Logo

Procurement

 


Pelawaan Tender MIDA

NO. TENDER MIDA/ RFP
TENDER BEKALAN/ PERKHIDMATAN/ KERJA KOD BIDANG TARIKH PELAWAAN TARIKH TUTUP PELAWAAN HARGA BORANG
3/2020

Pelantikan Syarikat Perhubungan Awam (Public Relations Agency) Bagi MIDA

222001

dan/atau

222002

dan/atau

222004

dan/atau

221304

dan/atau

222009

12 Oktober 2020 (Isnin)

2 November 2020 (Isnin)
pada jam 12.00 tengahari

RM500.00
Dokumen Meja Tender boleh dirujuk dan dibeli mulai

12 Oktober 2020 (Isnin)

 

1.  Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) di bawah kod bidang berkaitan dan pendaftaran masih sah berkuatkuasa bagi menyertai tender di atas. 

2.  Dokumen Tender hanya akan dijual kepada syarikat yang masih berkuatkuasa pendaftarannya dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) sahaja . Syarikat hendaklah membawa dan menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) / Sijil Virtual Yang Dicetak Dari Sistem ePerolehan serta perlu menyerahkan satu SALINAN (FOTOSTAT) sijil-sijil berkenaan semasa membeli dokumen tender.

3.  Dokumen tender boleh dibeli di Bahagian Pengurusan Korporat, MIDA, Tingkat 14, MIDA Sentral, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur semasa waktu pejabat (9.00 pagi – 4.30 petang). Bayaran bagi dokumen hendaklah dibuat dalam bentuk Bank Draf / Wang Pos / Kiriman Wang Pos atas nama ”LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA” (MIDA) dan tidak akan dikembalikan.

4.  Tender ini akan ditutup pada 2 November 2020 (Isnin) jam 12:00 tengah hari . Dokumen Tender yang dimeterai hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Bahagian Pengurusan Korporat, Tingkat 11, MIDA Sentral, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur. Tender yang lewat dihantar dari tarikh dan masa yang ditetapkan TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

5. Kenyataan tawaran ini juga boleh dilihat di laman web rasmi MIDA iaitu https://www.mida.gov.my dan juga laman web rasmi perolehan Kerajaan iaitu https://mygpis.treasury.gov.my

6.  MIDA tidak terikat untuk menerima tawaran tender yang terendah atau mana-mana tawaran.
7.  Segala perbelanjaan berhubung dengan penyediaan dan penyerahan Tender adalah di atas tanggungan syarikat-syarikat yang menyertai pelawaan ini.
1/2020
Perkhidmatan Penyelenggaraan Perkakasan Dan Perisian ICT MIDA Bagi Tempoh Dua (2) Tahun

210101;
210102;
210103;
210104;
210105;
210106; 

210107.

14 Mei 2020 (Khamis)

10 Jun 2020 (Rabu)
pada jam 12.00 tengahari

RM500.00
Dokumen Meja Tender boleh dirujuk mulai

18 Mei 2020 (Isnin)

 

1. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada syarikat yang masih berkuatkuasa pendaftarannya dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) sahaja. Syarikat hendaklah membawa dan menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) / Sijil Virtual Yang Dicetak Dari Sistem ePerolehan serta perlu menyerahkan satu SALINAN (FOTOSTAT) sijil-sijil berkenaan semasa membeli dokumen tender.

2. Dokumen tender boleh dibeli di Bahagian Pengurusan Korporat, MIDA, Tingkat 14, MIDA Sentral, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur semasa waktu pejabat (9.00 pagi – 4.30 petang). Bayaran bagi dokumen hendaklah dibuat dalam bentuk Bank Draf / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  atas nama "LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA" (MIDA) dan tidak akan dikembalikan.

3. Tender ini akan ditutup pada 10 Jun 2020 (Rabu) jam 12:00 tengah hari. Dokumen Tender yang dimeterai hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Bahagian Pengurusan Korporat, Tingkat 11, MIDA Sentral, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur. Tender yang lewat dihantar dari tarikh dan masa yang ditetapkan TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

4. Kenyataan tawaran ini juga boleh dilihat di laman web rasmi MIDA iaitu http://www.mida.gov.my

5. MIDA tidak terikat untuk menerima tawaran tender yang terendah atau mana-mana tawaran.

6. Segala perbelanjaan berhubung dengan penyediaan dan penyerahan Tender adalah di atas tanggungan syarikat-syarikat yang menyertai pelawaan ini.

Pelawaan Sebutharga

NO. SH MIDASEBUTHARGA BEKALAN/
PERKHIDMATAN/ KERJAKOD BIDANG
(KOD MOF)TARIKH PELAWAANTARIKH TUTUP PELAWAAN44/2020

Sebutharga Bagi Perkhidmatan ‘Third Party Administrator (TPA)’ Bagi Mengurus Tadbir Kemudahan Perubatan MIDA Untuk Tempoh Dua (2) Tahun

Iklan SHMIDA No. 44/2020

210104

atau

210105

20 November 2020

(Jumaat)

4 Disember 2020

(Jumaat)

pada jam 12.00 tengahari

 


1)  Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang mempunyai Kod Bidang berkaitan yang masih berkuatkuasa bagi menyertai sebutharga. 

2) Mohon berhubung dengan pegawai MIDA seperti berikut untuk mendapatkan borang sebutharga : En. Mohd Faizul O: 03-22632473 atau Emel : [email protected]

3)  Dokumen sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dipulangkan kepada MIDA Sentral, Tingkat 14, Bahagian Pengurusan Korporat, No.5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur sebelum / pada 4 Disember 2020 (Jumaat), jam 12.00 tengah hari. Dokumen sebutharga yang diserahkan selepas tarikh dan waktu tersebut TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

42/2020

Perolehan Pelaksanaan Penambahbaikan MIDAGeographic Information System(GIS)Bagi Mendapatkan Persempadanan Poligon 141 Kawasan Industrial Estate(IE)

Notis Pelawaan Iklan SH MIDA 42/2020

Softcopy GIS

Iklan SH MIDA 42/2020

210110 – 

Geographic Information System (GIS)  And Services 

13 November 2020

(Jumaat)

23 November 2020

(Isnin)

pada jam 12.00 tengahari

 


1)  Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang mempunyai Kod Bidang berkaitan yang masih berkuatkuasa bagi menyertai sebutharga. 

2) Dokumen sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dicetak dan dikembalikan kepada Bahagian Pengurusan Korporat MIDA, MIDA Sentral, Tingkat 14, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur sebelum / pada 23 November 2020 (Isnin), jam 12.00 tengahari. Dokumen sebutharga yang diserahkan selepas tarikh dan waktu tersebut TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

3)  Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, syarikat diminta berhubung dengan Pn. Salina Shaharizah M Sahat, Bahagian Pembangunan Sistem Teknologi Maklumat di talian 03-22673749 dan emel : [email protected] atau En. Muhammad Hilmi Aizat Mohd Khalid, Bahagian Pengurusan Korporat di talian 03-22632494 dan emel : [email protected] .

41/2020

Perkhidmatan Penerbitan ‘Malaysia: Investment Performance Report 2020’

Notis Pelawaan Sebutharga IPR 2020

Softcopy Word IPR 2020

SH MIDA No. 41-2020 Form

222002

atau;

222004

atau; 

222006 

11 November 2020

(Selasa)

20 November 2020

(Jumaat)

pada jam 12.00 tengahari

 


1)  Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang mempunyai Kod Bidang berkaitan yang masih berkuatkuasa bagi menyertai sebutharga. 

2) Dokumen sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dicetak dan dikembalikan kepada Bahagian Pengurusan Korporat MIDA, MIDA Sentral, Tingkat 14, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur sebelum / pada 30 Oktober 2020 (Jumaat), jam 12.00 tengahari. Dokumen sebutharga yang diserahkan selepas tarikh dan waktu tersebut TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

3)  Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, syarikat diminta berhubung dengan Pn. Faridah Salmi Mohd Mokhtar, Bahagian Komunikasi Korporat di talian 03  22672430  dan emel : [email protected] atau En. Mohd Adham Muhammad , Bahagian Pengurusan Korporat di talian 03-22633542     dan emel : [email protected] .

37/2020

Perkhidmatan MIDA ”Corporate Powerpoint Presentation Development Exercise”

Notis Pelawaan Sebutharga 37-2020

SH MIDA No. 37-2020 Form

222001

atau;

222005

16 Oktober 2020

(Jumaat)

30 Oktober 2020

(Jumaat)

pada jam 12.00 tengahari

 


1)  Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang mempunyai Kod Bidang berkaitan yang masih berkuatkuasa bagi menyertai sebutharga. 

2) Dokumen sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dicetak dan dikembalikan kepada Bahagian Pengurusan Korporat MIDA, MIDA Sentral, Tingkat 14, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur sebelum / pada 30 Oktober 2020 (Jumaat), jam 12.00 tengahari. Dokumen sebutharga yang diserahkan selepas tarikh dan waktu tersebut TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

3)  Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, syarikat diminta berhubung dengan Pn. Jhaiyasree Walaidam, Bahagian Komunikasi Korporat di talian 03-22676765 dan emel : [email protected] atau En. Muhammad Hilmi Aizat Mohd Khalid, Bahagian Pengurusan Korporat di talian 03-22632494 dan emel : [email protected].

32/2020

Pelawaan Sebutharga Bagi Perolehan Perkhidmatan Perlindungan Insurans Bangunan, Aset Dan Inventori Ibu Pejabat Serta Aset & Inventori Taska MIDA Bagi Tempoh Satu (1) Tahun

221801 – Syarikat Insuran

25 September 2020

(Jumaat)

2 Oktober 2020

(Jumaat)

pada jam 12.00 tengahari

 


1) Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang masih berkuatkuasa bagi menyertai sebutharga

2) Mohon berhubung dengan pegawai MIDA seperti berikut untuk mendapatkan borang sebutharga : En. Mohd Faizul Tel: 03-22632473 atau Emel : [email protected]  

3)  Dokumen sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dipulangkan kepada MIDA Sentral, Tingkat 14, Bahagian Pengurusan Korporat, No.5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur sebelum / pada 2 Oktober 2020 (Jumaat), jam 12.00 tengah hari. Dokumen sebutharga yang diserahkan selepas tarikh dan waktu tersebut TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN .

38/2020

Pelawaan Sebutharga Bagi Perolehan Langganan Lesen Aplikasi Sistem Video Conferencing (Online/Webinar) Bagi Tempoh Satu (1) Tahun

210103 - Software - Supply all computer software, operating system, database, off-the-Shelf packages including maintenance

18 September 2020
(Jumaat)

pada waktu pejabat

25 September 2020
(Jumaat)

pada jam 12.00 tengahari

 


1) Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang masih berkuatkuasa bagi menyertai sebutharga

2)  Mohon berhubung dengan pegawai MIDA seperti berikut untuk mendapatkan borang sebutharga : En. Mohd Faizul Tel: 03 - 2263 2473 atau E-mel : [email protected]

3)  Dokumen sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dipulangkan kepada MIDA Sentral, Tingkat 14, Bahagian Pengurusan Korporat, No.5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur sebelum / pada 25 September 2020 (Jumaat), jam 12.00 tengah hari. Dokumen sebutharga yang diserahkan selepas tarikh dan waktu tersebut TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

35/2020

Pelawaan Bagi Pengubahsuaian Ruang Pejabat MIDA Pahang

Gred G2 Pengkhususan Kategori B04 dan B28

3 September 2020
(Khamis)

pada waktu pejabat

17 September 2020
(Khamis)

pada jam
12.00 tengahari

  Tarikh Taklimat :  3 September 2020  (Khamis) pada jam 2.30 petang di Pejabat MIDA Pahang

Kehadiran : WAJIB

Lawatan tapak akan dimaklumkan

-----
1) Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih berkuatkuasa bagi menyertai sebutharga. 

2)  Dokumen sebutharga boleh diambil di Pejabat MIDA Pahang di Suite 3, 11th Floor, Kompleks Teruntum, P.O. Box 178, 25720 Kuantan, Pahang semasa waktu pejabat bermula pada 3 September 2020 (Khamis).

3)   Kontraktor yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menghadiri taklimat dan lawatan tapak di Pejabat MIDA Pahang pada 3 September 2020 (Khamis), jam 2.30 petang. Adalah dimaklumkan bahawa taklimat dan lawatan tapak hanya akan diadakan SEKALI SAHAJA.

4) Dokumen sebutharga hanya akan diberikan kepada syarikat yang masih berkuatkuasa pendaftarannya dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih berkuatkuasa bagi kod bidang yang berkaitan.

5) Dokumen sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dipulangkan kepada Pejabat MIDA Pahang di Suite 3, 11 th Floor, Kompleks Teruntum, P.O. Box 178, 25720 Kuantan, Pahang sebelum / pada 17 September 2020 (Khamis), jam 12.00 tengah hari. Dokumen sebutharga yang diserahkan selepas tarikh dan waktu tersebut TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN .

24/2020

Sebutharga bagi Perkhidmatan Membekal dan Mencetak Fail/Dokumen MIDA bagi Tahun 2020/2022

Notis Pelawaan Sebutharga 24-2020

SH MIDA No. 24-2020 Form

221602 12 Ogos 2020
(Rabu)

pada waktu pejabat

19 Ogos 2020
(Rabu)

pada jam
12.00 tengahari

  1) Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang mempunyai Kod Bidang berkaitan yang masih berkuatkuasa bagi menyertai sebutharga.

2)  Dokumen sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dipulangkan kepada Bahagian Pengurusan Korporat MIDA, MIDA Sentral, Tingkat 14, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur sebelum / pada 14 Ogos 2020 (Jumaat), jam 12.00 tengahari. Dokumen sebutharga yang diserahkan selepas tarikh dan waktu tersebut TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

3)  Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, syarikat diminta berhubung dengan En. Mohd Faizul Awang Besar @ Bakar, Bahagian Pengurusan Korporat di talian 03-22632473 dan emel : [email protected].

31/2020

Perolehan Kamera Serta Lensa Profesional Untuk Kegunaan Rasmi MIDA

Notis Pelawaan Sebutharga

SH MIDA No. 31-2020 Form

010501

10 Ogos 2020
(Isnin)

pada waktu pejabat

14 Ogos 2020
(Jumaat)

pada jam

12.00 tengahari

  1) Dokumen sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dipulangkan kepada Bahagian Pengurusan Korporat MIDA, MIDA Sentral, Tingkat 14, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur sebelum / pada 14 Ogos 2020 (Jumaat), jam 12.00 tengahari. Dokumen sebutharga yang diserahkan selepas tarikh dan waktu tersebut TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN .

2)  Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, syarikat diminta berhubung dengan En. Muhammad Hilmi Aizat Mohd Khalid, Bahagian Pengurusan Korporat di talian 03-22632494 dan emel : [email protected] .

13/2020

Perkhidmatan MIDA Corporate Powerpoint Presentation Development Exercise

Notis Pelawaan Sebutharga

SH MIDA No. 13-2020 Form

222001
atau

222005

4 Mei 2020
(Isnin)

pada waktu pejabat

15 Mei 2020
(Jumaat)

pada jam

12.00 tengahari

  1) Dokumen sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dipulangkan kepada Bahagian Pengurusan Korporat MIDA, MIDA Sentral, Tingkat 14, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur sebelum / pada 15 Mei 2020 (Jumaat), jam 12.00 tengahari. Dokumen sebutharga yang diserahkan selepas tarikh dan waktu tersebut TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

2) Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, syarikat diminta berhubung dengan Pn. Jhaiyasree Walaidam, Bahagian Komunikasi Korporat di talian 03-22676765 dan emel : [email protected] atau En. Muhammad Hilmi Aizat Mohd Khalid, Bahagian Pengurusan Korporat di talian 03-22632494 dan emel : [email protected].

8/2020 Perkhidmatan Pembangunan Sistem MIDA   Leads Tracking System

210103
dan

210104

12 Mac 2020

(Khamis)

3 April 2020 (Jumaat)

pada jam

12.00 tengahari

 

1) Dokumen sebutharga boleh diambil di Bahagian Pengurusan Korporat MIDA, MIDA Sentral, Tingkat 14, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur semasa waktu pejabat bermula pada 12 Mac 2020 (Khamis).

2) Dokumen sebutharga hanya akan diberikan kepada syarikat yang masih berkuatkuasa pendaftarannya dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) bagi kod bidang yang berkaitan.

3) Dokumen sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dipulangkan kepada Bahagian Pengurusan Korporat MIDA, MIDA Sentral, Tingkat 14, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur sebelum / pada 25 Mac 2020 (Rabu), jam 12.00 tengahari. Dokumen sebutharga yang diserahkan selepas tarikh dan waktu tersebut TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

4) Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan berkaitan tawaran sebutharga ini, bolehlah dikemukakan kepada Encik Muhammad 'Izzat Salim daripada Bahagian Pembangunan Sistem Teknologi Maklumat MIDA di talian 03-2267 3792 atau emel : [email protected].

10/2020 Sebutharga Perkhidmatan Penterjemah Bagi Menjalankan Kerja-Kerja Penterjemahan Brosur Promosi MIDA 'Malaysia : Investment In The Manufacturing Sector' Edisi 2019 bagi Versi 10 Bahasa Iaitu Bahasa Malaysia, Perancis, Jerman, Itali, Jepun, Korea, Mandarin (China), Mandarin (Taiwan), Sepanyol Dan Arab 222006 6 Mac 2020 (Jumaat)

13 Mac 2020 (Jumaat)

Sebelum / pada jam 12.00 tengah hari

9/2020

Sebutharga Pelupusan Kenderaan Pejabat MIDA

Pegawai untuk dihubungi:
Encik Syahminudin Md. Shaarani
(Tel: 03 22632471)

Dokumen boleh diambil daripada:
Lembaga Pembangunan Pelaburan  Malaysia (MIDA),
Bahagian Pengurusan Korporat (Pn. Fazlina Yacob)

Tidak Berkenaan

5 Mac 2020 (Khamis)

19 Mac 2020 (Khamis)

(sebelum jam 12.00 tengah hari)

Dokumen Sebutharga boleh diambil daripada:
Lembaga Pembangunan Pelaburan  Malaysia (MIDA),
Bahagian Pengurusan Korporat
Tingkat 14, No. 5, MIDA Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

Keputusan Tender MIDA

NO. TENDERTENDER BEKALAN/
PERKHIDMATAN/ KERJANAMA SYARIKAT BERJAYAHARGA TAWARAN (RM)TEMPOH KONTRAK/ PELAKSANAANTender MIDA Bil. 5/2019 Program Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi (High Speed Broad Band - HSSB) untuk Tempoh Enam (6) Tahun (Dalam Proses) (Dalam Proses) (Dalam Proses)
Tender MIDA Bil. 4/2019 Perkhidmatan Penyelenggaraan Perkakasan Dan Perisian ICT MIDA Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Mesiniaga Berhad RM1,455,000.00

1 Tahun
(1/10/2019 – 30/9/2020)

Tender MIDA Bil. 3/2019 Perkhidmatan Penyewaan  Tanah MIDA Untuk Aktiviti Sewaan Parkir Kenderaan Sebagai Aktiviti Utama Dan Pengurusan / Pelantikan Operator Food Truck Dan Papan Iklan Sebagai Aktiviti Tambahan Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Auto Parking (M) Sdn Bhd RM2,448,000.00

2 Tahun
(1/11/2019 – 31/10/2021)

Tender MIDA Bil. 2/2019

Perkhidmatan Penyewaan Laptop Dan Komputer Desktop Secara 'Managed Services' Termasuk Insurans Untuk Ibu Pejabat MIDA Dan MIDA Negeri Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun

Mesiniaga Berhad RM3,591,750.00,

3 Tahun
(1/10/2019 – 30/9/2022)

Tender JMB SSM-MIDA Bil. 1/2019 Request For Proposal (RFP) for Development of Facilities of Common Area at Level 10 for Joint Management Body of SSM-MIDA (Dalam Proses) (Dalam Proses) (Dalam Proses)
1/2019 Perkhidmatan Pengurusan dan Penyelenggaraan Bangunan MIDA Sentral Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Aruss Synergy Sdn Bhd RM2,964,000.00

3 Tahun
(1/7/2019 – 30/6/2022)

Keputusan Sebutharga MIDA

NO. SH MIDASEBUTHARGA BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJANAMA SYARIKAT BERJAYATEMPOH KONTRAK/ PELAKSANAAN4/2020 Perolehan Perkhidmatan Membekal Baju Korporat untuk Kakitangan MIDA bagi tahun 2020 (Dalam Proses)  

JMB SSM-MIDA BIL 2/2020

Pelawaan untuk Mengemukakan Sebutharga Bagi Perkhidmatan Jurutera Perunding Pengurusan Projek (Independent Checking Engineer – ICE) untuk Cadangan Membangunkan Kemudahan Fasiliti Di Kawasan Gunasama, Tingkat 10 untuk Badan Pengurusan Bersama (JMB SSM-MIDA)

(Dalam Proses)  
JMB SSM-MIDA BIL 1/2020 Pelawaan Untuk Mengemukakan Sebutharga Bagi Perkhidmatan Jurutera Perunding Pengurusan Projek (Independent Checking Engineer – ICE) Untuk Cadangan Membangunkan Kemudahan Fasiliti Di Kawasan Gunasama, Tingkat 10 Untuk Badan Pengurusan Bersama (JMB SSM-MIDA) (Dalam Proses)  
1/2020 Perkhidmatan Penyewaan Mesin Penapis Air dan Penapis Udara Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun (Dalam Proses)  

9/2019

Sebutharga Bagi Perkhidmatan 'Third Party Administrator (TPA)' Bagi Mengurus Tadbir Kemudahan Perubatan MIDA

PMCare Sdn Bhd

1 Tahun
(1/2/2020 – 31/1/2021)

4/2019 Perolehan Perkhidmatan Penerbitan 'Malaysia: Investment Performance Report 2019' Marcus Gomez & Partners Sdn Bhd

1 tahun
(16/12/2019 – 15/12/2020

3/2019 Perolehan Pembangunan Laman Web Baharu MIDA Seetru Studio Sdn Bhd

18 bulan
(16/12/2019 – 15/6/2021)

JMB SSM-MIDA BIL. 02/2019

Pengurusan Dan Penyelenggaraan  Common Area Bangunan SSM & MIDA Sentral Untuk Tempoh Satu (1) Tahun

(Dalam Proses)  
1/2019 Perolehan Membekal dan Memasang 'Signage' 'Emergency Light' & 'Keluar' Baharu dalam Bangunan MIDA Sentral Kaisyachi (M) Sdn Bhd

6 Bulan
(18/6/2019 – 17/12/2019)

Prev

Business Information Centre

Client Charter

Next

Career

Scam Alert

Last Updated : Friday 27th November 2020