Logo

Procurement

 


Pelawaan Tender MIDA

NO. TENDER MIDA/ RFP
TENDER BEKALAN/ PERKHIDMATAN/ KERJA KOD BIDANG TARIKH PELAWAAN TARIKH TUTUP PELAWAAN HARGA BORANG
Tender MIDA Bil. 5/2019

Program Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi (High Speed Broad Band - HSSB) untuk Tempoh Enam (6) Tahun

Taklimat Tender

Tarikh:
 23 Disember 2019 (Isnin)

Masa:
10.00 pagi

Tempat:
Dewan Bankuasi,
Tingkat 10,
MIDA Sentral

Kehadiran: WAJIB

210101;
dan
210102;
dan
210103;
dan
210104;
dan
210105;
dan
210106

17 Disember 2019

17 Januari 2020 (Jumaat)
pada jam 12.00 tengahari

RM500.00
Dokumen tender boleh dirujuk dan dijual mulai

19 Disember 2019

(Khamis)

 
 1. Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) di bawah kod bidang berkaitan dan pendaftaran masih sah berkuatkuasa.
 2. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada syarikat yang masih berkuatkuasa pendaftarannya dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF). Syarikat hendaklah membawa dan menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) / Sijil Virtual Yang Dicetak Dari Sistem ePerolehan serta perlu menyerahkan satu SALINAN (FOTOSTAT) sijil-sijil berkenaan semasa membeli dokumen tender.
 3. Dokumen tender boleh dibeli di Bahagian Pengurusan Korporat, MIDA, Tingkat 14, MIDA Sentral, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur semasa waktu pejabat bermula 19 Disember 2019 (Khamis) dengan bayaran RM500.00 setiap set dan tidak akan dikembalikan.
 4. Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk Bank Draf / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  atas nama ”LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA” (MIDA) dan tidak akan dikembalikan.
 5. Syarikat yang berminat DIWAJIBKAN untuk menghadiri taklimat pada tarikh dan masa seperti yang dinyatakan di atas.
 6. Tender ini akan ditutup pada 17 Januari 2020 (Jumaat) jam 12:00 tengah hari. Dokumen Tender yang dimeterai hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Bahagian Pengurusan Korporat, Tingkat 11, MIDA Sentral, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur. Tender yang lewat dihantar dari tarikh dan masa yang ditetapkan TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.
 7. Kenyataan tawaran tender ini juga boleh dilihat di portal MyPROCUREMENT dan laman web rasmi MIDA iaitu http://www.mida.gov.my.
 8. MIDA tidak terikat untuk menerima tawaran tender yang terendah atau mana-mana tawaran.
 9. Segala perbelanjaan berhubung dengan penyediaan dan penyerahan Tender adalah di atas tanggungan syarikat-syarikat yang menyertai pelawaan ini.

Pelawaan Sebutharga

NO. SH MIDASEBUTHARGA BEKALAN/
PERKHIDMATAN/ KERJAKOD BIDANGTARIKH PELAWAANTARIKH TUTUP PELAWAANSH MIDA BIL. 9/2019

Sebutharga Bagi Perkhidmatan ‘Third Party Administrator (TPA)’ Bagi Mengurus Tadbir Kemudahan Perubatan MIDA

210104

atau

210105

19 Dis 2019

30 Disember 2019 (Isnin)

Sebelum / pada jam 12.00 tengah hari

JMB SSM-MIDA BIL. 02/2019

Pengurusan Dan Penyelenggaraan 

Common Area 

Bangunan SSM & MIDA Sentral Untuk Tempoh Satu (1) Tahun

TAKLIMAT

Tarikh:
29 November 2019
(Jumaat)

Masa:
10.00 pagi disusuli lawatan tapak

Tempat:
Japan Room, Tingkat 18, MIDA Sentral

Kehadiran bagi taklimat
& lawatan tapak:

WAJIB

Gred Pendaftaran CIDB: G2

Kategori:
CE 21 : kerja-kerja am kejuruteraan awam; atau

B04 : kerja am bangunan; atau

CE14 : Lanskap; dan

E11 : Kerja am elektrik

21 Nov 2019

Tarikh:
6 Dis 2019 (Jumaat)

Pada jam 12.00 tengah hari

Tempat Penyerahan Sebutharga:

Aras 13, Unit Pengurusan Fasiliti, Bahagian Pengurusan Korporat, MIDA Sentral

 
 1. Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijl Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih berkuatkuasa di bawah kod bidang berkaitan bagi menyertai sebutharga ini.
 2. Dokumen sebutharga hanya akan diberikan kepada syarikat yang masih berkuatkuasa pendaftarannya dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih berkuatkuasa dan bagi syarikat yang menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak sahaja.
 3. Syarikat hendaklah membawa dan menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Dan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta perlu menyerahkan satu SALINAN (FOTOSTAT) sijil-sijil berkenaan bagi mendapatkan dokumen sebutharga pada hari taklimat.
 4. Syarikat yang berminat DIWAJIBKAN untuk menghadiri taklimat dan lawatan tapak pada tarikh dan masa seperti yang dinyatakan di atas. Hanya penama di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
 5. Borang sebutharga tersebut hendaklah dilengkap dan dimeterai serta dikembalikan kepada JMB SSM-MIDA pada atau sebelum 6 Disember 2019 (Jumaat), jam 12.00 tengah hari di alamat seperti berikut:

  Aras 13, Unit Pengurusan Fasiliti
  Bahagian Pengurusan Korporat
  No. 5, MIDA Sentral
  Jalan Stesen Sentral 5
  Kuala Lumpur Sentral
  50470 Kuala Lumpur

 6. Kenyataan tawaran ini juga boleh dilihat di laman web rasmi SSM www.ssm.com.my; dan MIDA www.mida.gov.my.
 7. JMB SSM-MIDA tidak terikat untuk menerima tawaran tender yang terendah atau mana-mana tawaran.
 8. Segala perbelanjaan berhubung dengan penyediaan dan penyerahan sebutharga adalah di atas tanggungan syarikat-syarikat yang menyertai pelawaan ini.
4/2019 Perolehan Perkhidmatan Penerbitan
 Malaysia: Investment Performance Report 2019

222002
atau
222004
atau
222006

11 November 2019
(Isnin)

pada waktu pejabat

21 November 2019 (Khamis)

pada jam

12.00 tengahari

3/2019 Perolehan Pembangunan Laman Web Baharu MIDA


 

210103
atau
210104
atau
210108

11 September 2019
(Rabu)

30 September 2019 (Isnin)

pada jam

12.00 tengahari

Nota:
 1. Tawaran sebutharga ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang mempunyai Kod Bidang berkaitan yang masih berkuatkuasa bagi menyertai sebutharga ini.
 2. Dokumen sebutharga boleh diambil di Bahagian Pengurusan Korporat MIDA, MIDA Sentral, Tingkat 14, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur semasa waktu pejabat bermula pada 11 September 2019 (Rabu).
 3. Dokumen sebutharga hanya akan diberikan kepada syarikat yang masih berkuatkuasa pendaftarannya dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) bagi kod bidang yang berkaitan. Syarikat yang ingin menyertai pelawaan adalah DIWAJIBKAN menghadiri sesi taklimat seperti maklumat di atas.
 4. Dokumen sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dipulangkan kepada Bahagian Pengurusan Korporat MIDA, MIDA Sentral, Tingkat 14, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur sebelum / pada 30 September 2019 (Isnin), jam 12.00 tengahari. Dokumen sebutharga yang diserahkan selepas tarikh dan waktu tersebut TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

Keputusan Tender MIDA

NO. TENDERTENDER BEKALAN/
PERKHIDMATAN/ KERJANAMA SYARIKAT BERJAYAHARGA TAWARAN (RM)TEMPOH KONTRAK/ PELAKSANAANTender MIDA Bil. 4/2019 Perkhidmatan Penyelenggaraan Perkakasan Dan Perisian ICT MIDA Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun (Dalam Proses)    
Tender MIDA Bil. 3/2019 Perkhidmatan Penyewaan  Tanah MIDA Untuk Aktiviti Sewaan Parkir Kenderaan Sebagai Aktiviti Utama Dan Pengurusan / Pelantikan Operator Food Truck Dan Papan Iklan Sebagai Aktiviti Tambahan Bagi Tempoh Dua (2) Tahun (Dalam Proses)    
Tender MIDA Bil. 2/2019

Perkhidmatan Penyewaan Laptop Dan Komputer Desktop Secara 'Managed Services' Termasuk Insurans Untuk Ibu Pejabat MIDA Dan MIDA Negeri Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun

(Dalam Proses)    
Tender JMB SSM-MIDA Bil. 1/2019 Request For Proposal (RFP) for Development of Facilities of Common Area at Level 10 for Joint Management Body of SSM-MIDA (Dalam Proses)    
1/2019 Perkhidmatan Pengurusan dan Penyelenggaraan Bangunan MIDA Sentral Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun (Dalam Proses)    
6/2018 Tender Bagi Pembekalan Barang-Barang Komputer Untuk Tempoh Dua (2) Tahun (Dalam Proses)    
5/2018 Perkhidmatan Pengurusan Dan Penyelenggaraan Bangunan MIDA Sentral Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun (Dalam Proses)    
4/2018

Perkhidmatan Pembersihan Pejabat Dan Bangunan MIDA Sentral Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun

(Dalam Proses)    
3/2018 Perkhidmatan Talian Dan Penyelenggaraan  'Wide Area Network' (WAN) MIDA Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun  (Dalam Proses)    
2/2018 Perkhidmatan Sistem 'Emel Notes Domino On Local Cloud' Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun (Dalam Proses)    
1/2018 Perkhidmatan Penyewaan 46 Unit Mesin Fotostat Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun (Dalam Proses)    
JMB SSM-MIDA 01/2018 Request for Proposal (RFP) for Development of Facilities of Common Area at Level 10 for Joint Management Body of SSM-MIDA   (Dalam Proses)    
RFP MIDA
1-2017
Proposed Development of MIDA Land at Lots 260 & 261, Jalan Ampang, Kuala Lumpur   (Dalam Proses)    
3/2017 Membekal, Menghantar, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara 77 Unit Komputer Desktop (Workstation) Dan Perisian Untuk Pusat Latihan Teknikal

Tulip Resources Sdn Bhd

1,702,179.80

3 Tahun

2/2017 Membekal, Menghantar, Menguji, Mentauliah Dan Penyerahan Tujuh (7) Unit Mesin Computer Numeric Control (CNC) 5-Axis Untuk Pusat Latihan Teknikal

Wavelet Resources (M) Sdn Bhd

11,836,384.00

4 Tahun

1/2017 The Study, Design, Develop, Test, Delivery, Supply, Installation and Commissioning of Software and Hardware for the Implementation of e-MIDA Enterprise Transformation System (e-TRANS)

Mutiara i-Tech Sdn Bhd

23,522,255.54

2 tahun

1/2016 Perkhidmatan Penyelenggaraan Perkakasan dan Perisian ICT MIDA

Mesiniaga Berhad

10,416,152.62

3 tahun
5/2015 Perkhidmatan Sistem 'Emel Lotus Notes Domino On Local Cloud' Mesiniaga Berhad
2,022,335.66
2 tahun
4/2015 Perkhidmatan Talian 'Wide Area Network (WAN)' MIDA Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Telekom Malaysia
11,321,236.19
3 tahun
3/2015

Kajian Bagi Pelaksanaan 'Programme Management Office (PMO)' MIDA    

KPMG
2,659,580.00
18 bulan
2/2015

Perkhidmatan Penyewaan Komputer Riba    

Creative World Industries Sdn Bhd
3,264,969.00
3 tahun
1/2015

Perkhidmatan Pengurusan Fasiliti Bangunan MIDA Sentral

Gagasan Sentral Sdn Bhd
5,620,873
3 tahun

Keputusan Sebutharga MIDA

NO. SH MIDASEBUTHARGA BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJANAMA SYARIKAT BERJAYATEMPOH KONTRAK/ PELAKSANAAN1/2019 Perolehan Membekal dan Memasang 'Signage' 'Emergency Light' & 'Keluar' Baharu dalam Bangunan MIDA Sentral (Dalam Proses)  
9/2018

Sebutharga Pelupusan Kenderaan Pejabat MIDA

(Dalam Proses)  
3/2018 Perkhidmatan  Penerbitan dan Kemaskini Video Korporat Baru MIDA, "Malaysia: Your Profit Centre In Asia" 2018 (Dalam Proses)  
2/2018 Perkhidmatan  Penerbitan dan Kemaskini Video Korporat Baru MIDA, "Malaysia: Your Profit Centre In Asia" 2018 (Sebutharga Dibatalkan) (Sebutharga Dibatalkan)
1/2018 Perkhidmatan Penyewaan Mesin Fotostat (Heavy Duty – 120 ppm) Fuji Xerox (M) Sdn Bhd 3 Tahun

6/2017Sebut Harga Bagi Membekal Barang-Barang Komputer Bagi Tahun 2017/2018

Allmax Vision (M) Sdn Bhd

1 Tahun

Prev

Business Information Centre

Client Charter

Next

Career

Scam Alert

Last Updated : Thursday 16th January 2020