B. MalaysiaEnglishDeutsch日本語简体中文한국어
contrastBtngrayscaleBtn oku-icon

|

plusBtn crossBtn minusBtn

|

This site
is mobile
responsive


Lain-lain Perkhidmatan – Perkhidmatan Kewangan

Perkhidmatan Kewangan

Perbankan, insurans dan pasaran modal (pengurusan dana, nasihat pelaburan, perancangan kewangan, modal teroka dan pembrokeran) merupakan komponen dalam subsektor perkhidmatan kewangan. Kegiatan ini berada di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia (BNM) untuk aktiviti dalam pesisir, Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan untuk aktiviti luar pesisir dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Pelaburan yang diluluskan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan drastik sebanyak 300% dengan jumlah keseluruhan RM12 bilion iaitu pelaburan domestik menyumbang RM11.3 bilion manakala pelaburan asing pula berjumlah RM683.7 juta. Sebanyak 969 peluang pekerjaan telah dihasilkan dalam subsektor ini sepanjang tempoh tersebut.

Hala tuju sistem kewangan di Malaysia direncanakan dalam Pelan Pembangunan Sektor Kewangan dengan sasaran untuk membawa sektor ini ke tahap berikutnya dengan menjadikannya lebih inklusif dan terintegrasi sepenuhnya dengan sistem kewangan antarabangsa. Malaysia juga berada dalam kedudukan yang baik untuk menjadi hab global bagi kewangan Islam antarabangsa, memanfaatkan kekuatan dan kepimpinan kami dalam kewangan Islam.

53

Projek Diluluskan

RM12 bil

Jumlah Pelaburan Diluluskan

pada tahun 2021

969

Peluang Pekerjaan

Untuk statistik lanjut, sila klik di sini.

Bank Negara Malaysia (BNM) mengumumkan beberapa langkah proaktif untuk membantu orang ramai dan komuniti perniagaan bagi mengurangkan kesan pandemik. Ini termasuk penangguhan dan penstrukturan semula pinjaman berserta pilihan pembiayaan semula. Langkah-langkah ini membantu institusi kewangan menangani potensi kemerosotan dalam keuntungan dan kualiti aset akibat pandemik. BNM juga sedang meneroka pilihan untuk menambah baik potensi perniagaan bagi perniagaan insurans negara, memperkenalkan langkah-langkah seperti membatalkan tarif perniagaan insurans kebakaran dan motor serta menggalakkan digitalisasi untuk meningkatkan interaksi pelanggan dan menambah baik amalan operasi penanggung insurans.

Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju global dalam Kewangan Islam, menunjukkan pertumbuhan kukuh yang disokong oleh rangka kerja kawal selia, undang-undang dan tadbir urus Syariah yang komprehensif, pemain industri yang pelbagai dan penyedia perkhidmatan sampingan profesional serta bakat berkualiti tinggi. Ini juga diakui oleh Bank Dunia dalam laporan tahun 2020 mengenai “Pasaran Bon Domestik Malaysia: Kisah Kejayaan oleh Hab Pertumbuhan Inklusif dan Kewangan Mampan Bank Dunia di Malaysia”.

Memulakan Perniagaan

MIDA memberikan sokongan yang menyeluruh kepada perniagaan anda apabila anda mempertimbangkan kelebihan daya saing dan perbandingan yang ditawarkan oleh Malaysia untuk pelaburan anda. Terokai sumber kami, pelbagai kemudahan atau perkhidmatan perundingan khusus kami untuk membantu anda mengembangkan operasi anda di sini.
Ketahui lebih lanjut mengenai dasar, insentif dan kemudahan untuk sektor kewangan
wpChatIcon