This site
is mobile
responsive


>Industri>Perkilangan

Sorotan Utama Sektor Perkilangan pada tahun 2020

RM91.3 bil

RM82.73 bil (2019)
Jumlah Pelaburan yang Diluluskan

1,049

988 (2019)
Projek yang Diluluskan

80,190

78,606 (2019)

Peluang pekerjaan

Untuk mendapatkan lebih banyak statistik, sila klik di sini.

38%

34.9% (2019)

Pelaburan Domestik

(RM34.7 bil)

RM28.84 bil (2019)

RM91.3 bil

RM82.73 bil (2019)

Jumlah Pelaburan yang Diluluskan

40%

62%

65.1% (2019)

Pelaburan Asing

(RM56.6 bil)

RM53.89 bil (2019)

RM91.3 bil

RM82.73 bil (2019)

Jumlah Pelaburan yang Diluluskan

38%

34.9% (2019)

Pelaburan Domestik

(RM34.7 bil)

RM28.84 bil (2019)

62%

65.1% (2019)

Pelaburan Asing

(RM56.6 bil)

RM53.89 bil (2019)

Ekosistem Perkilangan yang Rancak

Sektor perkilangan Malaysia terus memainkan peranan penting dalam transformasi ekonomi negara. Sumbangannya terhadap hasil eksport negara dan penciptaan pekerjaan memastikan pertumbuhan ekonomi negara walaupun terdapat ketidaktentuan pada ekonomi global. Keutamaan akan terus diberikan terhadap usaha untuk meningkatkan penghasilan produk bernilai tambah, pelbagai dan kompleks, terutamanya dalam subsektor pemangkin seperti elektrikal dan elektronik (E&E), jentera dan peralatan (M&E) serta bahan dan produk kimia. Dua subsektor yang mempunyai potensi pertumbuhan tinggi yang lain seperti aeroangkasa dan peranti perubatan juga akan diberi keutamaan.

Pembangunan kumpulan bakat dan Industri 4.0 terus menjadi bidang tumpuan utama bagi sektor perkilangan Malaysia, merancakkan semula banyak industri yang telah matang dan membuka peluang baharu kepada sektor lain. Syarikat didorong untuk meningkatkan produktiviti mereka dengan mempercepat automasi dan inovasi, melakukan penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan (R&D&C), menerapkan amalan pengeluaran hijau dan lestari serta memanfaatkan persatuan industri dalam berkongsi amalan terbaik.

Industry4WRD – Perkilangan Masa Depan

Malaysia telah mengambil langkah untuk menerapkan Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) bagi memastikan sektor perkilangan terus kompetitif dari segi produktiviti, inovasi, dan bakat sambil mewujudkan pekerjaan yang diperlukan untuk menjamin pertumbuhan yang mampan. Inisiatif Industry4WRD dilancarkan pada 2018 sebagai pemangkin untuk menyokong peralihan sektor perkilangan dan perkhidmatan berkaitan perkilangan kepada Industri 4.0 dengan jayanya.

Usaha untuk meningkatkan penggunaan digital ini telah ditekankan dalam Belanjawan 2020, apabila Kerajaan mengumumkan kemudahan tambahan untuk menggalakkan lagi automasi dan digitalisasi dalam kalangan syarikat melalui perluasan Elaun Modal Automasi (Automasi CA) untuk sektor perkhidmatan. Pada Jun 2020, Geran Automasi Pintar (SAG) telah diperkenalkan di bawah Pelan Pemulihan Ekonomi Negara (PENJANA) bagi membantu dan memberi insentif kepada syarikat perkilangan dan perkhidmatan untuk mengautomasikan dan mendigitalkan operasi, pengeluaran dan saluran perdagangan. MIDA juga menawarkan bantuan dan kemudahan kepada perniagaan untuk mempercepat penerapan teknologi digital dan menjadi pemangkin dalam memacu ekonomi digital negara. Salah satu inisiatif ialah Dana Intervensi Industry4WRD, kemudahan sokongan kewangan untuk PKS Malaysia dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan berkaitan untuk mendorong Industri 4.0.

Melangkah ke hadapan, Kerajaan Malaysia meramalkan trend penerapan model perniagaan digital dalam kalangan syarikat akan terus meningkat. Aspirasi negara untuk menjadi sebuah negara yang dipacu secara digital, berpendapatan tinggi dan peneraju serantau dalam ekonomi digital terkandung dalam MyDIGITAL – Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia. Antara inisiatif utama yang lain ialah Dasar Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) Negara, Industry4WRD, Pejabat Pelaburan Digital, Rangkaian Digital Nasional (JENDELA) dan Program Rumah Api Malaysia. Ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital dan memajukan peralihan industri ke arah masa depan perkilangan dengan menggunakan teknologi, mengubah tenaga kerja dan meningkatkan rantaian bekalan secara menyeluruh.

Kami terus mengalu-alukan pelabur yang dapat menyumbang dalam bidang teknologi pengaktifan 4IR seperti kecerdasan buatan (AI), robotik, realiti maya, analitik data raya (BDA), Internet Benda (IoT) dan kejuruteraan perisian. MIDA sentiasa bersedia untuk membantu syarikat-syarikat ini melaksanakan projek mereka di negara ini.

Kejayaan diteruskan

Pada tahun 2020, sektor perkilangan Malaysia mencatatkan sejumlah pelaburan berjumlah RM91.3 bilion dalam 1,049 projek. Ini merupakan peningkatan ketara berbanding angka tahun 2019 yang berjumlah RM82.7 bilion dalam 988 projek. Sementara FDI terus membentuk kebanyakan pelaburan berjumlah RM56.6 bilion (62%), pelabur domestik memperoleh lebih RM6 bilion lebih daripada yang dicapai pada tahun 2019, menjadikan DDI pada tahun 2020 berjumlah RM34.7 bilion (38%). Ini menggariskan daya saing Malaysia sebagai lokasi pilihan untuk aktiviti perkilangan bernilai tambah tinggi di rantau ini apabila rantaian bekalan menyelaraskan semula pasca-pandemik.

Optimisme Asing untuk Projek Baharu

Pelaburan asing terus menyumbangkan pemindahan modal, teknologi dan pengetahuan kepada negara. Walaupun kesan pandemik, dasar Malaysia kekal kukuh dan menarik pelaburan FDI yang berkualiti. Pada tahun 2020, pelaburan asing terutamanya digunakan untuk membiayai projek baharu yang bernilai RM36.8 bilion (65%) manakala projek RM19.8 bilion (35%) yang selebihnya adalah untuk projek pengembangan/diversifikasi.

 

Secara khusus, industri produk logam asas telah digiatkan semula oleh FDI pada tahun 2020 apabila jumlah pelaburan industri itu mencapai RM694.4 juta hingga RM14.1 bilion pada tahun 2019. Selain itu, sebahagian besar pelaburan asing yang diluluskan untuk 2020 adalah daripada industri E&E (RM13.6 bilion), Kertas, Pencetakan & Penerbitan (RM6.9 bilion), M&E (RM4.8 bilion) dan Kimia & Produk Kimia (RM4.6 bilion).

 

Sektor lain yang mempunyai tahap pelaburan yang tinggi termasuklah Produk Petroleum (termasuk Petrokimia) (RM2.9 bilion), Peralatan Saintifik dan Pengukuran (RM1.9 bilion), Peralatan Pengangkutan (RM1.7 bilion) serta Produk Mineral Bukan Logam (RM1.7 bilion).

 

Contohnya pada tahun 2019, PRC menjadi sumber terbesar FDI Malaysia untuk tahun 2020 dengan pelaburan sejumlah RM17.8 bilion, diikuti oleh Singapura (RM8.8 bilion), Belanda (RM6.5 bilion), Kepulauan Virgin British (RM5.5 bilion), AS (RM3.7 bilion), Hong Kong (RM2.9 bilion), Switzerland (RM2.8 bilion), Thailand (RM1.9 bilion), Jepun (RM1.6 bilion), Republik Korea (RM1.4 bilion) dan Jerman (RM1.2 bilion). Semua 11 negara ini menyumbang sejumlah RM54.1 bilion (95.6%) daripada jumlah pelaburan asing.

Ringkasan Domestik

Malaysia terus menyokong pemain domestik untuk menerima digitalisasi dan automasi serta meningkatkan inovasi dan menerapkan teknologi yang berkaitan dengan Industri 4.0. Pelaburan langsung domestik (DDI) yang diluluskan dalam sektor perkilangan didominasi oleh pelaburan baharu yang menyumbang RM24.3 bilion atau 70 peratus kepada jumlah DDI sebanyak RM34.7 bilion. Sementara itu, 30 peratus atau RM10.4 bilion DDI dalam sektor perkilangan adalah daripada projek pengembangan/diversifikasi.

 

Industri yang paling menarik minat pelabur domestik ialah Produk Petroleum termasuk Petrokimia (RM12.6 bilion) yang menyumbang 36.3 peratus daripada jumlah pelaburan domestik yang diluluskan. Ini diikuti oleh industri Produk Getah (RM3.9 bilion), Pembuatan Makanan (RM2.3 bilion), M&E (RM2.3 bilion), Kelengkapan Pengangkutan (RM2.2 bilion), E&E (RM2.1 bilion), Keluaran Logam Rekaan (RM1.9 bilion), Kimia & Produk Kimia (RM1.6 bilion) dan Minuman & Tembakau (RM1 bilion).

Polisi

Dasar sektor perkilangan merangkumi penggabungan syarikat tempatan dan permohonan Lesen Perkilangan untuk projek perkilangan di bawah Akta Penyelarasan Perindustrian (IICA), 1975. Tiada sekatan ke atas pemilikan ekuiti asing dan dasar memaparkan dasar pekerjaan ekspatriat yang liberal. Dasar sektor perkilangan mendorong pergerakan dana yang bebas untuk pelaburan asing di Malaysia. Terdapat perlindungan Hak Milik Intelektual (IP) yang kuat. Cukai syarikat ialah 24% manakala kadar cukai individu adalah dari 0%-30%. Syarat minimum pekerjaan di bawah Akta Kerja 1955 mesti dipenuhi. Dasar sektor perkilangan mendorong kesatuan sekerja yang bertanggungjawab untuk mewujudkan hubungan industri yang harmoni. Dasar merangkumi perjanjian percukaian berganda dan dasar pengurusan persekitaran yang terkawal.

 • Syarikat tempatan diperbadankan
 • Permohonan Lesen Perkilangan
 • Tiada sekatan ke atas pemilikan ekuiti asing
 • Dasar pekerjaan ekspatriat yang liberal
 • Pergerakan dana yang bebas untuk pelaburan asing di Malaysia
 • Perlindungan hak milik intelektual
 • Kadar cukai syarikat 24%
 • Kadar cukai individu daripada 0% – 30%
 • Syarat minimum pekerjaan di bawah Akta Kerja 1955
 • Kesatuan sekerja yang bertanggungjawab dan hubungan industri yang harmoni
 • Caruman wajib ialah:
  • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
  • Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
  • Tabung Pembangunan Sumber Manusia (HRDF)
 • Perjanjian jaminan pelaburan
 • Perjanjian percukaian berganda
 • Dasar pengurusan persekitaran yang terkawal

Kemudahan

 • Sistem latihan vokasional dan industri yang komprehensif
 • Bantuan kewangan untuk latihan pekerja
 • Sektor kewangan yang berkembang dengan baik dan sektor perbankan yang menyediakan kredit kepada industri
 • Pembiayaan semula kredit eksport
 • Eksport insurans kredit
 • Bursa saham yang aktif dan cekap untuk meningkatkan modal
 • Taman perindustrian yang dibangunkan sepenuhnya untuk industri
  • Taman berteknologi tinggi
  • Zon bebas untuk industri eksport
  • MSC Malaysia
 • Bekalan elektrik dan air yang mencukupi pada kos yang berpatutan
 • Rangkaian dan perkhidmatan telekomunikasi berkualiti tinggi
 • Pelabuhan dan lapangan terbang yang serba lengkap dan terhubung ke seluruh dunia
 • Rangkaian lebuh raya dan kereta api yang diselenggara dengan baik

Memulakan Perniagaan

MIDA menyediakan sokongan menyeluruh kepada perniagaan anda apabila anda mempertimbangkan kelebihan daya saing dan perbandingan yang ditawarkan oleh Malaysia untuk pelaburan anda. Terokai sumber, pelbagai kemudahan atau perkhidmatan perundingan khusus kami untuk membantu anda mengembangkan operasi di sini.
Ketahui lebih lanjut mengenai polisi, insentif dan kemudahan di sektor perkilangan.
Syarikat boleh membuat permohonan dan menyemak status permohonan secara atas talian melalui portal InvestMalaysia di investmalaysia.mida.gov.my
wpChatIcon
X