Malaysia perlu generasi pengeluar lebih cekap - MIDA | Malaysian Investment Development Authority
B. Melayu
contrastBtngrayscaleBtn oku-icon

|

plusBtn crossBtn minusBtn

|

This site
is mobile
responsive


Malaysia perlu generasi pengeluar lebih cekap

Malaysia perlu generasi pengeluar lebih cekap

04 Mei 2021

Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Lim Ban Hong, berkata kesan akibat pandemik COVID-19 membawa penekanan kepada kepentingan teknologi dan peningkatan digital untuk mengalakkan pembangunan ekonomi mampan negara.

“Malaysia perlu seiring dengan kemajuan pesat dalam teknologi dan berada pada skala yang tepat untuk kekal kompetitif, mempertingkatkan produktiviti dan kecekapan, sekali gus berperanan sebagai pemboleh bagi pembangunan mampan,” katanya pada webinar ‘The Road Ahead with Industry4WRD’, hari ini.

Beliau berkata, Dasar Negara mengenai Industri 4.0 (Industry4WRD) berperanan sebagai pemangkin utama untuk memastikan ekonomi ini kekal berdaya tahan dan pada masa sama beralih kepada lingkungan digital, menyumbang kepada ekonomi inklusif yang mengutamakan kemakmuran bersama.

“Industry4WRD akan mendorong agenda transformasi digital negara dalam memastikan sektor pembuatan dan perkhidmatan berkaitan menjadi pintar, cekap dan berdaya tahan dipacu oleh warga, proses dan teknologi.

“Setakat ini, dasar tersebut telah berhasil mewujudkan ekosistem sokongan yang sesuai untuk membantu industri menerusi strategi bersasar, terutama bagi perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang membentuk 98.5 peratus daripada kesemua perusahaan dalam sektor pembuatan,” katanya.

Ban Hong berkata, walaupun dalam keadaan pandemik, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) serta agensinya melakar pencapaian penting untuk mempercepat penerimagunaan teknologi Industri 4.0 oleh sektor pembuatan.

Pada 2020, MITI meluluskan 382 PKS untuk menjalani Penilaian Kesediaan (RA) yang dibiayai kerajaan dan hasilnya 82 PKS ditawarkan geran padanan di bawah Dana Intervensi (IF) dengan nilai berjumlah RM31 juta.

Geran padanan itu membolehkan syarikat memasang sistem teknologi yang diperlukan untuk melonjakkan tahap pengeluaran dalam proses pembuatan masing-masing.

Beliau berkata, pengenalan Rangka Tindakan Ekonomi Digital di bawah inisiatif MyDIGITAL akan membantu mempertingkatkan kelebihan komparatif Malaysia dalam landskap ekonomi digital global, dengan Industri 4.0 menjadi tonggak utama bagi pendigitalan perniagaan.

“Pencepatan pemerkasaan digital untuk menambah baik kualiti kehidupan dan punca pendapatan rakyat Malaysia adalah yang terbaik dan pastinya dapat melangkah maju,” katanya.

Ban Hong berkata, berlandaskan Rancangan Malaysia ke-12, kerajaan akan terus menyokong inisiatif di bawah Industry4WRD, khususnya RA dan IF, ke arah menghasilkan kemahiran masa depan dan kumpulan bakat.

Industry4WRD menggariskan empat matlamat khusus iaitu untuk meningkatkan produktiviti dalam sektor pembuatan; melonjakkan sumbangan sektor pembuatan; menambah baik kemampuan inovasi dan menambah bilangan pekerja berkemahiran tinggi pada 2025.  Bernama

TwitterLinkedInFacebookWhatsApp
wpChatIcon