This site
is mobile
responsive


Lain-lain Perkhidmatan – Telekomunikasi

Telekomunikasi

Subsektor telekomunikasi merangkumi kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi dan multimedia (telekomunikasi, pos dan penyiaran) yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM).

 

Pelaburan sebanyak RM5.2 bilion telah diluluskan antara Januari hingga September 2020. Sebanyak 402 projek berkaitan telekomunikasi digerakkan oleh sumber tempatan.

 

Pelan Gentian Optik Dan Kesalinghubungan Negara, NFCP (2019-2023) bertujuan untuk menyediakan ketersambungan yang mampan, menyeluruh, berkualiti tinggi dan berpatutan. Kerajaan terus mendorong keterlibatan individu dan perniagaan dalam mengembangkan ekonomi digital di Malaysia bagi menghadapi Revolusi Perindustrian Keempat.

 

Demi mewujudkan ketersambungan yang lebih pantas dan cekap, pemain telekomunikasi telah memulakan usaha bagi menyediakan penyambungan Internet mudah alih generasi kelima (5G) dengan kelajuan yang lebih pantas dan sambungan yang lebih stabil. 5G menjanjikan pelan data yang lebih berpatutan, kelajuan dan kapasiti yang lebih tinggi serta liputan yang lebih baik yang akan membantu perniagaan yang bergantung pada IoT dan mesin pintar. Salah satu bidang yang akan mendapat manfaat daripada 5G ialah bidang pemotongan jaringan atau Virtualisasi Fungsi Rangkaian iaitu sistem perniagaan yang kritikal akan dapat bergerak pantas melalui Internet mudah alih kerana perkhidmatan rangkaian dibangunkan menggunakan perisian untuk menambah kelajuan perkhidmatan. Bidang-bidang lain yang dapat memanfaatkan 5G termasuklah e-Kesihatan, sistem keselamatan dan penyiasatan jarak jauh.

426

Projek Diluluskan

RM5.2 bil

Jumlah Pelaburan Diluluskan

pada 2020
(Januari – September 2020)

Untuk statistik lanjut, sila klik di sini.

Objektif Pelan Gentian Optik Dan Kesalinghubungan Negara (NFCP)

 

Sebuah inisiatif untuk menyediakan ketersambungan digital yang matang, mapan, berkualiti tinggi dan berpatutan untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara.

Pelan Gentian Optik Dan Kesalinghubungan Negara (NFCP)

NFCP ialah sebuah inisiatif untuk menyediakan ketersambungan digital yang mantap, mampan, berkualiti tinggi dan berpatutan untuk kesejahteraan dan kemajuan Malaysia.

Rangkaian Optik

Rangkaian optik yang menjangkaui 70% sekolah, hospital, perpustakaan, balai polis, dan pejabat pos menjelang 2022

30Mbps

Kelajuan purata 30Mbps di 98% kawasan berpenduduk menjelang 2023

Ketersediaan 100%

Ketersediaan penuh bagi premis-premis di ibu negeri dan kawasan berimpak tinggi terpilih dengan kelajuan minimum 500 Mbps menjelang 2021

Kadar Penembusan Ketersambungan

Sumber: Q3 2020 Fakta & Angka, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM)

35.6%

Jalur Lebar Talian Tetap

117.4%

Jalur Lebar Mudah Alih

132.8%

Selular Mudah Alih

88.1%

TV Berbayar

Nota:
1. Jalur lebar talian tetap merujuk kepada kadar penembusan bagi setiap 100 premis.
2. Jalur lebar mudah alih dan selular mudah alih merujuk kepada kadar penembusan bagi setiap 100 penduduk.
3. TV berbayar merujuk kepada kadar penembusan bagi setiap 100 isi rumah.

Sokongan Kerajaan

Malaysia juga telah memperkenalkan inisiatif seperti JENDELA dan MyDIGITAL untuk menggalakkan agenda digitalisasi negara. JENDELA akan membantu menetapkan asas bagi pelaksanaan 5G di seluruh negara manakala MyDIGITAL telah menetapkan hala tuju ekonomi digital dan membina asas untuk memacu digitalisasi di seluruh negara. Bagi merealisasikan aspirasi MyDIGITAL, Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia digubal sebagai pelan tindakan untuk menggariskan usaha dan inisiatif yang akan dilaksanakan sehingga 2030.

Memulakan Perniagaan

MIDA memberikan sokongan yang menyeluruh kepada perniagaan anda apabila anda mempertimbangkan kelebihan daya saing dan perbandingan yang ditawarkan oleh Malaysia untuk pelaburan anda. Terokai sumber kami, pelbagai kemudahan atau perkhidmatan perundingan khusus kami untuk membantu anda mengembangkan operasi anda di sini.
Ketahui lebih lanjut mengenai dasar, insentif dan kemudahan untuk subsektor perkhidmatan Telekomunikasi
Terokai maklumat lebih lanjut di laman web Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM)
wpChatIcon
X