This site
is mobile
responsive


FAQ PENJANA Accordion

Soalan Lazim PENJANA

Kerajaan mengumumkan Pelan Pemulihan Ekonomi Negara (PENJANA) pada 5 Jun 2020. Ini ialah Soalan Lazim mengenai Insentif Cukai untuk Syarikat yang Berpindah ke Malaysia di bawah PENJANA.

Apakah insentif cukai untuk syarikat yang berpindah ke Malaysia?

Insentif cukai yang ditawarkan kepada syarikat baru dan sedia ada yang berpindah ke Malaysia di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 adalah seperti berikut::

Apakah definisi syarikat baharu?

Ini merujuk kepada syarikat yang memindahkan kemudahan perkilangannya untuk aktiviti yang layak dari mana-mana negara ke Malaysia atau syarikat yang memulakan operasi baharu di Malaysia. Syarikat ini tidak mempunyai sebarang operasi perkilangan yang sedia ada di Malaysia.

Apakah definisi syarikat yang sedia ada?

Ini merujuk kepada syarikat asing atau tempatan yang mempunyai operasi perkilangan sedia ada di Malaysia dan memindahkan operasi perkilangannya dari luar Malaysia untuk segmen perniagaan baharu. Produk daripada segmen perniagaan baharu bukan sebahagian daripada projek pembesaran untuk produk sedia ada.

Apakah Kadar Cukai Khas?

Kadar Cukai Khas ditawarkan kepada syarikat baharu dengan kadar cukai 0% atas pendapatan bercukai daripada aktiviti perniagaan yang diluluskan untuk jangka masa sehingga 15 tahun tertakluk kepada jumlah perbelanjaan modal yang ditentukan.

Apakah kriteria untuk insentif ini?

 • Syarikat perlu memenuhi definisi ‘syarikat baharu’ atau ‘syarikat sedia ada’ seperti yang digariskan di bawah insentif ini.

 • Syarikat perlu melakukan aktiviti perkilangan kecuali aktiviti yang disenaraikan di  Lampiran A.

Apakah syarat untuk insentif ini?

 • Syarikat baharu atau syarikat sedia ada perlu menanggung perbelanjaan modal pertama dalam tempoh 1 tahun mulai tarikh kelulusan;

 • • Syarikat perlu menanggung perbelanjaan modal minimum (tidak termasuk tanah) dalam tempoh 3 tahun mulai tarikh perbelanjaan modal pertama dibuat seperti berikut:

  1. Untuk Syarikat Baharu

   • Kadar cukai khas 0% selama 10 tahun: antara RM300 juta hingga RM500 juta; dan

   • Kadar cukai khas 0% untuk 15 tahun: melebihi RM500 juta.

  2. Untuk Syarikat Sedia Ada: melebihi RM300 juta

 • Syarikat akan dikenakan syarat-syarat berikut:

  1. Pelaburan Aset Tetap; dan

  2. 80% pekerja warganegara Malaysia menjelang tahun ketiga pengeluaran syarikat.

 • Syarikat sedia ada yang ada memohon insentif ini perlu menyimpan akaun yang berasingan bagi produk / aktiviti yang diberikan Insentif Cukai dan untuk produk / aktiviti tanpa Insentif Cukai; atau menubuhkan entiti baru untuk melaksanakan projek tersebut.

 • Syarikat ini mesti mempunyai modal berbayar yang melebihi jumlah RM2.5 juta.

Perincian syarat-syarat ini akan disenaraikan dalam Garis Panduan Galakan Cukai di sini

Berapakah peratusan pendapatan berkanun yang boleh ditolak untuk syarikat yang ada?

Bagi syarikat sedia ada, insentif ini menawarkan Elaun Cukai Pelaburan (ITA) sebanyak 100% daripada perbelanjaan modal yang layak yang dilakukan dalam jangka masa 5 tahun. Elaun tersebut boleh ditolak 100% daripada pendapatan berkanun aktiviti tersebut.

Apakah jenis perbelanjaan modal yang boleh layak / layak?

Perbelanjaan modal yang boleh layak / layak adalah sama seperti yang ditetapkan di bawah Seksyen 29 (7) Akta Penggalakan Pelaburan 1986 iaitu perbelanjaan modal yang dilakukan untuk pembinaan kilang (tidak termasuk tanah) atau mana-mana loji dan mesin yang digunakan di Malaysia.

Apakah syarat tambahan bagi syarikat yang sedia ada yang sedang menikmati insentif cukai?

Syarikat yang ada mesti mempunyai akaun yang berasingan atau mewujudkan entiti baru untuk melakukan aktiviti tersebut.

Apakah prosedur untuk memohon insentif ini?

Syarikat boleh menyerahkan permohonan kepada Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) sebelum 31 Disember 2022.

Borang permohonan boleh dimuat turun di sini.

Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai PENJANA?

Sila lawati laman web PENJANA (https://penjana.treasury.gov.my/).

wpChatIcon
X