Logo

Perkhidmatan Penyelidikan dan Pembangunan

 

Malaysia menawarkan pelbagai insentif dan bantuan kewangan untuk menarik pelaburan dalam aktiviti penyelidikan dan pembangunan. 

Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) adalah termasuk Syarikat R & D , Syarikat yang mempunyai kontrak R & D dan 'In-House R & D' dan Syarikat Berstatus R & D. 

Akta Penggalakan Pelaburan, 1986 mentakrifkan penyelidikan dan pembangunan (R & D) sebagai " kajian sistematik atau intensif yang dijalankan dalam bidang sains atau teknologi dengan tujuan untuk menggunakan hasil kajian itu untuk pengeluaran atau pembaikan bahan, alat, produk, mengeluarkan atau proses tetapi tidak termasuk: 

  • kawalan mutu atau pengujian rutin bahan, alat, produk atau hasil; 
  • penyelidikan dalam sains sosial atau kemanusiaan; 
  • pengumpulan data rutin; 
  • kaji selidik kecekapan atau kajian pengurusan; dan 
  • penyelidikan pasaran atau promosi jualan.

Research & Development in Services Sector

Sebelumnya

Operasi Serantau

Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan dan Perubatan

Seterusnya

Perkhidmatan Sokongan Teknikal Khusus

Perkhidmatan Perundingan Pengukuran

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Khamis 22 Oktober 2020