Logo

Perkhidmatan Logistik

 

Perkhidmatan logistik adalah merujuk kepada proses pengurusan rantaian bekalan yang melibatkan perancangan, pelaksanaan dan pengawalan aliran yang cekap dan berkesan. Proses ini juga melibatkan penyimpanan barangan, perkhidmatan dan maklumat yang berkaitan di antara tempat asal dan titik penggunaan bagi memenuhi keperluan pelanggan. Perkhidmatan utama bagi sektor ini adalah seperti berikut: 

• Perkhidmatan pergudangan, penyimpanan dan pengurusan inventori. 

• Perkhidmatan pengangkutan. 

• Perkhidmatan penghantaran, kargo penghantar/pelepasan kastam. 

• Perkhidmatan Logistik Bersepadu (ILS). 

• Perkhidmatan Logistik Bersepadu Antarabangsa (IILS). 

• Kemudahan rantaian sejuk.

Logistics Services

Sebelumnya

Perkhidmatan Perundangan

Perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Seterusnya

Perkhidmatan Perundingan Pengurusan

Perkhidmatan Penyelidikan Pasaran

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Rabu 30 September 2020