ltd
(Sumitomo Mitsui Banking Corporation) [SMBC]

Jepun
(1989)

Membantu dalam promosi dan pembangunan kerjasama industri dan perdagangan antara Malaysia dan Jepun.

21.

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd
(The Bank of Tokyo Ltd)

 

Jepun (1987)

Meneruskan kerjasama dan fasilitasi perdagangan global dan pelaburan di Malaysia.

 

Hubungi Wakil Kami

Kami sentiasa bersedia untuk membantu perniagaan anda di Malaysia.
Mari berbincang dengan kami!
wpChatIcon