Logo

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri, Januari - September 2019 dan 2018

 

Ringgit Malaysia - RM

Industri Jan - Sep, 2019 2018
Bil. Pelaburan Domestik
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)
Bil. Pelaburan Domestik
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)

Produk Elektronik dan Elektrikal

100 1,418.2 20,188.9 21,607.0 56 467.1 10,712.6 11,179.6

Kertas, Percetakan dan Penerbitan

41 1,059.8 6,988.8 8,048.6 30 449.1 4,987.2 5,436.4
Kelengkapan Pengangkutan 48 4,413.1 1,348.8 5,762.0 61 1,217.9 691.8 1,909.6
Peralatan Pengukuran & Saintifik 9 25.5 3,576.8 3,602.3 22 83.7 488.2 571.9
Kimia dan Produk Kimia 68 1,667.7 1,747.0 3,414.7 68 564.0 4,436.1 5,000.1
Produk Galian Bukan Logam 30 2,427.9 916.4 3,344.3 39 718.1 1,725.2 2,443.3
Pengilangan Makanan 73 1,623.9 922.5 2,546.4 63 1,293.6 514.8 1,808.4

US Dollar - USD

Industri Jan - Sep, 2019 2018
Bil. Pelaburan Domestik
(USD juta)
Pelaburan Asing
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan
(USD juta)
Bil. Pelaburan Domestik
(USD juta)
Pelaburan Asing
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan
(USD juta)

Produk Elektronik dan Elektrikal

100 338.5 4,818.3 5,156.8 56 112.8 2,587.6 2,700.4

Kertas, Percetakan dan Penerbitan

41 252.9 1,668.0 1,920.9 30 108.5 1,204.6 1,313.1
Kelengkapan Pengangkutan 48 1,053.3 321.9 1,375.2 61 294.2 167.1 461.3
Peralatan Pengukuran & Saintifik 9 6.1 853.7 859.7 22 20.2 117.9 138.1
Kimia dan Produk Kimia 68 398.0 416.9 815.0 68 136.2 1,071.5 1,207.7
Produk Galian Bukan Logam 30 579.5 218.7 798.2 39 173.4 416.7 590.2
Pengilangan Makanan 73 387.6 220.2 607.7 63 312.5 124.3 436.8

Nota: *: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.

Jan-Sep 2019 : US$1 = RM4.19

2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri Utama, Januari-September 2019 dan 2018

Sebelumnya

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negeri, Januari - September 2019 dan 2018

Projek Perkilangan diluluskan dengan Penyertaan Asing Mengikut Negara Utama, Januari - September 2019 dan 2018

Tarikh Dikemaskini : Selasa 25 Februari 2020