Teknologi Makanan - Biojisim Sawit - MIDA | Malaysian Investment Development Authority
B. MelayuEnglishDeutsch日本語简体中文한국어
contrastBtngrayscaleBtn oku-icon

|

plusBtn crossBtn minusBtn

|

This site
is mobile
responsive


Teknologi Makanan – Biojisim Sawit

Biojisim Sawit

Sumber biojisim Malaysia diperolehi terutamanya daripada pertanian, kelapa sawit, kayu dan sisa perbandaran. Setiap tahun, ia mengeluarkan 168 juta tan, dengan lebih 80 juta daripada minyak sawit. Bekalan yang banyak ini menawarkan potensi pertumbuhan yang besar, terutamanya dalam perkilangan dan tenaga boleh diperbaharui.

 

Biojisim sawit yang dijana terdiri daripada Pelepah Kelapa Sawit (OPF), Batang Kelapa Sawit (OPT), Tandan Buah Kosong (EFB), Gentian Mesocarp, Kulit Irung Sawit (PKS), dan Efluen Kilang Sawit (POME). Komponen ini mempunyai potensi aplikasi yang pelbagai, termasuk bahan api penjanaan elektrik, produk biokimia, baja dan biofuel. Projek pelaburan sering memberi tumpuan kepada penghasilan pelet, karbon diaktifkan, papan gentian, makanan haiwan dan kompos organik.

47.5%

Pelaburan Domestik

(RM41.0 juta)

RM86.3 juta

Jumlah Pelaburan Diluluskan
pada 2022

80%

52.5%

Pelaburan Asing

(RM45.3 juta)

RM86.3 juta

Jumlah Pelaburan Diluluskan
pada 2022

47.5%

Pelaburan Domestik

(RM41.0 juta)

52.5%

Pelaburan Asing

(RM45.3 juta)

6

Projek Diluluskan

Sejumlah 6 projek dengan pelaburan mencecah RM86.3 juta telah diluluskan pada 2022.

Untuk statistik lanjut, sila klik di sini.

Sumber Biojisim Sawit

Pelepah Kelapa Sawit (OPF)

Batang Kelapa Sawit (OPT)

Tandan Buah Kosong (EFB)

 Serat Mesocarp

Cengkerang Kernel Sawit

Efluen Kilang Kelapa Sawit (POME)

Malaysia telah menjadi destinasi utama pelaburan biojisim merentas rantaian nilai, dari huluan ke hiliran, termasuk pengilang, peniaga dan ekosistem sokongan. Kelebihan daya saing kami telah meletakkan negara ini sebagai hab serantau untuk pemprosesan biojisim bernilai tinggi. MIDA mempelawa lebih banyak syarikat untuk melabur dalam usaha niaga biojisim yang lestari, berintensif teknologi dan berdaya saing di peringkat global.

 

MIDA mempromosikan aktiviti pembuatan berikut dalam subsektor ini:

  • pemprosesan hasil pertanian, sisa pertanian atau produk sampingan
  • mengitar semula sisa seperti sisa toksik dan tidak toksik, bahan kimia dan getah terpulih guna

Sokongan Kerajaan

Syarikat yang terlibat dalam pemprosesan atau penggunaan biojisim untuk menghasilkan produk bernilai tambah layak mendapat insentif cukai berikut:

  • Taraf Perintis (PS) dengan pengecualian cukai pendapatan sebanyak 70%-100% daripada pendapatan berkanun selama 5-10 tahun.

Atau

  • Elaun Cukai Pelaburan (ITA) 60%-100% daripada perbelanjaan modal yang layak yang dibelanjakan dalam jangka masa 5-10 tahun. Elaun tersebut boleh ditolak daripada  70% pendapatan berkanun pada tahun taksiran.

 

 

Syarikat dalam industri ini juga berhak mendapat Insentif Pelaburan Semula berikut:

  • Taraf Perintis (PS) dengan pengecualian cukai pendapatan sebanyak 70% daripada pendapatan berkanun selama  5 tahun.

Atau

  • Elaun Cukai Pelaburan (ITA) sebanyak 60% daripada perbelanjaan modal yang memenuhi  syarat yang dibelanjakan dalam jangka masa 5 tahun. Elaun tersebut boleh  ditolak daripada 70% pendapatan berkanun  pada tahun taksiran.

Sorotan Pelabur Kami

MYBiomass Sdn. Bhd. (“MYBiomass”) ditubuhkan untuk memanfaatkan kekuatan Malaysia yang sedia ada dalam industri kelapa sawit dan peluang yang belum diterokai daripada biojisim, untuk menjana peluang keuntungan dari segi teknologi dan ekonomi. MYBiomass berhasrat untuk menarik pengkomersialan skala penuh yang boleh diperbaharui atau R&D teknologi hijau oleh syarikat teknologi global. Untuk maklumat lanjut tentang cara MYBiomass boleh menyokong pelaburan anda, sila layari laman web kami di https://www.mybiomass.com.my/.

- MYBiomass Sdn. Bhd.

Memulakan Perniagaan

MIDA menyediakan sokongan menyeluruh kepada perniagaan anda apabila anda mempertimbangkan kelebihan daya saing dan perbandingan yang ditawarkan oleh Malaysia untuk pelaburan anda. Terokai sumber, pelbagai kemudahan atau perkhidmatan perundingan khusus kami untuk membantu anda mengembangkan operasi di sini.
Ketahui lebih lanjut mengenai borang dan garis panduan penting untuk membantu anda memulakan perjalanan anda dalam sektor perkilangan di Malaysia.
Syarikat boleh membuat permohonan dan menyemak status permohonan secara atas talian melalui portal InvestMalaysia di Investmalaysia.mida.gov.my
wpChatIcon