FAQ Logo MIDA Accordion - MIDA | Malaysian Investment Development Authority
B. Melayu
contrastBtngrayscaleBtn oku-icon

|

plusBtn crossBtn minusBtn

|

This site
is mobile
responsive


FAQ Logo MIDA Accordion

Penggunaan Logo MIDA

Bolehkah saya menggunakan logo MIDA di laman web atau bahan pemasaran saya?

Ya, anda boleh menggunakan logo MIDA untuk mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Walau bagaimanapun, anda mesti mendapatkan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada MIDA, terutamanya jika anda berhasrat untuk menggunakan logo untuk tujuan komersial atau dengan cara yang mencadangkan pengesahan acara, produk atau perkhidmatan.

Bagaimanakah saya boleh mendapatkan kebenaran untuk menggunakan logo MIDA?

Sila hubungi MIDA di [email protected] bagi meminta kebenaran penggunaan logo.

Adakah terdapat bayaran yang berkaitan dengan menggunakan logo MIDA?

Ya, terdapat bayaran yang berkaitan dengan penggunaan logo MIDA. Struktur yuran bergantung pada faktor seperti tujuan penggunaan logo MIDA, tempoh dan penonton/peserta yang terlibat. Sila rujuk Seksyen Penjanaan Hasil kami untuk butiran khusus.

Apakah jenis penggunaan yang mungkin dikenakan bayaran untuk logo MIDA?

Penggunaan komersial, bahan promosi dan acara tertentu mungkin dikenakan bayaran untuk penggunaan logo MIDA. Untuk penjelasan terperinci tentang struktur yuran, sila hubungi Seksyen Penjanaan Hasil kami.

 

Apakah kriteria yang dipertimbangkan untuk memberikan pengecualian daripada yuran penggunaan logo?

Pengecualian biasanya dipertimbangkan untuk kegunaan bukan komersial atau pendidikan yang sejajar dengan misi dan nilai MIDA. Faktor-faktor seperti sifat projek, impaknya, dan penjajarannya dengan objektif kami akan diambil kira.

 

Apakah kaedah pembayaran yang diterima untuk yuran penggunaan logo?

Seksyen Penjanaan Hasil kami akan memberikan butiran tentang kaedah pembayaran yang diterima selepas pengesahan permintaan penggunaan logo anda.

Apakah garis panduan untuk menggunakan logo MIDA?

Logo MIDA dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan. Sila gunakan logo dengan bertanggungjawab dan elakkan salah nyata terhadap MIDA atau peranannya sebagai agensi penggalakan pelaburan utama. Garis panduan jenama boleh didapati daripada Bahagian Komunikasi Korporat MIDA atau e-mel ke [email protected].

Apakah tanggungjawab MIDA untuk maklumat di laman webnya?

Walaupun MIDA berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan boleh dipercayai di laman webnya, kami tidak dapat menjamin ketepatan atau kesempurnaan mutlak maklumat yang dibentangkan. MIDA tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan khas, sampingan atau berbangkit yang timbul daripada penggunaan maklumat yang diperoleh daripada laman web ini.

Apakah tanggungjawab pengguna apabila menggunakan laman web MIDA?

Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk berhati-hati dan mengesahkan maklumat sebelum bergantung padanya untuk sebarang tujuan membuat keputusan. MIDA menggalakkan pengguna untuk berunding dengan profesional atau pakar yang berkaitan untuk panduan mendalam.

Adakah MIDA mengesahkan kandungan laman web luaran yang dipautkan ke laman webnya?

Tidak, MIDA tidak mengesahkan atau bertanggungjawab ke atas kandungan atau amalan laman web luaran yang dipautkan ke laman webnya.

Berapa kerapkah MIDA mengemas kini penafian penggunaan logonya?

MIDA akan mengemaskini penafian ini secara berkala untuk menggambarkan perubahan dalam dasar atau amalannya. Kami menggalakkan anda menyemak penafian ini dengan kerap.

wpChatIcon