Perkilangan - MIDA | Malaysian Investment Development Authority
B. MelayuEnglishDeutsch日本語简体中文한국어
contrastBtngrayscaleBtn oku-icon

|

plusBtn crossBtn minusBtn

|

This site
is mobile
responsive


>Industri>Perkilangan

Sorotan Utama Sektor Perkilangan pada tahun 2021

RM195.1 bil

RM91.3 bil (2020)
Jumlah Pelaburan yang Diluluskan

702

1,049 (2020)
Projek yang Diluluskan

74,575

80,190 (2020)

Peluang pekerjaan

Untuk mendapatkan lebih banyak statistik, sila klik di sini.

7.9%

38% (2020)

Pelaburan Domestik

(RM15.5 bil)

RM34.7 bil (2020)

RM195.1 bil

RM91.3 bil (2020)

Jumlah Pelaburan yang Diluluskan

40%

92.1%

62% (2020)

Pelaburan Asing

(RM179.6 bil)

RM56.6 bil (2020)

RM195.1 bil

RM91.3 bil (2020)

Jumlah Pelaburan yang Diluluskan

7.9%

38% (2020)

Pelaburan Domestik

(RM15.5 bil)

RM34.7 bil (2020)

92.1%

62% (2020)

Pelaburan Asing

(RM179.6 bil)

RM56.6 bil (2020)

Ekosistem Perkilangan yang Rancak

Sektor perkilangan Malaysia terus memainkan peranan penting dalam transformasi ekonomi negara. Sumbangannya terhadap hasil eksport negara dan penciptaan pekerjaan memastikan pertumbuhan ekonomi negara walaupun terdapat ketidaktentuan pada ekonomi global. Keutamaan akan terus diberikan terhadap usaha untuk meningkatkan penghasilan produk bernilai tambah, pelbagai dan kompleks, terutamanya dalam subsektor pemangkin seperti elektrikal dan elektronik (E&E), jentera dan peralatan (M&E) serta bahan dan produk kimia. Dua subsektor yang mempunyai potensi pertumbuhan tinggi yang lain seperti aeroangkasa dan peranti perubatan juga akan diberi keutamaan.

Pembangunan kumpulan bakat dan Industri 4.0 terus menjadi bidang tumpuan utama bagi sektor perkilangan Malaysia, merancakkan semula banyak industri yang telah matang dan membuka peluang baharu kepada sektor lain. Syarikat didorong untuk meningkatkan produktiviti mereka dengan mempercepat automasi dan inovasi, melakukan penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan (R&D&C), menerapkan amalan pengeluaran hijau dan lestari serta memanfaatkan persatuan industri dalam berkongsi amalan terbaik.

Industry4WRD – Perkilangan Masa Depan

Malaysia telah mengambil langkah untuk menerapkan Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) bagi memastikan sektor perkilangan terus kompetitif dari segi produktiviti, inovasi, dan bakat sambil mewujudkan pekerjaan yang diperlukan untuk menjamin pertumbuhan yang mampan. Inisiatif Industry4WRD dilancarkan pada 2018 sebagai pemangkin untuk menyokong peralihan sektor perkilangan dan perkhidmatan berkaitan perkilangan kepada Industri 4.0 dengan jayanya.

Bagi mempercepatkan penggunaan automasi pada tahun 2021, Kerajaan telah memperuntukkan RM100 juta untuk Geran Automasi Pintar (SAG) di bawah pakej rangsangan PENJANA dan RM50 juta di bawah pakej bantuan PEMERKASA. SAG menggalakkan perusahaan kecil sederhana dan perniagaan pertengahan untuk menerapkan automasi dan pendigitalan dalam proses dan operasi pengeluaran. MIDA juga menawarkan bantuan dan kemudahan kepada perniagaan untuk mempercepat penerapan teknologi digital dan menjadi pemangkin dalam memacu ekonomi digital negara. Salah satu inisiatif ialah Dana Intervensi Industry4WRD, kemudahan sokongan kewangan untuk PKS Malaysia dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan berkaitan untuk mendorong Industri 4.0.

Melangkah ke hadapan, Kerajaan Malaysia meramalkan trend penerapan model perniagaan digital dalam kalangan syarikat akan terus meningkat. Aspirasi negara untuk menjadi sebuah negara yang dipacu secara digital, berpendapatan tinggi dan peneraju serantau dalam ekonomi digital terkandung dalam MyDIGITAL – Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia. Antara inisiatif utama yang lain ialah Dasar Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) Negara, Industry4WRD, Pejabat Pelaburan Digital, Rangkaian Digital Nasional (JENDELA) dan Program Rumah Api Malaysia. Ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital dan memajukan peralihan industri ke arah masa depan perkilangan dengan menggunakan teknologi, mengubah tenaga kerja dan meningkatkan rantaian bekalan secara menyeluruh.

Kami terus mengalu-alukan pelabur yang dapat menyumbang dalam bidang teknologi pengaktifan 4IR seperti kecerdasan buatan (AI), robotik, realiti maya, analitik data raya (BDA), Internet Benda (IoT) dan kejuruteraan perisian. MIDA sentiasa bersedia untuk membantu syarikat-syarikat ini melaksanakan projek mereka di negara ini.

Satu lagi Tahun Yang Gemilang

Sektor perkilangan Malaysia terus berdaya tahan sepanjang tahun walaupun menghadapi pelbagai halangan. Sebagai contoh, daripada pelaburan diluluskan yang bernilai RM98.7 bilion pada suku pertama 2021, sektor perkilangan menyumbang RM59.4 bilion atau 60.2 peratus daripada jumlah keseluruhan. Aliran masuk Pelaburan Langsung Asing (FDI) kekal kukuh pada 89.1 peratus daripada jumlah pelaburan ke dalam sektor ini.

 

Prestasi kukuh dan penambahbaikan kedudukan Malaysia menunjukkan daya saing negara sebagai lokasi pilihan untuk hab perkilangan dan perkhidmatan global bernilai tambah tinggi, didorong oleh kehadiran kukuhnya di rantau ASEAN dan pemulihan ekonomi pasca-pandemik yang rancak dan mampan.

Prestasi Teguh Pelaburan Asing

Pelaburan asing terus menyumbang pemindahan modal, teknologi dan pengetahuan kepada negara. Walaupun kesan pandemik, dasar Malaysia kekal kukuh dan menarik pelaburan FDI yang berkualiti. Sepanjang 2021, pelabur asing menyumbang sebahagian besar kepada jumlah pelaburan baharu sebanyak RM153.4 bilion manakala RM41.7 bilion yang selebihnya digunakan untuk projek pembesaran/pelbagaian.

 

Pelabur asing tertumpu kepada industri E&E bernilai tambah tinggi dengan membawa masuk RM146.3 bilion atau 81.5 peratus daripada jumlah FDI. Industri lain yang mempunyai tahap FDI yang tinggi ialah produk logam asas (RM19.2 bilion), pengilangan makanan (RM3.8 bilion), kimia dan produk kimia (RM3.5 bilion), peralatan pengukuran dan saintifik (RM2 bilion) dan kelengkapan pengangkutan (RM1.2 bilion).

 

Belanda mendahului senarai negara pelabur asing sebanyak RM74.9 bilion, diikuti dengan negara jiran Singapura (RM46.6 bilion), Austria (RM18.9 bilion), Republik Rakyat China, PRC (RM16.6 bilion) dan Jepun (RM7.5 bilion). Semua lima negara ini menyumbang sejumlah RM164.5 bilion (91.6%) daripada jumlah pelaburan asing yang diluluskan dalam sektor perkilangan pada tahun 2021.

 

Pelaburan Domestik Berdaya Tahan

Walaupun FDI menghasilkan sebahagian besar pelaburan ke dalam sektor perkilangan pada tahun 2021, pelaburan langsung domestik (DDI) juga memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia.

 

Pada tahun 2021, DDI dalam sektor perkilangan yang bernilai RM15.5 bilion merangkumi kebanyakan projek baharu. Tiga industri yang paling banyak menarik DDI ialah produk getah sebanyak RM4.9 bilion, diikuti dengan kimia dan produk kimia (RM2.3 bilion), dan E&E (RM1.7 bilion). Industri-industri ini menghasilkan 57.4 peratus daripada jumlah pelaburan domestik yang diluluskan. Ini diikuti dengan pengilangan makanan (RM1.6 bilion); produk logam fabrikasi (RM1.2 bilion); kelengkapan pengangkutan (RM992.1 juta); jentera dan kelengkapan (RM576.9 juta); produk plastik (RM488.6 juta); kertas, pencetakan dan penerbitan (RM329.8 juta); produk galian bukan logam (RM311.3 juta); produk logam asas (RM264.7 juta); dan industri perabot dan kelengkapan (RM203.4 juta).

Polisi

Dasar sektor perkilangan merangkumi penggabungan syarikat tempatan dan permohonan Lesen Perkilangan untuk projek perkilangan di bawah Akta Penyelarasan Perindustrian (IICA), 1975. Tiada sekatan ke atas pemilikan ekuiti asing dan dasar memaparkan dasar pekerjaan ekspatriat yang liberal. Dasar sektor perkilangan mendorong pergerakan dana yang bebas untuk pelaburan asing di Malaysia. Terdapat perlindungan Hak Milik Intelektual (IP) yang kuat. Cukai syarikat ialah 24% manakala kadar cukai individu adalah dari 0%-30%. Syarat minimum pekerjaan di bawah Akta Kerja 1955 mesti dipenuhi. Dasar sektor perkilangan mendorong kesatuan sekerja yang bertanggungjawab untuk mewujudkan hubungan industri yang harmoni. Dasar merangkumi perjanjian percukaian berganda dan dasar pengurusan persekitaran yang terkawal.

 • Syarikat tempatan diperbadankan
 • Permohonan Lesen Perkilangan
 • Tiada sekatan ke atas pemilikan ekuiti asing
 • Dasar pekerjaan ekspatriat yang liberal
 • Pergerakan dana yang bebas untuk pelaburan asing di Malaysia
 • Perlindungan hak milik intelektual
 • Kadar cukai syarikat 24%
 • Kadar cukai individu daripada 0% – 30%
 • Syarat minimum pekerjaan di bawah Akta Kerja 1955
 • Kesatuan sekerja yang bertanggungjawab dan hubungan industri yang harmoni
 • Caruman wajib ialah:
  • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
  • Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
  • Tabung Pembangunan Sumber Manusia (HRDF)
 • Perjanjian jaminan pelaburan
 • Perjanjian percukaian berganda
 • Dasar pengurusan persekitaran yang terkawal

Kemudahan

 • Sistem latihan vokasional dan industri yang komprehensif
 • Bantuan kewangan untuk latihan pekerja
 • Sektor kewangan yang berkembang dengan baik dan sektor perbankan yang menyediakan kredit kepada industri
 • Pembiayaan semula kredit eksport
 • Eksport insurans kredit
 • Bursa saham yang aktif dan cekap untuk meningkatkan modal
 • Taman perindustrian yang dibangunkan sepenuhnya untuk industri
  • Taman berteknologi tinggi
  • Zon bebas untuk industri eksport
  • MSC Malaysia
 • Bekalan elektrik dan air yang mencukupi pada kos yang berpatutan
 • Rangkaian dan perkhidmatan telekomunikasi berkualiti tinggi
 • Pelabuhan dan lapangan terbang yang serba lengkap dan terhubung ke seluruh dunia
 • Rangkaian lebuh raya dan kereta api yang diselenggara dengan baik

Memulakan Perniagaan

MIDA menyediakan sokongan menyeluruh kepada perniagaan anda apabila anda mempertimbangkan kelebihan daya saing dan perbandingan yang ditawarkan oleh Malaysia untuk pelaburan anda. Terokai sumber, pelbagai kemudahan atau perkhidmatan perundingan khusus kami untuk membantu anda mengembangkan operasi di sini.
Ketahui lebih lanjut mengenai polisi, insentif dan kemudahan di sektor perkilangan.
Syarikat boleh membuat permohonan dan menyemak status permohonan secara atas talian melalui portal InvestMalaysia di investmalaysia.mida.gov.my
wpChatIcon