Logo

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negeri, Januari - September 2019 dan 2018

 

Ringgit Malaysia - RM

Jan-Sept, 2019 2018
Negeri Bil. Pelaburan Domestik* 
(RM juta)
Pelaburan Asing* 
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Bil. Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing* 
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan* 
(RM juta)
Selangor 232 5,257.3 11,172.8 16,430.1 241 8,110.4 10,837.0 18,947.4
Pulau Pinang 113 1,257.4 12,000.7 13,258.1 108 2,087.6 3,693.4 5,781.0
Kedah 27 338.2 7,466.1 7,804.3 41 759.5 1,626.8 2,386.3
Johor 129 3,798.3 3,899.1 7,697.4 144 6,474.6 24,040.1 30,514.7
Perak 44 3,503.4 1,320.0 4,823.3 37 949.1 937.8 1,886.9
Negeri Sembilan 33 1,797.7 844.2 2,641.9 40 826.4 1,604.4 2,430.8
Pahang 25 934.2 821.5 1,755.8 15 456.5 7,571.9 8,028.4
Sarawak 14 118.3 1,082.4 1,200.6 11 6,400.6 2,259.1 8,659.7
Sabah 6 744.7 146.1 890.7 13 181.4 45.9 227.3
Melaka 26 537.8 263.9 801.6 42 2,479.3 773.1 3,252.4
W.P. Kuala Lumpur 12 167.4 0.0 167.4 10 141.4 25.6 167.1
Terengganu 5 74.0 50.0 124.0 11 320.9 4,582.5 4,903.4
Perlis 1 0.0 53.3 53.3 1 8.0 0.0 8.0
Kelantan 4 12.1 6.4 18.4 6 76.7 24.6 101.2
W.P. Labuan 0 0.0 0.0 0.0 1 81.0 0.0 81.0
Jumlah 671 18,540.7 39,126.4 57,667.1 721 29,353.5 58,022.1 87,375.6

US Dollar - USD

Jan-Sept, 2019 2018
Negeri Bil. Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing* 
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Bil. Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing* 
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Selangor 232 1,254.7 2,666.5 3,921.3 241 1,959.0 2,617.6 4,576.7
Pulau Pinang 113 300.1 2,864.1 3,164.2 108 504.2 892.1 1,396.4
Kedah 27 80.7 1,781.9 1,862.6 41 183.4 393.0 576.4
Johor 129 906.5 930.6 1,837.1 144 1,563.9 5,806.8 7,370.7
Perak 44 836.1 315.0 1,151.2 37 229.3 226.5 455.8
Negeri Sembilan 33 429.1 201.5 630.5 40 199.6 387.5 587.2
Pahang 25 223.0 196.1 419.0 15 110.3 1,829.0 1,939.2
Sarawak 14 28.2 258.3 286.6 11 1,546.0 545.7 2,091.7
Sabah 6 177.7 34.9 212.6 13 43.8 11.1 54.9
Melaka 26 128.3 63.0 191.3 42 598.9 186.7 785.6
W.P. Kuala Lumpur 12 40.0 0.0 40.0 10 34.2 6.2 40.4
Terengganu 5 17.7 11.9 29.6 11 77.5 1,106.9 1,184.4
Perlis 1 0.0 12.7 12.7 1 1.9 0.0 1.9
Kelantan 4 2.9 1.5 4.4 6 18.5 5.9 24.5
W.P. Labuan 0 0.0 0.0 0.0 1 19.6 0.0 19.6
Jumlah 671 4,425.0 9,338.0 13,763.0 721 7,090.2 14,015.0 21,105.2

Nota: *: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
Jan-Sep 2019 : US$1 = RM4.19

2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, Januari-September 2019 dan 2018

Sebelumnya

Projek Perkilangan diluluskan dengan Penyertaan Asing Mengikut Negara Utama, Januari - September 2019 dan 2018

Projek Perkilangan diluluskan, Januari - September 2019 dan 2018

Seterusnya

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Industri bagi Tempoh Jan-Sept 2019 dan 2018

Tarikh Dikemaskini : Selasa 25 Februari 2020