This site
is mobile
responsive


Inisiatif Pelaburan Langsung Domestik (DDI)

Inisiatif Pelaburan Langsung Domestik (DDI)

CADANGAN PROGRAM PENGGALAKAN PELABURAN DOMESTIK 2020

Bil .
Program
Cadangan Tarikh
Cadangan Rakan Kerjasama 

1.

Siri Pelaburan : Melaka

28 Julai 2020

Kerjasama dengan MIDA dan Kerajaan Negeri Melaka

2.

Siri Pelaburan : Sabah

Ogos 2020

Kerjasama dengan MIDA dan Kerajaan Negeri  Sabah

3.

Siri Pelaburan : Perak

Sept     2020

Kerjasama dengan MIDA dan Kerajaan Negeri Perak

4.

Siri Pelaburan : Johor

Okt     2020

Kerjasama dengan MIDA dan Kerajaan Negeri Johor

5.

Siri Pelaburan : Sarawak

Nov 2020

Kerjasama dengan MIDA dan Kerajaan Negeri Sarawak

6.

Seminar Domestik (Siri I) – Penerapan Teknologi

Ogos 2020

Penceramah: MIDA/SIRIM/MPC

Persatuan: Persatuan PKS Malaysia, Persatuan Pedagang & Pengusaha Melayu Malaysia (PERDASAMA)

7.

Seminar Domestik (Siri I) – Pembiayaan

Ogos 2020

Penceramah: MIDA / SIRIM / MPC

Persatuan: Persatuan PKS Malaysia, Persatuan Pedagang & Pengusaha Melayu Malaysia (PERDASAMA)

8.

Seminar Domestik (Siri I) – Tenaga Kerja

Ogos 2020

Penceramah : MIDA/SIRIM/MPC

Persatuan: Persatuan PKS Malaysia, Persatuan Pedagang & Pengusaha Melayu Malaysia (PERDASAMA)

9.

Seminar Domestik (Siri II) – Penerapan Teknologi

Sept 2020

Penceramah : MIDA/SIRIM/MPC

Persatuan: i. Persatuan Pengilang & Industri Perkhidmatan Bumiputera Malaysia (PPIPBM), ii. Dewan Perniagaan & Perindustrian India Kuala Lumpur & Selangor (KLICCI) iii. Dewan Perniagaan Malaysia-China (MCCC)

10.

Seminar Domestik (Siri I) – Pembiayaan

Sept 2020

Penceramah: MIDA/SIRIM/MPC

Persatuan: i. Persatuan Pengilang & Industri Perkhidmatan Bumiputera Malaysia (PPIPBM), ii. Dewan Perniagaan & Perindustrian India Kuala Lumpur & Selangor (KLICCI) iii. Dewan Perniagaan Malaysia-China (MCCC)

11.

Seminar Domestik (Siri I) – Tenaga Kerja

Sept 2020

Penceramah: MIDA/SIRIM/MPC

Persatuan: i. Persatuan Pengilang & Industri Perkhidmatan Bumiputera Malaysia (PPIPBM), ii. Dewan Perniagaan & Perindustrian India Kuala Lumpur & Selangor (KLICCI) iii. Dewan Perniagaan Malaysia-China (MCCC)

12.

Seminar Domestik (Siri III) – Penerapan Teknologi

Okt 2020

Penceramah: MIDA/SIRIM/MPC

Persatuan: i. Jaringan Usahawan India Malaysia (1MINE) ii. Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM) iii. Dewan Perniagaan & Perindustrian Cina Kuala Lumpur & Selangor (KLSCCCI)

13.

Seminar Domestik (Siri III) – Pembiayaan

Okt 2020

Penceramah: MIDA/SIRIM/MPC

Persatuan: i. Jaringan Usahawan India Malaysia (1MINE) ii. Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM) iii. Dewan Perniagaan & Perindustrian Cina Kuala Lumpur & Selangor (KLSCCCI)

14.

Seminar Domestik (Siri III) – Tenaga Kerja

Okt 2020

Penceramah: MIDA/SIRIM/MPC

Persatuan: i. Jaringan Usahawan India Malaysia (1MINE) ii. Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM) iii. Dewan Perniagaan & Perindustrian Cina Kuala Lumpur & Selangor (KLSCCCI)

TwitterLinkedInFacebookWhatsApp
wpChatIcon
X