APR e-Survey


Annual Performance Report (APR) adalah kajiselidik yang dijalankan oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) untuk memantau prestasi tahunan syarikat perkilangan yang diluluskan Lesen Pengilang / Insentif di bawah Akta Penyelarasan Perindustrian, 1975 / Akta Penggalakan Pelaburan, 1986.

Kajiselidik ini dijalankan secara tahunan bagi membolehkan MIDA untuk mendapatkan maklumat terkini berhubung status syarikat perkilangan di Malaysia bagi tujuan penggubalan dasar dan perancangan perindustrian.

i) Log masuk untuk menjawab kajiselidik secara atas talian:
Log Masuk / Daftar Manual

e-Tarif


1. e-Exemption Online

  • PC1 hanya untuk Sektor Pertanian
  • PC2, PC2-1; dan
  • PCServices

2. e-Declaration

  • SPM 1 (Pengeluar Di Kawasan Utama Kastam )
  • SPM 2 (Syarikat yang terlibat di dalam Industri Perhotelan)
  • SPM 3 (Haulage Operators)

Surat Kelulusan, Syarat Kelulusan dan Lampiran yang ditandatangani secara digital.

"Surat Pengesahan MIDA" (SPM) digitally signed.

e-BizMatch


e-BizMatch adalah aplikasi talian terus (online) yang menyediakan perkhidmatan pemadanan perniagaan bagi menghubungkan perniagaan di seluruh dunia. Kemudahan aplikasi web ini akan membantu anda berhubung dengan rakan kongsi perniagaan antarabangsa. Ahli-ahli yang berdaftar boleh membuat carian untuk mendapatkan rakan perniagaan berdasarkan keperluan khusus mereka.

Apabila anda mendaftar dengan e-BizMatch, butiran syarikat dan cadangan projek anda akan dipaparkan di dalam Direktori e-BizMatch secara percuma sebagai satu perkhidmatan kepada pengilang-pengilang dan pembekal-pembekal perkhidmatan.

Walau bagaimanapun, MIDA berhak untuk mengedit teks yang dikemukakan oleh anda untuk menambah kejelasan dan mengurangkan kepanjangan teks yang diberikan. Sila berikan tempoh tujuh hari untuk maklumat anda diproses.

e-Suratberita


Topik yang dipaparkan dalam e-Suratberita ini adalah pandangan dan maklumat terkini mengenai pelaburan dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan, pelbagai industri dan subsektor, ekonomi dan juga program yang dianjurkan oleh MIDA.

e-Jawatan


Bagi warganegara Malaysia yang sedang mencari laluan kerjaya baru dan bersedia untuk menghadapi cabaran yang lebih besar, anda adalah dijemput untuk menjadi sebahagian daripada pasukan kami yang dinamik untuk membentuk masa depan pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Bahagian Pembangunan Sumber Manusia
Malaysian Investment Development Authority (MIDA)
Level 15, MIDA Sentral
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

e-Pembekal


Selamat datang ke Portal Pembekal.

Melalui portal ini para pembekal boleh menyemak maklumat pembayaran invois mereka yang telah dibayar oleh MIDA secara atas talian. ID pengguna dan kata laluan boleh didapati dengan memohon secara rasmi melalui e-mel ke finance[at]mida.gov.my

Supplier Portal

eStats Digest


e-Stats Digest, a useful e-publication for industry players, academics, journalists and others for further analysis or reporting. Our data provides insights on the potential flow of investments into Malaysia, which allows for a better understanding of the prospects that lie ahead.

e-Stats Digest provides data on:

. Overview of investments approved in manufacturing and selected services sectors
. Investment approved by major industries and '3+2' sectors
. Major investing countries and investment by states
. Employment opportunities created by category of workers
. Overview of projects implemented by industry and investing countries
. Investment approved in selected services sectors

Online purchase can be made at 

https://estatsdigest.mida.gov.my/oos/
Tarikh Dikemaskini : Isnin 9 Disember 2019