This site
is mobile
responsive


Teknologi Makanan – Biojisim Sawit

Biojisim Sawit

Pembekalan biojisim Malaysia umumnya berasal daripada empat sumber utama; sisa pertanian, sisa  kelapa sawit, sampah kayu, dan sampah perbandaran. Setiap tahun, Malaysia menghasilkan kira-kira 168 juta tan biojisim. Daripada jumlah ini, lebih daripada 80 juta tan dihasilkan oleh industri sawit. Penawaran yang banyak mencerminkan potensi pertumbuhan yang besar terutamanya bagi sektor perkilangan dan tenaga yang boleh diperbaharui. 

 

Jenis biojisim sawit yang dihasilkan termasuklah tandan buah kosong (EFB), tempurung sawit (PKS), efluen kilang kelapa sawit (POME), dan kek kernel kelapa sawit (PKC). Komponen biojisim sawit mempunyai potensi penggunaan yang berbeza seperti bahan bakar untuk penjanaan elektrik, produk biokimia, baja dan bahan api bio. Sebilangan besar projek biojisim sawit yang dilaksanakan tertumpu pada pengeluaran pelet, karbon aktif, papan gentian, makanan haiwan dan kompos organik.

16.5%

Pelaburan Domestik

(RM188.1 juta)

RM1.14 bil

Jumlah Pelaburan Diluluskan

80%

83.5%

Pelaburan Asing

(RM952.67 juta)

RM1.14 bil

Jumlah Pelaburan Diluluskan

16.5%

Pelaburan Domestik

(RM188.1 juta)

83.5%

Pelaburan Asing

(RM952.67 juta)

31%

Keluaran Minyak Sawit Global

Malaysia merupakan pengeluar dan pengeksport minyak sawit kedua terbesar di dunia, merangkumi 31 peratus daripada jumlah pengeluaran global.

14

Projek Diluluskan

Sebanyak 14 projek dengan pelaburan berjumlah RM1.14 bilion diluluskan pada tahun 2019.

675

Peluang Pekerjaan

Projek yang diluluskan pada tahun 2019 diharapkan dapat mewujudkan 675 pekerjaan baru.

Sumber Biojisim Sawit

Pelepah Kelapa Sawit (OPF)

Batang Kelapa Sawit (OPT)

Tandan Buah Kosong (EFB)

 Serat Mesocarp

Cengkerang Kernel Sawit

Efluen Kilang Kelapa Sawit (POME)

Malaysia telah berkembang menjadi salah satu destinasi paling menarik untuk pelaburan berasaskan biojisim di seluruh rantaian nilai biojisim; daripada huluan ke hiliran, pengeluar hingga peniaga dan ekosistem sokongan. Kelebihan daya saing kami telah membantu meletakkan negara sebagai Hab Pemprosesan Biojisim serantau untuk kegunaan hiliran yang bernilai tinggi. Kami mengalu-alukan lebih banyak syarikat untuk melabur dalam perniagaan biojisim yang berintensifkan teknologi dan inovatif yang mampan dan berdaya saing di peringkat global.

 

MIDA mempromosikan aktiviti pembuatan berikut dalam subsektor ini:

  • pemprosesan hasil pertanian, sisa pertanian atau produk sampingan
  • mengitar semula sisa seperti sisa toksik dan tidak toksik, bahan kimia dan getah terpulih guna

Sokongan Kerajaan

Syarikat yang terlibat dalam pemprosesan atau penggunaan biojisim untuk menghasilkan produk bernilai tambah layak mendapat insentif cukai berikut:

  • Taraf Perintis (PS) dengan pengecualian cukai pendapatan sebanyak 70%-100% daripada pendapatan berkanun selama 5-10 tahun.

Atau

  • Elaun Cukai Pelaburan (ITA) 60%-100% daripada perbelanjaan modal yang layak yang dibelanjakan dalam jangka masa 5-10 tahun. Elaun tersebut boleh ditolak daripada  70% pendapatan berkanun pada tahun taksiran.

 

 

Syarikat dalam industri ini juga berhak mendapat Insentif Pelaburan Semula berikut:

  • Taraf Perintis (PS) dengan pengecualian cukai pendapatan sebanyak 70% daripada pendapatan berkanun selama  5 tahun.

Atau

  • Elaun Cukai Pelaburan (ITA) sebanyak 60% daripada perbelanjaan modal yang memenuhi  syarat yang dibelanjakan dalam jangka masa 5 tahun. Elaun tersebut boleh  ditolak daripada 70% pendapatan berkanun  pada tahun taksiran.

Sorotan Pelabur Kami

MYBiomass Sdn. Bhd. ("MYBiomass") diasaskan untuk memanfaatkan kekuatan yang ada di Malaysia dalam industri kelapa sawit dan peluang yang tidak dimanfaatkan daripada biomas, untuk menjana peluang keuntungan dari segi teknologi dan ekonomi. Kami berhasrat untuk menarik pengkomersialan skala penuh yang boleh diperbaharui atau R&D teknologi hijau oleh syarikat teknologi global.

- MYBiomass Sdn. Bhd.

Memulakan Perniagaan

MIDA menyediakan sokongan menyeluruh kepada perniagaan anda apabila anda mempertimbangkan kelebihan daya saing dan perbandingan yang ditawarkan oleh Malaysia untuk pelaburan anda. Terokai sumber, pelbagai kemudahan atau perkhidmatan perundingan khusus kami untuk membantu anda mengembangkan operasi di sini.
Ketahui lebih lanjut mengenai borang dan garis panduan penting untuk membantu anda memulakan perjalanan anda dalam sektor perkilangan di Malaysia.
Syarikat boleh membuat permohonan dan menyemak status permohonan secara atas talian melalui portal InvestMalaysia di Investmalaysia.mida.gov.my
wpChatIcon
X