This site
is mobile
responsive


Ekonomi Masa Hadapan

Ekonomi Masa Hadapan

Malaysia sedang meningkatkan usaha untuk memperkukuh ekonomi masa hadapan. Sebagai salah satu negara yang paling maju dari segi teknologi di antara negara-negara perindustrian di rantau ASEAN, usaha gigih Malaysia untuk menggunakan teknologi moden terbukti menjadi kelebihan besar bagi para pelabur di Malaysia. Antara inisiatif yang terbaru termasuklah Projek Lighthouse Malaysia yang bertujuan mempercepat peralihan industri ke arah perkilangan masa hadapan dengan menggunakan teknologi, memperkasa tenaga kerja dan meningkatkan rantaian bekalan dari hujung-ke-hujung. Pelabur harus bertindak pantas dan memanfaatkan peluang yang semakin terbuka ini.

Kedudukan Global Malaysia

Lihat bagaimana Malaysia menghadapi persaingan global.

Usaha kami dalam menarik pelaburan dan mendorong produktiviti dan inovasi melalui pembaharuan ekonomi dan peraturan telah mendapat pengiktirafan global daripada pelbagai institusi antarabangsa.

Ke-3

3 Negara Terbaik ASEAN Berdasarkan KDNK
(Dana Kewangan Antarabangsa 2019)

Ke-8

Eksport Perkilangan Berteknologi Tinggi
(Bank Dunia 2018)

Ke-5

Kesediaan Digital Di Kalangan Ekonomi Membangun Asia
(Indeks e-Perdagangan Perniagaan ke Pengguna, B2C UNCTAD 2018)

Ke-8

Negara Paling Inovatif di Kalangan Ekonomi Asia
(Indeks Inovasi Global 2020, Pertubuhan Harta Intelek Dunia, WIPO)

Ke-14

Kerjasama Penyelidikan Universiti & Industri
(Pertubuhan Harta Intelek Dunia, WIPO)

Mempersiap Industri Masa Hadapan untuk Revolusi Industri Keempat

Mentransformasi Landskap Indusri Malaysia Sejak 1960

Malaysia telah melaksanakan Dasar Kebangsaan bagi Industri 4.0 – Industri4WRD untuk membangunkan sektor perkilangan yang lebih pintar dan kukuh yang didorong oleh tenaga kerja, proses dan teknologi. Sebagai  matlamat strategik yang jelas untuk negara ini, Industri4WRD menandakan peralihan Malaysia untuk memanfaatkan sepenuhnya Industri 4.0, dengan perkilangan pintar dan akhirnya mendorong kepada pengenalan bandar pintar, grid pintar, dan penyelesaian pintar.

Sejajar dengan peralihan syarikat ke Industri 4.0 untuk terus kekal berdaya saing di peringkat global, sumber manusia juga perlu dipertingkatkan. Kekayaan perniagaan terletak pada individu yang mengendalikannya. Oleh itu, Kerajaan telah memberikan penekanan pada pendidikan dan latihan teknik dan vokasional (TVET) untuk mengurangkan jurang penawaran dan permintaan bagi kemahiran serta mengembangkan bakat yang dapat memenuhi keperluan industri.

Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, akan terdapat permintaan untuk tambahan 1.3 juta pekerja TVET. Sebagai sebahagian daripada inisiatif bakatnya, MIDA telah melancarkan program Perantisan hasil kerjasama dengan Persekutuan Pengilang Malaysia (FMM) dan Kementerian Pendidikan (KPM).

Rangka Kerja Industri4WRD

Visi

Visi Malaysia bagi sektor perkilangan dalam 10 tahun akan datang

 

Rakan strategik untuk perkilangan pintar dan perkhidmatan berkaitan di Asia Pasifik

Destinasi utama untuk industri berteknologi tinggi

Penyedia penyelesaian yang menyeluruh bagi teknologi canggih

The Framework Industry4WRD

The Vision

Malaysia’s vision for the
manufacturing sector in the next
10 years

 

Strategic partner for smart manufacturing & related services in Asia Pacific

 

Primary destination for high-tech industry

 

Total solutions provider for advanced technology

Sasaran & Matlamat Kebangsaan

Sasaran dan matlamat ini menyokong visi nasional untuk mentransformasi industri perkilangan. Mereka membantu kemajuan Malaysia dalam meningkatkan prestasi, meningkatkan kapasiti dan kemahiran teknologi, mendorong perubahan menjadi tenaga kerja yang sangat berpengalaman, dan memperluas sumbangan sektor ini kepada ekonomi negara.

Malaysia Sedang Menuju Industri 4.0

Industri4WRD berfungsi sebagai rangka kerja bagi perkhidmatan perkilangan dan perkhidmatan berkaitan perkilangan dalam usaha menuju ke Industri 4.0. Ia menggariskan 13 kaedah untuk Malaysia terus maju pada dekad yang berikutnya. Perjalanan ini disandarkan pada tiga faktor: Sumber Manusia, Proses dan Teknologi.

Sumber Manusia

Memandangkan sumber manusia merupakan suatu elemen yang amat penting, membangun, meningkatkan dan mengekalkan bakat dan kemahiran yang diperlukan adalah keutamaan dalam Dasar ini.

Proses

Meningkatkan proses perkilangan dan perniagaan adalah penting untuk metransformasikan Malaysia dan Dasar ini bertujuan untuk mewujudkan persekitaran perniagaan yang baik dan memudahkan perkongsian awam-swasta.

Teknologi

Kemajuan teknologi semakin mendorong daya saing perkilangan global dan Dasar ini mendorong penerapan teknologi Industri 4.0 yang lancar dan dipercepat, terutama untuk PKS.

Malaysia is Gearing Towards Industry 4.0

Industry4WRD serves as the framework for manufacturing and manufacturing-related services on their Industry 4.0 journey. It lays out 13 methods for Malaysia to shift upwards over the next decade. This journey is anchored on three factors: People, Processes and Technology.

People

Given its criticality, developing, upgrading and retaining the required talent and skills are at the centre of this Policy.

Process

Improving both manufacturing and business processes is important for Malaysia’s transformation and this Policy aims to create a favourable business environment and facilitate public-private partnerships.

Technology

Technology advancement is increasingly propelling global manufacturing competitiveness and this Policy fosters a seamless and accelerated adoption of Industry 4.0 technologies, especially for SMEs.

Malaysia Secara Digital Menjana Perniagaan Anda

MIDA terus berusaha untuk membantu dan membiasakan pemain industri tempatan dalam melaksanakan Industri 4.0 dalam operasi mereka. Proses penglibatan merangkumi Pameran Industri 4.0 MIDA-IME yang dianjurkan bersama dengan Kumpulan Penganjur IME (dengan sokongan Dassault Systèmes dan Robert Bosch) di ibu pejabatnya. Pameran tersebut mempamerkan pelbagai teknologi berkaitan seperti simulasi, perkilangan aditif, integrasi sistem, pendigitalan, pengkomputeran awan, Internet Pelbagai Benda (IoT), dan analisis data.

Bosch, pembekal teknologi global terkemuka merancang untuk membina kemudahan perkilangan di Pulau Pinang yang memfokuskan pada komponen semikonduktor dan pengujian sensor. Mereka akan memanfaatkan inisiatif Industri 4.0 terbaru. Kira-kira 400 pekerja dijangka bekerja di kemudahan baru yang dijadualkan bermula pada tahun 2021.

Kemudahan moden ini akan berada di kawasan seluas kira-kira 100,000 meter persegi dan ujian akhir komponen yang dikeluarkan di Bosch Automotive Electronics di Dresden, Jerman akan menjadi keutamaan di sini.

Dengan ramalan jangka panjang bagi pertumbuhan kuantiti komponen semikonduktor, ditambah dengan pengeluaran bahagian hadapan di kemudahan Dresden Bosch di Jerman, pengembangan kapasiti diperlukan bagi pengeluaran bahagian belakang, yang merupakan fasa ujian akhir semikonduktor dan sensor. Tapak baru ini juga bertujuan untuk memperkukuhkan eko-sistem yang sedia matang untuk industri semikonduktor di Pulau Pinang.

– Simon Song, Pengarah Urusan, Bosch Malaysia (2020)

Memacu Masa Depan Digital: Zon Perdagangan Bebas Digital Malaysia (DFTZ)

Kecekapan sektor yang semakin meningkat dan keupayaan pengembangan yang dipercepat menjadikan Malaysia menjadi penyedia perkhidmatan utama bagi teknologi canggih.

Zon Perdagangan Bebas Digital (DFTZ) adalah inisiatif yang menawarkan zon fizikal dan digital untuk membantu PKS memanfaatkan pertumbuhan pesat yang dipercepat oleh gabungan ekonomi web dan e-Dagang rentas sempadan. DFTZ memperluas jaringan  rangkaian e-Dagang Malaysia, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan e-Dagang dan meningkatkan sumbangannya kepada KDNK kepada RM211 bilion (kira-kira US $ 48 bilion) setiap tahun.

Di bawah Halatuju Strategik e-Dagang Nasional, MIDA telah diberi mandat sebagai agensi utama untuk membantu mentransformasikan Malaysia menjadi sebuah hab e-Pemenuhan (e-fulfillment) serantau.

70

PKS yang mengambil bahagian

RM52.1 juta

Jualan keseluruhan bagi Program Permulaan PKS DFTZ

RM18.1 juta

Eksport keseluruhan bagi Program Permulaan PKS DFTZ

(Sumber: Program Induksi PKS DFTZ 2018, MITI)

Tiga komponen yang merangkumi kawasan fizikal dan maya:

Hab e-Fulfilment: Untuk membantu PKS / organisasi mengeksport produk mereka dengan mudah.

Pusat Perkhidmatan Satelit: Untuk menghubungkan PKS / perniagaan dengan pemain terkemuka yang menawarkan perkhidmatan seperti pembiayaan, pemenuhan peringkat akhir, insurans dan juga penyelesaian lain dalam perdagangan rentas sempadan.

Sistem e-Perkhidmatan: Untuk menguruskan pelepasan kargo dengan berkesan dan pelbagai proses lain yang diperlukan bagi urusan rentas sempadan.

DFTZ bertujuan untuk:

Membantu PKS mengeksport produk mereka ke seluruh dunia dengan mudah.

Membolehkan pasaran global mendapatkan sumber daripada pengeluar / penjual Malaysia.

Menjadikan Malaysia sebagai pusat e-Pemenuhan (e-fulfillment) serantau bagi jenama global untuk menjangkau pembeli ASEAN

 

Membina ekosistem untuk memangkin inovasi dalam e-Dagang dan ekonomi internet.

Melalui DFTZ, perniagaan kecil dapat menggunakan cara digital untuk menjual dan membeli barangan. Mereka juga boleh membeli barangan global dan menjual barangan ke pasaran global. Kerajaan Malaysia telah menyisihkan semua halangan untuk mewujudkannya.

-Jack Ma, Pengasas Kumpulan Alibaba
(Sumber: Majlis ‘Go Live’ DFTZ, 2017)

Keterhubungan Digital untuk Semua: Pelan
Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP)

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan penggunaan teknologi masa hadapan, Kerajaan Malaysia telah memperuntukkan RM1 bilion untuk mewujudkan infrastruktur jalur lebar negara di bawah Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP). Rancangan lima tahun (2019-2023) ini menyediakan penyelesaian jalur lebar 30 Mbps di kawasan luar bandar untuk menyediakan Malaysia dengan rangka kerja kelas pertama dengan kos yang berpatutan. Malaysia juga telah memulakan pendekatan “Cloud First” untuk mempercepat ekonomi digital.

NFCP memberikan panduan strategik bagi pelaksanaan dasar sambil mewujudkan persekitaran yang mendokong usaha bagi memanfaatkan teknologi moden masa hadapan – sekaligus memenuhi keperluan negara untuk maju sambil memanfaatkan potensi yang ditawarkan oleh teknologi baru ini.

Malaysia mendapat skor tertinggi sebanyak 10 mata bagi penembusan jalur lebar telefon pintar dan mudah alih yang tinggi. Kejayaan Malaysia dalam memastikan harga jalur lebar mudah alih menjadi semakin berpatutan adalah sesuatu yang mengagumkan, yang mana secara relatifnya lebih baik berbanding negara lain dan Malaysia juga telah melonjak naik sebanyak dua mata dari segi liputan 4G sepanjang tahun lalu. Selain harga jalur lebar mudah alih yang lebih berpatutan, beberapa petunjuk GCI lain yang berkaitan dengan pengalaman pengguna juga menunjukkan peningkatan, seperti e-Kerajaan, perkhidmatan pelanggan, penggunaan Internet, dan kelajuan muat turun

— Indeks Perhubungan Global 2019

5G di Malaysia: Membantu Pertumbuhan Perniagaan

Rancangan Malaysia bagi pengkomersialan 5G menjadikan negara ini sebagai salah satu pelopor di rantau ASEAN untuk melaksanakan 5G. Ini bukan sahaja dapat meningkatkan kelajuan dan keterhubungan; ia adalah suatu keperluan ekonomi yang secara holistiknya mempengaruhi kualiti kehidupan, dan perniagaan, termasuk PKS.

Kerajaan mendorong pengembangan ekosistem 5G yang boleh dipercayai dan mendorong penggunaan 5G oleh industri dan sektor awam di pelbagai bidang seperti automotif, perkilangan, pendidikan, pertanian, pelancongan dan media.

wpChatIcon
X