B. MalaysiaEnglishDeutsch日本語简体中文한국어
contrastBtngrayscaleBtn oku-icon

|

plusBtn crossBtn minusBtn

|

This site
is mobile
responsive


Dana Pembangunan Sumber Manusia

Dana Pembangunan Sumber Manusia

Mengikut kewujudan asalnya sebagai Majlis Pembangunan Sumber Manusia pada tahun 1993, Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB), juga dikenali sebagai HRD Corp adalah sebuah agensi di bawah bidang kuasa Kementerian Sumber Manusia Malaysia.

Ditadbir oleh Akta Pembangunan Sumber Manusia 2001 (Akta PSMB 2001), HRD Corp diberi mandat oleh Kerajaan Malaysia untuk menjadi pemangkin kepada pembangunan tenaga kerja tempatan yang kompeten yang akan menyumbang kepada visi Malaysia untuk menjadi sebuah ekonomi berpendapatan tinggi.

Sejak diwujudkan, HRD Corp telah berkembang daripada usaha menguruskan dana yang besar hingga menjadi pusat sehenti untuk menyediakan penyelesaian pembangunan modal insan baru kepada majikan yang berdaftar dan bagi Perusahaan Kecil dan Sederhana di Malaysia.

Selain itu, HRD Corp terus memacu usaha mendorong majikan yang dilindungi di bawah Akta PSMB 2001 untuk melatih semula dan meningkatkan kemahiran pekerja, perantis dan pelatih tempatan mereka untuk kekal seiring dengan lanskap perniagaan global yang berkembang pesat sambil memenuhi aspirasi syarikat masing-masing.

Akta PSMB 2001

Suatu akta untuk memperuntukkan dan memungut levi pembangunan sumber manusia (HRD) untuk tujuan menggalakkan latihan dan pembangunan pekerja, perantis dan pelatih, bagi penubuhan dan pentadbiran dana oleh perbadanan dan untuk hal-hal lain yang berkaitan dengannya.

Sektor yang dilindungi di bawah Akta PSMB 2001:

  • Perkilangan
  • Perkhidmatan
  • Perlombongan dan Penggalian

Kriteria Kelayakan untuk Pendaftaran

Akta PSMB 2001 terpakai untuk majikan dalam 63 sub-sektor (Senarai penuh bagi 63 sub-sektor boleh dimuat turun di portal HRD Corp; https://hrdcorp.gov.my/)

KategoriKriteria
Mandatori
(1% Levi)
Majikan yang mempunyai 10 pekerja Warga Malaysia dan ke atas
Sukarela
(0.5% Levi)
Majikan yang mempunyai 5 hingga 9 Pekerja Warga Malaysia

Untuk maklumat lanjut, sila layar www.hrdcorp.gov.my

TwitterLinkedInFacebookWhatsApp

Hubungi Wakil Kami

Kehadiran global kami bermaksud kami sentiasa bersedia untuk membantu. Hubungi kami dan melabur di Malaysia hari ini.
wpChatIcon