This site
is mobile
responsive


Bahagian Perancangan Strategik & Polisi Advokasi (Perkilangan)

Bahagian Perancangan Strategik & Polisi Advokasi (Perkilangan)

Fungsi Bahagian

  • Merancang, merumuskan dan meninjau dasar, panduan, arahan strategi dan rencana tindakan yang berkaitan dengan pengembangan sektor perkilangan di Malaysia seperti kerangka dasar industri, lesen perkilangan dan insentif (fiskal dan bukan fiskal)
  • Merumuskan dan mengkaji semula dasar, strategi dan program berkaitan kerjasama pelaburan antara Malaysia dan negara-negara lain di peringkat dua hala, serantau dan multilateral. Ini termasuk menerapkan dan memantau inisiatif kerjasama pelaburan antarabangsa, termasuk liberalisasi, pemudahcaraan dan penggalakan
  • Menyelaras dan menyiapkan Laporan Prestasi Pelaburan Malaysia dan Laporan Tahunan MIDA, cadangan insentif dan fasilitasi pelaburan untuk Pengumuman Belanjawan Tahunan
  • Mempromosikan, memfasilitasi dan memantau pelaksanaan Projek Pemacu Ekonomi (EAP) di sepanjang koridor Jalur Rel Pantai Timur (ECRL) melalui kerjasama dan pengembangan kapasiti dengan pelabur tempatan dan antarabangsa untuk memaksimumkan potensi kejayaan mereka
  • Berkerjasama dengan kementerian, agensi dan pihak berkuasa negeri untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan Projek Pemacu Ekonomi (EAP) di negeri-negeri yang berkaitan

Telefon

Perlukan bantuan?
Hubungi kami.

Tel : +603-2267 3444
Fax : +603-2272 8468

Pertanyaan/Maklum Balas

Beritahu kami bagaimana kami dapat membantu.

Pertanyaan/Maklum Balas

Lokasi

Bahagian Perancangan Strategik & Advokasi Dasar (Perkilangan)
Tingkat 21, MIDA Sentral
No.5, Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

Bil. Nama Jawatan Talian terus E-mel (@mida.gov.my)
1.KosongPengarah+603-2267 6786-
2.Farez Amha AbdullahTimbalan Pengarah Kanan+603-2267 3462farez
3.Noorhazlina Mohamad NorTimbalan Pengarah Kanan+603-2263 2436noorhazlina
4.Rahimah SapiriTimbalan Pengarah Kanan+603-2267 3691srahimah
5.Anis Halini Abdul HalimTimbalan Pengarah+603-2267 3550anishalini
6.A Hafinaz RashidTimbalan Pengarah+603-2267 3493ahafinaz
7.Aziawati IsmailPenolong Pengarah Kanan+603-2267 6652aziawati
8.Ezlin Omar BakiPenolong Pengarah Kanan+603-2267 3551ezlin
9.Muhammad Asrar ShaharomPenolong Pengarah Kanan+603-2267 6772asrar
10.Nurul Zafira Mohd ZamriPenolong Pengarah Kanan+603-2267 6645nurulzafira
11.Mohamad Firdaus RahmatullahPenolong Pengarah+603-2267 3678mfirdaus
12.Anchale KalimuthuPenolong Pengarah+603-2267 6682anchale
13.Goh Joon SunPenolong Pengarah+603-2267 3776joonsun
14.Siti Nadia RustamPenolong Pengarah+603-2267 6799sitinadia
15.Ngo Lee LingPenolong Pengarah+603-2267 3582leeling
16.Farah Najeeha ArhamPenolong Pengarah+603-2267 6750farahnajeeha
17.Nazliyati Abdul RahimPembantu Khas+603-2267 3444nazliyati
TwitterFacebookLinkedInWhatsApp
wpChatIcon
X