Logo

Senarai Aktiviti dan Produk yang Digalakkan Bagi Sektor Perkilangan

Berkuat kuasa 2 Mac 2012, senarai baru aktiviti yang digalakkan dan produk yang layak untuk dipertimbangkan Taraf Perintis dan Elaun Cukai Pelaburan telah diwartakan di bawah Akta Penggalakan Pelaburan 1986.

Seterusnya

Insentif

Peluang Pelaburan

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Rabu 20 Mei 2020