This site
is mobile
responsive


Lain-lain Perkhidmatan – Hartanah

Hartanah

Subsektor hartanah merangkumi industri perumahan (tidak termasuk bangunan komersial) di Malaysia dan merupakan penyumbang terbesar pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkhidmatan.

 

Pada tahun 2019, ia mencapai tahap yang tinggi walaupun pasaran harta tanah mengalami penurunan dengan mencatatkan pelaburan yang diluluskan sebanyak RM40.85 bilion, terutamanya daripada sumber domestik. Jumlah projek hartanah yang diluluskan meningkat kepada 1,279 projek pada tahun 2019 daripada 968 projek pada tahun 2018.

 

Antara inisiatif untuk meningkatkan sektor pasaran hartanah dan memenuhi permintaan perumahan adalah Kempen Pemilikan Rumah Negara 2019 (HOC2019), yang telah dipanjangkan hingga akhir 2019. Dalam tempoh ini, pembeli rumah Malaysia dapat menikmati pengecualian dan potongan cukai duti setem. Sebagai sebahagian daripada Dasar Perumahan Negara 2.0, Kerajaan terus secara aktif mengkaji dasar yang berkaitan untuk mendokong dan menstabilkan pasaran perumahan tempatan.

 

RM40.85 bil

Jumlah Pelaburan Diluluskan

pada 2019

1,279

Projek Diluluskan

Dasar Perumahan Kebangsaan
(2018-2025)

 

 

 

Ketersediaan Perumahan Berkualiti

 

Kebolehcapaian dan Keupayaan yang Lebih Besar untuk Memiliki Rumah

 

Kejiranan yang Baik dan Sepadu

 

Penyelarasan yang Lebih Baik antara Pembangunan Perumahan dan Pengangkutan

Memulakan Perniagaan

MIDA memberikan sokongan yang menyeluruh kepada perniagaan anda apabila anda mempertimbangkan kelebihan daya saing dan perbandingan yang ditawarkan oleh Malaysia untuk pelaburan anda. Terokai sumber kami, pelbagai kemudahan atau perkhidmatan perundingan khusus kami untuk membantu anda mengembangkan operasi anda di sini.
Ketahui lebih lanjut mengenai dasar, insentif dan kemudahan untuk subsektor perkhidmatan hartanah
Terokai maklumat lebih lanjut di laman web Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
wpChatIcon
X