This site
is mobile
responsive


>Melabur di Malaysia>Fasilitasi Perniagaan

Unit Penyelarasan Kemajuan Projek (PACU)

PACU, sebuah unit yang baru ditubuhkan di MIDA, menyediakan fasilitasi menyeluruh untuk semua projek yang diluluskan. PACU memastikan proses yang lebih dipercepat bermula daripada kelulusan  projek anda hinggalah peringkat pelaksanaannya. Status projek dapat dipantau secara masa sebenar melalui sistem digital MIDA.

TwitterLinkedInFacebookWhatsApp
Kami sentiasa bersedia untuk membantu perniagaan anda di Malaysia.
Mari berbincang dengan kami!

Penerapan Teknologi

Masa hadapan adalah mengenai teknologi dan bagaimana kehidupan, tempat kerja dan masa lapang kita diubah oleh Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) yang didorong oleh pendigitalan dan Internet Pelbagai Benda.

 

Dasar Industri 4.0 Negara (Industry4WRD) adalah tindak balas Malaysia terhadap Revolusi Perindustrian Keempat, yang menunjukkan komitmen Kerajaan terhadap era penumpuan teknologi baru ini. Ini adalah usaha secara bersama antara Kerajaan, industri, dan pihak akademi, yang bertujuan untuk meningkatkan produktiviti, mewujudkan pkerjaan yang lebih besar, dan penghasilan kelompok tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam sektor perkilangan.

 

Sektor perkilangan bersama dengan perkhidmatan berkaitan perkilangan dan rakan kongsi ekosistemnya dijangka beralih ke produk dan perkhidmatan bernilai lebih tinggi, pelbagai dan kompleks. Didorong oleh tiga subsektor pemangkin, iaitu elektrik dan elektronik (E&E), mesin & peralatan (M&E) dan bahan kimia, serta industri dengan pertumbuhan berpotensi tinggi seperti peranti perubatan dan aeroangkasa, peralihan dapat ditingkatkan lagi dengan menjalankan aktiviti R&D.

 

Pemain industri perlu mengutamakan inovasi atau model pertumbuhan yang dipimpin R&D agar tahan lama dalam jangka masa panjang. Selain memfokuskan pada penelitian, pengembangan, pengkomersialan dan inovasi (R&D & C & I), pemain industri juga didorong untuk meningkatkan kecekapan operasi mereka melalui penggunaan teknologi pintar.

 

MIDA adalah rakan pelaksanaan strategik utama untuk mencapai matlamat perniagaan anda dalam penggunaan teknologi ini.

 

Kami mendorong perniagaan untuk melakukan aktiviti R&D dalaman, bekerjasama dengan Syarikat R&D yang diluluskan atau menjalin kerjasama strategik dengan institusi penyelidikan awam dan swasta di Malaysia. Kami juga meningkatkan usaha untuk mengekalkan momentum dalam sektor perkilangan sejajar dengan objektif Industri4WRD.

 

MIDA terus menjadi saluran rangkaian untuk menghubungkan syarikat dan penyedia penyelesaian teknologi, baik antarabangsa dan tempatan, dalam usaha untuk membantu dan memudahkan pemain industri dalam perjalanan pendigitalan mereka. Kami juga bekerjasama dengan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi berkenaan Kerangka Dasar Revolusi Industri Keempat (4IR) negara untuk merancangTransformasi Digital Malaysia dalam sektor bukan perkilangan yang merangkumi perkhidmatan dan industri utama.

 

Bakal pelabur digalakkan untuk memanfaatkan kemudahan, geran dan insentif MIDA dan memperkembangkan perniagaan anda hari ini.

Kami sentiasa bersedia untuk membantu perniagaan anda di Malaysia.
Mari berbincang dengan kami!

Program Triple Helix

Menyedari betapa pentingnya pemindahan pengetahuan dan teknologi ke industri dan pengkomersialan pengetahuan, MIDA telah bekerjasama dengan institusi / universiti penyelidikan tempatan dan industri untuk memulakan Program Triple Helix.

 

Program ini dirancang untuk menjalin lebih banyak hubungan, interaksi, perkongsian pintar dan kolaborasi antara universiti dan industri melalui penyelidikan saintifik, inovasi dan pengkomersialan produk dan teknologi universiti.

 

Pelaburan yang tepat untuk inovasi dan teknologi akan berkembang dan memacu pertumbuhan dalam seluruh sektor teknologi. Oleh itu, perkongsian swasta-awam yang dicadangkan tidak hanya akan memberi Malaysia peluang yang besar bagi peningkatan teknologi dan inovasi tetapi juga bukti keyakinan terhadap ekonomi negara.

Kami sentiasa bersedia untuk membantu perniagaan anda di Malaysia.
Mari berbincang dengan kami!

Portal Insentif Pelaburan (i-Insentif)

i-Insentif adalah portal yang memberikan maklumat mengenai insentif pelaburan yang ditawarkan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia. Pejabat Penyelarasan dan Kerjasama Insentif (ICCO) yang ditubuhkan di bawah Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) telah ditugaskan sebagai penyelaras pusat untuk semua insentif pelaburan untuk memenuhi agenda pelaburan nasional. ICCO akan menjadi pusat sehenti untuk memberi nasihat dan menyelaraskan perniagaan mengenai penawaran insentif dan memberikan keterlihatan rentas agensi. Liputan insentif akan disediakan secara dinamik, di mana senarai insentif yang ditawarkan oleh semua Kementerian dan agensi akan dikemas kini dari semasa ke semasa.

Layari Portal i-insentif untuk Maklumat Lanjut
Kami sentiasa bersedia untuk membantu perniagaan anda di Malaysia.
Mari berbincang dengan kami!

Penyelarasan Rantaian Bekalan Global

MIDA telah menerajui inisiatif untuk menghubungkan syarikat tempatan dan PKS dengan syarikat multinasional (MNC) dan syarikat tempatan besar (LLC) melalui banyak platform termasuk persidangan Rantaian Bekalan dan acara rangkaian lain.

 

Menyedari prospek perniagaan domestik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara, MIDA terus mendorong syarikat tempatan untuk mengembangkan jangkauan pasaran mereka dengan lebih baik dan menerapkan amalan terbaik dengan menjadi bahagian penting dalam rantaian bekalan global. MIDA memberi kemudahan kepada syarikat yang berminat dalam aktiviti berikut:

 

 1. Aktiviti penyumberan tempatan
 • Memanfaatkan kewujudan MNC / LLC   dalam mengukuhkan rantaian bekalan  dan mewujudkan faedah limpahan yang  lebih besar.
 • Menciptakan peluang untuk syarikat domestik dan mengurangkan jurang dalam rantaian bekalan.
 • Membangun dan menaikkan taraf vendor tempatan yang ada melalui Program Pembangunan Vendor dengan kerjasama MNCs / LLCs sebagai syarikat utama.

 

 1. Sokongan kejuruteraan tempatan
 • Memanfaatkan industri sokongan kejuruteraan (ESI) yang kuat di Malaysia. ESI kami merangkumi syarikat yang menjalankan pelbagai aktiviti termasuk acuan dan dai, pemesinan, prmprosesan logam, cetakan logam, kejuruteraan permukaan, rawatan haba dan penempaan. Ini adalah industri penting untuk dikembangkan kerana hubungannya dengan pelbagai sektor ekonomi.
Kami sentiasa bersedia untuk membantu perniagaan anda di Malaysia.
Mari berbincang dengan kami!

Keperluan Pembiayaan

MIDA menyokong syarikat tempatan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dalam mengakses sumber dana tambahan, terutama dengan merapatkan jurang kewangan dan teknologi yang berpotensi. MIDA bekerjasama rapat dengan pengawal selia tempatan, penyedia teknologi, institusi kewangan serta firma penasihat ekuiti dan korporat untuk memudahkan keperluan kewangan syarikat tempatan.

 

Kami sentiasa bersedia untuk membantu perniagaan anda di Malaysia.
Mari berbincang dengan kami!

Pelaburan Rentas Sempadan

MIDA membantu dan memudahkan pelaburan rentas sempadan / pelaburan langsung ke luar negara. Syarikat Malaysia didorong untuk menceburkan diri di luar negara untuk memperluas pasaran mereka, memanfaatkan peluang pelaburan baru dan memperoleh teknologi baru.

 

Kami sentiasa bersedia untuk membantu perniagaan anda di Malaysia.
Mari berbincang dengan kami!

RAKAN MOU MIDA

 

BIL.

RAKAN MOU 

NEGARA/
TAHUN 

BIDANG KERJASAMA

 

1.

Citibank Berhad

Malaysia
(2021)

Memperluas platform kewangan dan penyediaan perkhidmatan perbankan yang lancar oleh Citi Malaysia kepada pelabur asing baharu dan sedia ada di Malaysia.

2.

SIRIM Tech Venture Sdn Bhd

Malaysia
(2021)

Bekerjasama rapat dengan Platform Penyelarasan Pelaburan Domestik (DICP) MIDA dalam mengenal pasti dan memadankan syarikat untuk menggunakan penyelesaian pengeluaran baharu.

Mempromosikan kepakaran teknikal Malaysia dan memastikan akses mudah bagi syarikat domestik kepada penyedia teknologi dalam keinginan mereka untuk kecekapan yang lebih tinggi dan model perniagaan baharu.

3.

HSBC Bank Malaysia Berhad

 

Malaysia
(2021)

Dengan gabungan keupayaan HSBC dan MIDA, para pelabur boleh menjangkakan roadshow maya, seminar bersama, persidangan dan perbincangan meja bulat. Syarikat yang mendekati MIDA juga dapat memanfaatkan kepakaran HSBC dalam hal perbankan dan kewangan termasuk perkhidmatan Penasihat FDI.

4.

Ambank (M) Berhad

 

Malaysia
(2021)

Kerjasama dengan AmBank (M) Berhad adalah Program Pecutan khusus di bawah Geran Automasi Pintar. Syarikat / Pelanggan akan melalui satu siri sesi untuk menyempurnakan pengetahuan mereka mengenai automasi dan digitalisasi melalui latihan dan penilaian simulasi.

5.

Cyberview Sdn Bhd

 

Malaysia
(2020)

Kerjasama strategik dalam menarik syarikat global dan mengenal pasti syarikat domestik untuk pelaburan mampan dalam aktiviti perkhidmatan bernilai tinggi, termasuk:

 • hab prinsipal dan pusat pengedaran global; dan
 • inovatif dan perkhidmatan berasaskan teknologi dalam kelompok teknologi seperti mobiliti pintar, penjagaan kesihatan pintar dan kreatif digital

6.

Standard CharteredMalaysia
(2020)

Untuk menarik pelaburan global yang disasarkan ke Malaysia. Sektor tersebut merangkumi pelaburan bernilai tinggi, teknologi tinggi dan berimpak tinggi, termasuk:

 • elektrik dan elektronik,
 • jentera dan peralatan,
 • peranti perubatan,
 • aerangkasa,
 • tenaga boleh diperbaharui; dan
 • teknologi pengguna.

Kepakaran tempatan dan jangkauan global Standard Chartered Malaysia membolehkan pelabur asing yang berpotensi mendapatkan akses kepada perkhidmatan perbankan dan nasihat pelaburan langsung asing (FDI).

7.

United Overseas Bank (UOB)

 

Malaysia
(2020)

Untuk menarik pelaburan langsung asing (FDI) yang lebih tinggi ke sektor bernilai tambah tinggi. Sektor keutamaan utama adalah:

 • elektrik dan elektronik,
 • jentera dan peralatan,
 • peranti perubatan,
 • aerangkasa,
 • tenaga boleh diperbaharui; dan
 • teknologi pengguna.

MoU ini juga akan memudahkan pemindahan teknologi dan pengetahuan untuk syarikat tempatan dan mewujudkan peluang untuk pembangunan tenaga kerja domestik yang berkemahiran tinggi.

8.

Investment Promotion Agency Qatar (IPAQ)Qatar
(2019)

MoU ditandatangani semasa Mesyuarat Jawatankuasa Perdagangan Bersama Malaysia-Qatar (JTC) ke-2 di Malaysia, melihat perkongsian mengenai pembangunan ekonomi dan perindustrian serta aktiviti promosi bersama untuk menyasarkan pelabur antara kedua-dua negara.

9.

DHL Express

 

Jerman
(2019)

Menarik pelanggan DHL dari MNC yang berpotensi untuk melihat Malaysia sebagai destinasi pelaburan, sama ada untuk penempatan semula atau pusat fungsi operasi serantau mereka (operasi serantau) serta pembesaran perniagaan.

10.

China Communication Construction Company Ltd

 

China
(2019)

Meningkatkan kerjasama dalam pembangunan taman perindustrian, infrastruktur, hab logistik dan pembangunan berorientasi transit menurut projek landasan pantai timur (ECRL).
Projek Pemecut Ekonomi merangkumi:

 • Taman perindustrian di Pantai Timur Semenanjung Malaysia untuk menarik perdagangan dan pelaburan di sepanjang koridor ECRL
 • aman perindustrian di Pantai Barat Semenanjung Malaysia untuk menarik perdagangan dan pelaburan di sepanjang koridor ECRL untuk industri berteknologi tinggi dan sektor tenaga atau kawasan lain
 • Hab logistik di persimpangan pengangkutan untuk mempromosikan hubungan dan pengangkutan barang
 • Pembangunan berorientasikan transit (TOD) di tujuh (7) stesen Projek ECRL untuk mempromosikan pembangunan baharu dan untuk menyokong pertumbuhan taman perindustrian

11.

Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

 

Republik Korea
(2019)

MoU, ditandatangani sempena lawatan Tuan Yang Terutama Moon Jae-In, Presiden Republik Korea ke Malaysia; perkongsian dalam pertukaran maklumat yang berkaitan dengan persekitaran dan peluang pelaburan, serta aktiviti promosi dan amalan terbaik.

12.

CIDB

 

 

Malaysia
(2016)

Mempromosikan perkongsian sinergetik dalam usaha kolaboratif untuk meningkatkan penerapan Sistem Bangunan Berindustri (IBS) dan amalan yang berkaitan dengan standard kelestarian alam sekitar dan bahan binaan industri pembinaan di Malaysia. Ini termasuk mempromosikan kesedaran, latihan dan pendidikan.

13.

Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia) Berhad (ICBC)

 

China
(2016)

ICBC akan menyokong MIDA dalam aktiviti promosi pelaburan dan kemudahan kewangan untuk pelabur kedua-dua negara.

14.

Mizuho Bank (Malaysia) Berhad

 

 

Malaysia
(2006)

MIDA dan Mizuho bekerjasama dalam usaha menyumbang untuk pembangunan ekonomi Malaysia dengan menyokong aktiviti pelaburan syarikat Jepun di Malaysia dan pertukaran maklumat, berdasarkan hubungan baik yang wujud antara kedua-dua pihak.

15.

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

 

Jepun
(2004)

Bekerjasama dalam promosi dan pembangunan segmen industri di Malaysia, serta pelaburan dan perdagangan luar negara antara Malaysia dan Jepun.

 

16.

The Tokai Bank Limited

Jepun
(1990)

Bekerjasama dalam promosi dan sokongan kewangan dalam pelaburan dan perdagangan antara Malaysia dan Jepun.

17.

The Mitsui Bank Ltd
(Sumitomo Mitsui Banking Corporation) [SMBC]

 

Jepun
(1989)

Membantu dalam promosi dan pembangunan kerjasama industri dan perdagangan antara Malaysia dan Jepun.

18.

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd
(The Bank of Tokyo Ltd)

 

 

 

Jepun (1987)

Meneruskan kerjasama dan fasilitasi perdagangan global dan pelaburan di Malaysia.

 

Hubungi Wakil Kami

Kami sentiasa bersedia untuk membantu perniagaan anda di Malaysia.
Mari berbincang dengan kami!
wpChatIcon
X