Logo

Perkhidmatan Penyelidikan Pasaran

 

Perkhidmatan Penyelidikan Pasaran (di bawah kod 86401 Central Product Classification) ditakrifkan sebagai perkhidmatan penyiasatan yang direka untuk mendapatkan maklumat mengenai prospek dan prestasi produk organisasi di pasaran. Ia termasuk analisis pasaran (saiz dan ciri-ciri lain pasaran) dan analisis sikap dan pilihan pengguna dengan menggunakan kaedah temubual peribadi, kaji selidik telefon dan mel, data sejarah, dan lain-lain perkhidmatan. Perkhidmatan ekonomi dan kecerdasan sosial yang tidak berkaitan dengan produk dagangan, seperti analisis industri , model ekonometrik, analisis demografi, dan lain-lain, juga termasuk. Manakala perkhidmatan bagi mendapatkan pendapat awam adalah tidak termasuk.

Market Research Services

Sebelumnya

Perkhidmatan Perundingan Pengurusan

Perkhidmatan Logistik

Seterusnya

Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan dan Perubatan

Operasi Serantau

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Isnin 10 Ogos 2020