Perhubungan Industri - MIDA | Malaysian Investment Development Authority
B. MelayuEnglishDeutsch日本語简体中文한국어
contrastBtngrayscaleBtn oku-icon

|

plusBtn crossBtn minusBtn

|

This site
is mobile
responsive


Perhubungan Industri

Perhubungan Industri

Kesatuan Sekerja

Secara amnya, majikan dan pekerja kedua-duanya mempunyai hak untuk membentuk dan menyertai dengan kesatuan pekerja untuk melindungi kepentingan mereka dan mesti memenuhi syarat dalam mana-mana pertubuhan, profesion, pekerjaan atau industri tertentu. Keanggotaan kesatuan terhad secara geografi. Sebagai contoh, pekerja atau majikan di Semenanjung Malaysia hanya akan bergabung dengan kesatuan yang kesemuanya anggotanya yang berpusat di Semenanjung sedangkan pekerja atau majikan di Sabah atau Sarawak hanya akan menjadi anggota kesatuan yang ditubuhkan di Sabah atau Sarawak.

Objektif utama kesatuan sekerja adalah seperti berikut:

i.  Mengawal selia hubungan antara pekerja dan majikan dengan tujuan untuk menggalakkan hubungan industri yang baik antara pekerja dan majikan, memperbaiki keadaan kerja atau meningkatkan status ekonomi dan sosial mereka atau meningkatkan produktiviti;

ii.  Mengawal selia hubungan sesama pekerja atau sesama majikan;

iii.  Mewakili sama ada pekerja atau majikan dalam pertikaian perdagangan;

iv.  Melakukan, atau menangani, pertikaian perdagangan dan perkara yang berkaitan dengannya; atau

v.  Menggalak atau menganjur atau membiayai mogok atau boikot dalam mana-mana bidang perdagangan atau industri atau memastikan penerusan pemberian gaji atau faedah lain untuk anggotanya semasa mogok atau boikot.

Dasar dan garis panduan berkaitan pembentukan, fungsi, kewajipan dan kegiatan kesatuan sekerja umumnya terdapat dalam Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan Peraturan-Peraturan Kesatuan Sekerja 1959 yang berada di bawah bidang kuasa Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja, Kementerian Sumber Manusia.

Akta Perhubungan Perusahaan 1967

Sistem Perhubungan Perusahaan di Malaysia beroperasi dalam kerangka undang-undang Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (Akta 177). Akta ini dikuatkuasakan oleh Jabatan Perhubungan Perusahaan, Malaysia (DIRM) dan ia mengawal selia hubungan antara majikan dan pekerja mereka dan kesatuan sekerja mereka di negara ini. Akta tersebut antara lain menggariskan perkara berikut:

i.  Peruntukan yang menguraikan proses yang berkaitan dengan tuntutan pengiktirafan dan skop perwakilan kesatuan sekerja;

ii.  Peruntukan yang berkaitan dengan kemudahan perundingan kolektif yang berkesan antara kesatuan sekerja dan majikan dan kesimpulan selanjutnya daripada sesuatu perjanjian kolektif;

iii.  Peruntukan yang berkaitan dengan pencegahan dan penyelesaian pertikaian perdagangan termasuk membuat rujukan kepada Menteri Sumber Manusia dan Mahkamah Perusahaan untuk mendapatkan keputusan;

iv.  Peruntukan yang berkaitan dengan tindakan industri seperti piket, mogok dan boikot;

v.  Peruntukan yang berkaitan dengan pernyataan tuntutan pengembalian pekerjaan;

vi.  Peruntukan yang berkaitan dengan operasi Mahkamah Perusahaan; dan

vii. Peruntukan yang berkaitan dengan kuasa penyiasatan pegawai Jabatan Perhubungan Perusahaan, Malaysia.

Di samping itu, DIRM juga memberikan khidmat nasihat mengenai semua masalah dan persoalan yang berkaitan dengan hubungan pekerjaan di pejabat cawangannya yang terdapat di seluruh negara.

Perhubungan dalam Pertubuhan Tanpa Kesatuan Sekerja

Dalam sebuah pertubuhan tanpa kesatuan sekerja, amalan biasa untuk menyelesaikan pertikaian adalah dengan pekerja yang cuba mendapatkan tebus rugi terus daripada penyelia, fomen atau majikannya. Seorang pekerja juga boleh membuat aduan dengan Kementerian Sumber Manusia yang kemudiannya akan menjalankan siasatan.

Baca Lagi…

TwitterLinkedInFacebookWhatsApp

Hubungi Wakil Kami

Kehadiran global kami bermaksud kami sentiasa bersedia untuk membantu. Hubungi kami dan melabur di Malaysia hari ini.
wpChatIcon