Logo

Perkhidmatan Perundingan Pengukuran

 

Tanah dan perkhidmatan perundingan ukur bahan (di bawah kod 74.213 mengikut Klasifikasi Piawaian Perindustrian Malaysia) termasuk aktiviti geologi dan gali menggunakan ukuran permukaan dan pemerhatian yang direka untuk memberikan maklumat mengenai struktur sub-permukaan dan lokasi petroleum, gas asli dan deposit mineral dan air bawah tanah.

Ini mungkin melibatkan kaji selidik udara geofizik, kaji selidik hidrologi dan juga termasuk membuat peta dan aktiviti ukur tanah yang berkaitan. Walau bagaimanapun, ia tidak termasuk ujian penggerudian dan ‘test hole boring’ yang berkaitan dengan petroleum dan pengekstrakan gas.

Amalan profesion juru ukur melibatkan pelbagai aktiviti yang boleh berlaku pada, di atas atau di bawah permukaan tanah atau laut dan boleh dijalankan dengan kerjasama profesional yang lain.

Surveying Consultancy Services

Sebelumnya

Perkhidmatan Sokongan Teknikal Khusus

Perkhidmatan Penyelidikan dan Pembangunan

Seterusnya

Perkhidmatan Pelancongan dan Kembara Yang Berkaitan

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Isnin 10 Ogos 2020