contrastBtngrayscaleBtn oku-icon

|

plusBtn crossBtn minusBtn

|

This site
is mobile
responsive


FAQ General Accordion

Umum

Bagaimana MIDA membantu pelabur?

MIDA menawarkan bantuan-bantuan berikut kepada para pelabur:

 1. Perundingan dan kerjasama langsung dengan agensi-agensi yang berkaitan di peringkat Persekutuan dan Negeri dalam hal-hal seperti:
  • Menjamin kemudahan infrastruktur, termasuk tanah, lokasi kilang, bekalan elektrik dan air, telekomunikasi dan lain-lain,
  • Mempercepat kelulusan yang berkaitan dengan Pelan Bangunan, Sijil Kelayakan dan Lesen Perniagaan
 2. Untuk memberi panduan dan membantu pelabur dalam mendapatkan semua kelulusan yang diperlukan untuk projek sehingga ia beroperasi
 3. Untuk memberikan sokongan kepada syarikat yang sedia ada dalam merancang pembesaran, pelbagaian dan pelaburan semula projek mereka yang lain
 4. Untuk memudahkan lawatan dan penyelidikan lokasi dan infrastruktur rantaian bekalan.

Bagi meningkatkan lagi peranan MIDA dalam membantu pelabur, wakil-wakil kanan daripada agensi kerajaan utama ditempatkan di Ibu Pejabat MIDA di Kuala Lumpur untuk memberi nasihat kepada pelabur mengenai dasar dan prosedur kerajaan. Wakil-wakil ini termasuk pegawai daripada Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Imigresen, Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, Tenaga Nasional Berhad dan Telekom Malaysia Berhad

Apakah jenis permohonan yang dinilai oleh MIDA?

MIDA menilai permohonan-permohonan berikut:

 • Lesen Pengilang di bawah Akta Penyelarasan Perindustrian, 1975
 • Insentif-insentif
 • Pengecualian Duti-duti Kastam

 • Jawatan-jawatan pegawai dagang
 • Status bagi pertubuhan-pertubuhan serantau
 • Status bagi syarikat R&D
 • Geran padanan

Apakah keperluan ekuiti bagi projek-projek baru, pembesaran atau pelbagaian?

Mulai 17 Jun 2003, pelabur asing kini dibenarkan memegang 100% ekuiti untuk semua pelaburan dalam projek baru, serta projek pembesaran atau pelbagaian oleh syarikat yang ada dalam sektor perkilangan, tanpa mengira paras eksportnya.

Bagaimana MIDA bertindak sebagai pusat sehenti dalam memudahcara dan membantu pelabur?

Untuk meningkatkan lagi peranan MIDA dalam membantu pelabur, wakil kanan daripada agensi utama ditempatkan di ibu pejabat MIDA di Kuala Lumpur untuk menasihati pelabur mengenai dasar dan prosedur kerajaan. Wakil-wakil ini terdiri daripadapada pegawai daripada Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Imigresen, Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, Tenaga Nasional Berhad dan Telekom Malaysia Berhad

Lesen Pengilang

Apakah kriteria untuk memohon lesen pengilang?

Syarikat-syarikat perkilangan dengan dana pemegang-pemegang saham RM2.5 juta ke atas ATAU menggaji 75 atau lebih pekerja-pekerja sepenuh masa boleh memohon Lesen Pengilang.

Berapa lamakah masa diambil untuk meluluskan lesen pengilang?

Lesen Pengilang akan diluluskan dalam masa empat minggu (trek biasa) daripadapada tarikh maklumat lengkap diterima atau dua hari daripada tarikh maklumat lengkap diterima untuk aktiviti yang tidak sensitif .

Bagaimanakah cara untuk menyemak status permohonan syarikat saya?

Semua permohonan yang diterima akan dikeluarkan surat perakuan yang akan menyatakan nama Pegawai / Timbalan Pengarah / Pengarah Bahagian Industri yang berkenaan. Pemohon dinasihatkan untuk menghubungi pegawai masing-masing mengenai status permohonan.

Sekiranya syarikat saya dikecualikan dari Lesen Pengilang, apakah dokumen lain yang boleh saya perolehi dari MIDA?

Pemohon boleh mendapatkan ‘Surat Pengesahan untuk Pengecualian daripada Lesen Pengilang’ dengan mengemukakan permohonan melalui http://investmalaysia.mida.gov.my/ dan harus menyerahkan salinan dokumen berikut: –

 • Memorandum dan Artikel Penubuhan/ Profil korporat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
 • Lesen Perniagaan daripadapada PBT (jika ada)
 • Carta Aliran Proses Pengilangan

Bolehkah saya mengemukakan permohonan lesen pengilang secara dalam talian?

Pemohon boleh mengemukakan permohonan melalui http://investmalaysia.mida.gov.my/

Insentif-Insentif Pelaburan

Apakah insentif-insentif utama bagi sektor-sektor perkilangan dan perkhidmatan?

Terdapat 2 insentif cukai utama bagi sektor-sektor perkilangan dan perkhidmatan:

 • Taraf Perintis (PS) – Pengecualian cukai sebanyak 70% – 100% pendapatan berkanun selama 5 hingga 10 tahun. Elaun-elaun modal yang tidak diserap dan kerugian terkumpul yang ditanggung sepanjang tempoh perintis boleh dibawa ke hadapan dan ditolak daripada pasca taraf perintis syarikat.
 • Elaun Cukai Pelaburan (ITA) – Satu elaun sebanyak 60% – 100% ke atas perbelanjaan modal layak (kilang, loji, jentera atau kelengkapan lain yang digunakan untuk projek diluluskan) yang dilakukan dalam tempoh 5 hingga 10 tahun dari tarikh pertama perbelanjaan modal layak dilakukan.

Apakah perbezaan antara Taraf Perintis dan Elaun Cukai Pelaburan?

Sebuah syarikat yang diluluskan sijil Taraf Perintis boleh menikmati pengecualian cukai di antara 70% – 100% daripada pendapatan berkanun selama 5 hingga 10 tahun, manakala bagi Elaun Cukai Pelaburan, sebuah syarikat itu boleh menerima elaun-elaun di antara 60% – 100% ke atas perbelanjaan modal layak yang dilakukan dalam tempoh 5 hingga 10 tahun.

Projek-projek yang mengambil masa lama untuk membuat keuntungan dan melibatkan perbelanjaan modal yang besar, lebih bermanfaat memilih Elaun Cukai Pelaburan. Syarikat-syarikat harus meneliti pilihan ini sebelum memohon sama ada Taraf Perintis atau Elaun Cukai Pelaburan.

Bagaimanakah sebuah syarikat memohon Taraf Perintis/Elaun Cukai Pelaburan?

Sebuah syarikat boleh memohon insentif-insentif ini dengan mengisi borang-borang relevan (ICA1 – 7) yang diperoleh dari laman web MIDA (http://www.mida.gov.my/home/forms-&-guidelines/posts/).

Sekiranya syarikat saya tidak memiliki Lesen Pengilang, bolehkah saya memohon Taraf Perntis/Elaun Cukai Pelaburan?

Sebuah syarikat yang dikecualikan Lesen Pengilang layak memohon Taraf Perintis/Elaun Cukai Pelaburan sekiranya produk-produk/aktiviti-aktiviti berkenaan digalakkan dan projek memenuhi kriteria-kriteria lain yang berkaitan.

Bagaimanakah saya boleh mengesahkan yang produk-produk/aktiviti-aktiviti saya layak memohon insentif-insentif ini?

Anda boleh menyemak senarai aktiviti & produk yang digalakkan yang terdapat di laman web kami atau melalui penerbitan kami ‘Malaysia: Pelaburan dalam Sektor Perkilangan – Dasar, Insentif dan Kemudahan’.

Berapa lamakah masa yang diambil untuk menimbangkan permohonan bagi insentif-insentif ini?

Permohonan bagi insentif-insentif ini akan diproses dan keputusan akan diambil dalam tempoh 6 minggu dari tarikh maklumat lengkap diterima.

Bagaimanakah saya boleh mengetahui status permohonan insentif syarikat saya?

Surat-surat perakuan terima yang menyatakan nama-nama Pegawai/Timbalan Pengarah/Pengarah Bahagian Industri berkenaan akan dikeluarkan bagi semua permohonan yang diterima. Pemohon-pemohon dinasihatkan menghubungi pegawai masing-masing untuk mengetahui kedudukan permohonan.

Jawatan Pegawai Dagang

Apakah perbezaannya antara jawatan penting dan jawatan tempoh?

Jawatan utama adalah jawatan yang boleh dipegang selama-lamanya oleh warganegara asing berdasarkan hak milikan syarikat asing. Itu juga bergantung pada jumlah modal berbayar syarikat dan jenis produk / industri yang terlibat. Kelulusan tersebut bergantung kepada jumlah minimum modal berbayar syarikat.


Jawatan bertempoh adalah jawatan yang diluluskan sehingga 3-5 tahun untuk jawatan eksekutif yang memerlukan kelayakan profesional dan pengalaman praktikal, dan 2 tahun untuk jawatan bukan eksekutif yang memerlukan kemahiran dan pengalaman teknikal. Ini bergantung kepada ketiadaan rakyat Malaysia untuk mengisi jawatan tersebut.


Untuk membolehkan syarikat layak untuk memohon jawatan ini, rakyat Malaysia mesti dilatih untuk akhirnya mengambil alih jawatan tersebut.

Mulai 1 Januari 2021, syarikat yang berhasrat untuk menggaji ekspatriat dikehendaki mengiklankan kekosongan jawatan bagi tempoh minimum 30 hari di portal MYFutureJobs sekurang-kurangnya 30 hari sebelum menghantar permohonan jawatan ekspatriat kepada MIDA. Syarikat akan diminta untuk menjalankan proses temu duga untuk mencari bakat tempatan. Syarikat mesti mematuhi garis panduan Organisasi Keselamatan Sosial (PERKESO).


Pengecualian daripada keperluan untuk mengiklankan jawatan kosong diberikan kepada kategori berikut:

 1. Jawatan Penting (“C-Suite” & Jawatan Utama)
 2. Ekspatriat dengan pendapatan bulanan RM15,000 dan ke atas
 3. Pejabat Perwakilan / Pejabat Serantau (RE / RO)
  • Pejabat Perwakilan / Pejabat Serantau bagi organisasi luar negara / syarikat dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan yang ditubuhkan di Malaysia untuk menjalankan aktiviti ibu pejabat syarikat/ organisasi. Pejabat perwakilan / serantau tidak terlibat dalam aktiviti komersial. Untuk pejabat operasi perwakilan / serantau, majikan tidak perlu mendaftar di bawah Akta Syarikat 1965. Surat kelulusan / pengesahan daripada MIDA diperlukan untuk membolehkan syarikat mengambil pekerja ekspatriat di bawah kategori ini
 4. Pelabur / Pemegang Saham / Pemilik
  • Pelabur adalah individu yang melaburkan dana di Malaysia untuk memperoleh pulangan pelaburan dan terlibat secara langsung dalam operasi syarikat.
  • Sementara itu, pemegang saham mesti memegang sekurang-kurangnya 30% ekuiti dalam syarikat dan dilantik sebagai Pengarah syarikat dan / atau memegang jawatan yang berkepentingan dalam syarikat.
 5. Pemindahan Korporat / Penempatan / Perjanjian Perdagangan
  •  Ekspatriat yang ditugaskan oleh syarikat induk untuk bekerja di syarikat cawangan yang berada di Malaysia atau sekumpulan syarikat untuk tujuan latihan atau perkongsian pengetahuan / pengalaman antara syarikat, dan untuk memenuhi keperluan tenaga kerja syarikat.


Jawatan tenaga kerja mahir khusus tidak akan dikecualikan secara automatik daripada keperluan untuk mengiklankan kekosongan jawatan di portal MYFutureJobs. Jawatan tenaga kerja mahir khusus khusus merangkumi kemahiran khusus dan / atau unik serta kecekapan strategik untuk melaksanakan tugas yang ditentukan oleh syarikat.


Syarikat boleh memohon pengecualian daripada keperluan untuk mengiklankan jawatan di portal MYFutureJobs dari PERKESO dengan melengkapkan Borang PDKK (Ekspatriat Tenaga Kerja Mahir Khusus) melalui ( http://bit.ly/PDKKPERKESO). Justifikasi yang terperinci mengapa jawatan ini memerlukan pengecualian khas perlulah dinyatakan di dalam borang tersebut.


Syarikat akan dikecualikan daripada keperluan untuk mengiklankan jawatan tersebut di portal MYFutureJobs sekiranya jawatan tersebut diberikan pengecualian oleh PERKESO melalui e-mel: [email protected] dan syarikat boleh terus membuat permohonan bagi jawatan ekspatriat kepada agensi yang meluluskan.


Sekiranya jawatan tersebut didapati termasuk dalam kategori tenaga kerja mahir khusus, syarikat akan diminta untuk mengiklankan kekosongan jawatan tersebut di portal MYFutureJobs untuk tempoh minimum 30 hari dan menjalankan proses temu duga untuk mencari bakat tempatan. Syarikat perlu mengemukakan Sijil Jawatankuasa Tenaga Kerja Ekspatriat (JPPD) daripada PERKESO apabila mengemukakan permohonan jawatan ekspatriat kepada agensi yang meluluskan.


Untuk sebarang pertanyaan berkenaan portal MYFutureJobs, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan PERKESO di 1-300-22-8000 / 03- 8091 5300 atau e-mel [email protected]

Bagaimanakah untuk memohon lanjutan atau jawatan pegawai dagang tambahan?

Semua permohonan jawatan ekspatriat daripada syarikat baru dan sedia ada (termasuk yang tidak melibatkan pembesaran atau pemelbagaian) dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan terpilih * hendaklah dibuat secara dalam talian melalui portal MIDA e-TRANS di URL (https://investmalaysia.mida.gov.my).

Berapa lamakah masa diambil untuk membuat keputusan ke atas pemohonan jawatan-jawatan pegawai dagang?

Permohonan jawatan ekspatriat akan diproses dan keputusan akan dibuat dalam masa tiga puluh hari daripada tarikh maklumat lengkap diterima.

Pengecualian Duti

Bagaimana cara untuk syarikat memohon pengecualian duti import dan / atau cukai jualan?

Permohonan pengecualian duti import dan / atau cukai jualan perlu dihantar secara dalam talian melalui Portal Permohonan Dalam Talian MIDA (https://investmalaysia.mida.gov.my).

Apakah jenis permohonan yang dapat diajukan untuk pengecualian duti import dan / atau cukai jualan?

Permohonan pengecualian duti import dan / atau cukai jualan yang melibatkan perkara berikut perlu dihantar secara dalam talian melalui https://investmalaysia.mida.gov.my:

 • Pengecualian duti import dan / atau cukai jualan pada mesin / peralatan untuk aktiviti terpilih dalam Sektor Pertanian
 • Pengecualian duti import dan / atau cukai jualan ke atas bahan mentah / komponen untuk Sektor Perkilangan
 • Pengecualian duti import dan / atau cukai jualan ke atas mesin, peralatan dan bahan untuk syarikat dalam sektor perkhidmatan terpilih seperti berikut;
  1. Penyelidikan & pembangunan (R&D) 
  2. Institusi pengajian tinggi swasta 
  3. Institusi latihan tinggi swasta (sains, teknikal atau vokasional)
  4. Projek pelancongan (tanpa penginapan

Permohonan Surat Pengesahan MIDA (SPM) untuk menuntut pengecualian duti import dan / atau cukai jualan daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia ke atas mesin / peralatan / alat ganti / alat ganti utama / treler kontena /alatan / komponen / bahan khusus / barangan guna habis khusus untuk perkara berikut::

 • Pengilang dalam Kawasan Utama Kastam (PCA)
 • Syarikat yang terlibat dalam Perniagaan Hotel
 • Pengendali pengangkutan
 • Syarikat Penyelenggaraan, Pembaikan & Baik pulih Aeroangkasa (MRO)

Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk menerima keputusan mengenai permohonan pengecualian duti import dan / atau cukai jualan?

Keputusan akan dibuat dalam masa 4 minggu daripada tarikh maklumat lengkap diterima.

Apakah dokumen sokongan yang perlu dilampirkan dalam borang permohonan dalam talian?

Syarikat yang memohon pengecualian harus mengemukakan salinan dokumen berikut:

 • Lesen Pengilang yang dikeluarkan di bawah Akta Penyelarasan Industri 1975 atau Surat Pengesahan untuk syarikat yang dikecualikan daripada Lesen Pengilang di bawah Akta Penyelarasan Industri 1975
 • Kelulusan insentif cukai di bawah Akta Penggalakan Pelaburan, 1986 (PIA) atau Akta Cukai Pendapatan, 1967 (jika berkenaan)
 • Perakuan pendaftaran atau surat pengakuan sekiranya permohonan sijil pendaftaran sedang diproses oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) (jika ada)
 • Profil syarikat (cetakan terkini) yang dihasilkan daripada Perkhidmatan e-Info Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM))
 • Carta alir proses perkilangan
 • Pelan susun atur mesin dan peralatan di premis pengilang yang diluluskan dan untuk menunjukkan di mana mesin dan peralatan akan diletakkan

Apakah prosedur untuk memohon pengecualian duti import dan / atau cukai jualan?

Sila rujuk panduan dan prosedur untuk permohonan pengecualian duti import dan / atau cukai jualan di laman web kami di pautan berikut:

https://www.mida.gov.my/forms-and-guidelines/#tab5

Bolehkan syarikat perkilangan dalam Kawasan Industri Bebas (FIZ) / Gudang Perkilangan Berlesen (LMW) mengemukakan permohonan bagi pengecualian duti?

Mulai 1 Januari 2011, semua permohonan pengecualian duti oleh syarikat perkilangan dalam Kawasan Perindustrian Bebas (FIZ) / Gudang Perkilangan Berlesen (LMW) untuk penjualan barangan siap mereka ke Kawasan Utama Kastam (PCA) harus diserahkan terus kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia / stesen kastam terdekat.

Perkhidmatan

Apakah subsektor perkhidmatan yang layak untuk memohon status dan / atau insentif dan / atau permohonan ekspatriat melalui MIDA?

Syarikat yang menjalankan perkhidmatan atau aktiviti terpilih berikut boleh memohon status dan / atau insentif dan / atau pegawai dagang:

 • Aktiviti penyelidikan dan pembangunan;
 • Hab Utama;
 • Ibu Pejabat Operasi (OHQ) / Pusat Perolehan Antarabangsa (IPC) / Pusat Pengedaran Serantau (RDC);
 • Pusat Perolehan Antarabangsa / Pusat Pengedaran Serantau;
 • Perkhidmatan Logistik Bersepadu (ILS);
 • Perkhidmatan Logistik Bersepadu Antarabangsa (IILS);
 • Pejabat Perwakilan / Pejabat Serantau (RE / RO);
 • Institut Latihan Teknikal / Vokasional / Sains;
 • Projek Hotel / Pelancongan;
 • Mines Wellness City (MWC);
 • Teknologi Hijau;
 • Taman Eko Sisa;
 • Penjagaan Kesihatan Swasta;
 • Kemudahan dan Perkhidmatan Rantaian Sejuk; dan
 • Aktiviti Perkhidmatan Lain yang Digalakkan di bawah Akta Penggalakan Pelaburan, 1986 dan Akta Cukai Pendapatan, 1967

Syarikat yang menjalankan perkhidmatan atau aktiviti terpilih berikut boleh membuat permohonan bagi produk tambahan dan / atau ekspatriat::

 • Ibu Pejabat Operasi (OHQ) / Pusat Perolehan Antarabangsa (IPC) / Pusat Pengedaran Serantau (RDC);

Apakah prosedur untuk memohon status dan / atau insentif dan / atau permohonan ekspatriat untuk subsektor perkhidmatan di atas?

Semua permohonan (tidak termasuk Permohonan Penggantian Jawatan Ekspatriat untuk RE / RO dan Borang Penilaian Pematuhan Tahunan untuk PH) hendaklah dibuat secara dalam talian melalui portal MIDA e-TRANS di URL ( https://investmalaysia.mida.gov.my)
Permohonan Penggantian Jawatan Ekspatriat untuk RE / RO dan Borang Penilaian Pematuhan Tahunan untuk PH harus dikemukakan secara manual dalam tiga (3) set menggunakan borang yang berkenaan dan diserahkan kepada:


Ketua Pegawai Eksekutif

Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)

MIDA Sentral

No. 5, Jalan Stesen Sentral 5

Kuala Lumpur Sentral

50470 Kuala Lumpur

Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk menerima keputusan permohonan?

Permohonan akan diproses, dan keputusan akan disampaikan kepada pemohon dalam waktu enam minggu daripada tarikh maklumat lengkap diterima.

Permohonan Pasca Insentif

i. Permohonan Sijil Perintis

Bilakah perlu memohon Sijil Taraf Perintis?

Permohonan Sijil Perintis harus dikemukakan kepada MIDA dalam tempoh 24 bulan daripada tarikh surat kelulusan insentif. Setelah mengemukakan permohonan, syarikat pemohon harus memenuhi salah satu daripada syarat berikut:

 • Untuk mencapai kapasiti minimum 30% daripada kapasiti pengeluaran terpasang dalam tempoh tiga (3) bulan berturut-turut (terpakai bagisyarikat berasaskan pengeluaran besar-besaran) atau
 • To have the first sales invoice of the approved product (applicable for customized order-based company)

Bagaimana cara memohon Sijil Taraf Perintis?

TPermohonan boleh dibuat dengan mengisi borang tertentu. Borang boleh dimuat turun daripada laman web MIDA – Pasca Kelulusan: Permohonan Sijil Taraf Perintis ( https://www.mida.gov.my/forms-and-guidelines/) according to the sectors as follow:

 • Form BPIA’ 86 (PS) 96 : Umum
 • Form PIA’ 86 (PS/R&D;)-95(IV) : Syarikat R&D; kontrak
 • Form PIA’ 86 (PS-IKS)96 : Industri Kecil dan Sederhana
 • Form PIA, 86 (PS/HT)95 : Perhotelan dan Pelancongan
 • Form PIA, 86 (PS/PERTANIAN) : Pertanian
 • Form PIA’ 86 (PS-Extension) : Lanjutan Pengecualian Cukai
 • Apakah kriteria utama untuk menentukan Tarikh Pengeluaran dalam Sijil Taraf Perintis?

  Tarikh Pengeluaran dapat ditentukan seperti berikut:

  • Untuk syarikat berasaskan pengeluaran besar-besaran
   Berdasarkan tarikh pertama bagi sesuatu bulan dimana syarikat telah mencapai minimum 30% daripada kapasiti pengeluaran terpasang dalam tempoh tiga (3) bulan berturut-turut.
  • Untuk syarikat berdasarkan pesanan yang disesuaikan
   Berdasarkan tarikh invois penjualan pertama syarikat.

  Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk memproses permohonan Sijil Perintis?

  Permohonan Sijil Perantis akan diproses dalam masa 30 hari setelah penerimaan permohonan yang lengkap daripada syarikat.

  Adakah syarikat dibenarkan untuk melanjutkan permohonan Sijil Perintis sekiranya mereka tidak dapat memenuhi syarat tersebut?

  Syarikat boleh memohon untuk mendapatkan lanjutan bagi mendapatkan Sijil Perintis kepada MIDA dalam tempoh 24 bulan daripada tarikh surat kelulusan insentif, dengan memberikan justifikasi dan alasan yang kukuh. Permohonan pelanjutan akan dinilai berdasarkan merit setiap kes.

  Bagaimana jika syarikat gagal mengemukakan permohonan Sijil Perintis dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat kelulusan insentif?

  MIDA akan memulakan proses penarikan insentif.

  ii. Permohonan Bagi Penentuan Tarikh Berkuatkuasa Elaun Cukai Pelaburan

  Bilakah perlu untuk memohon Penentuan Tarikh Berkuatkuasa bagi Elaun Cukai Pelaburan?

  Permohonan hendaklah dihantar kepada MIDA dalam tempoh 24 bulan daripada tarikh surat kelulusan insentif melalui https://investmalaysia.mida.gov.my.

  Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk memproses permohonan Penentuan Tarikh Berkuatkuasa Elaun Cukai Pelaburan?

  Permohonan akan diproses dalam masa 30 hari setelah penerimaan permohonan yang lengkap daripada syarikat.

  iii. Permohonan Pengesahan Pematuhan Elaun Cukai Pelaburan

  Bilakah untuk memohon Pengesahan Pematuhan Elaun Cukai Pelaburan?

  Permohonan hendaklah dihantar kepada MIDA dalam tempoh insentif yang berkuatkuasa. Syarikat harus mendapatkan kelulusan bagi Pengesahan Pematuhan terhadap Elaun Cukai Pelaburan sebelum membuat tuntutan cukai dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). Permohonan hendaklah dibuat secara dalam talian melalui https://investmalaysia.mida.gov.my.

  Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk memproses permohonan Pengesahan Pematuhan terhadap Elaun Cukai Pelaburan?

  Permohonan akan diproses dalam masa 30 hari setelah penerimaan permohonan yang lengkap daripada syarikat.

  Permohonan Pasca Perlesenan

  i. Permohonan Berkaitan dengan Pindaan / Perubahan pada Lesen Perkilangan

  Syarikat yang perlu membuat pindaan / perubahan pada Lesen Perkilangan (seperti pertukaran nama syarikat, pindaan alamat kilang, pertukaran lokasi kilang, pendua dan penggabungan Lesen Perkilangan dll) boleh mengemukakan permohonan pasca pelesenan mereka melalui https://investmalaysia.mida.gov.my.

  ii. Permohonan Berkaitan dengan Pengemaskinian / Pengecualian Syarat Lesen Perkilangan

  Syarikat yang perlu mengemas kini syarat Lesen Perkilangan / untuk mengecualikan beberapa syarat (seperti syarat ekuiti dan eksport), boleh mengemukakan permohonan melalui https://investmalaysia.mida.gov.my.

  Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk memproses permohonan Pasca Perlesenan?

  Permohonan akan diproses dalam masa 30 hari setelah penerimaan permohonan yang lengkap daripada syarikat.

  wpChatIcon
  X