This site
is mobile
responsive


Tenaga Boleh Diperbaharui

Tenaga Boleh
Diperbaharui

Ketika dunia menyahut seruan penggunaan ‘tenaga yang lebih mampan’ dan ‘kurang karbon’, Tenaga Boleh Diperbaharui (RE) telah muncul sebagai salah satu sumber penjanaan tenaga yang paling cepat berkembang. RE dijangka menjadi sumber tenaga terbesar pada tahun 2040.

RE merujuk kepada sebarang bentuk tenaga primer yang berasal daripada sumber yang tidak habis seperti tenaga suria, biojisim, biogas, hidro mini dan tenaga panas bumi. Di Malaysia, projek solar adalah RE yang paling meluas kerana kos pengeluaran peralatan fotovoltaik (PV) yang lebih rendah dan ketersediaan pembiayaan yang mudah bagi projek hijau.

88.5%

Pelaburan Domestik

(RM3.34 bil)

RM3.78 bil

Jumlah Pelaburan Diluluskan
pada 2019

90%

11.5%

Pelaburan Asing

(RM435.24 juta)

RM3.78 bil

Jumlah Pelaburan Diluluskan
pada 2019

88.5%

Pelaburan Domestik

(RM3.34 bil)

11.5%

Pelaburan Asing

(RM435.24 juta)

350

Projek Diluluskan

761

Peluang Pekerjaan

RM3.34 bil

Pelaburan Domestik

Projek Tenaga yang Boleh Diperbaharui yang Diluluskan Pada 2019

Tenaga solar

330 projek
RM2.10 billion

Solar untuk kegunaan sendiri

314 projek
RM413.35 juta

Solar berskala besar

16 projects
RM1.69 billion

Mini-hidro

6 projek
RM1.52 billion

Biogas

13 projek
RM149.33 juta

Biomas

1 projek
RM6.58 juta

Sorotan Pelabur Kami

"Gading Kencana telah membangunkan, membina dan menjalankan operasi dua ladang solar di Melaka dan Perak, dengan jumlah penjanaan elektrik tahunan sebanyak 63,771 MWh dijual kepada TNB."

- Gading Kencana Sdn Bhd (GKSB)

Galakan Teknologi Hijau

Kerajaan berterusan memberi keutamaan kepada penggunaan teknologi hijau dengan melanjutkan Elaun Cukai Pelaburan Hijau (GITA) untuk pembelian aset teknologi hijau dan Pengecualian Cukai Pendapatan Hijau (GITE) untuk penggunaan perkhidmatan teknologi hijau sehingga 2023. GITE juga dilanjutkan untuk syarikat yang menjalankan aktiviti penyewaan solar untuk meningkatkan penyertaan dalam Skim Pemeteran Tenaga Bersih (NEM) yang diperkenalkan oleh Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA).

Memulakan Perniagaan

MIDA memberikan sokongan yang menyeluruh kepada perniagaan anda apabila anda mempertimbangkan kelebihan daya saing dan perbandingan yang ditawarkan oleh Malaysia untuk pelaburan anda. Terokai sumber kami, pelbagai kemudahan atau perkhidmatan perundingan khusus kami untuk membantu anda mengembangkan operasi anda di sini.
Garis Panduan untuk Permohonan Galakan dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
Galakan Teknologi Hijau - Projek Hijau
Permohonan Galakan dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
wpChatIcon
X