This site
is mobile
responsive


>Industri>Perkilangan

Sorotan Utama Sektor Perkilangan pada tahun 2019

RM82.73 bil

Jumlah Pelaburan yang Diluluskan

988

Projek yang Diluluskan

78,606

Peluang pekerjaan

34.9%

Pelaburan Domestik

(RM28.84 bil)

RM82.73 bil

Jumlah Pelaburan yang Diluluskan

40%

65.1%

Pelaburan Asing

(RM53.89 bil)

RM82.73 bil

Jumlah Pelaburan yang Diluluskan

 

34.9%

Pelaburan Domestik

(RM28.84 bil)

65.1%

Pelaburan Asing

(RM53.89 bil)

Ekosistem Perkilangan yang Rancak

Sektor perkilangan Malaysia terus memainkan peranan penting dalam transformasi ekonomi negara. Sumbangannya terhadap hasil eksport negara dan penciptaan pekerjaan memastikan pertumbuhan ekonomi negara  walaupun terdapat ketidaktentuan pada ekonomi global. Keutamaan akan terus diberikan terhadap usaha untuk meningkatkan penghasilan produk bernilai tambah, pelbagai dan kompleks, terutama dalam subsektor pemangkin, seperti elektrik dan elektronik (E&E), mesin dan peralatan (M&E), dan produk kimia dan kimia. Dua subsektor yang mempunyai potensi pertumbuhan tinggi yang lain, seperti aeroangkasa dan peranti perubatan juga akan diberi keutamaan.

Pembangunan kumpulan bakat dan Industri 4.0 terus menjadi bidang tumpuan utama bagi sektor perkilangan Malaysia, merancakkan semula industri yang telah matang dan membuka peluang baharu untuk sektor lain. Syarikat didorong untuk meningkatkan produktiviti mereka dengan mempercepat automasi dan inovasi, melakukan penyelidikan dan pengembangan (R&D), menerapkan amalan pengeluaran hijau dan lestari, dan memanfaatkan persatuan industri dalam berkongsi amalan terbaik.

Industry4WRD – Perkilangan Masa Depan

Malaysia telah mengambil langkah untuk menerapkan Revolusi Industri Keempat (4IR) bagi memastikan bahawa sektor perkilangan terus kompetitif dari segi produktiviti, inovasi, dan bakat sambil mewujudkan pekerjaan yang diperlukan untuk menjamin pertumbuhan yang berterusan. Inisiatif Industry4WRD dilancarkan pada tahun 2018 sebagai pemangkin untuk menyokong peralihan sektor perkilangan dan perkhidmatan berkaitan perkilangan kepada Industri 4.0 dengan jayanya.

Usaha untuk meningkatkan penggunaan digital ini telah ditekankan dalam Belanjawan 2020, apabila Kerajaan mengumumkan pelbagai kemudahan tambahan untuk menggalakkan lagi pemanfaatan automasi dan digitalisasi dalam kalangan syarikat melalui perluasan Elaun Modal Automasi (Automation CA) untuk sektor perkhidmatan, di samping pemberian geran padanan Automasi Pintar bagi 1,000 syarikat perkilangan dan 1,000 syarikat perkhidmatan. MIDA juga menawarkan bantuan dan fasilitasi bagi perniagaan untuk mempercepat penerapan teknologi digital dan menjadi pemangkin dalam memacu ekonomi digital negara. Salah satu inisiatif adalah Dana Intervensi Industri4WRD, kemudahan sokongan kewangan untuk PKS Malaysia di sektor perkilangan dan perkhidmatan berkaitan untuk mendokong Industri 4.0. Inisiatif lain yang boleh dimanfaatkan oleh perniagaan adalah Program Pencepatan Transformasi Digital (DTAP), inisiatif perkongsian strategik antara MIDA dan MDEC dalam menerajui agenda digital negara, menawarkan pemberian geran padanan berdasarkan hasil pencapaian untuk pembentukan fasa perintis.

Melangkah ke hadapan, Kerajaan Malaysia meramalkan trend penggunakan model perniagaan digital dalam kalangan syarikat akan terus meningkat. Kami terus mengalu-alukan pelabur yang dapat menyumbang dalam bidang teknologi pengaktifan 4IR seperti kecerdasan buatan (AI), robotik, realiti maya, analisis data besar (BDA), Internet Pelbagai Benda (IoT), dan kejuruteraan perisian. MIDA sentiasa bersedia untuk membantu syarikat-syarikat ini melaksanakan projek mereka di negara ini.

Kejayaan diteruskan

Pada tahun 2019, negara ini mencatatkan sejumlah pelaburan berjumlah RM82.73 bilion dalam sektor perkilangan daripada 988 projek yang diluluskan, atau 39.8% daripada jumlah pelaburan dalam semua sektor ekonomi. Terdapat penurunan sebanyak 5.3% berbanding jumlah pelaburan sebanyak RM87.38 bilion pada tahun 2018. Pelaburan Langsung Asing (FDI) merangkumi hampir dua pertiga daripada pelaburan keseluruhan, yang berjumlah RM53.89 bilion (65.1%), sementara RM28.84 bilion (34.9%) adalah pelaburan domestik. Secara keseluruhan, projek baru menyumbang 54.7% daripada keseluruhan projek yang diluluskan dengan pelaburan berjumlah RM45.20 billion, manakala projek pengembangan/ pemelbagaian menyumbang 45.3% dengan pelaburan berjumlah RM37.53 bilion. 988 projek ini dijangka akan menghasilkan 78,606 peluang pekerjaan, atau 19,312 lebih banyak berbanding 59,294 peluang pekerjaan yang dihasilkan pada tahun 2018.

Penguasaan Pelaburan Asing

Projek baharu pada tahun 2019 menyumbang 50.5% atau RM27.23 bilion daripada jumlah pelaburan negara, sementara 49.5% atau RM26.67 bilion adalah untuk projek pembesaran / pelbagaian. Sebahagian besar FDI tertumpu pada industri produk E&E (RM21.79 bilion, lebih daripada dua kali ganda berbanding pada tahun 2018), diikuti oleh kertas, percetakan dan penerbitan (RM9.69 bilion, hampir dua kali ganda angka 2018 sebanyak RM49.9 bilion), produk mineral bukan logam, mesin dan peralatan (RM2.88 bilion), produk kimia dan kimia (RM2.65 bilion), peralatan saintifik dan pengukuran (RM2.41 bilion), teknologi pengangkutan (RM1.55 bilion), dan perkilangan makanan ( RM1.31 bilion). Republik Rakyat China (PRC) merupakan sumber FDI terbesar Malaysia bagi 2019 dengan jumlah RM15.3 bilion, diikuti oleh Amerika Syarikat (RM14.23 bilion, melebihi empat kali ganda pelaburan berjumlah RM3.15 billion pada 2018), Singapura (RM5.61 bilion), Taiwan (RM5.24 bilion), dan Jepun (RM3.79 bilion).

Kekuatan Domestik Bagi Projek Baharu

Pada tahun 2019, pelaburan domestik kebanyakannya tertumpu pada projek baharu. Projek-projek ini bernilai RM17.98 bilion (62.3%) daripada jumlah keseluruhan pelaburan domestik, dengan RM10.86 bilion (37.7%) daripadanya dilaburkan dalam projek pembesaran / pelbagaian. Industri yang mendapat minat paling banyak daripada pelabur domestik adalah teknologi pengangkutan, dengan RM6.5 bilion (yang melebihi enam kali ganda jumlah pelaburan  bernilai RM1.22 bilion pada tahun 2018). Ini diikuti dengan produk E&E (RM3.87 bilion), produk mineral bukan logam (RM2.55 bilion), pembuatan makanan (RM2.49 bilion, hampir dua kali ganda daripada jumlah pada tahun 2018 sebanyak RM1.29 bilion), produk kimia dan kimia (RM2.10 bilion), produk petroleum (RM2.07 bilion), Jentera & Kelangkapan (M&E) (RM1.58 bilion), produk getah (RM1.56 bilion), produk plastik (RM1.54 bilion), produk logam buatan (RM1.35 bilion) ), dan kertas, percetakan, dan penerbitan (RM1.07 bilion).

Polisi

Polisi sektor perkilangan merangkumi penggabungan syarikat tempatan, permohonan lesen perkilangan. Tidak ada sekatan ke atas pemilikan ekuiti asing dan sektor ini mempunyai dasar pekerjaan ekspatriat yang liberal. Polisi sektor perkilangan yang baik telah mendorong pergerakan dana yang bebas bagi pelaburan asing di Malaysia. Terdapat perlindungan Hak Harta Intelek (IP) yang kuat. Cukai syarikat adalah 24% sementara kadar cukai individu adalah antara 0% -30%. Syarat minimum pekerjaan di bawah Akta Pekerjaan 1955 mesti dipenuhi. Polisi sektor perkilangan mendorong kesatuan sekerja yang bertanggungjawab untuk mewujudkan hubungan industri yang harmoni. Polisi merangkumi perjanjian percukaian berganda dan polisi pengurusan persekitaran yang terkawal.

 • Syarikat tempatan diperbadankan
 • Permohonan Lesen Perkilangan
 • Tiada sekatan pemilikan ekuiti asing
 • Polisi pekerjaan ekspatriat yang liberal
 • Pergerakan dana yang bebas bagi pelaburan asing di Malaysia
 • Perlindungan hak harta intelek
 • Kadar cukai syarikat 24%
 • Kadar cukai individu daripada 0% – 30%
 • Syarat minimum pekerjaan di bawah Akta Pekerjaan 1955
 • Kesatuan sekerja yang bertanggungjawab dan hubungan industri yang harmoni
 • Caruman wajib adalah:
  • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
  • Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
  • Tabung Pembangunan Sumber Manusia (HRDF)
 • Perjanjian jaminan pelaburan 
 • Perjanjian percukaian berganda
 • Polisi pengurusan persekitaran yang terkawal

Kemudahan

 • Sistem latihan vokasional dan industri yang komprehensif
 • Bantuan kewangan untuk latihan pekerja
 • Sektor kewangan yang berkembang dengan baik dan sektor perbankan yang menyediakan kredit kepada industri
 • Pembiayaan semula kredit eksport
 • Eksport insurans kredit
 • Bursa saham yang aktif dan cekap untuk meningkatkan modal
 • Taman perindustrian yang dibangunkan sepenuhnya untuk industri
  • Taman berteknologi tinggi
  • Zon bebas untuk industri eksport
  • MSC Malaysia
 • Bekalan elektrik dan air yang mencukupi dengan kos yang berpatutan
 • Rangkaian dan perkhidmatan telekomunikasi berkualiti tinggi
 • Pelabuhan dan lapangan terbang yang lengkap dan terhubung ke seluruh dunia
 • Rangkaian lebuh raya dan kereta api yang disenggara dengan baik

Memulakan Perniagaan

MIDA menyediakan sokongan menyeluruh kepada perniagaan anda apabila anda mempertimbangkan kelebihan daya saing dan perbandingan yang ditawarkan oleh Malaysia untuk pelaburan anda. Terokai sumber, pelbagai kemudahan atau perkhidmatan perundingan khusus kami untuk membantu anda mengembangkan operasi di sini.
Ketahui lebih lanjut mengenai polisi, insentif dan kemudahan di sektor perkilangan.
Syarikat boleh membuat permohonan dan menyemak status permohonan secara atas talian melalui portal InvestMalaysia di investmalaysia.mida.gov.my
wpChatIcon
X