contrastBtngrayscaleBtn oku-icon

|

plusBtn crossBtn minusBtn

|

This site
is mobile
responsive


Persekitaran Mesra Perniagaan

Persekitaran Mesra Perniagaan

Memulakan dan mengembangkan perniagaan anda dengan lancar di Malaysia adalah sesuatu yang mudah. Sektor kewangan dan perbankan Malaysia yang kukuh, dasar yang mesra perniagaan, infrastruktur yang lengkap dan kemudahan kerajaan yang menyokong memudahkan syarikat untuk memulakan perniagaan di sini. Laporan Melakukan Perniagaan Bank Dunia 2020 meletakkan Malaysia di kedudukan ke-12 teratas daripada 190 ekonomi.

Malaysia berada di kedudukan yang baik untuk berfungsi sebagai pusat perdagangan global. Infrastruktur pengangkutan udara kami adalah antara yang terbaik di dunia. Pelabuhan pesisir kami menyediakan akses maritim yang terus di Asia ke Singapura, China, begitu juga ke Eropah dan A.S. Kami juga menawarkan pilihan koridor perdagangan dan zon perindustrian yang selamat kepada para pelabur yang membantu memastikan rantaian bekalan dan operasi perniagaan secara berterusan.

Dasar pro-perniagaan, berhemah dan pragmatik diteruskan untuk mewujudkan persekitaran yang selamat, terjamin dan berskala untuk kejayaan perniagaan jangka panjang di sini. Ini termasuk pemilikan ekuiti 100% dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan terpilih, insentif pelaburan yang kompetitif dan undang-undang perlindungan IP yang mematuhi piawaian antarabangsa.

Kedudukan Global Malaysia

Lihat bagaimana Malaysia menghadapi persaingan global.

Usaha kami dalam menarik pelaburan dan meningkatkan produktiviti dan inovasi melalui pembaharuan ekonomi dan peraturan telah mendapat pengiktirafan di seluruh dunia oleh pelbagai institusi antarabangsa.

 

Ke-2

Perdagangan dan Perhubungan di Asia Tenggara

(Indeks Perhubungan Global DHL 2019)
Ke-3

3 negara terbaik ASEAN berdasarkan KDNK

(Dana Kewangan Antarabangsa 2019)
Ke-12

Kemudahan Menjalankan Perniagaan

(Laporan Menjalankan Perniagaan Bank Dunia 2020)

Infrastruktur yang Progresif, Perhubungan yang Cemerlang

Taman Perindustrian
yang Dibangunkan
Telekomunikasi
Berteknologi Tinggi
Jaringan
Lebuh Raya
Pelabuhan
yang Cekap
Lapangan Terbang
Antarabangsa

Malaysia komited untuk terus membangun dan menaik taraf infrastrukturnya. Komitmen ini telah menghasilkan lebih daripada 500 taman perindustrian khusus, taman perindustrian khas dan zon perindustrian bebas dibina, teknologi telekomunikasi diperluas, jaringan lebuh raya diperkembang, pelabuhan yang cekap dan lapangan terbang antarabangsa yang diiktiraf.
 

500+

Malaysia mempunyai lebih daripada
500 kawasan perindustrian

18

Malaysia mempunyai 18
Zon Perindustrian Bebas (FIZS)

 

 

Malaysia mempunyai gabungan komponen infrastruktur bertaraf dunia untuk memudahkan pergerakan sumber manusia dan barangan di seluruh negara dengan cepat dan pada kadar berpatutan. Teknologi gentian optik kami, lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan laut serta lebuh raya yang diselenggara dengan baik menjadikan Malaysia sebagai titik akses yang ideal ke pasaran Asia Pasifik.

Taman perindustrian terus dikembangkan oleh kerajaan negeri dan juga pemaju swasta untuk memenuhi permintaan industri. Koridor ekonomi Malaysia melengkapkan usaha MIDA bagi menarik rakan strategik untuk melabur di wilayah masing-masing.

Syarikat di FIZ dibenarkan untuk mengimport bahan mentah, komponen, bahagian, mesin dan peralatan yang diperlukan secara langsung dalam proses perkilangan tanpa dikenakan cukai. Di kawasan di mana FIZ tidak tersedia, syarikat boleh memohon untuk menubuhkan Gudang Perkilangan Berlesen (LMW).

Taman khusus dibangunkan untuk memenuhi keperluan industri tertentu. Ini termasuk Taman Teknologi Malaysia di Bukit Jalil, Kuala Lumpur dan Taman Teknologi Tinggi Kulim di negeri Kedah yang juga bertujuan untuk memenuhi industri berintensif teknologi dan aktiviti R&D.

Dasar Ekuiti yang Liberal

Dasar ekuiti yang liberal Malaysia memudahkan syarikat asing menubuhkan perniagaan mereka di sini untuk terus maju. Sejak Jun 2003, pelabur asing dibenarkan memegang 100% ekuiti dalam semua pelaburan dalam projek baharu dan pengembangan / projek diversifikasi dalam sektor perkilangan dan sektor perkhidmatan terpilih. Sub-sektor perkhidmatan yang diliberalisasikan merangkumi bidang perkhidmatan kesihatan dan sosial terpilih, perkhidmatan pelancongan, perkhidmatan pengangkutan, perkhidmatan perniagaan serta komputer dan perkhidmatan berkaitan.

Perlindungan Harta Intelek (IP)

Undang-undang Harta Intelek Malaysia mematuhi piawaian antarabangsa

  • Anggota Pertubuhan Perlindungan Harta Intelek Dunia (WIPO)
  • Penandatangan Konvensyen Paris dan Konvensyen Berne yang mentadbir hak Harta Intelek
  • Penandatangan Perjanjian mengenai Aspek Hak Harta Intelek yang Berkaitan Perdagangan (TRIP 8) di bawah WTO

Malaysia telah menandatangani Perjanjian Jaminan Pelaburan (IGA) dengan lebih daripada 60 negara

Perlindungan Harta Intelek Malaysia
Melindungi Inovasi

Syarikat-syarikat yang paling inovatif di dunia memilih Malaysia kerana perlindungan Harta Intelek (IP) kami bukan sekadar melindungi idea atau konsep mereka. Malah ia turut melindungi aset perniagaan asli mereka yang merupakan sebahagian daripada perkhidmatan teras perniagaan dan daya maju jangka panjang keseluruhan. Undang-undang Harta Intelek (IP) Malaysia yang menyeluruh akan melindungi semua rekaan baru anda.

Daripada penyediaan perkhidmatan awan hinggalah berbilion-bilion peranti pintar, Intel misalnya, mencipta nilai untuk pelanggan dan pihak berkepentingannya daripada Pusat Perkhidmatan Global Malaysia mereka. Ia digunakan untuk melakukan aktiviti penyelidikan dan pengembangan bagi peranti pengkomputeran; dan aktiviti perkhidmatan yang berkaitan dengan kewangan, sumber manusia, teknologi maklumat, perolehan, perkilangan, logistik, pergudangan dan perkhidmatan pemasaran pemasaran.

Intel telah melabur lebih daripada RM14 bilion selama hampir 50 tahun dan menyediakan pekerjaan kepada 9,000 rakyat Malaysia yang berkemahiran tinggi. Pulau Pinang telah menjadi lokasi kilang pemasangan luar pesisir pertama Intel yang pertama pada tahun 1972. Hari ini, pusat pemasangan dan ujian Intel yang terbesar Intel dalam rangkaian globalnya terletak di Pulau Pinang.

Hak Intelek

Rekaan

Paten

Ciptaan

Penulisan

Undang-Undang

Hak Cipta

Perlindungan

Jenama

Pusat Dasar Inovasi Global Dewan Perniagaan AS (GIPC), dalam indeks Harta Intelek Antarabangsa Tahunan ke-7 (2019), meletakkan Malaysia di kedudukan kedua terbaik di Asia Tenggara.

Persekitaran Perniagaan yang Kondusif di Malaysia

Persekitaran perniagaan yang kondusif di Malaysia telah menjadikan negara ini sebagai salah satu destinasi pelaburan utama dunia bagi operasi perkilangan luar pesisir. Malaysia setakat ini telah menarik lebih daripada 5,000 syarikat asing daripada lebih 50 negara untuk memulakan operasi mereka di negara ini. Banyak syarikat yang terus mengembangkan dan mempelbagaikan operasi mereka di negara ini, sekaligus mencerminkan keyakinan mereka yang berterusan terhadap Malaysia sebagai tempat pilihan untuk perniagaan mereka.

Syarikat Perkilangan Asing
Terkemuka

Hab yang Ideal Untuk Operasi Serantau dan Global

Malaysia semakin menjadi lokasi yang ideal untuk penubuhan global, pusat pengedaran serantau atau pejabat perwakilan global. Beberapa pemain signifikan menikmati faedah yang menguntungkan daripada aktiviti proses penyumberan luar perniagaan (BPO) dan perkhidmatan lain yang menyokong operasi Asia Pasifik mereka kerana mereka memanfaatkan perkhidmatan perbankan dan kewangan Malaysia yang kukuh, dan ekosistem perniagaan yang komprehensif.

839

Projek

100

Negara

104,667

Pekerjaan

USD14.3 bil

Pelaburan

Projek Operasi Serantau / Global yang diluluskan, 2019

Hab Serantau/Operasi Global/Utama

Hab Perolehan

Hab Perolehan

Enam Teras Strategik

Malaysia sentiasa fokus untuk meningkatkan produktiviti, mendorong inovasi dan meningkatkan pendapatan dan peluang pekerjaan. Rangka asas bagi rancangan ini adalah berdasarkan Enam Teras Strategik.

Meningkatkan keterangkuman ke arah

masyarakat yang adil

Meningkatkan kesejahteraan untuk

semua

Mempercepat pembangunan modal insan

untuk sebuah negara maju

Memanfaatkan pertumbuhan hijau untuk

kelestarian dan ketahanan

Memperkukuh infrastruktur untuk

mendokong perkembangan ekonomi

Merancang semula pertumbuhan

ekonomi untuk menjaminkesejahteraan

yang lebih baik

Malaysia terus menarik pelaburan global yang disasarkan dalam beberapa sektor pemangkin, yang akan membawa pelaburan bernilai tinggi, teknologi tinggi dan berimpak tinggi, seperti elektrik dan elektronik, mesin dan peralatan, aeroangkasa, peranti perubatan serta tenaga boleh diperbaharui dan teknologi pengguna.

Melangkah ke hadapan, Kerajaan akan mengumumkan lebih banyak dasar jangka panjang mengenai pelaburan dan ekonomi seperti Rancangan Malaysia ke-12 untuk menjelaskan sasaran masa hadapan.

wpChatIcon
X