Kenyataan Media Archives - MIDA | Malaysian Investment Development Authority
B. MelayuEnglishDeutsch日本語简体中文
contrastBtngrayscaleBtn oku-icon

|

plusBtn crossBtn minusBtn

|

This site
is mobile
responsive


MOU Kerjasama Strategik KPT-MIDA Dan Portal Tenaga Kerja E&E Perkasa Daya Saing Industri Melalui Pembangunan Bakat Tempatan

Selaras dengan aspirasi Ekonomi MADANI, Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 (NIMP 2030) dan juga Pelan Tindakan Pendidikan Tinggi Malaysia 2022 – 2025 yang menyasarkan penciptaan graduan dan bakat mahir bagi menobatkan Malaysia di kalangan 30 ekonomi terbesar di dunia menjelang 2033, sebuah Memorandum Persefahaman (MOU) antara Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) telah ditandatangani hari ini.

Majlis ini juga turut menyaksikan sesi peluncuran portal MoHE Research and Industry-Infused Incubator (MRI3). Portal MRI3 ini merupakan kerjasama Konsortium Elektrik dan Elektronik Universiti Malaysia (CEE) yang terdiri daripada 19 buah universiti awam bersama 27 syarikat bagi membangunkan bakat dengan pengetahuan dan kemahiran bertepatan dengan keperluan industri elektrik dan elektronik (E&E). Melalui portal MRI3 ini juga, pihak industri dapat mengiklankan penawaran latihan industri, senarai bidang tumpuan projek tahun akhir serta membuat tapisan pelajar. Manakala bagi pelajar, mereka boleh membuat permohonan dan memuat naik resume menerusi portal ini.

Kedua-dua inisiatif ini merupakan sebahagian usaha bagi menangani isu ketidakpadanan antara kemahiran yang dimiliki oleh tenaga kerja yang dijana dan keperluan industri, serta membantu memastikan jaminan pekerjaan dan kebolehpasaran graduan dengan gaji yang lebih baik. Melalui usaha ini, MIDA dan KPT akan terus memperkukuhkan kerjasama bagi memenuhi permintaan tenaga kerja mahir yang diperlukan oleh pihak industri.

Sehubungan itu, majlis hari ini turut menyaksikan pertukaran MOU berasaskan pembangunan tenaga kerja mahir antara KPT dengan tiga syarikat terkemuka yang terlibat dalam industri teknologi tinggi iaitu Micron Memory Malaysia Sdn. Bhd, Stellantis Gurun (Malaysia) Sdn. Bhd. dan Inari Technology Sdn. Bhd. Kerjasama ini adalah usaha berterusan pihak KPT dan MIDA dalam merancakkan kolaborasi antara sektor akademik dan industri bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan dan daya saing industri Malaysia.

Antara bidang kerjasama yang telah dipersetujui dalam MOU tersebut termasuklah pembangunan dan penambahbaikan modul program, latihan serta pensijilan profesional, perkongsian pengetahuan dan kepakaran serta penyelidikan dan inovasi.

Dalam pada itu, dengan wujudnya kerjasama ini dapat mengukuhkan lagi matlamat agenda nasional negara bagi meningkatkan daya saing Malaysia secara global selain mampu mewujudkan sebuah ekosistem yang dinamik untuk mencungkil bakat tempatan serta mendorong pembangunan sosio-ekonomi bagi memacu pertumbuhan industri negara.

07 Mei 2024
Kementerian Pendidikan Malaysia;
Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)


Untuk pertanyaan media, sila hubungi:

KPT
Puan Eparizan binti Mansor

Ketua Seksyen Perhubungan Awam dan Khidmat Pelanggan,
Unit Komunikasi Korporat, KPT
Emel: [email protected]
Tel: 03-8870 6274

MIDA
Puan Azrina binti Hashim

Pengarah ,
Bahagian Pengurusan Talent Industri
dan Ekspatriat, MIDA
Emel: [email protected]
Tel: +603-2267 3454

MOU Kerjasama Strategik KPT-MIDA Dan Portal Tenaga Kerja E&E Perkasa Daya Saing Industri Melalui Pembangunan Bakat Tempatan


Content Type:

Duration:

 • Konsep Malaysia Madani menitikberatkan konsep inovasimenitik berat elemen inovatif, inklusif dan mampan, di mana pertumbuhan ekonomi dicapai secara seimbang dan saksama, dengan mengambil kira amalan Alam sekitar, Sosial dan Tadbir urus (ESG). Dalam konteks ini, tren yang positif bagi pelaburan yang diluluskan untuk sektor perkilangan, perkhidmatan, dan utama pada tahun 2022 menggambarkan petanda yang menggalakkan bagi negara mencapai sasaran ekonomi mampan.
 • Pada 2022, Malaysia merekodkan pelaburan yang diluluskan berjumlah RM264.6 bilion (USD59.9 bilion). Jumlah ini merangkumi 4,454 projek, dengan unjuran 140,370 peluang pekerjaan baharu.
 • Sektor perkhidmatan merupakan penyumbang utama dengan RM154 bilion (USD34.8 bilion), diikuti dengan RM84.3 bilion (USD19.1 bilion) dalam sektor perkilangan, dan RM26.3 bilion (USD6 bilion) dalam sektor utama.
 • Pelaburan Langsung Asing (FDI) kekal sebagai penyumbang utama kepada jumlah pelaburan yang diluluskan iaitu 61.7 peratus atau RM163.3 bilion (USD36.9 bilion), manakala Pelaburan Langsung Domestik (DDI) menyumbang 38.3 peratus atau RM101.3 bilion (USD23 bilion).
 • Republik Rakyat China (RRC) mendominasi pelaburan asing berjumlah RM55.4 bilion (USD12.5 bilion) atau 33.9 peratus dan diikuti oleh Amerika Syarikat (17.9 peratus) Belanda (12.5 peratus), Singapura (8.3 peratus) dan Jepun (7 peratus).
 • Lima (5) negeri yang mencatatkan nilai pelaburan signifikan kepada jumlah pelaburan yang diluluskan termasuk, Johor (RM70.6 bilion)(USD16 bilion), Selangor (RM60.1 bilion)(USD13.6 bilion), Sarawak (RM28.2 bilion)(USD6.4 bilion), Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (RM25 bilion)(USD5.7 bilion) dan Pulau Pinang (RM16.3 bilion)(USD3.7 bilion).
 • Sektor perkhidmatan di Malaysia mencatatkan sejumlah 3,581 projek bernilai RM154 bilion(USD34.8 bilion) bagi tempoh 2022.

Kuala Lumpur, 8 Mac 2023 – Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) sekali lagi mempamerkan status Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama melalui pengumuman pelaburan yang diluluskan untuk tahun 2022. Bertemakan “Pelaburan yang Mampan untuk Pertumbuhan”; sektor perkilangan, perkhidmatan dan utama telah menonjolkan daya saing negara dalam menempuhi landskap ekonomi yang mencabar dan membuktikan bahawa Malaysia terus membangkitkan keyakinan dan kekal sebagai destinasi para pelabur global yang mencari peluang untuk mengembangkan peluang perniagaan jangka panjang yang stabil.

Semasa Sidang Media Tahunan (AMC); YB Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) menekankan kepentingan melabur dalam teknologi lestari. Beliau menegaskan, “Memandangkan dunia semakin berdepan dengan realiti perubahan iklim, keperluan mendesak untuk melabur dalam teknologi dan penyelesaian yang mampan tidak boleh dipertikaikan. MITI memandang serius kemampanan sebagai asas dalam merangka polisi termasuk penyediaan insentif kepada syarikat dan industri bagi kesejahteraan masa depan dunia yang lebih mampan dan saksama. Ini mestilah usaha seluruh negara, kerana kita mahu menarik pelaburan yang betul yang akan menyokong PKS tempatan dan rantaian bekalan, serta memberi lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat. Hasil usaha ini adalah bagi memperoleh sosio-ekonomi yang inklusif dan menjamin masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Malaysia.

Malaysia merekodkan pelaburan yang diluluskan sebanyak RM264.6 bilion pada tahun 2022, merangkumi 4,454 projek dan dijangka akan mewujudkan 140,370 peluang pekerjaan baharu untuk rakyat Malaysia.

Pelaburan Langsung Asing (FDI) menyumbang sebanyak 61.7 peratus, atau RM163.3 bilion (USD36.9 bilion) daripada jumlah pelaburan. Manakala Pelaburan Langsung Domestik (DDI) merekodkan 38.3 peratus, atau RM101.3 bilion (USD23 bilion) kepada jumlah pelaburan yang diluluskan.

Republik Rakyat China (RRC) mendahului jumlah pelaburan diluluskan sebanyak RM55.4 bilion (USD12.5 bilion), diikuti oleh Amerika Syarikat (RM29.2 bilion)(USD6.6 bilion), Belanda (RM20.4 bilion)(USD4.6 bilion), Singapura (RM13.5 bilion)(USD3.1 bilion) , dan Jepun (RM11.4 bilion) (USD2.6 bilion).

Lima (5) negeri yang merekodkan aktiviti pelaburan yang tertinggi, didahului dengan Johor yang merekodkan pelaburan diluluskan sebanyak RM70.6 bilion (USD16 bilion). Ini diikuti oleh Selangor (RM60.1 bilion) (USD13.6 bilion), Sarawak (RM28.2 bilion) (USD6.4 bilion), Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (RM25 bilion) (USD5.7 bilion) dan Pulau Pinang (RM16.3 bilion)(USD3.7 bilion).

YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Dr. Sulaiman Mahbob, Pengerusi MIDA, dalam ucapan alu-aluannya menyatakan bahawa hasil pelaburan yang memberangsangkan pada tahun 2022 adalah daripada hasil usaha kolektif semua pihak berkepentingan dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi, kestabilan sosial, pembangunan bakat, keterangkuman ekonomi berterusan dan kemajuan ekonomi digital Malaysia.

MIDA telah menerapkan prinsip Dasar Pelaburan Baharu (NIP) dan prinsip amalan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) ke dalam strateginya seperti yang digambarkan pada tema AMC. Matlamat MIDA adalah untuk menghasilkan pelaburan jangka panjang yang mampan, serta memudahcara kerjasama dengan rakan kongsi yang mengutamakan “pelaburan yang berimpak”.

Sektor Perkhidmatan Mendominasi Landskap Pelaburan

Sektor perkhidmatan di Malaysia telah mencatat 3,581 projek berjumlah sebanyak RM154 bilion (USD34.8 bilion). Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 58.8 peratus berbanding pelaburan tahun sebelumnya iaitu sebanyak RM97 bilion (USD23.3 bilion) dan berpotensi mewujudkan 63,464 peluang pekerjaan baharu.

Pelaburan asing menyumbang 55.1 peratus atau RM84.9 bilion (USD19.2 bilion) daripada jumlah pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkhidmatan, manakala pelaburan domestik merangkumi baki 44.9 peratus atau RM69.1 bilion (USD15.6 bilion).

Subsektor maklumat dan komunikasi mendominasi sektor perkhidmatan, dengan pelaburan diluluskan bernilai RM84.7 bilion (USD19.2 bilion) atau 55 peratus. Daripada jumlah tersebut, terdapat lima (5) projek berkaitan perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) termasuk pusat data dan perkhidmatan pengkomputeran awan yang mencatatkan nilai pelaburan sebanyak RM72.4 bilion (USD16.4 bilion) atau 85.5 peratus daripada pelaburan yang diluluskan oleh subsektor maklumat dan komunikasi.

Antara subsektor-subsektor lain yang telah menyumbang kepada jumlah besar pelaburan yang diluluskan adalah hartanah (RM28.9 bilion) (USD6.5 bilion), perkhidmatan kewangan (RM11.2 bilion) (USD2.5 bilion), utiliti (RM10.8 bilion) (USD2.4 bilion) dan perdagangan pengedaran (RM6.2 bilion) (USD1.4 bilion).

Pelaburan dalam Sektor Perkilangan

Daya tarikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama di rantau ini kekal kukuh, dengan lonjakan pelaburan berkualiti tinggi di sektor perkilangan. Sektor ini sahaja menyumbang sebanyak RM84.3 bilion (USD19.1 bilion) atau 31.9 peratus daripada jumlah pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi.

Daripada jumlah pelaburan yang diluluskan, FDI berjumlah RM66 bilion (USD14.9 bilion) atau 78.3 peratus, manakala DDI menyumbang kepada baki 21.7 peratus atau RM18.3 bilion (USD4.2 bilion).

Bilangan projek pembesaran/kepelbagaian dalam sektor perkilangan merekodkan 385 projek atau RM49.3 bilion (USD11.2 bilion) pelaburan yang diluluskan. Manakala bilangan projek baharu yang diluluskan dalam sektor yang sama adalah sebanyak 416 projek berjumlah RM35 bilion (USD7.9 bilion).

Dari segi industri berprestasi tinggi, elektrikal dan elektronik (E&E) mendahului sektor perkilangan (RM29.3 bilion) (USD6.6 bilion), diikuti jentera dan kelengkapan (RM8.4 bilion) (USD1.9 bilion), kelengkapan pengangkutan (RM8 bilion) (USD1.8 bilion), kimia dan produk kimia (RM7.4 bilion) (USD1.7 bilion), produk petroleum (termasuk petrokimia) (RM5.9 bilion) (USD1.3 bilion), produk galian bukan logam (RM5.8 bilion)(USD 1.3 bilion), peralatan pengukuran dan saintifik (RM4.7 bilion) (USD1.1 bilion) dan produk getah (RM3.6 bilion) (USD0.8 bilion). Industri-industri ini menyumbang RM73.1 bilion (USD16.5 bilion) atau 86.7 peratus daripada jumlah pelaburan yang diluluskan dalam sektor ini.

Sebanyak 76,093 peluang pekerjaan baharu yang berpotensi diwujudkan dalam sektor perkilangan, di mana 27,894 (36.7 peratus) jawatan adalah bagi kategori pengurusan, profesional/teknikal/penyeliaan dan mahir, mencerminkan peralihan ke rantaian yang lebih bernilai tinggi bagi sektor perkilangan.

Pelaburan dalam Sektor Utama

Sektor utama mencatatkan jumlah pelaburan yang diluluskan sebanyak RM26.3 bilion (USD6 bilion) atau 9.9 peratus daripada keseluruhan jumlah pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi pada 2022; mencatatkan peningkatan sebanyak 52.3 peratus berbanding pelaburan yang diluluskan dalam tahun 2021 sebanyak RM17.3 bilion (USD4.1 bilion).

Pelaburan domestik memacu sektor utama dengan pelaburan diluluskan bernilai RM13.9 bilion (USD3.1 bilion) atau 52.9 peratus, manakala baki 47.1 peratus atau RM12.4 bilion (USD2.9 bilion) adalah daripada sumber asing.

Subsektor perladangan dan komoditi merekodkan RM2.2 bilion (USD0.5 bilion) pelaburan yang diluluskan (2021: RM211.4 juta atau USD50.7 juta). Sementara itu, subsektor pertanian berjaya menarik RM154.4 juta (USD34.9 juta) dari jumlah pelaburan yang diluluskan (2021:RM20.5 juta atau USD4.9 juta).

MIDA Terus Kekal Menerajui Barisan Hadapan bagi Menarik Pelaburan

Di sebalik cabaran landskap ekonomi global, Malaysia telah membuktikan kesungguhan yang tidak berbelah bahagi dalam mengharungi masa sukar ini. MITI dan MIDA terus memainkan peranan proaktif dalam memastikan aliran pelaburan domestik dan asing yang stabil, yang telah meyumbang kepada daya tahan ekonomi negara.

Terdapat beberapa projek berpotensi dalam peringkat penilaian MIDA berjumlah sebanyak RM14.6 billon (USD3.3 bilion). Daripada jumlah keseluruhan projek berpotensi tersebut, 31 adalah daripada sektor perkilangan, dengan potensi pelaburan sebanyak RM10.6 bilion (USD2.4 bilion), manakala 218 projek adalah di bawah sektor perkhidmatan dengan potensi pelaburan sebanyak RM4 bilion (USD0.9 bilion). Tambahan pula, baru-baru ini Tesla dan Amazon Web Service (AWS) telah menunjukkan komitmen untuk melabur di Malaysia membuktikan kestabilan politik dan kekukuhan institusi Malaysia. Secara keseluruhan, ini mencerminkan komitmen MITI dan MIDA dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan mewujudkan peluang pekerjaan di Malaysia.

Menurut YB Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul, melangkah ke hadapan bagi Malaysia adalah menjadi pintu masuk utama pelaburan Asia dan menjadi hab digital di rantau ASEAN dengan memanfaatkan infrastruktur termaju ICT negara, serta ketersediaan tenaga kerja STEM, perlindungan harta intelek yang kukuh dan kedaulatan undang-undang. Sehubungan ini, semakan semula Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 akan menetapkan tema pembangunan perindustrian Malaysia dengan menggariskan peluang pertumbuhan baharu, memudahcara fasilitasi perniagaan dan mengutamakan pelaburan berkualiti tinggi antaranya berkaitan teknologi pendigitalan. Pengutamaan pelaburan termasuk mewujudkan pekerjaan bergaji tinggi, projek hijau, tenaga boleh diperbaharui, pengurangan jejak karbon negara, pertumbuhan pembangunan yang mampan dan memastikan rakyat, bumi, perniagaan serta semua pihak berkepentingan menerima manfaat saksama.

MITI bersama MIDA akan terus menarik pelaburan berkualiti tinggi bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan bergaji tinggi dan pertumbuhan teknologi maju melibatkan teknologi digital, data dan pengkomputeran awan. Dalam mengorak langkah agar negara menjadi pintu pelaburan Asia, Kerajaaan terus komited untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan selari dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

***TAMAT***

Mengenai MIDA
MIDA adalah agensi promosi dan pembangunan pelaburan utama kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) untuk menyelaras dan menggalakkan pelaburan ke dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan di Malaysia. Beribu pejabat di Kuala Lumpur Sentral, MIDA mempunyai 12 pejabat wilayah dan 21 pejabat luar negara. MIDA terus menjadi rakan strategik bagi perniagaan dalam merebut peluang yang timbul dari revolusi teknologi pada era masa kini. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari www.mida.gov.my dan ikuti kami di saluran Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin, TikTok dan Youtube.

Untuk pertanyaan media, sila hubungi:

Pn. Fatmah Ahmad
Pengarah, Bahagian Komunikasi Korporat
Tel: +603-2267 2428 I Email: [email protected]

Malaysia Menarik RM264.6 Bilion (USD59.9 Bilion) Jumlah Pelaburan yang Diluluskan untuk 2022, Memfokuskan Pelaburan yang Menggalakkan Pertumbuhan Ekonomi Mampan dan Kemakmuran Rakyat


Content Type:

Duration:

Malaysia Mencatatkan Pelaburan Yang Diluluskan Berjumlah RM193.7 Bilion (USD41.7 Bilion) Bagi Tempoh Januari-September 2022

 • Malaysia merekodkan RM193.7 bilion (USD41.7 bilion) pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkhidmatan (RM113.3 bilion atau USD24.4 bilion), sektor perkilangan (RM64.9 bilion atau USD14 bilion), dan sektor utama (RM15.5 bilion or USD3.3 bilion), iaitu peningkatan 2.5 peratus berbanding tempoh yang sama pada 2021.
 • Pelaburan Langsung Asing (FDI) kekal sebagai penyumbang utama bagi jumlah pelaburan yang diluluskan sebanyak 67.5 peratus atau RM130.7 bilion (USD28.1 bilion), iaitu peningkatan 15 peratus berbanding tempoh yang sama pada 2021, sementara Pelaburan Langsung Domestik (DDI) menyumbang 32.5 peratus atau RM63 bilion (USD13.6 bilion).
 • Republik Rakyat China (RRC) mendominasi pelaburan asing berjumlah RM49.2 bilion (USD10.6 bilion).
 • Lima (5) negeri telah merekodkan nilai pelaburan yang signifikan terhadap jumlah pelaburan yang diluluskan termasuk Johor (RM63.9 bilion) (USD13.8 bilion), Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (RM26.1 bilion) (USD5.6 bilion), Selangor (RM25.7 bilion) (USD5.5 bilion), Sarawak (RM17.6 bilion) (USD3.8 bilion) dan Kedah (RM12.1 bilion) (USD2.6 bilion).
 • Pelaburan yang diluluskan untuk tempoh ini bakal menjana 98,414 peluang pekerjaan baharu di Malaysia.
 • Sektor perkhidmatan di Malaysia merekodkan projek-projek bernilai RM113.3 bilion (USD24.4 bilion) untuk tempoh Januari – September 2022, berbanding RM70.4 bilion (USD16.8 bilion) untuk tempoh yang sama pada 2021, iaitu peningkatan sebanyak 60.9 peratus.

Kuala Lumpur, 14 Disember 2022 – Malaysia kekal sebagai destinasi pelaburan terunggul dan pangkalan para pelabur global untuk mengembangkan perniagaan. Para pelabur terus menunjukkan keyakinan untuk melabur di Malaysia kerana kepimpinan kerajaan baharu memberi tumpuan untuk mengukuhkan pembangunan ekonomi negara dan mengekalkan reputasi Malaysia sebagai sebuah destinasi pelaburan yang stabil.

Malaysia telah menarik sejumlah RM193.7 bilion (USD41.7 bilion) pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkilangan, sektor perkhidmatan dan sektor utama yang melibatkan 2,786 projek bagi tempoh Januari sehingga September 2022 dan dijangka mewujudkan 98,414 peluang pekerjaan di negara ini. Pencapaian ini merupakan peningkatan 2.5 peratus berbanding RM188.9 bilion (USD45.1 bilion) pelaburan yang diluluskan pada tempoh yang sama tahun lepas.

YB Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI), menyatakan, “Kejayaan Malaysia menarik hampir RM194 bilion pelaburan yang diluluskan bagi tempoh sembilan bulan pertama tahun ini adalah bukti kedudukannya sebagai destinasi pelaburan utama di Asia. Rantaian bekalan yang mantap, struktur kos yang kompetitif, proses operasi perniagaan yang dipermudahkan, inovasi dan keupayaan teknologi canggih, serta bakat tempatan yang terlatih menjadi pemangkin untuk memacu pertumbuhan ekonomi mampan. Memandang ke hadapan, MITI dan agensi-agensinya juga akan memastikan agar peluang pelaburan baharu akan membina kapasiti dan modal insan yang sesuai di dalam industri sasaran bagi membina ekonomi negara secara mampan”.

FDI kekal sebagai penyumbang utama sebanyak 67.5 peratus atau RM130.7 bilion (USD28.1 bilion), sementara DDI menyumbang 32.5 peratus atau RM63 bilion (USD13.6 bilion).  Ini merupakan peningkatan sebanyak 15 peratus berbanding FDI yang diluluskan pada tempoh yang sama tahun 2021.

Daripada jumlah pelaburan yang diluluskan, Republik Rakyat China (RRC) mendominasi pelaburan asing sebanyak RM49.2 bilion (USD10.6 bilion). Ini diikuti oleh Amerika Syarikat (RM16.9 bilion) (USD3.6 bilion), Belanda (RM16.5 bilion) (RM3.6 bilion), Jerman (RM9.2 bilion) (USD2 bilion) dan Singapura (RM8.7 bilion) (USD1.9 bilion).

Lima (5) negeri telah merekodkan pelaburan diluluskan yang signifikan termasuk Johor (RM63.9 bilion) (USD13.8 bilion), Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (RM26.1 bilion) (USD5.6 bilion), Selangor (RM25.7 bilion) (USD5.5 bilion), Sarawak (RM17.6 bilion) (USD3.8 bilion) dan Kedah (RM12.1 bilion) (USD2.6 bilion).

Dalam tempoh ini, sektor perkhidmatan memainkan peranan penting dalam memacu pemulihan ekonomi negara, merangkumi 58.5 peratus daripada jumlah pelaburan yang diluluskan dengan nilai RM113.3 bilion (USD24.4 bilion). Prestasi cemerlang sektor perkhidmatan telah melangkaui jangkaan bagi Januari hingga September 2022, dengan peningkatan sebanyak 60.9 peratus berbanding pencapaian dalam tempoh yang sama pada tahun 2021. Ini diikuti dengan sektor perkilangan dengan RM64.9 bilion (USD14 bilion) atau 33.5 peratus dan sektor utama pada RM15.5 bilion (USD3.3 bilion) atau 8 peratus.

YBhg. Datuk Wira Arham Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif MIDA berkata, “Malaysia mempunyai jenama yang baik di persada antarabangsa dan merupakan sebuah negara yang diyakini para pelabur. Negara ini mempunyai asas yang kukuh dalam membuka peluang pelaburan dan perniagaan kepada para pelabur. Dengan iklim pelaburan yang menarik, negara bersedia menjadi hab ekonomi besar yang semakin mendapat perhatian dalam kalangan pelabur. Malaysia menawarkan pelbagai ciri-ciri kompetitif untuk syarikat-syarikat tampil maju di pasaran antarabangsa melalui kedudukannya yang strategik di Selat Melaka, ekosistem industri yang komprehensif dikelilingi dengan kekayaan sumber asli serta populasi yang muda, berbakat dan berdaya saing.”

“Kerajaan sedang giat melaksanakan langkah-langkah yang agresif dalam menarik lebih banyak projek yang berkualiti tinggi, berimpak tinggi dan berintensifkan modal dalam sektor perkilangan serta perkhidmatan. Projek-projek ini dijangka akan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Kerajaan akan terus memberikan tumpuan dalam ekonomi digital, tenaga dan aktiviti perkilangan bernilai tinggi seperti teknologi pengangkutan termasuk kenderaan elektrik dan ekosistemnya yang bakal menyumbang kepada potensi ekonomi yang ketara dan pembangunan jangka panjang yang mampan.” tambah Datuk Wira Arham.

Sektor Perkhidmatan Menerajui Pelaburan Yang Diluluskan

Malaysia sedang pesat berkembang sebagai salah satu daripada ekonomi yang dilengkapi teknologi di Asia. Melalui digitalisasi, Malaysia merupakan destinasi pelaburan yang unggul untuk para pelabur domestik dan antarabangsa. Transformasi digital adalah penting untuk perniagaan yang merangkumi pelbagai saiz dan industri. Kebanyakan perniagaan kini sedang melalui peralihan digital dan bersiap sedia ke arah pembesaran yang pantas. Perkhidmatan-perkhidmatan baharu telah diperkenalkan melalui penciptaan Internet Kebendaan (IoT), kecerdasan buatan (AI) dan pengkomputeran awan (cloud computing).

Bagi tempoh ini, sektor perkhidmatan merangkumi sebahagian besar daripada jumlah pelaburan yang diluluskan, sebanyak RM113.3 bilion (USD24.4 bilion) daripada 2,167 projek yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Ini merupakan peningkatan yang memberangsangkan berbanding RM70.4 bilion (USD16.8 bilion) pelaburan yang diluluskan untuk sektor perkhidmatan pada tempoh yang sama tahun lepas. Sejumlah 39,772 pekerjaan baharu dijangka akan diwujudkan dalam sektor perkhidmatan.

Berdasarkan jumlah pelaburan yang diluluskan untuk tempoh Januari hingga September 2022, pelaburan asing merekodkan jumlah terbesar, iaitu RM69 bilion (USD14.9 bilion) atau 60.9 peratus daripada jumlah pelaburan yang diluluskan untuk sektor perkhidmatan, manakala baki 39.1 peratus atau RM44.3 bilion (USD9.5 bilion) adalah daripada sumber domestik.

Subsektor maklumat dan komunikasi mendominasi sektor perkhidmatan, dengan pelaburan yang diluluskan bernilai RM69.2 bilion (USD14.9 bilion) atau 61.1 peratus. Daripada jumlah pelaburan yang diluluskan dalam subsektor ini, lima (5) perkhidmatan Maklumat dan Komunikasi Teknologi termasuk pusat data dan perkhidmatan pengkomputeran awan diluluskan dengan pelaburan berjumlah RM60.7 bilion (USD13.1 bilion) atau 87.7 peratus.

Antara subsektor berprestasi yang merekodkan sejumlah besar pelaburan yang diluluskan adalah hartanah (RM16.9 bilion) (USD3.6 bilion), perkhidmatan kewangan (RM9 bilion) (USD1.9 bilion), utiliti (RM7.5 bilion) (USD1.6 bilion) dan perdagangan pengedaran (RM3.7 bilion) (USD0.8 bilion).

Enam (6) subsektor yang menunjukkan perkembangan positif dari segi peratusan peningkatan pelaburan yang diluluskan merupakan maklumat dan komunikasi, dengan peningkatan sebanyak 1,101.1 peratus. Ini diikuti dengan perkhidmatan lain dengan peningkatan sebanyak 244.4 peratus, perkhidmatan pendidikan (175 peratus), utiliti (15.5 peratus), perdagangan pengedaran (9.7 peratus) dan perkhidmatan kewangan (3.2 peratus).

Di antara projek utama yang diluluskan dalam sektor perkhidmatan adalah syarikat Bridge Data Centres Malaysia III Sdn. Bhd., ByteDance System Sdn. Bhd., dan YTL Power International Berhad. Projek infrastruktur digital ini akan memacu pertumbuhan Malaysia ke arah ekonomi yang mendahulukan digital. Selain pelaburan digital, projek utama lain dalam sektor perkhidmatan termasuk Mamee Double Decker Ditsribution (M) Sdn. Bhd. (Mamee) yang telah membangunkan Pusat Ibu Pejabat Serantau mereka untuk mengurus aktiviti rantaian bekalan merentasi fasiliti pengilangan syarikat di rantau ini dan menyelaraskan pengedaran produk ke negara-negara di seluruh dunia.

Pelaburan oleh syarikat tempatan seperti Mamee, membuktikan peranan penting DDI dalam membantu membangunkan ekosistem untuk menyokong perusahaan kecil dan sederhana (PKS) serta memperkasakan kedudukan Malaysia dalam membangunkan keupayaan PKS untuk diintegrasi ke dalam rantaian bekalan global.

Sektor Perkilangan Kekal Berdaya Saing

Malaysia terus menarik pelaburan berkualiti tinggi dalam sektor perkilangan bagi tempoh Januari hingga September 2022, mencerminkan daya saing negara sebagai lokasi pelaburan yang terpilih di rantau ini. Sektor perkilangan menyumbang RM64.9 bilion (USD14 bilion) (33.5 peratus) daripada jumlah pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi, berbanding RM103.9 bilion (USD24.8 bilion) untuk tempoh yang sama pada 2021. Kelulusan beberapa projek besar merupakan penyumbang kepada rekod jumlah pelaburan diluluskan yang tinggi dalam sektor perkilangan pada tempoh yang sama pada 2021.

Daripada jumlah pelaburan yang diluluskan pada Januari hingga September 2022 untuk sektor perkilangan, FDI menyumbang kepada RM50.2 bilion (USD10.8 bilion) (77.3 peratus) sementara pelaburan domestik menyumbang baki RM14.7 bilion (USD3.2 bilion) (22.7 peratus).

Daripada pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkilangan berjumlah RM64.9 bilion (USD14 bilion), pelaburan untuk projek pembesaran/kepelbagaian menunjukkan perkembangan positif dengan peningkatan sebanyak 51 peratus, iaitu sebanyak RM40.2 bilion (USD8.7 bilion) pada Januari hingga September 2022, berbanding tempoh yang sama pada 2021. Baki RM24.7 bilion (USD5.3 bilion) direkodkan daripada projek-projek baharu.

Antara industri yang menunjukkan prestasi pelaburan yang memberangsangkan untuk tempoh ini adalah elektrikal dan elektronik (E&E) dengan mencatatkan pelaburan tertinggi bagi sektor perkilangan (RM22.6 bilion) (USD4.9 bilion), diikuti dengan peralatan pengangkutan (RM7.5 bilion) (USD1.6 bilion), produk petroleum (termasuk petrokimia) (RM5.5 bilion) (USD1.2 bilion), produk galian bukan logam (RM5.4 bilion) (USD1.2 bilion), jentera dan kelengkapan (RM4 bilion) (USD0.9 bilion), peralatan pengukuran dan saintifik (RM3.6 bilion) (USD0.8 bilion), pengilangan makanan (RM3.2 bilion) (USD0.7 bilion) dan produk getah (RM3.2 bilion) (USD0.7 bilion). Kesemua industri ini merangkumi RM54.9 bilion (USD11.8 bilion) (84.6 peratus) daripada jumlah pelaburan yang diluluskan dalam sektor ini.

Sebanyak 58,141 peluang pekerjaan dijangka akan diwujudkan untuk sektor perkilangan, yang memerlukan 2,631 (4.5 peratus) jawatan pengurusan, 6,277 (10.8 peratus) peranan profesional/teknikal dan penyeliaan, menandakan peralihan rantaian nilai yang lebih tinggi bagi sektor perkilangan. Projek perkilangan yang diluluskan juga akan memerlukan 12,040 (20.7 peratus) pekerja mahir.

Antara projek utama yang diluluskan dalam sektor perkilangan bagi tempoh ini termasuk:

 • Samsung SDI Energy Malaysia Sdn. Bhd. yang mencatatkan kejayaan baharu dalam pembukaan kemudahan pembuatan sel bateri EV Fasa Dua di Malaysia. Gergasi semikonduktor dari Korea tersebut telah melaksanakan pelaburan terkumpul sebanyak RM7 bilion merangkumi Fasa Satu: RM1 bilion dan Fasa Dua: RM6 bilion dengan memilih Malaysia sebagai lokasi pengeluaran pertamanya di Asia Tenggara.
 • TF-AMD Microelectronics Sdn. Bhd. telah mengumumkan rancangan untuk mengembangkan kemudahan perkilangannya di Pulau Pinang dengan pembinaan tapak kedua di Taman Perindustrian Batu Kawan, Pulau Pinang. Dengan pelaburan modal hampir RM2 bilion, kemudahan pembuatan baharu itu dijangka mewujudkan lebih 3,000 pekerjaan baharu dalam bidang kejuruteraan semikonduktor termaju, reka bentuk dan teknologi proses untuk penyelesaian pengkomputeran berprestasi tinggi. Pengembangan strategik melalui pelaburan penting oleh TF-AMD di Malaysia sepanjang 50 tahun ini akan menyokong pertumbuhan berterusan syarikat tersebut.
 • Ferrotec Holdings Corporation, pembekal global bahan, komponen dan sistem ketepatan penyelesaian (precision system solutions), telah mengumumkan pembinaan kemudahan pembuatan baharu di Kulim Hi-Tech Park, Kedah. Kilang yang bakal menjalankan kerja pemasangan elektro-mekanik dan fabrikasi bahan termaju bagi peralatan semikonduktor, berhasrat untuk memenuhi keperluan pelanggan sambil mengembangkan perniagaan kumpulan syarikat di serata dunia.
 • Smart Glove Holdings Berhad, salah satu pengeluar sarung tangan inovatif terkemuka di Malaysia telah mengembangkan kapasiti pengeluaran dengan pelaburan berjumlah RM2 bilion. Pelbagai jenis sarung tangan perubatan syarikat ini diperbuat daripada bahan nitril, getah asli, polychloroprene dan getah sintetik lain, bagi memastikan keberdayasaingan industri asli pembuatan sarung tangan Malaysia di pasaran dunia.

Sektor Utama

Sektor utama mencatatkan sejumlah RM15.5 bilion (USD3.3 bilion) pelaburan yang diluluskan (8 peratus) daripada jumlah pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi bagi tempoh Januari hingga September 2022, berbanding RM14.7 bilion (USD3.5 bilion) pelaburan diluluskan untuk tempoh yang sama pada 2021. FDI mendominasi sektor utama dengan pelaburan bernilai RM11.5 bilion (USD2.5 bilion) (74.2 peratus), manakala baki RM4 bilion (USD0.9 bilion) (25.8 peratus) adalah daripada sumber domestik.

Subsektor pertanian menyumbang RM142.9 juta (USD30.8 juta) kepada jumlah pelaburan yang diluluskan, merangkumi 760.9 peratus peningkatan daripada pelaburan sebanyak RM16.6 juta (USD4 juta) dalam tempoh yang sama pada 2021. Manakala, subsektor perladangan dan komoditi merekodkan RM109.1 juta (USD23.5 juta) pelaburan yang diluluskan, suatu peningkatan sebanyak 28.7 peratus daripada pelaburan berjumlah RM84.8 juta (USD20.2 juta) untuk tempoh yang sama pada 2021.

Sehingga November 2022, MIDA telah mengenalpasti 285 projek dengan cadangan pelaburan sebanyak RM19.9 bilion (USD4.4 bilion); di mana 247 projek adalah daripada sektor perkhidmatan (RM13.7 bilion) (USD3 bilion), manakala 38 projek adalah daripada sektor perkilangan (RM6.2 bilion) (USD1.4 bilion), kesemuanya di bawah bidang kuasa dan penyeliaan MIDA.

Ekonomi Malaysia sedang berkembang pesat. Dipacu oleh pembaharuan yang berterusan dan usaha pendigitalan mutakhir ini, negara sedang menempuhi fasa pemulihan ekonomi yang paling kukuh sejak pandemik dua tahun lalu, yang telah merencatkan ekonomi global. Dengan kerjasama utuh bersama MITI, MIDA terus mempergiatkan usaha menarik pelaburan dalam industri sasaran dari seluruh dunia untuk menaiktaraf ekosistem perindustrian dan lanskap perdagangan Malaysia. Inisiatif ini termasuklah menawarkan kemudahan fasilitasi perniagaan dan rangkaian nilai yang diperlukan kepada syarikat asing, tempatan dan syarikat pemula untuk memastikan operasi mereka dalam pasaran yang dinamik ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Iltizam kerajaan adalah untuk membantu perniagaan supaya berjaya, seterusnya menjadikan Malaysia destinasi yang ideal untuk syarikat-syarikat mencapai keseluruhan potensi yang optimum.

Kerajaan akan terus gigih berusaha dan berikhtiar untuk meneroka sektor pertumbuhan baharu dan memperkasakan perniagaan dan komuniti tempatan di samping menegakkan prinsip integriti, tata kelola yang baik dan kedaulatan undang-undang, serta menggalakkan keterangkuman dan pembangunan mampan melalui prinsip Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) dan Dasar Pelaburan Baharu (NIP) berpaksikan Aspirasi Pelaburan Nasional (NIA).

*****

Mengenai MIDA

MIDA adalah agensi promosi dan pembangunan pelaburan utama Kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) untuk menyelaras dan menggalakkan pelaburan ke dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan di Malaysia. Beribu pejabat di Kuala Lumpur Sentral, MIDA mempunyai 12 pejabat wilayah dan 21 pejabat luar negara. MIDA terus menjadi rakan strategik bagi perniagaan dalam merebut peluang yang timbul dari revolusi teknologi pada era masa kini. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari www.mida.gov.my dan ikuti kami di saluran Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok dan YouTube.

Untuk pertanyaan media, sila hubungi:

Puan Fatmah Ahmad
Pengarah, Bahagian Komunikasi Korporat, MIDA
Emel: [email protected] | Tel: +603-2267 2428

Tahap Keyakinan Pelabur Terhadap Malaysia Semakin Memuncak


Content Type:

Duration:

Malaysia Terus Menjadi Destinasi Pelaburan Menarik untuk Pelaburan Langsung Asing (FDI) dan Pelaburan Langsung Domestik (DDI) Bagi Memacu Pertumbuhan Ekonomi Negara

 • Malaysia merekodkan RM123.3 bilion (USD28.0 bilion) pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkilangan (RM43.1 bilion atau USD9.8 bilion), sektor perkhidmatan (RM78.0 bilion atau USD17.7 bilion) dan sektor utama (RM2.2 bilion atau USD0.5 bilion).
 • Pelaburan Langsung Asing (FDI) kekal sebagai penyumbang utama bagi jumlah pelaburan yang diluluskan pada 70.9 peratus atau RM87.4 bilion (USD19.9 bilion).
 • Pelaburan yang diluluskan untuk tempoh ini bakal menjana 57,771 peluang pekerjaan baharu di negara ini.
 • Sektor perkhidmatan di Malaysia memperoleh pelaburan bernilai RM78.0 bilion (USD17.7 bilion) untuk separuh pertama tahun 2022, berbanding RM52.4 bilion (USD12.6 bilion) yang diperolehnya untuk tempoh yang sama pada 2021, peningkatan besar sebanyak 48.8 peratus.

Kuala Lumpur, 02 September 2022 – Malaysia kekal sebagai destinasi pelaburan yang menarik untuk pembesaran perniagaan global dan serantau dengan jumlah Pelaburan Langsung Asing (FDI) dan Pelaburan Langsung Domestik (DDI) yang terus berkembang untuk tempoh Januari hingga Jun 2022. Ekonomi negara berada pada landasan pemulihan yang kukuh sejak pembukaan semula sempadan pada tahun lalu. Disokong oleh ekosistem perindustrian yang teguh, peningkatan permintaan dalam negeri dan langkah-langkah pembendungan yang memudahkan, prestasi ekonomi Malaysia terus pulih dan berkembang dengan kukuh.

Selain daripada peningkatan jumlah kehadiran syarikat-syarikat multinasional ke Malaysia, syarikat-syarikat Malaysia juga telah memanfaatkan kehadiran mereka di sini dengan membina keupayaan untuk menyediakan produk-produk dan perkhidmatan yang diperlukan oleh syarikat-syarikat global ini.

Malaysia telah menarik sejumlah RM123.3 bilion (USD28.0 bilion) pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkilangan, perkhidmatan dan utama yang melibatkan 1,714 projek bagi tempoh Januari hingga Jun 2022 dan dijangka mewujudkan 57,771 peluang pekerjaan di negara ini. FDI kekal sebagai penyumbang utama, pada 70.9 peratus atau RM87.4 bilion (USD19.9 bilion), manakala pelaburan daripada sumber domestik menyumbang 29.1 peratus berjumlah RM35.9 bilion (USD8.2 bilion).

Dalam tempoh ini, sektor perkhidmatan memainkan peranan penting dalam memacu pemulihan ekonomi negara, menyumbang 63.3 peratus daripada jumlah pelaburan yang diluluskan iaitu sebanyak RM78.0 bilion (USD17.7 bilion). Prestasi cemerlang bagi sektor perkhidmatan melebihi jangkaan bagi Januari hingga Jun 2022, dengan peningkatan sebanyak 48.8 peratus daripada pencapaian yang dicapai dalam tempoh yang sama pada 2021. Ini diikuti oleh sektor perkilangan sebanyak RM43.1 bilion (USD9.8 bilion) atau 34.9 peratus dan sektor utama pada RM2.2 bilion (USD0.5 bilion) atau 1.8 peratus.

FDI menyumbang 70.9 peratus daripada pelaburan yang diluluskan, bernilai RM87.4 bilion (USD19.9 bilion). Daripada jumlah pelaburan yang diluluskan, Republik Rakyat China (RRC) mendominasi pelaburan asing bagi tempoh Januari hingga Jun 2022, dengan pelaburan berjumlah RM48.6 bilion (USD11.0 bilion). Ini diikuti oleh Jerman (RM9.0 bilion) (USD2.0 bilion), Singapura (RM6.0 bilion) (USD1.4 bilion), Brunei (RM5.1 bilion) (USD1.2 bilion), dan Belanda ( RM4.1 bilion) (USD0.9 bilion).

Bagi projek yang diluluskan mengikut negeri, lima (5) negeri utama iaitu Johor, Selangor, Sabah, Kedah dan Pulau Pinang menyumbang RM103.5 bilion (USD23.5 bilion) atau 83.9 peratus daripada jumlah pelaburan yang diluluskan dari Januari hingga Jun 2022.

YB. Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali, Menteri Kanan dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) menyatakan, “Malaysia berada di trajektori yang tepat untuk mendapatkan lebih banyak projek berkualiti tinggi, berimpak tinggi dan berintensifkan modal, dengan sektor perkhidmatan menjadi pemacu pertumbuhan utama ekonomi dan penyumbang terbesar bagi pelaburan yang diluluskan untuk separuh pertama tahun ini. Untuk mengekalkan momentum, MITI akan terus memperkukuh daya saing negara dengan meningkatkan tahap kompleksiti  ekonomi, memupuk ekosistem perindustrian yang kukuh dengan keamatan inovasi yang tinggi, meningkatkan keterangkuman melalui penciptaan pekerjaan berpendapatan tinggi dan menggalakkan peluang dalam rantaian bekalan serantau dan global. Didorong oleh Aspirasi Pelaburan Nasional (NIA), MITI akan mempergiatkan tumpuan ke arah sektor seperti ekonomi digital, elektrikal dan elektronik (E&E), farmaseutikal, kimia dan aeroangkasa dengan potensi ekonomi yang ketara dan pertumbuhan jangka panjang yang mampan.”

Kerajaan Malaysia telah merangka misi perdagangan dan pelaburan (TIM) yang strategik tertumpu dan bersasar untuk meraih pelaburan dalam industri teknologi tinggi, inovasi dan dipacu penyelidikan yang akan melengkapkan dan mengukuhkan lagi ekosistem perindustrian Malaysia.

Sektor Perkhidmatan Menerajui Pelaburan Yang Diluluskan

Sektor perkhidmatan yang pelbagai di Malaysia terus mengadaptasi pendigitalan untuk meningkatkan rantaian nilai dan meningkatkan kecekapan operasi apabila trend kerja jauh dan automasi telah dipercepatkan semasa kita beralih ke era baharu endemik. Perkhidmatan baru telah menjadi kenyataan melalui ciptaan Internet Kebendaan (IoT), Kecerdasan Buatan (AI) dan rangkaian awan telah mentakrifkan semula kepentingan sektor perkhidmatan dalam ekonomi Malaysia.

Pejabat Pelaburan Digital (DIO), iaitu platform kerjasama digital sepenuhnya antara MIDA dan MDEC, telah ditubuhkan untuk menyelaraskan usaha menarik pelaburan digital ke dalam negara sambil menyediakan kemudahan hujung ke hujung kepada pelabur, sekali gus membantu pelabur merealisasikan pengembangan pertumbuhan perniagaan mereka di Malaysia. Pejabat ini komited untuk menarik pelaburan yang bernilai tinggi, mampan dan berteknologi.

Ini selaras dengan matlamat kerajaan untuk menarik pelaburan RM70.0 bilion (USD15.6 bilion) bagi mempercepatkan usaha pendigitalan menjelang 2025. Inisiatif ini tepat pada masanya dan selaras dengan evolusi landskap pelaburan global ke arah pendigitalan dan Industri 4.0, mewujudkan cadangan nilai yang unik dan menarik untuk projek digital yang melibatkan projek infrastruktur digital seperti pusat data dan kabel dasar laut serta projek teknologi digital yang menggunakan teknologi IR4.0 seperti pengkomputeran awan, Kecerdasan Buatan (AI) dan analisis data besar.

Bagi tempoh ini, sektor perkhidmatan merupakan penyumbang bahagian terbesar daripada jumlah pelaburan yang diluluskan, dengan nilai pelaburan berjumlah RM78.0 bilion (USD17.7 bilion) daripada 1,351 projek yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Ini merupakan peningkatan ketara berbanding pelaburan RM52.4 bilion (USD12.6 bilion) yang diluluskan untuk sektor perkhidmatan dalam tempoh yang sama tahun lepas. Sebanyak 22,569 pekerjaan baharu bakal diwujudkan dalam sektor perkhidmatan.

Berdasarkan jumlah pelaburan yang diluluskan untuk separuh pertama tahun 2022, pelaburan asing merupakan bahagian terbesar, mencatatkan RM50.4 bilion (USD11.5 bilion) atau 64.6 peratus daripada jumlah pelaburan yang diluluskan untuk sektor perkhidmatan, manakala baki 35.4 peratus atau RM27.6 bilion (USD6.3 bilion) adalah daripada sumber domestik.

Dari segi subsektor berprestasi tinggi bagi tempoh tersebut, subsektor maklumat dan komunikasi mendominasi sektor perkhidmatan, dengan pelaburan diluluskan bernilai RM53.7 bilion (USD12.2 bilion) atau 68.8 peratus. Daripada jumlah pelaburan yang diluluskan bagi subsektor ini, tiga (3) projek pusat data telah diluluskan dengan pelaburan terkumpul berjumlah RM51.1 bilion (USD11.6 bilion) atau 95.2 peratus.

Antara subsektor berprestasi lain yang menyumbang kepada jumlah besar pelaburan yang diluluskan ialah hartanah (RM11.0 bilion) (USD2.5 bilion), utiliti (RM4.8 bilion) (USD1.1 bilion), perdagangan pengedaran (RM2. 1 bilion) (USD0.5 bilion) dan hotel dan pelancongan (RM1.8 bilion) (USD0.4 bilion).

Lima (5) subsektor menunjukkan perkembangan positif dari segi peratusan kenaikan pelaburan yang diluluskan iaitu maklumat dan komunikasi, dengan anjakan peningkatan sebanyak 1,300 peratus. Ini diikuti oleh lain-lain perkhidmatan dengan peningkatan sebanyak 153.4 peratus, hotel dan pelancongan (15.3 peratus), perdagangan pengedaran (14.3 peratus), dan utiliti (7.2 peratus).

Di antara projek utama yang diluluskan dalam sektor perkhidmatan adalah syarikat dari Republik Rakyat China iaitu Bridge Data Centres Malaysia III Sdn. Bhd. dan ByteDance System Sdn. Bhd., serta syarikat tersenarai awam Malaysia YTL Power International Berhad. Ketiga-tiga (3) adalah projek pusat data. Projek-projek ini adalah bukti ketersediaan dan daya tarikan Malaysia untuk menempatkan lebih banyak projek pelaburan digital dalam masa terdekat.

Sektor Perkilangan

Malaysia terus menarik pelaburan berkualiti tinggi dalam sektor perkilangan bagi tempoh Januari hingga Jun 2022, yang mencerminkan daya saing negara sebagai lokasi pilihan pelaburan di rantau ini. Sektor perkilangan menyumbang RM43.1 bilion (USD9.8 bilion) (34.9 peratus) daripada jumlah pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi, berbanding RM75.8 bilion (USD18.3 bilion) untuk tempoh yang sama pada 2021. Kelulusan sebuah projek mega merupakan faktor utama jumlah pelaburan diluluskan yang tinggi dalam sektor perkilangan bagi separuh pertama tahun 2021.

Dari jumlah pelaburan yang diluluskan pada 1H2022 untuk sektor perkilangan, FDI menyumbang sebanyak RM35.5 bilion (USD8.1 bilion) (82.4 peratus), manakala pelaburan domestik menyumbang kepada baki RM7.6 bilion (USD1.7 bilion) (17.6 peratus).

Dari RM43.1 bilion (USD9.8 bilion) pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkilangan, pelaburan untuk projek pembesaran/kepelbagaian menunjukkan perkembangan positif dengan peningkatan sebanyak 31.9 peratus berjumlah RM26.0 bilion (USD5.9 bilion) bagi separuh pertama tahun 2022, berbanding tempoh yang sama pada 2021. Manakala baki RM17.1 bilion (USD3.9 bilion) direkodkan daripada projek baharu.

Dari segi industri berprestasi tinggi untuk tempoh ini, produk elektrikal dan elektronik (E&E) mendahului sektor perkilangan (RM19.4 bilion) (USD4.4 bilion), diikuti oleh produk petroleum (termasuk petrokimia) (RM5.1 bilion) (USD1.2 bilion), produk galian bukan logam (RM4.8 bilion) (USD1.1 bilion), peralatan pengukuran dan saintifik (RM3.6 bilion) (USD0.8 bilion), produk logam fabrikasi (RM2.8 bilion) (USD0.6 bilion), kimia dan produk kimia (RM1.5 bilion) (USD0.3 bilion), jentera dan kelengkapan (RM1.4 bilion) (USD0.3 bilion), serta pengilangan makanan (RM1.1 bilion ) (USD0.3 bilion). Industri ini merangkumi RM39.5 bilion (USD9.0 bilion) (91.6 peratus) daripada jumlah pelaburan yang diluluskan dalam sektor ini. Sebanyak 35,032 peluang pekerjaan dijangka dapat diwujudkan dalam sektor perkilangan, di mana ia memerlukan 1,745 (5 peratus) jawatan pengurusan, 4,122 (11.8 peratus) peranan profesional/teknikal dan penyeliaan, seperti jurutera dalam

bidang E&E, mekanikal, kimia dan disiplin lain, mencerminkan peralihan rantaian nilai yang lebih tinggi bagi sektor perkilangan. Projek perkilangan yang diluluskan juga akan memerlukan 7,491 (21.4 peratus) kategori tenaga mahir, seperti penyelia penyelenggaraan loji, pembuat alat dan acuan, jurumesin, kakitangan IT, pengawal kualiti, juruelektrik dan pengimpal.

Antara projek utama yang diluluskan dalam sektor perkilangan untuk separuh pertama tahun 2022 termasuk:

• The ams OSRAM Group (SIX:AMS), peneraju global dalam penyelesaian optik, sedang melabur dalam penyelidikan, pembangunan dan keupayaan perkilangan terkini dalam entiti sah milik sepenuhnya Osram Opto Semiconductors (Malaysia) Sdn. Bhd di Kulim High-Tech Park. Perluasan itu akan membantu ams OSRAM untuk menetapkan piawaian antarabangsa dalam bidang pencahayaan, visualisasi dan teknologi penderia melalui pembinaan sambungan kemudahan perkilangan automatik sepenuhnya ke kilang semasanya di Kulim Hi-Tech Park. Kemudahan utama ini, yang tertumpu pada fabrikasi wafer, akan memainkan peranan penting dalam pertumbuhan teknologi masa depan. ams OSRAM akan terus menyumbang kepada ekosistem E&E domestik Malaysia dan syarikat menjangkakan peluang pekerjaan di dalam negara. ams OSRAM ialah perintis teknologi optik multinasional yang beribu pejabat di Austria dan Munich yang menubuhkan operasi di Pulau Pinang sejak tahun 1972.

Petroventure Energy Sdn. Bhd. ialah sebuah syarikat Special Purpose Vehicle (SPV) yang berpangkalan di Sabah dan akan mengeluarkan produk petroleum di Sabah, termasuk petrol, minyak tanah, benzena, gas petroleum cecair, akrilik, sulfur, buburan, minyak bahan api dan diesel. Projek ini bakal membantu merangsang ekonomi Sabah kerana produk dari kilang penapisan akan mewujudkan rantaian bekalan baharu yang akan memberi manfaat kepada banyak perniagaan. Selain itu, projek itu dijangka mewujudkan antara 500 hingga 1,000 peluang pekerjaan yang berpotensi.

Sektor Utama

Sektor utama mencatatkan sejumlah RM2.2 bilion (USD0.5 bilion) pelaburan yang diluluskan (1.8 peratus) daripada jumlah pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi bagi tempoh Januari hingga Jun 2022, berbanding RM6.5 bilion (USD1.6 bilion) pelaburan yang diluluskan untuk tempoh yang sama pada 2021. FDI menguasai sektor utama dengan pelaburan bernilai RM1.5 bilion (USD0.3 bilion) (68.2 peratus), manakala baki RM0.7 bilion (USD0. 2 bilion) (31.8 peratus) adalah daripada sumber domestik.

Dua (2) subsektor menunjukkan pertumbuhan yang ketara iaitu pertanian serta perladangan dan komoditi. Jumlah pelaburan yang diluluskan untuk subsektor pertanian berjumlah RM184.7 juta (USD42.0 juta) lonjakan peningkatan 1,500 peratus berbanding RM11.5 juta (USD2.6 juta) untuk pelaburan yang diluluskan pada tempoh yang sama pada 2021. Sementara itu, subsektor perladangan dan komoditi merekodkan pelaburan yang diluluskan sebanyak RM109.1 juta (USD24.8 juta) peningkatan 36.6 peratus daripada pelaburan sebelumnya RM79.8 juta (USD19.2 juta) untuk tempoh yang sama pada 2021.

Malaysia kekal fokus dalam landasannya sebagai destinasi pelaburan terpilih di rantau ini dan bersedia untuk melonjakkan usaha negara untuk mencapai ekonomi mampan dalam menempuhi peringkat fasa endemik. Sambil kita melangkah ke hadapan dalam landasan pemulihan ekonomi yang disokong oleh pembaharuan dasar yang berterusan dan pendigitalan, kerajaan terus komited untuk mengutamakan keperluan rakyat dan pemain-pemain industri.

Sehingga Ogos 2022, MIDA telah mengenalpasti sebanyak 276 projek dengan cadangan pelaburan berjumlah RM25.1 bilion (USD5.6 bilion); 198 projek adalah daripada sektor perkhidmatan (RM13.7 bilion) (USD3.1 bilion), manakala 78 projek adalah daripada sektor perkilangan (RM11.4 bilion) (USD2.6 bilion), yang kesemuanya terletak di bawah bidang kuasa dan penyeliaan MIDA.

Menurut 2021 Global Services Location Index (GSLI) oleh firma perunding global Kearney, Malaysia ialah lokasi Perkhidmatan Perniagaan Global (GBS) ketiga paling kompetitif di dunia, selepas India dan China. Indeks dwitahunan ini menjejaki kontur landskap global merentas 60 negara dalam empat kategori utama: daya tarikan kewangan, kemahiran dan ketersediaan manusia, persekitaran perniagaan dan resonans digital. Dalam mengorak langkah ke hadapan, MITI dan MIDA berhasrat untuk meneruskan momentum dalam mendapatkan pelaburan baharu yang mampan dan inklusif untuk memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia.

*****

Mengenai MIDA
MIDA adalah agensi promosi dan pembangunan pelaburan utama Kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) untuk menyelaras dan menggalakkan pelaburan ke dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan di Malaysia. Beribu pejabat di Kuala Lumpur Sentral, MIDA mempunyai 12 pejabat wilayah dan 20 pejabat luar negara. MIDA terus menjadi rakan strategik bagi perniagaan dalam merebut peluang yang timbul dari revolusi teknologi pada era masa kini. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari www.mida.gov.my dan ikuti kami di saluran Twitter, Instagram dan Facebook, Linkedin, Youtube dan TikTok.

Pertanyaan Media:
Puan Fatmah Ahmad
Pengarah, Bahagian Komunikasi Korporat, MIDA
Emel: [email protected] | Tel: +603-2267 2428

Malaysia Merekodkan Pelaburan Yang Diluluskan Sebanyak RM123.3 Billion Pada Januari – Jun 2022


Content Type:

Duration:

Tahun 2021 Merekodkan Nilai Pelaburan Yang Diluluskan Tertinggi Berjumlah RM306.5 bilion

 • MIDA berjaya menarik RM306.5 bilion pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkilangan, perkhidmatan dan utama.
 • Mencatatkan peningkatan yang cemerlang iaitu 83.1 peratus berbanding prestasi pelaburan pada tahun 2020.
 • Pelaburan langsung asing (FDI) merekodkan prestasi memberangsangkan dengan menyumbang sebanyak 68.2 peratus bagi nilai pelaburan yang diluluskan berjumlah RM208.6 bilion berbanding RM64.2 bilion pada tahun 2020, lonjakan sebanyak 224.9 peratus. Manakala pelaburan langsung domestik berjumlah RM97.9 bilion.
 • Sektor perkilangan Malaysia mencatatkan pelaburan yang diluluskan berjumlah RM195.1 billion pada tahun 2021, berbanding RM91.3 bilion pada tahun 2020, dengan peningkatan sebanyak 113.7 peratus.
 • Industri elektrikal dan elektronik (E&E) telah menerima pelaburan yang diluluskan sebanyak RM148 bilion.
 • Malaysia telah memperoleh 75 projek berintensif modal bernilai RM100 juta dan ke atas bagi memacu pertumbuhan teknologi pembuatan baharu dan menghasilkan tenaga kerja berkemahiran tinggi.
 • Sektor perkhidmatan mencatatkan 3,803 projek yang diluluskan berjumlah RM94.1 bilion.
 • Subsektor perlombongan menyaksikan pelaburan yang diluluskan bernilai RM17.1 bilion, mewakili 98.7 peratus daripada keseluruhan jumlah pelaburan diluluskan dalam sektor utama.

Kuala Lumpur, 8 Mac 2022 – Malaysia mencatatkan prestasi ekonomi yang cemerlang dengan jumlah pelaburan yang diluluskan bernilai RM306.5 bilion dalam sektor perkilangan, perkhidmatan dan utama pada tahun 2021. Negara ini terus menjadi destinasi pelaburan yang menarik bagi pengembangan perniagaan global dan serantau dengan lonjakan jumlah pelaburan langsung asing (FDI) dan pelaburan langsung domestik (DDI) yang amat memberangsangkan pada tahun 2021, peningkatan sebanyak 83.1 peratus berbanding pencapaian yang direkodkan tahun 2020.

“Ekosistem perniagaan Malaysia yang kukuh telah meletakkan negara ini pada unjuran yang positif dalam menarik pelaburan strategik dan mewujudkan jalinan perdagangan baharu bagi terus memacu ekonomi negara serta mempercepatkan usaha ke arah pertumbuhan sosio-ekonomi yang inklusif.” kata YB. Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali, Menteri Kanan dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) pada Sidang Media Tahunan (AMC) MIDA 2022.

“Kelonggaran terhadap beberapa langkah pembendungan COVID-19 serta kadar vaksinasi yang tinggi dalam kalangan profesional dari pelbagai industri telah membolehkan aktiviti ekonomi diteruskan semula. Pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk memastikan ekosistem perniagaan kekal responsif ke arah aliran global dengan dasar dan inisiatif yang mesra perniagaan, peningkatan kemahiran dan latihan semula, pendigitalan dan automasi. Secara ringkasnya, langkah-langkah ini telah berjaya meletakkan ekonomi kita pada landasan yang teguh dan berdaya tahan ke arah pertumbuhan yang rancak dan pemulihan yang mampan,” tambahnya.

Beliau juga menjelaskan bahawa prestasi cemerlang FDI telah berjaya menyumbang sebahagian besar daripada jumlah pelaburan yang diluluskan iaitu sebanyak 68.1 peratus atau RM208.6 bilion berbanding RM64.2 bilion pada tahun 2020, peningkatan sebanyak 224.9 peratus. Sementara, DDI pula merangkumi baki RM97.9 bilion (31.9 peratus) dari jumlah pelaburan yang diluluskan. Sektor perkilangan menerajui jumlah pelaburan yang diluluskan pada tahun 2021, dengan mencatatkan RM195.1 bilion, diikuti oleh sektor perkhidmatan RM94.1 bilion dan sektor utama dengan nilai RM17.3 bilion.

Belanda (RM78 bilion), Singapura (RM47.3 bilion), Republik Rakyat China (RM31.3 bilion), Austria (RM18.9 bilion) dan Jepun (RM9.9 bilion) adalah lima (5) sumber FDI teratas dari keseluruhan sektor ekonomi di Malaysia, menyumbang kepada 88.9 peratus daripada jumlah FDI yang diluluskan.

Pulau Pinang (RM83.5 bilion) mencatatkan pelaburan tertinggi yang diluluskan pada tahun lalu, diikuti oleh Kedah (RM68.3 bilion), Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (RM37.7 bilion), Selangor (RM28.8 bilion) dan Sarawak (RM25.7 bilion). Lima (5) buah negeri ini sahaja telah menyumbang sebanyak 79.6 peratus daripada jumlah pelaburan yang diluluskan untuk tahun 2021.

Sektor Perkilangan Memacu Ekonomi Negara

Sektor perkilangan Malaysia telah berjaya memperoleh projek-projek yang bernilai RM195.1 bilion untuk tahun 2021 berbanding RM91.3 bilion pada tahun 2020, peningkatan ketara sebanyak 113.7 peratus. Kejayaan dari projek-projek ini akan mewujudkan 74,575 peluang pekerjaan, di mana 28,698 adalah jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan (MTS).

Industri elektrikal dan elektronik (E&E) mencatatkan pelaburan terbesar, dengan 94 projek yang telah diluluskan bernilai RM148 bilion. Selain industri E&E, Malaysia turut menyaksikan kelulusan pelaburan yang tinggi dalam industri lain, termasuk produk logam asas (RM19.4 bilion), bahan kimia dan produk kimia (RM5.8 bilion), produk getah (RM5.8 bilion) dan pemprosesan makanan (RM5.4 bilion).

Sektor perkilangan juga berjaya merekodkan 75 projek bermodal tinggi yang bernilai RM100 juta dan ke atas.  Kesemua projek ini akan memacu teknologi perkilangan termaju yang baharu serta menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Pulau Pinang (RM76.2 bilion) adalah penerima pelaburan terbesar dalam sektor perkilangan untuk tahun 2021, diikuti oleh Kedah (RM66.2 bilion), Pahang (RM10.5 bilion), Selangor (RM7.5 bilion) dan Johor (RM7.0 bilion). Lima (5) negeri ini menyumbang lebih 85 peratus daripada jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan dalam sektor ini tahun lalu.

Sektor perkilangan terus menjadi tunjang utama ekonomi bagi tahun 2021 dalam menjana kesan pengganda yang signifikan terhadap aktiviti dan pertumbuhan ekonomi negara. Peratusan projek berkualiti yang diluluskan meningkat kepada 81.3 peratus pada tahun lalu. Menurut indeks MTS, bilangan peluang pekerjaan dalam jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan juga meningkat kepada 38.5 peratus pada tahun 2021.

Insentif Kawasan Kurang Membangun (Less Developed Area – LDA) telah diperkenalkan pada tahun 2015 bagi memacu pembangunan wilayah dan keterangkuman melalui penyediaan peluang pekerjaan yang meluas serta pembangunan luar bandar dalam peralihan negara kepada ekonomi berpendapatan tinggi. Pada tahun 2021, jumlah pelaburan yang diluluskan bernilai RM80.7 bilion (41.4 peratus), berbanding RM34.3 bilion (37.6 peratus) pada tahun 2020. Menteri Kanan MITI menegaskan bahawa “Dalam usaha untuk merealisasikan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, adalah penting untuk ditekankan pada tahun 2021, kita telah memperoleh sejumlah RM80.7 bilion pelaburan yang diluluskan bagi kawasan kurang membangun.”

Projek utama yang diluluskan tahun lalu merangkumi syarikat multinasional dalam industri berimpak tinggi dan berteknologi tinggi yang telah beroperasi di Malaysia. Ini termasuk Risen Solar, yang akan melabur sebanyak RM42.2 bilion bagi aktiviti reka bentuk pembangunan dan perkilangan modul dan sel solar, diikuti oleh Intel Electronics dengan jumlah pelaburan yang diluluskan sebanyak RM30 bilion untuk pengeluaran fabrikasi wafer dan susunan acuan. Selain itu, AT&S, sebuah syarikat yang berpangkalan di Austria dan peneraju global dalam pembuatan papan litar bercetak (PCB) serta substrat litar bersepadu (IC) berspesifikasi tinggi, akan mewujudkan pembangunan reka bentuk dan pembuatan substrat IC di Kulim Hi-Tech Park dengan jumlah pelaburan yang diluluskan sebanyak RM8.5 bilion. Pelaburan syarikat-syarikat ini membuktikan keupayaan Malaysia dalam memfasilitasi projek pelaburan berskala mega. Sebuah subsidiari syarikat Fortune 500, SK Nexilis juga mengumumkan penubuhan pangkalan pengeluaran pertama di luar negara mereka di Kompleks Perindustrian KKIP, Kota Kinabalu, Sabah dengan pelaburan yang diluluskan bernilai RM4.29 bilion.

Pelaburan oleh Infineon Technologies (Malaysia) di Melaka yang bernilai RM3.25 bilion, bakal mengukuhkan kedudukan syarikat tersebut dalam pasaran semikonduktor kuasa (power semiconductors). Sheng Long Aqua Technology akan menghasilkan makanan akuakultur dengan pelaburan yang diluluskan bernilai RM3.03 bilion. Ibiden Electronic akan mengembangkan operasi penghasilan PCB berbilang lapisan (multilayer) melalui pelaburan yang bernilai RM886 juta. Taiyo Yuden telah menyuntik sebanyak RM680 juta dalam pelaburan modal bagi pengeluaran kapasitor seramik pelbagai lapisan di Sarawak. Fasiliti syarikat yang terletak di Kuching mempunyai keluasan melebihi 36,500 meter persegi, dijangka akan beroperasi menjelang Mac 2023. Fasiliti baharu itu akan menampilkan penggunaan peralatan berteknologi tinggi dengan ciri-ciri terkini serta sokongan penjimatan tenaga dan menggabungkan bumbung berkuasa solar (solar powered roofs), selaras dengan pelaksanaan amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG).Antara pelaburan signifikan yang lain adalah Wilmar Greenfarm Vegan Food, syarikat tempatan dalam teknologi makanan dan industri berasaskan sumber, akan melabur sebanyak RM196.39 juta bagi operasi perkilangannya yang merupakan sebuah projek baharu bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran makanan agro dan vegan untuk pengguna.

Selain daripada itu, projek perkilangan Greatech Integration bernilai RM182.52 juta, mensasarkan penghasilan sistem automasi kilang serta modul dan komponen di Batu Kawan, Pulau Pinang. Pada masa yang sama, Delta Industrial juga telah melabur sebanyak RM154.38 juta bagi melaksanakan reka bentuk dan pembangunan, perkilangan serta pemasangan pesawat amfibia (amphibious aircrafts) di Subang Jaya.

Sektor Perkhidmatan Di Malaysia Semakin Berkembang

Berikutan pandemik COVID-19, sektor perkhidmatan dan subsektornya yang pelbagai terus menerapkan aspek pendigitalan dalam meningkatkan rantaian nilai serta kecekapan operasi selari dengan trend peningkatan kerja secara fleksibel dan automasi. Perkhidmatan-perkhidmatan baharu kini wujud melalui Internet Pelbagai Benda (Internet of Things/IPB). Teknologi kecerdasan buatan serta jaringan awanantelah mentakrifkan semula kepentingan sektor perkhidmatan dalam ekonomi Malaysia.

Rangka Tindakan (Blueprint) Ekonomi Digital Malaysia (MyDIGITAL) telah dirangka untuk mengukuhkan asas dan pembangunan infrastruktur digital negara. Rangka tindakan tersebut bertujuan untuk menarik sebanyak RM70 bilion pelaburan bagi memacu usaha pendigitalan. Ekonomi digital di negara ini dijangka dapat menyumbang sebanyak 22.6 peratus kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), serta mensasarkan 500,000 peluang pekerjaan menjelang tahun 2025.

Pejabat Pelaburan Digital (DIO) telah ditubuhkan untuk memudahkan pelaburan digital di Malaysia selaras dengan sasaran Kerajaan untuk menarik pelaburan berjumlah RM70 bilion bagi meningkatkan usaha pendigitalan menjelang tahun 2025. Penubuhan DIO dengan kerjasama Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) adalah tepat pada waktunya serta selaras dengan landskap pelaburan global ke arah pendigitalan dan Industri 4.0 sekaligus mewujudkan iklim perniagaan yang unik untuk menarik pelaburan projek-projek digital. Melalui gabungan sinergi antara MIDA and MDEC, sejumlah RM3.4 bilion pelaburan telah diluluskan di bawah seliaan DIO melibatkan pusat data serta projek berstatus Multimedia Super Corridor (MSC).

Pada tahun 2021, Malaysia telah mencatat sebanyak 3,803 projek perkhidmatan dengan nilai pelaburan yang diluluskan sebanyak RM94.1 bilion. Sementara itu, DDI menyumbang sebanyak RM69.2 bilion pada tahun 2021 berbanding RM63.5 bilion pada tahun 2020 dalam sektor perkhidmatan. Prestasi ini menggambarkan kekuatan sedia ada syarikat-syarikat perkhidmatan di Malaysia yang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh eksport perkhidmatan.

Lima (5) penyumbang utama pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkhidmatan adalah hartanah (RM28.8 billion), pertubuhan global (RM19.7 billion), perkhidmatan kewangan (RM12.0 billion), utiliti (RM9.6 billion) serta komunikasi dan maklumat (RM8.2 billion) dengan pertumbuhan sebanyak 36.6 peratus yang bernilai RM78.3 bilion berbanding tahun 2020.

Subsektor pertubuhan global telah mencatatkan pelaburan RM19.7 bilion bagi tahun 2021, iaitu lebih tinggi berbanding RM595.2 juta yang dicapai pada tahun 2020. Sejumlah 102 hab utama, pejabat serantau/perwakilan telah diluluskan pada tahun 2021 dan dijangka akan mewujudkan 3,838 jawatan baharu bagi kategori profesional dan berkemahiran tinggi.

Sebagai langkah untuk membangunkan teknologi Revolusi Perindustrian Keempat (IR 4.0) bagi mempercepatkan transformasi digital Malaysia, Huawei Technologies (Malaysia) telah menubuhkan Ibu Pejabat Operasi Global baharunya di Kuala Lumpur bagi memperkukuhkan kesiapsiagaannya dalam usaha meningkatkan inovasi 5G.

Selaras dengan Rancangan Malaysia Kedua Belas, pertumbuhan hijau juga menjadi keutamaan, khususnya dalam teknologi hijau serta kemampanan tenaga sebagai penggalak utama ekonomi hijau di Malaysia; sejajar dengan usaha untuk mencapai status sebuah negara neutral karbon menjelang tahun 2050. Pusat rawatan sisa berjadual yang mampan (SSWTC) yang dimiliki oleh Berjaya Alam Murni bernilai RM172.95 juta akan dibangunkan bagi kemudahan pengurusan sisa bersepadu.

Sebuah syarikat Singapura akan melabur sebanyak RM689 juta bagi pembinaan LQ Hotel yang bertaraf 4/5 bintang di Kuala Lumpur. Sementara itu, di bawah industri teknologi hijau, Solarpack Suria Sungai Petani akan melabur sejumlah RM353.13 juta untuk membina projek solar fotovoltaik (PV) berskala besar di Kedah. Di Selangor pula, ILM Logistics akan melaksanakan pelan pengembangan perkhidmatannya yang bernilai RM226.82 juta.

Perlombongan Mengungguli di Sektor Utama

Sektor utama telah mencatatkan pelaburan yang diluluskan sebanyak RM17.3 bilion pada tahun 2021 berbanding RM6.1 bilion pada tahun 2020. Subsektor perlombongan telah menerajui sebahagian besar pelaburan di sektor utama, menyumbang kepada RM17.1 bilion (98.7%) daripada jumlah pelaburan yang diluluskan dalam sektor ini, ekoran harga minyak mentah dan gas asli yang tinggi. Selebihnya, pelaburan sektor utama terdiri daripada subsektor perladangan dan komoditi yang bernilai RM211.4 juta dan subsektor pertanian sebanyak RM20.5 juta.

Ke arah Pemulihan Ekonomi yang Lebih Berdaya Saing

Dalam usaha menyokong daya tahan ekonomi ke arah pemulihan negara yang mampan, Dato’ Seri Azmin menegaskan “Malaysia akan terus melangkah kehadapan, “memperkasakan daya tahan” melalui dasar polisi yang teguh yang mampu meningkatkan lagi trajektori pertumbuhan positif. Aspirasi Pelaburan Negara (NIA) dibangunkan untuk menarik pelaburan berimpak tinggi dalam bidang pertumbuhan baharu seterusnya membawa kesan limpahan ekonomi yang positif. Berikutan itu, Pelan Induk Perindustrian Baharu 2022-2033 akan terus mendorong industri tempatan untuk mempercepatkan usaha pendigitalan bagi merealisasikan manfaat Industri 4.0 sepenuhnya.”

Sebagai cerminan NIA dalam memacu pertumbuhan jangka panjang Malaysia melalui aliran pelaburan berkualiti yang mampan dalam bidang baharu dan kompleks, MITI dan MIDA telah merangka Misi Perdagangan dan Pelaburan (TIM) bersasar dan Misi Projek Spesifik (SPM) untuk menarik pelaburan dalam teknologi tinggi, inovasi serta industri yang berteraskan penyelidikan bagi melengkapkan ekosistem perindustrian Malaysia. Pada 2021, MITI dan MIDA secara proaktif telah melaksanakan empat (4) TIM utama ke Republik Korea dan Jepun, Arab Saudi dan UAE, Qatar, Austria dan Turki, serta Jerman, Perancis dan United Kingdom; dan berjaya memperoleh pelaburan bernilai sehingga RM50.2 bilion.

Sebanyak 254 projek telah diluluskan dan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan pelaburan yang direalisasikan berjumlah RM160.8 billion, iaitu lebih 80 peratus pelaburan diluluskan di sektor perkilangan. Daripada jumlah projek perkilangan yang diluluskan sejak lima (5) tahun lepas, pelaburan yang direalisasikan berjumlah RM383.2 bilion.

Dalam usaha membantu mempercepatkan kadar vaksinasi tenaga kerja dalam sektor perkilangan, MITI dengan kerjasama Kementerian Kesihatan, telah melancarkan Program Imunisasi Industri COVID-19 Kerjasama Awam-Swasta (PIKAS).

Tambahan pula, walaupun berdepan dengan situasi penutupan sempadan antarabangsa yang berterusan serta prosedur operasi standard (SOP) yang ketat dilaksanakan di seluruh dunia bagi membendung wabak COVID-19, MIDA melalui 20 pejabat luar negara dan 12 pejabat serantau terus memainkan peranannya dalam memberi maklum balas dan sokongan kepada pelabur berpotensi dan sedia ada. Para pegawai MIDA sentiasa bersedia untuk menarik pelaburan melalui aktiviti promosi pelaburan yang inovatif dan agresif. Dalam memastikan kelancaran perjalanan bagi pengembara perniagaan, MIDA telah mewujudkan sebuah pusat khidmat sehenti (OSC) untuk menilai permohonan kemasukan jangka pendek ke negara ini bagi tujuan perdagangan dan pelaburan dengan pematuhan SOP yang ketat. Inisiatif OSC berserta Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan (PICK) ini memainkan peranan yang penting dalam melancarkan aktiviti perniagaan dan pelaburan.

Selain itu, MIDA telah menubuhkan unit PACU@MIDA atau ‘Project Acceleration and Coordination Unit’ bagi mempercepatkan pelaksanaan serta menyediakan fasilitasi menyeluruh untuk semua projek yang diluluskan di Malaysia.

Sejajar dengan evolusi landskap pelaburan di rantau ini ke arah digitalisasi serta Industri 4.0, MIDA telah mentransformasi proses promosi dan fasilitasi pelaburannya bagi mengukuhkan dan merancakkan ekosistem digital di masa hadapan, dalam usaha untuk memastikan Malaysia kekal berdaya saing dalam fasa pemulihan pasca COVID 19.

Antara inisiatif promosi pelaburan termasuk portal InvestMalaysia – sebuah portal dalam talian untuk pelabur mengakses permohonan yang melibatkan e-Lesen Pengilang (e-ML), e-Insentif dan Permohonan Jawatankuasa Pengecualian Cukai (JPC), profil syarikat serta ativiti promosi. Kemudahan tersebut menawarkan permohonan syarikat untuk mendapatkan kelulusan bagi lesen pengilang, insentif dan pengecualian cukai kastam bagi mempercepatkan pelaksanaan projek.

Dengan kerjasama Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC), MIDA telah menubuhkan Pejabat Pelaburan Digital (DIO), sebuah platform digital yang lengkap bagi menyelaraskan dan memudahkan pelaburan digital di Malaysia. Penubuhan DIO telah meningkatkan kesedaran terhadap pelaburan digital dalam negara. Operasi DIO telah menyelaraskan usaha kesemua Agensi Penggalakan Pelaburan (IPA) dalam mempromosi dan menarik pelaburan baharu dalam segmen yang berevolusi pantas. Peranan DIO selaras dengan Rangka Tindakan MyDigital dan Aspirasi Pelaburan Nasional, sejajar dengan garis panduan Wawasan Kemakmuran Bersama (SPV) 2023.

Pusat Pembangunan Penilaian MIDA (MADC) ialah sebuah inisiatif bersepadu yang dikenali sebagai HyTalentProgramme; sebuah usahasama antara tiga (3) universiti tempatan terkemuka yang menawarkan program peningkatan kemahiran semula kepada graduan tempatan dan individu yang berbakat bagi membantu mereka bersedia untuk menceburi bidang kerjaya dan industri.

Tambahan pula, MITI telah melantik MIDA sebagai Agensi Pelaksana untuk menyediakan Dana Intervensi Industry4WRD, kemudahan sokongan kewangan bagi Perusahaan Kecil dan Sederhana (SME) dalam sektor perkilangan dan sektor perkhidmatan dalam persediaan ke arah Industri 4.0. Dana ini ditawarkan kepada semua SME yang telah berjaya menjalani program Penilaian Kesediaan (Readiness Assessment) bagi Industri4WRD yang dibiayai oleh kerajaan.

MIDA Merancakkan Ekonomi Malaysia

Sehingga Disember 2021, MIDA telah mengenalpasti sebanyak 352 projek pelaburan asing yang berprofil tinggi termasuk syarikat Fortune 500 dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan, dengan anggaran nilai pelaburan sebanyak RM39.2 bilion. Ini termasuk bidang aeroangkasa, kenderaan elektrik, jentera dan peralatan, rekabentuk papan litar bersepadu, elektronik canggih; bahan termaju; bahan kimia halus; tenaga boleh diperbaharui seperti fotovoltaik; optik dan fotonik; teknologi paparan; petrokimia; farmaseutikal, peranti perubatan dan keselamatan makanan. Projek-projek ini dijangka akan mewujudkan lebih 19,000 peluang pekerjaan baharu kepada rakyat.

Walaupun tahun 2021 telah memberikan cabaran ekonomi yang unik, Malaysia kekal sebagai destinasi pelaburan utama di rantau ini serta mampu untuk mencapai pemulihan yang lebih kukuh dalam melayari pasca pandemik. Sedang kita mengorak langkah di tahun baharu, Kerajaan akan terus komited dalam mengutamakan keperluan rakyat dan perniagaan ke arah pemulihan ekonomi yang disokong oleh pembaharuan dasar yang berterusan, pelaksanaan program vaksinasi yang berkesan serta memacu dan menjayakan usaha pendigitalan negara.

*****

Mengenai MIDA
MIDA adalah agensi promosi dan pembangunan pelaburan utama kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) untuk menyelaras dan menggalakkan pelaburan ke dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan di Malaysia. Beribu pejabat di Kuala Lumpur Sentral, MIDA mempunyai 12 pejabat wilayah dan 20 pejabat luar negara. MIDA terus menjadi rakan strategik bagi perniagaan dalam merebut peluang yang timbul dari revolusi teknologi pada era masa kini. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari www.mida.gov.my dan ikuti kami di saluran Twitter, Instagram, Linkedin dan Youtube.

Untuk pertanyaan media, sila hubungi:
Pn. Fatmah Ahmad
Pengarah, Bahagian Komunikasi Korporat
Tel: +603-2267 2428 I Email: [email protected],my

Prestasi Ekonomi Malaysia Terus Cemerlang


Content Type:

Duration:

Malaysia, Kedah, 30 Oktober 2021 – AT&S Austria Technologie & Systemtechnik (Malaysia) Sdn. Bhd. dengan sukacita mengumumkan permulaan kerja-kerja pembinaan pusat pengeluaran substrat litar bersepadu (IC) di Kulim Hi-Technology Park, Kedah.

Upacara pecah tanah dirasmikan oleh YAB Tuan Haji Muhammad Sanusi Md Nor, Menteri Besar Negeri Kedah dan YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali, Menteri Kanan dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI).

Semasa ucapan beliau, YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali menyatakan, “Meskipun pandemik, syarikat-syarikat seperti AT&S masih berterusan untuk menjalankan projek pembesaran. Saya amat gembira AT&S telah memilih Malaysia sebagai lokasi untuk menubuhkan kilang pembuatannya yang pertama di Asia Tenggara. Ini merupakan pelaburan terbesar dalam sejarah AT&S iaitu sebanyak €1.7 bilion Euros dan dijangka bakal mewujudkan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi melebihi 6,000 kepada rakyat Malaysia.Pelaburan ini tepat pada masanya memandangkan sentimen pasaran yang lebih positif disebabkan permintaan global yang dinamik.   

Saya juga ingin mengambil peluang untuk mengucapkan tahniah kepada MIDA terhadap usaha pantas sejak November 2020 untuk merealisasikan pelaburan ini. Saya amat berbesar hati apabila dimaklumkan bahawa projek ini hanya mengambil masa selama 12 bulan untuk membuahkan hasil daripada permulaan sehingga upacara pecah tanah. Sesungguhnya, upacara pecah tanah ini amat dinantikan dan kami amat bergembira untuk menerima salah satu pemain utama industri elektrik dan elektronik (E&E) global di Kedah.”

Encik Arham Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) menyatakan, “Kita bangga AT&S akan memanfaatkan kluster industri E&E Malaysia. Kedudukan strategik Malaysia dalam rantau ASEAN, kebolehan bakat tempatan dan kemantapan rantaian bekalan tempatan yang sepadu dengan rantaian nilai global adalah antara faktor tarikan yang tidak dapat dinafikan bagi pelabur antarabangsa seperti AT&S untuk memilih Malaysia sebagai batu loncatan mereka ke rantau ini. Sebagai agensi penggalakan pelaburan utama Malaysia di bawah MITI, MIDA berharap terus bekerjasama rapat dengan AT&S untuk menyokong pertumbuhan operasi mereka di Malaysia.” Walaupun dalam situasi pandemik global, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) tetap meneruskan kerjasama dengan AT&S sejak November 2020 untuk merealisasikan pelaburan ini. Pusat Sehenti bagi Pelawat Perniagaan (One Stop Centre forBusiness Travellers)

yang dikendalikan oleh MIDA, membolehkan pelabur datang ke Malaysia dengan mematuhi Prosedur Operasi Standard (SOP) yang ketat bagi tujuan membuat keputusan perniagaan sebagaimana yang dilaksanakan oleh AT&S untuk menubuhkan kilang pembuatannya di Kulim, Kedah.

Industri elektrikal dan elektronik (E&E) menyumbang sebahagian besar daripada ekonomi Malaysia. Sektor pembuatan E&E Malaysia kini mengalami perubahan yang pesat, di mana syarikat pembuatan sedang mengubah tumpuan mereka ke arah kegiatan teknologi tinggi, intensif pengetahuan dan bernilai tinggi. Dengan adanya ekosistem E&E, MIDA meneruskan usaha untuk menarik syarikat multinasional bernilai tinggi ke Malaysia.

Projek di Malaysia ini dijangka akan mempertingkatkan lagi pembangunan ekosistem semikonduktor Malaysia, pada masa yang sama membuka peluang kepada vendor tempatan untuk menceburi bidang elektronik termaju.

Ketua Pegawai Eksekutif AT&S, Encik Andreas Gerstenmayer berkata, “Langkah ini merupakan pencapaian sebenar bagi AT&S. Dengan adanya kilang termaju kami bagi substrat IC, kami mampu mewujudkan sektor teknologi yang serba baharu di Malaysia, yang bakal menjadi salah sebuah kawasan khas mikroelektronik global. Kami bukan sahaja mengeluarkan substrat IC atasan untuk pemproses prestasi tinggi di pusat pengeluaran baharu kami, tetapi juga menjalankan kegiatan R&D di lokasi ini yang akan mewujudkan situasi menang-menang bagi kedua-dua belah pihak, iaitu AT&S serta masyarakat Malaysia memandangkan pelaburan dalam R&D adalah pelaburan untuk masa depan sebuah negara.”

“Dengan pelaburan AT&S di Malaysia, kita akan mewujudkan 6,000 peluang pekerjaan teknologi tinggi di rantau ini dan akan membantu dalam menetapkan rangka kerja bagi pertumbuhan di Malaysia pada masa akan datang,” kata Ketua Pegawai Operasi AT&S, Encik Ingolf Schröeder. “Bagi kami, ini adalah tanggungjawab asasi kami sebagai syarikat antarabangsa untuk tetap berpegang kepada komitmen sosial dan kedudukan kami sebagai majikan yang inklusif, pelbagai dan bertanggungjawab di lokasi baharu ini.”

MIDA dan AT&S menandatangani Memorandum Persefahaman (MOU) bagi kerjasama jangka panjang dalam penyelidikan dan pembangunan dan program peningkatan kemahiran dengan universiti serta institusi latihan dan penyelidikan di Malaysia, dengan matlamat mewujudkan peluang kerja dalam bidang berkemahiran tinggi dan bernilai tambah tinggi. 

Dengan menandatangani MOU ini, MIDA mengharapkan kedua-dua belah pihak dapat meningkatkan kecekapan bakat di Malaysia terutamanya dalam bidang PCB dan substrat IC atasan.

*****

Mengenai MIDA

MIDA adalah agensi promosi dan pembangunan pelaburan utama Kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) untuk menyelaras dan menggalakkan pelaburan ke dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan di Malaysia. Beribu pejabat di Kuala Lumpur Sentral, MIDA mempunyai 12 pejabat wilayah dan 20 pejabat luar negara. MIDA terus menjadi rakan strategik bagi perniagaan dalam merebut peluang yang timbul dari revolusi teknologi pada era masa kini. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari www.mida.gov.my dan ikuti kami di saluran Twitter, Instagram dan Facebook, Linkedin dan Youtube.

Mengenai AT&S

AT&S merupakan peneraju dalam pembuatan papan litar bercetak dan substrat IC atasan. AT&S mengindustrikan teknologi termaju untuk segmen perniagaan teras syarikat tersebut iaitu Peranti Mudah Alih dan Substrat, Automotif, Perindustrian dan Perubatan. AT&S  mempunyai kehadiran global dengan tapak pengeluaran di Austria (Leoben, Fehring) dan kilang di India (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) dan Korea (Ansan yang terletak berhampiran Seoul). Syarikat ini mempunyai kira-kira 12,000 kakitangan. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.ats.net

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi :

Mr. Gerald Reischl, Director Communications & PR – AT&S AG
Tel.: +43 664 88592452 | Email: [email protected]  

 Ms. WaiQuan Wong, Junzi Communications On behalf of AT&S AG
Tel.: 03+6012-456 0308 | Email: [email protected]  

Ms. Azlina Hamdan, Director, E&E Division, MIDA
Tel.: +603-2267 3791| Email: [email protected]

AT&S Menyempurnakan Upacara Pecah Tanah Untuk Fasiliti Pembuatan Berteknologi Tinggi Baharu Di Taman Teknologi Tinggi Kulim, Malaysia


Content Type:

Duration:

“Welcoming Investors, Keeping You Safe”

Kuala Lumpur, 3 March 2021 – The Malaysian government is very ‘pro-business’ and welcomes the entry of business travellers to carry out business operations amid the pandemic. In this regard, Malaysia’s Safe Travel portal which contains information and advisory services to facilitate business travellers’ entry into Malaysia is fully operational effective 3 March 2021. Both Short and Long Term Business Travellers may apply for entry permission through the dedicated portal at URL: https://safetravel.mida.gov.my. Short Term Business Travellers are required to submit the online application 14 days in advance of planned travel.

The portal is a critical component of the One Stop Centre (OSC) initiative that has been set up by the Malaysian Government effective 2 October 2020 to ease the movement of Business Travellers by expediting their entry to do business in Malaysia. The Centre assumes a vital role in ensuring that Malaysia remains steady on economic recovery and growth; while balancing public health and livelihoods, and strengthen Malaysia’s position as a competitive and preferred investment destination in Asia.

The One Stop Centre is represented by the Ministry of International Trade and Industry (MITI), Malaysian Investment Development Authority (MIDA), Ministry of Health (MOH) and Immigration Department of Malaysia (IMI) to ensure the legitimacy and health status of business travellers before they enter into Malaysia. This initiative is also a joint collaboration between MIDA, Ministry of Foreign Affairs (Wisma Putra), Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB), Malaysia Airlines Berhad (MAB) and Talent Corporation Malaysia Berhad (TalentCorp).

Short Term Business Travellers

Short Term Business Travellers are business travellers who are not holding any passes, and intend to stay in the country for 14 days or less. They may be considered for exemption from mandatory quarantine subject to the approval of the OSC Committee and adherence to strict Standard Operating Procedures. Short Term Business Travellers are categorised as follows:

 1. Potential investors seeking to do business in Malaysia
 2. Existing investors, namely business owners, board members, executives and associates of companies in Malaysia (without Employment Pass)
 3. Business customers for product qualification and validation before commercial production

Technical experts for ad-hoc emergency cases to serve single or multiple customers across Malaysia

Business Travellers from the above four (4) categories may also apply for Social Visit Pass under Long Term Business Travellers, should they plan to stay for more than 14 days in the country.

Long Term Business Travellers

Long Term Business Travellers are business travellers who hold valid passes and intend to stay in the country for more than 14 days. They will be subject to mandatory quarantine as per the Ministry of Health’s (MOH) guideline, Malaysia. The Long Term Business Travellers are categorised as follows:

 1. New/Existing expatriates stranded abroad, namely active holders of Employment Pass (EP) and Resident Pass-Talent (RP-T).
 2. New/Existing foreign technical experts stranded abroad with Professional Visit Pass (PVP) to serve multiple customers across Malaysia.
 3. Frequent foreign business travellers (Exit & Return), including Regional Establishments (RE), Regional Operations (RO) and Principal Hubs (PH) representatives.
 4. Permanent Resident (PR) Pass Holders.
 5. Malaysia My 2nd Home (MM2H) Social Visit Pass Holders.
 6. Frequent Malaysian business travellers (Exit & Return).
 7. Social Visit Pass Holders.

Business Travellers must obtain relevant visas (if applicable) from the respective Malaysian Embassy or High Commission/ Consulate General Offices abroad before their departure to Malaysia.

For more information, please contact the OSC Secretariat at [email protected].

OSC Secretariat (Industry Talent Management and Expatriate Division)
Malaysian Investment Development Authority (MIDA)
Level 20, MIDA Sentral
No. 5, Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Phone: +603-2267 3633/3431

*****

About MIDA

MIDA is the government’s principal investment promotion and development agency under the Ministry of International Trade and Industry (MITI) to oversee and drive investments into the manufacturing and services sectors in Malaysia. Headquartered in Kuala Lumpur Sentral, MIDA has 12 regional and 20 overseas offices. MIDA continues to be the strategic partner to businesses in seizing the opportunities arising from the technology revolution of this era. For more information, please visit www.mida.gov.my and follow us on Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn and YouTube channel.

Media Contact:
Manjit Kaur Balkar Singh (Ms)
Email: [email protected] | DL: +603-2267 3509

Malaysia’s Safe Travel Portal For Business Travellers Goes Live


Content Type:

Duration:

Sektor Perkilangan Mendahului dengan Peningkatan 10.3 peratus dalam Pelaburan yang Diluluskan

Kuala Lumpur, 2 Mac 2021 – Persekitaran ekonomi global pada tahun 2020 adalah sangat mencabar, akibat pandemik COVID-19 dan telah memberi kesan terhadap ekonomi utama di seluruh dunia. Meskipun berhadapan dengan banyak cabaran, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) melalui Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) komited untuk memastikan Malaysia terus diposisikan sebagai lokasi yang mesra pelabur untuk pertumbuhan jangka panjang bagi perniagaan asing dan domestik.

“Malaysia mencatat sejumlah RM164 bilion pelaburan yang diluluskan melalui 4,599 projek dalam sektor perkilangan, perkhidmatan dan utama pada tahun 2020. Pelaburan ini diharapkan dapat mewujudkan 114,673 pekerjaan baru dalam pelbagai sektor ekonomi setelah dilaksanakan,” kata YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali, Menteri Kanan dan Menteri MITI.

Sebaliknya, sejumlah 5,287 projek dengan pelaburan berjumlah RM211.4 bilion telah diluluskan pada tahun 2019. Penurunan ini disebabkan oleh sektor perkhidmatan dan utama yang secara langsung dipengaruhi oleh penurunan permintaan global akibat pandemik dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

Pada tahun 2020, pelaburan langsung domestik (DDI) menyumbang sebahagian besar dari jumlah pelaburan yang diluluskan dengan sumbangan 60.9 peratus (RM99.8 bilion), sementara pelaburan langsung asing (FDI) merangkumi baki RM64.2 bilion (39.1%).

Sektor perkilangan menerajui jumlah pelaburan yang diluluskan pada tahun 2020 dengan mencatat pelaburan sebanyak RM91.3 bilion, diikuti oleh sektor perkhidmatan RM66.7 bilion dan sektor utama dengan RM6.0 bilion.

Republik Rakyat China (RM18.1 bilion), Singapura (RM10.0 bilion) dan Belanda (RM7.0 bilion) adalah tiga (3) sumber FDI teratas dari keseluruhan sektor ekonomi di Malaysia, menyumbang lebih daripada separuh (54.8%) daripada jumlah FDI yang diluluskan untuk tahun ini.

Selangor (RM38.7 bilion) mencatatkan pelaburan tertinggi yang diluluskan tahun lalu, diikuti oleh Sabah (RM21.0 bilion), Sarawak (RM19.6 bilion), Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (RM17.1 bilion) dan Pulau Pinang (RM16.0 bilion). Lima negeri ini sahaja menyumbang lebih daripada 60 peratus daripada jumlah pelaburan yang diluluskan untuk tahun 2020.

Sektor Perkilangan Terus Mengungguli

Sektor perkilangan mempunyai kesan pengganda yang paling signifikan terhadap aktiviti dan pertumbuhan negara; ia akan terus menjadi asas ekonomi Malaysia. Ini termasuk menghubungkan kawasan maju dan mundur, pembangunan kluster industri, pemindahan teknologi baru dan pembangunan kemahiran.

Sektor perkilangan Malaysia mencatatkan pelaburan yang diluluskan sebanyak RM91.3 bilion untuk tahun 2020, meningkat 10.3 peratus dari tahun 2019. Bilangan projek perkilangan yang diluluskan juga meningkat sebanyak 6.2 peratus dari 988 projek pada tahun 2019 kepada 1,049 projek pada tahun 2020.

Apabila dilaksanakan, projek perkilangan yang diluluskan ini akan mewujudkan pekerjaan baru untuk lebih daripada 80,000 orang. Daripada jumlah tersebut, 35.8 peratus adalah jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan (MTS), termasuk jurutera, penyelia penyelenggaraan kilang, pembuat tools and die, juruteknik, kakitangan IT, pengawal kualiti, juruelektrik dan pengimpal.

FDI menyumbang 62 peratus (RM56.6 bilion) dari jumlah pelaburan yang diluluskan di sektor perkilangan, sementara pelaburan domestik merangkumi baki 38 peratus (RM34.7 bilion). Penting untuk diperhatikan bahawa di sebalik situasi yang mencabar, DDI melonjak 22.6 peratus sementara FDI meningkat 3.9 peratus berbanding 2019.

Republik Rakyat China merupakan pelabur teratas dalam sektor perkilangan di Malaysia, menyumbang RM17.8 bilion daripada jumlah pelaburan asing yang diluluskan dalam sektor ini. Republik Rakyat China juga merupakan sumber pelaburan asing terbesar dalam sektor perkilangan selama lima tahun berturut-turut. Sumber FDI utama yang lain termasuk Singapura (RM8.8 bilion), Belanda (RM6.5 bilion), Amerika Syarikat (RM3.7 bilion), (SAR Hong Kong (RM2.9 bilion), Switzerland (RM2.8 bilion), Thailand (RM1.9 bilion), Jepun (RM1.7 bilion) dan Republik Korea (RM1.4 bilion).

Selangor (RM18.4 bilion) adalah penerima pelaburan terbesar dalam sektor perkilangan untuk tahun 2020, diikuti oleh Sarawak (RM15.7 bilion), Pulau Pinang (RM14.1 bilion), Sabah (RM12.0 bilion) dan Johor (RM6.8 bilion). Lima negeri ini menyumbang 73.4 peratus daripada jumlah pelaburan yang diluluskan di sektor ini tahun lalu.

“Walaupun berdepan dengan cabaran akibat pandemik, pelaburan projek baru yang merangkumi 66.9 peratus dari keseluruhan projek perkilangan yang diluluskan, tetap dapat dijana pada tahun 2020. Ini adalah bukti usaha MITI dan MIDA untuk memastikan kelangsungan perniagaan dan dasar yang mesra pelabur telah dilaksanakan untuk membolehkan pelabur mempunyai keyakinan untuk mewujudkan operasi baru di negara ini,” kata YB Dato’ Seri Azmin.

“Pasukan kami juga telah bekerja keras untuk memastikan projek yang diluluskan dapat dilaksanakan dengan lancar. Ini dapat dilihat melalui peringkat pelaksanaan yang baik bagi projek yang telah diluluskan. Untuk tempoh 2016-2020, daripada 4,178 projek yang telah diluluskan, 70.0 peratus pelaburan bernilai RM197.2 bilion telah dilaksanakan di negara ini, ” tambahnya.

Tambahan pula, sejajar dengan langkah Malaysia menuju industri teknologi canggih, projek berintensifkan modal yang melibatkan teknologi canggih dan tenaga kerja mahir mendominasi lanskap perkilangan. Ini ditunjukkan dalam peningkatan nisbah pelaburan modal bagi setiap pekerja (CIPE) kepada RM1,138,055 pada tahun 2020 daripada RM1,052,497 pada tahun 2019. Selain itu, sejumlah 101 projek telah diluluskan dengan pelaburan bernilai RM100 juta ke atas.

Dari segi industri yang menunjukkan prestasi tinggi pada tahun 2020, elektrik dan elektronik (RM15.6 bilion), produk petroleum termasuk petrokimia (RM15.5 bilion), produk logam asas (RM14.4 bilion), kertas, percetakan dan penerbitan (RM7.8 bilion), mesin dan peralatan (RM7.1 bilion), bahan kimia dan produk kimia (RM6.3 bilion), produk getah (RM4.3 bilion) serta teknologi pengangkutan (RM3.9 bilion) telah menyumbang hampir 90 peratus jumlah pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkilangan tahun lalu.

“Perlu diperhatikan bahawa pelaburan dalam tiga subsektor pemangkin iaitu elektrik dan elektronik, mesin dan peralatan dan kimia, serta dua bidang pertumbuhan tinggi – aeroangkasa dan alat peranti yang digariskan dalam Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK-11) merangkumi lebih daripada satu per ketiga (38.6%) dari jumlah pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkilangan dengan pelaburan bernilai RM35.2 bilion pada tahun 2020. Oleh kerana tahun 2020 menandakan berakhirnya Rancangan Malaysia Kesebelas, Kerajaan sedang giat memuktamadkan Rancangan Malaysia Kedua Belas. Rangka tindakan pasca 2020 ini akan memacu langkah ke hadapan untuk agenda pembangunan Malaysia dalam dekad yang akan datang. Kami optimis bahawa ia akan merencanakan langkah untuk meningkatkan lagi strategi daya saing industri Malaysia dalam industri penting dan utama untuk transformasi ekonomi yang mampan bagi meningkatkan sektor perkilangan dan perkhidmatan negara ke tahap maju dan komplek dalam norma baharu pasca COVID-19 dan seterusnya, ” kata YB Dato ‘ Seri Azmin.

Projek utama yang diluluskan tahun lalu terdiri daripada syarikat multinasional dalam industri bertaraf tinggi dan teknologi tinggi yang baru beroperasi di Malaysia. Ini termasuk Dexcom, syarikat AS dan peneraju sistem pemantauan glukosa berterusan yang akan menghasilkan penawaran khusus mereka di Pulau Pinang. Selain itu, syarikat pengukuran elektrik yang berpusat di Switzerland iaitu LEM akan menubuhkan kilang pengeluaran baharunya di Malaysia untuk memenuhi permintaan pelanggan yang semakin meningkat dalam sektor industri dan automotif. LSChem Industry milik China akan menghasilkan pelbagai bahan oleokimia khusus di Taman Perindustrian Tanjung Langsat, Johor Bahru. Projek LSChem Industry diharapkan dapat menjadi pemangkin untuk melancarkan inisiatif biodiesel di Malaysia, selaras dengan matlamat Kerajaan untuk meningkatkan penggunaan biodiesel. CytoMed Therapeutics (Malaysia) milik Singapura juga akan melabur di negara ini untuk menjalankan penyelidikan dan terapi sel induk.

MNC yang sedia ada juga terus melakukan pelaburan semula yang besar ke atas produk dan aktiviti bertaraf tinggi di Malaysia, ini menggambarkan value proposition yang berterusan Malaysia kepada pelabur antarabangsa. Nippon Electric Glass (NEG), pengeluar kaca khas Jepun yang terkemuka yang telah beroperasi di Malaysia sejak tahun 1992 berusaha untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran tiub kaca untuk kegunaan sektor farmaseutikal memandangkan permintaan tinggi untuk produknya berikutan pelancaran vaksin COVID-19. Selain itu, Bruker yang berpangkalan di AS akan memperluas pelaburannya di Pulau Pinang untuk mengeluarkan instrumen saintifik analitik berteknologi tinggi seperti profilometer optik dan stylus, tribometer, alat difraksi sinar-X, instrumen pendarfluor sinar-X, spektrometer pelepasan optik dan penganalisis gas pembakaran.

Pemain tempatan seperti Amerix Metal Machining Technology juga merebut peluang untuk memperluas dan mempelbagaikan operasi mereka tahun lalu serta meningkatkan lagi keupayaan rangkaian industri sokongan Malaysia. Projek pembesaran syarikat menggunapakai  konsep perkilangan berketepatan tinggi yang canggih dalam Computer Integrated Manufacturing (CIM) dan model penjejakan proses dalam sistem Enhanced Resource Planning (ERP) yang disesuaikan untuk menghasilkan automation electro-mechanical servo reel untuk reel moulding systems bagi kegunaan bahagian hiliran industri semikonduktor.

Pelaburan Berterusan untuk Sektor Perkhidmatan

“Pada tahun 2020, misi Malaysia sebagai pusat perniagaan dan pelaburan untuk sektor perkhidmatan telah menarik sejumlah RM66.7 bilion pelaburan yang diluluskan melalui 3,527 projek yang diluluskan, menyumbang 40.7 peratus dari jumlah pelaburan yang diluluskan dalam ekonomi. Projek perkhidmatan yang diluluskan ini diharapkan dapat mewujudkan 33,652 pekerjaan kepada ekonomi, ” kata YB Menteri Kanan dan Menteri MITI.

DDI mendominasi jumlah pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkhidmatan, menyumbang RM60.2 bilion (90.3%), sementara FDI mewakili RM6.5 bilion selebihnya.

Sebilangan besar subsektor perkhidmatan utama menunjukkan penurunan ketara dalam pelaburan yang diluluskan kecuali untuk projek berstatus MSC dan perkhidmatan lain seperti status BioNexus dan pembangunan perisian. Lima (5) penyumbang utama pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkhidmatan adalah hartanah (RM31.2 bilion), utiliti (RM10.8 bilion), perkhidmatan sokongan (RM5.2 bilion), telekomunikasi (RM5.2 bilion) dan projek berstatus MSC  (RM3.9 bilion).

Di bawah bidang tugas MIDA, industri perkhidmatan sokongan merangkumi sub-sektor seperti logistik bersepadu, penyelidikan dan pembangunan, teknologi hijau, reka bentuk litar bersepadu, perkhidmatan minyak dan gas dan gudang berlesen.

“Pada tahun lepas, projek perkhidmatan utama yang diluluskan adalah Redsol iaitu sebuah projek solar berskala besar baharu antara Malaysia dan Belanda di Perak. Selain itu terdapat pelaburan firma Jepun, Fumakilla Malaysia yang menjalankan R&D dalam mengembangkan produk racun serangga dan produk isi rumah di negara ini sebagai sebahagian daripada usahanya untuk memusatkan Pusat R&Dnya untuk menyokong aktiviti perkilangan yang dijalankan di Malaysia dan Asia,” tambah YB Dato’ Seri Azmin.

Perlombongan Mengungguli di Sektor Utama

Sektor utama mencatatkan pelaburan yang diluluskan sebanyak RM6.0 bilion pada tahun 2020, berbanding dengan RM7.0 bilion pada tahun 2019. Subsektor perlombongan merangkumi sebahagian besar pelaburan di sektor utama, menyumbang 99.5 peratus daripada jumlah pelaburan yang diluluskan dalam sektor ini. Selebihnya pelaburan sektor utama terdiri daripada subsektor perladangan dan komoditi, dan subsektor pertanian, yang masing-masing mencatatkan pelaburan sebanyak RM27 juta dan RM2.4 juta.

Bersiap Sedia untuk Hari Mendatang yang Lebih Baik

Malaysia terus menjadi destinasi pelaburan yang kompetitif meskipun berdepan ketidaktentuan semasa, ini dibuktikan dengan kedudukannya dalam lanskap ekonomi global. DHL Global Connectedness Index (GCI) 2020 meletakkan Malaysia di tangga kedua (ke-2) di antara negara-negara Asia Pasifik dan keenam belas (16) dari 169 negara untuk hubungan perdagangan. Kajian bersama oleh KPMG dan The Manufacturing Institute di AS yang bertajuk ‘Cost of Manufacturing Operations around the Globe’ juga meletakkan Malaysia di tempat keempat (ke-4) di antara 17 ekonomi dalam penilaian yang membandingkan daya saing ekonomi sebagai pusat pengilangan; meletakkan Malaysia di hadapan negara-negara di Asia seperti China, Jepun, Vietnam dan India. Tambahan pula, Malaysia berada pada kedudukan ke-12 dalam senarai Doing Business 2020 Bank Dunia dan ke-27 dalam Daya Saing Dunia IMD 2020.

“Penarafan kedudukan Malaysia oleh agensi-agensi antarabangsa yang terkenal ini membuktikan bahawa inisiatif reformasi yang sedang dijalankan berada di landasan yang betul untuk meningkatkan lagi daya saing, produktiviti dan tadbir urus Malaysia yang akan membantu mempromosikan pelaburan dan mempercepat pembangunan ekonomi negara,” kata YB Dato’ Seri Azmin.

Namun begitu, pada akhir suku ketiga 2020, negara ini menyaksikan gelombang ketiga jangkitan COVID-19. Ini mendorong Kerajaan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB), untuk mencapai keseimbangan antara memelihara nyawa dan mata pencarian; membendung penyebaran virus sambil membiarkan aktiviti ekonomi dibuka. Kerajaan terpaksa mengenakan sekatan lebih lanjut melalui pengenalan PKP 2.0 akibat lonjakan virus yang tidak dibendung. Pelaksanaan PKP 2.0 dengan jelas telah menimbulkan persoalan adakah Malaysia masih dapat mengekalkan kepantasan dalam pemulihan ekonomi.

“Kerajaan, melalui MIDA, terus berada di barisan hadapan untuk menarik lebih banyak pelaburan bernilai tinggi dalam bidang teknologi dan inovasi untuk menempatkan Malaysia sebagai hab rantaian bekalan alternatif di Asia. Pelabur pasti memperoleh nilai dengan memanfaatkan rangkaian industri sokongan tempatan Malaysia yang mapan dan tenaga kerja berbakat untuk menjalankan pengilangan produk berteknologi tinggi dan perkhidmatan bernilai tambah tinggi untuk memenuhi permintaan pelanggan mereka di rantau ini, pada masa sekarang dan masa depan, ” tambah YB Dato ‘Seri Mohamed Azmin Ali.

Dalam usaha meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan bagi para pelabur di Malaysia, usaha MIDA telah dipergiat untuk memperkasakan proses perniagaan bagi meningkatkan kecekapan pelbagai fungsi organisasi. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan termasuk PACU@MIDA atau Unit Percepatan dan Koordinasi Projek yang menyediakan bantuan dari hujung ke hujung untuk semua projek yang diluluskan bagi memastikan pelaksanaan projek pelaburan dilaksanakan dalam masa yang ditetapkan di negara ini. Selain itu, modul dalam talian, iaitu e-Lesen Perkilangan (e-ML), e-Insentif dan Aplikasi Dalam Talian JPC diwujudkan untuk mempercepat kelulusan yang diperlukan untuk lesen perkilangan, insentif dan pengecualian cukai bagi memudahkan pelaksanaan projek.

Disamping itu, walaupun terdapat penutupan sempadan antarabangsa yang sedang berjalan dan prosedur operasi standard pemerintah (SOP) yang ketat di seluruh dunia untuk membendung penyebaran virus COVID-19, MIDA terus responsif dalam memberikan nasihat dan sokongan kepada pelabur yang sedia ada dan berpotensi melalui penubuhan 20 pejabat di luar negara dan 12 pejabat wilayah. Pejabat-pejabat ini telah berada di hadapan untuk menarik pelaburan melalui aktiviti promosi pelaburan yang inovatif dan agresif. One-Stop-Centre (OSC) juga telah ditubuhkan di MIDA untuk menilai permohonan pelawat perniagaan yang layak untuk memasuki Malaysia untuk tujuan perniagaan dan pelaburan.

Sehingga Disember 2020, MIDA mempunyai potensi pelaburan bernilai RM65.9 bilion yang sedang dinilai secara aktif. Projek-projek ini, setelah diluluskan dan diharapkan dapat dilaksanakan dalam tahun 2021 hingga 2022. MIDA juga telah mengenal pasti 240 projek pelaburan asing berprofil tinggi, termasuk syarikat Fortune 500 di sektor perkilangan dan perkhidmatan, dengan gabungan nilai pelaburan berpotensi RM81.9 bilion. Ini termasuk rundingan yang sedang berlangsung dengan syarikat dari pelbagai sektor seperti automotif, kimia, dan elektronik canggih untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat perkilangan, perkhidmatan dan rantaian bekalan global bernilai tinggi.

“Pelan Pembangunan Ekonomi Digital Malaysia (MyDigital) yang baru dilancarkan oleh Kerajaan juga akan mempercepat kemajuan Malaysia untuk menjadi ekonomi maju dari segi teknologi. Rancangan 10 tahun ini akan meletakkan asas transformasi negara ke arah ekonomi digital yang maju dan membimbing MITI dan MIDA dalam usaha kita untuk terus menarik pelaburan bernilai tinggi pada masa depan,” kata YB Dato ‘Seri Mohamed Azmin Ali.

Walaupun tahun 2020 merupakan tahun yang mencabar dalam banyak hal, Malaysia tetap teguh dalam asasnya sebagai destinasi pelaburan pilihan utama di rantau ini. Ketika kita melangkah ke tahun baharu dalam membangunkan semula ekonomi, ditambah dengan pelancaran program vaksinasi nasional, Kerajaan tetap komited untuk mengutamakan keperluan rakyat dan perniagaan.

*****

Mengenai MIDA

MIDA adalah agensi promosi dan pembangunan pelaburan utama Kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) untuk menyelaras dan menggalakkan pelaburan ke dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan di Malaysia. Beribu pejabat di Kuala Lumpur Sentral, MIDA mempunyai 12 pejabat wilayah dan 20 pejabat luar negara. MIDA terus menjadi rakan strategik bagi perniagaan dalam merebut peluang yang timbul dari revolusi teknologi pada era masa kini. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari www.mida.gov.my dan ikuti kami di saluran Twitter, Instagram dan Facebook, Linkedin dan Youtube.

Pertanyaan Media:

Manjit Kaur Balkar Singh (Puan)

Emel: [email protected] | Tel: +603-2267 3509

Malaysia Mencatatkan RM164 Bilion Jumlah Pelaburan Yang Diluluskan Pada 2020 Meskipun Pandemik Global


Content Type:

Duration:

wpChatIcon