Logo

Sektor Perkilangan

 

Polisi

Penubuhan syarikat

Permohonan lesen pengilang

Tiada halangan bagi pemilikan ekuiti asing

Polisi liberal perlantikan pegawai dagang

Pemindahan dana secara bebas bagi pelaburan asing di Malaysia

Pelindungan Data Intelek

Kadar Cukai Syarikat 25%

Kadar Cukai Individu dari 0% - 26%

Syarat minima pekerjaan di bawah Akta Kerja 1955

Kesatuan Sekerja  dan Perhubungan Perusahanaan yang bertanggungjawab

Caruman wajib:

  • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
  • Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
  • Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)
  • Investment guarantee agreements

Perjanjian Cukai Berganda

Polisi Pengurusan Kawalan Alam Sekitar


Insentif

Insentif bagi Sektor Perkilangan

Insentif bagi Sektor Pertanian

Insentif bagi Industri Aeroangkasa

Insentif bagi Industri Bioteknologi 

Insentif bagi Industri Perkapalan dan Pengangkutan

Insentif bagi MSC Malaysia

Insentif bagi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

Insentif-insentif lain


Insentif Utama

Taraf perintis

Kadar pengecualian cukai penuh

Elaun cukai pelaburan

Elaun modal dipercepat

Elaun bangunan perindustrian

Elaun infrastruktur

Elaun pelaburan semula

Insentif eksport

Pengecualian duti import terhadap bahan mentah, komponen, mesin dan peralatan

Pelepasan kumpulan


Kemudahan

Sistem latihan industri dan vokasional yang komprehensif

Bantuan kewangan untuk melatih tenaga kerja

Sektor kewangan dan perbankan membangun yang memberi kredit kepada industri

Pembiayaan semula kredit eksport

Insuran bagi kredit eksport

Pasaran saham aktif yang menggalakkan penjanaan modal

Kawasan perindustrian membangun khas untuk industri-industri khusus

  • Taman perindustrian berteknologi tinggi
  • Zon bebas untuk industri eksport
  • MSC Malaysia

Bekalan tenaga elektrik dan air pada kadar yang berpatutan

Rangkaian perkhidmatan dan telekomunikasi yang berkualiti tinggi

Lapangan terbang dan pelabuhan yang lengkap dengan kemudahan, menghubungkan Malaysia ke seluruh dunia.

Rangkaian lebuhraya dan jalan keretapi yang disenggara

Sebelumnya

Garis Panduan Am & Fasiliti

Seterusnya

Sektor Perkhidmatan

Kos Memulakan Perniagaan

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Jumaat 30 Oktober 2020