Logo

Pusat Sumber

Maklumat / bahan yang terdapat di Pusat Sumber MIDA terdiri daripada direktori perniagaan, statistik perdagangan, laporan, jurnal, terbitan berkala, kertas persidangan, buku, undang-undang Malaysia dan banyak lagi. Ia terbuka kepada orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat.
Investment Unit


Pusat Sumber
Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)
Aras 12, MIDA Sentral
No.5, Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

Tel : (603) 2263 2537
Faks : (603) 2273 7957

Waktu Operasi

Hari Masa
Isnin - Khamis 9:00 pagi - 5:00 petang
Jumaat* 9:00 pagi - 12:15 t/hari   
2:45 petang - 5:00 petang

*Ditutup kepada orang ramai pada hari Jumaat dan Cuti Umum

Koleksi

Koleksi Pusat Sumber MIDA dibahagikan kepada dua kategori utama:

1. Sumber Cetak

  • Buku sektor industri (perkilangan dan perkhidmatan), pembangunan industri dan lain-lain perkara yang berkaitan dengan sektor industri
  • Jurnal: sektor industri (umum dan khusus) dan isu-isu semasa ekonomi/
  • Statistik/Tarif: perangkaan perdagangan luar Malaysia, statistik lain yang diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan, jadual / kadar tarif Malaysia dan Malaysia;
  • Direktori / Ensiklopedia: termasuk penerbitan pengimport dan persatuan perdagangan; Yellow Pages dan ensiklopedia yang berkaitan dengan industri
  • Pekeliling Kerajaan, Akta / Warta dan MIDA penerbitan.

2. Sumber Tidak Bercetak

Maklumat yang dikemukakan dalam bentuk selain perkataan yang dicetak di atas kertas. Bahan-bahan seperti pangkalan data atas talian, serta pelbagai format audio dan rakaman video, yang memerlukan peralatan yang sesuai untuk digunapakai seperti pemain video dan CD.


Perkhidmatan

Pertanyaan Rujukan

Suatu koleksi rujukan yang luas menyokong perkhidmatan ini yang memberi tumpuan kepada industri, dalam pembangunan sektor pembuatan khususnya, industri dan lain-lain perkara-perkara berkaitan industri. Boleh merujuk kepada Pegawai Perkhidmatan yang bertugas untuk bantuan.

Web OPAC (Online Public Access Catalog)

Perkhidmatan katalog dalam talian automatik disediakan bagi pengguna untuk mengakses dan mencari koleksi Pusat Sumber.

Perkhidmatan Fotokopi

Perkhidmatan fotokopi boleh didapati di Pusat Sumber. Kadar cetakan adalah seperti berikut:

  • Cetakan saiz A4 - RM0.30 setiap salinan
  • Cetakan saiz A3 - RM0.50 setiap salinan


Pertanyaan am mengenai MIDA

Sila hubungi (603) 2263 2537 atau emel kepada [email protected]

Sebelumnya

Scam Alert

Kerjaya

Seterusnya

Hubung Kami

Tarikh Dikemaskini : Jumaat 3 April 2020