B. MelayuEnglishDeutsch
contrastBtngrayscaleBtn oku-icon

|

plusBtn crossBtn minusBtn

|

This site
is mobile
responsive


Belanjawan 2024 – Malaysia Bakal Menarik Pelaburan Lebih Berkualiti dan Mampan dalam Mengharungi Ekonomi Global yang Mencabar

Kuala Lumpur, 14 Oktober 2023 – Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) menyambut baik cadangan Kerajaan Malaysia MADANI yang dibentangkan oleh YAB Dato’ Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri pada Belanjawan 2024 semalam. Dengan pengumuman tersebut, Malaysia bakal menarik pelaburan lebih berkualti dan mampan dalam mengharungi ekonomi global yang kian mencabar. Kerajaan bertekad untuk terus mengembleng usaha menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelaburan terpilih di rantau Asia Tenggara.

Datuk Wira Arham Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif MIDA mengalu-alukan pengumuman belanjawan tersebut dengan menyatakan, “Dalam mengharungi ekonomi global yang kian mencabar, MIDA komited untuk memastikan Malaysia terus kekal menjadi destinasi pelaburan utama di rantau Asia Tenggara. MIDA mengalu-alukan dasar strategik dan pengenalan insentif cukai seperti yang digariskan dalam Belanjawan 2024 yang semestinya memupuk kestabilan iklim perniagaan untuk menarik lebih banyak Pelaburan Langsung Asing (FDI) dan Pelaburan Langsung Domestik (DDI), memecutkan peralihan ke arah ekonomi lestari berasaskan pengetahuan, selaras dengan NIMP 2030. Langkah ini selaras dengan visi kami untuk menarik pelaburan bernilai RM89 bilion menjelang 2025 di bawah Rancangan Malaysia Ke-12 yang bakal mengukuhkan ekosistem sektor perkilangan dan  perkhidmatan.”

Selain itu, MIDA juga menyambut baik pengumuman penubuhan Jawatankuasa Tindakan Penyelarasan Pelaburan dan Perdagangan (JTPPP) yang bertanggungjawab melaporkan secara terus kepada Majlis Pelaburan Negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Malaysia. Penubuhan Jawatankuasa ini yang dipengerusikan oleh YB Menteri MITI akan  dapat  menyelaras aktiviti pelaburan dan perdagangan dengan lebih berkesan, berkoordinasi dan holistik.

Pengumuman Kerajaan untuk melaksanakan kadar cukai efektif minimum di peringkat global (Global Minimum Tax – GMT) pada tahun 2025 dijangka akan memberikan impak positif kepada negara, mengekalkan keupayaan untuk menarik pelaburan baharu serta pelaburan sedia ada oleh syarikat multinasional. Ini juga akan memberi jaminan kepada para pelabur terhadap perancangan negara dalam pelaksanaan GMT.

Antara insentif yang diperkenalkan di bawah Belanjawan 2024, bertemakan Reformasi Ekonomi, Memperkasa Rakyat adalah seperti berikut:

  • Peruntukan sehingga 10 peratus daripada jumlah pelaburan NIMP 2030 sebagai pemangkin untuk memacu misi NIMP dengan dana permulaan 2024 sebanyak RM200 juta. Penyaluran peruntukan ini akan dapat menggalakkan pelaburan bernilai tinggi dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan yang akan menjadi pemacu perubahan kepada lonjakan ekonomi negara dan menjadikan Malaysia lebih berdaya saing dari segi menarik pelaburan, dengan kesan limpahan positif kepada ekonomi terutamanya meningkatkan kedudukan syarikat Malaysia dalam rantaian nilai global dan menyediakan pekerjaan berpendapatan tinggi untuk rakyat.
  • Pendekatan insentif berasaskan keberhasilan dengan memberikan galakan cukai pelaburan semula bagi sektor yang telah dikenal pasti di bawah NIMP 2030 secara tiering sebanyak 70 peratus atau 100 peratus untuk tempoh 5 tahun bermula 1 Januari 2024 sehingga 31 Disember 2028. Usaha ini akan merancakkan syarikat untuk menjana ekonomi melalui pelaburan di dalam bidang berpertumbuhan dan bernilai tinggi dan seterusnya mewujudkan kluster ekonomi baharu, memperluas rangkaian domestik dan mengimbangi kelestarian ekonomi.
  • Galakan Cukai Hab Perkhidmatan Global dengan Insentif Kadar Cukai Pendapatan 5 peratus atau 10 peratus yang ditentukan berdasar keberhasilan untuk tempoh 10 tahun selaras dengan aspirasi Kerajaan di bawah NIMP 2030. Ini akan menggalakkan lebih banyak syarikat multinasional dan konglomerat tempatan menjadikan Malaysia sebagai pusat perkhidmatan global.
  • Pengkajian semula galakan cukai teknologi hijau. Inisiatif  ini adalah selari dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (National Energy Transition Roadmap, NETR) yang dilancarkan baru-baru ini bagi memenuhi sasaran
  • Sumbangan Yang Ditentukan Negara (NDC) sebanyak 45 peratus pengurangan intensiti pelepasan GHG seunit daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) menjelang 2030. Ini adalah selaras dengan aspirasi nasional untuk menjadi sebuah negara yang inklusif, mampan dan neutral karbon menjelang 2050. MIDA akan meneruskan kerjasama dengan Kementerian dan agensi berkaitan dalam mempromosikan industri ini.
  • Merangka insentif cukai baharu bagi menggalakkan pelaburan dalam projek Carbon Capture Storage (CCS) dan Hydrogen Sulphide adalah sejajar dengan komitmen Malaysia ke arah karbon sifar bersih (net-zero carbon). Insentif cukai ini juga adalah selaras dengan Misi ke-3 di bawah NIMP iaitu Push to Net-Zero.
  • Pemberian pakej galakan cukai dalam bentuk kadar cukai khas atau elaun cukai pelaburan akan menarik minat pemain-pemain industri kimia dan petrokimia yang berteknologi tinggi dari dalam dan luar negara untuk melabur di Pengerang Integrated Petroleum Complex (PIPC), Pengerang, Johor. Selain meningkatkan FDI dan DDI, langkah ini dijangka membuka peluang pekerjaan berpendapatan tinggi, khususnya untuk generasi muda.
  • Pembangunan ekosistem yang lebih luas untuk kluster elektrik dan elektronik (E&E) di wilayah utara di mana Kerajaan akan membuka kawasan perindustrian berteknologi tinggi di Kerian, Perak Utara. Selain memberi limpahan ekonomi di kawasan Perak Utara, pembukaan kawasan perindustrian baharu ini akan memberi peluang kepada pemain-pemain Industri E&E sedia ada di Malaysia untuk menjalankan projek pembesaran di lokasi baharu. Selain itu, ia juga mampu menarik pelabur-pelabur baharu dari dalam dan luar negara untuk melabur di Malaysia yang mempunyai ekosistem industri E&E yang lengkap.

Peruntukan di bawah Belanjawan 2024 mencerminkan komitmen Malaysia dalam menyokong pertumbuhan ekonomi yang positif dan lestari. Inisiatif-inisiatif yang digariskan dalam  Belanjawan 2024 menyahut usaha dan peranan MITI dan MIDA yang kian penting dalam memperkukuhkan daya saing negara di peringkat ASEAN dan antarabangsa, serta memacu inovasi dan pertumbuhan ekonomi, memupuk landskap ekosistem sektor perkilangan dan perkhidmatan yang dinamik.

MITI dan MIDA terus teguh bersama menerajui barisan hadapan membangunkan ekonomi Malaysia. Kami komited sepenuhnya untuk merealisasikan visi yang digariskan dalam Kerangka Kerja Ekonomi MADANI sebagai sebuah negara bangsa yang progresif, makmur dan mampan. Belanjawan 2024 yang strategik, berupaya memperkasakan perniagaan serta memupuk keupayaan baharu dan meningkatkan nilai ekosistem ekonomi negara. Ini akhirnya mewujudkan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi serta memberi manfaat berterusan kepada rakyat.

-Tamat-

Mengenai MIDA

MIDA adalah agensi promosi dan pembangunan pelaburan utama kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) untuk menyelaras dan menggalakkan pelaburan ke dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan di Malaysia. Beribu pejabat di Kuala Lumpur Sentral, MIDA mempunyai 12 pejabat wilayah dan 21 pejabat luar negara. MIDA terus menjadi rakan strategik bagi perniagaan dalam merebut peluang yang timbul dari revolusi teknologi pada era masa kini. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari www.mida.gov.my dan ikuti kami di saluran X, Instagram, Linkedin dan Youtube.

Untuk Pertanyaan Media:

Pn. Santha Devi Subramaniam
Pengarah, Bahagian Perancangan Strategik & Advokasi Polisi (Perkhidmatan)
Tel.: + 603-2267 6722
Email: [email protected]

Belanjawan 2024 – Malaysia Bakal Menarik Pelaburan Lebih Berkualiti dan Mampan dalam Mengharungi Ekonomi Global yang Mencabar


Content Type:

Duration:

Malaysia, Kedah, 30 Oktober 2021 – AT&S Austria Technologie & Systemtechnik (Malaysia) Sdn. Bhd. dengan sukacita mengumumkan permulaan kerja-kerja pembinaan pusat pengeluaran substrat litar bersepadu (IC) di Kulim Hi-Technology Park, Kedah.

Upacara pecah tanah dirasmikan oleh YAB Tuan Haji Muhammad Sanusi Md Nor, Menteri Besar Negeri Kedah dan YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali, Menteri Kanan dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI).

Semasa ucapan beliau, YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali menyatakan, “Meskipun pandemik, syarikat-syarikat seperti AT&S masih berterusan untuk menjalankan projek pembesaran. Saya amat gembira AT&S telah memilih Malaysia sebagai lokasi untuk menubuhkan kilang pembuatannya yang pertama di Asia Tenggara. Ini merupakan pelaburan terbesar dalam sejarah AT&S iaitu sebanyak €1.7 bilion Euros dan dijangka bakal mewujudkan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi melebihi 6,000 kepada rakyat Malaysia.Pelaburan ini tepat pada masanya memandangkan sentimen pasaran yang lebih positif disebabkan permintaan global yang dinamik.   

Saya juga ingin mengambil peluang untuk mengucapkan tahniah kepada MIDA terhadap usaha pantas sejak November 2020 untuk merealisasikan pelaburan ini. Saya amat berbesar hati apabila dimaklumkan bahawa projek ini hanya mengambil masa selama 12 bulan untuk membuahkan hasil daripada permulaan sehingga upacara pecah tanah. Sesungguhnya, upacara pecah tanah ini amat dinantikan dan kami amat bergembira untuk menerima salah satu pemain utama industri elektrik dan elektronik (E&E) global di Kedah.”

Encik Arham Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) menyatakan, “Kita bangga AT&S akan memanfaatkan kluster industri E&E Malaysia. Kedudukan strategik Malaysia dalam rantau ASEAN, kebolehan bakat tempatan dan kemantapan rantaian bekalan tempatan yang sepadu dengan rantaian nilai global adalah antara faktor tarikan yang tidak dapat dinafikan bagi pelabur antarabangsa seperti AT&S untuk memilih Malaysia sebagai batu loncatan mereka ke rantau ini. Sebagai agensi penggalakan pelaburan utama Malaysia di bawah MITI, MIDA berharap terus bekerjasama rapat dengan AT&S untuk menyokong pertumbuhan operasi mereka di Malaysia.” Walaupun dalam situasi pandemik global, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) tetap meneruskan kerjasama dengan AT&S sejak November 2020 untuk merealisasikan pelaburan ini. Pusat Sehenti bagi Pelawat Perniagaan (One Stop Centre forBusiness Travellers)

yang dikendalikan oleh MIDA, membolehkan pelabur datang ke Malaysia dengan mematuhi Prosedur Operasi Standard (SOP) yang ketat bagi tujuan membuat keputusan perniagaan sebagaimana yang dilaksanakan oleh AT&S untuk menubuhkan kilang pembuatannya di Kulim, Kedah.

Industri elektrikal dan elektronik (E&E) menyumbang sebahagian besar daripada ekonomi Malaysia. Sektor pembuatan E&E Malaysia kini mengalami perubahan yang pesat, di mana syarikat pembuatan sedang mengubah tumpuan mereka ke arah kegiatan teknologi tinggi, intensif pengetahuan dan bernilai tinggi. Dengan adanya ekosistem E&E, MIDA meneruskan usaha untuk menarik syarikat multinasional bernilai tinggi ke Malaysia.

Projek di Malaysia ini dijangka akan mempertingkatkan lagi pembangunan ekosistem semikonduktor Malaysia, pada masa yang sama membuka peluang kepada vendor tempatan untuk menceburi bidang elektronik termaju.

Ketua Pegawai Eksekutif AT&S, Encik Andreas Gerstenmayer berkata, “Langkah ini merupakan pencapaian sebenar bagi AT&S. Dengan adanya kilang termaju kami bagi substrat IC, kami mampu mewujudkan sektor teknologi yang serba baharu di Malaysia, yang bakal menjadi salah sebuah kawasan khas mikroelektronik global. Kami bukan sahaja mengeluarkan substrat IC atasan untuk pemproses prestasi tinggi di pusat pengeluaran baharu kami, tetapi juga menjalankan kegiatan R&D di lokasi ini yang akan mewujudkan situasi menang-menang bagi kedua-dua belah pihak, iaitu AT&S serta masyarakat Malaysia memandangkan pelaburan dalam R&D adalah pelaburan untuk masa depan sebuah negara.”

“Dengan pelaburan AT&S di Malaysia, kita akan mewujudkan 6,000 peluang pekerjaan teknologi tinggi di rantau ini dan akan membantu dalam menetapkan rangka kerja bagi pertumbuhan di Malaysia pada masa akan datang,” kata Ketua Pegawai Operasi AT&S, Encik Ingolf Schröeder. “Bagi kami, ini adalah tanggungjawab asasi kami sebagai syarikat antarabangsa untuk tetap berpegang kepada komitmen sosial dan kedudukan kami sebagai majikan yang inklusif, pelbagai dan bertanggungjawab di lokasi baharu ini.”

MIDA dan AT&S menandatangani Memorandum Persefahaman (MOU) bagi kerjasama jangka panjang dalam penyelidikan dan pembangunan dan program peningkatan kemahiran dengan universiti serta institusi latihan dan penyelidikan di Malaysia, dengan matlamat mewujudkan peluang kerja dalam bidang berkemahiran tinggi dan bernilai tambah tinggi. 

Dengan menandatangani MOU ini, MIDA mengharapkan kedua-dua belah pihak dapat meningkatkan kecekapan bakat di Malaysia terutamanya dalam bidang PCB dan substrat IC atasan.

*****

Mengenai MIDA

MIDA adalah agensi promosi dan pembangunan pelaburan utama Kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) untuk menyelaras dan menggalakkan pelaburan ke dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan di Malaysia. Beribu pejabat di Kuala Lumpur Sentral, MIDA mempunyai 12 pejabat wilayah dan 20 pejabat luar negara. MIDA terus menjadi rakan strategik bagi perniagaan dalam merebut peluang yang timbul dari revolusi teknologi pada era masa kini. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari www.mida.gov.my dan ikuti kami di saluran Twitter, Instagram dan Facebook, Linkedin dan Youtube.

Mengenai AT&S

AT&S merupakan peneraju dalam pembuatan papan litar bercetak dan substrat IC atasan. AT&S mengindustrikan teknologi termaju untuk segmen perniagaan teras syarikat tersebut iaitu Peranti Mudah Alih dan Substrat, Automotif, Perindustrian dan Perubatan. AT&S  mempunyai kehadiran global dengan tapak pengeluaran di Austria (Leoben, Fehring) dan kilang di India (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) dan Korea (Ansan yang terletak berhampiran Seoul). Syarikat ini mempunyai kira-kira 12,000 kakitangan. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.ats.net

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi :

Mr. Gerald Reischl, Director Communications & PR – AT&S AG
Tel.: +43 664 88592452 | Email: [email protected]  

 Ms. WaiQuan Wong, Junzi Communications On behalf of AT&S AG
Tel.: 03+6012-456 0308 | Email: [email protected]  

Ms. Azlina Hamdan, Director, E&E Division, MIDA
Tel.: +603-2267 3791| Email: [email protected]

AT&S Menyempurnakan Upacara Pecah Tanah Untuk Fasiliti Pembuatan Berteknologi Tinggi Baharu Di Taman Teknologi Tinggi Kulim, Malaysia


Content Type:

Duration:

wpChatIcon