Logo

Perkhidmatan Perundangan

 

Perkhidmatan undang-undang (di bawah kod 74110 daripada Malaysia Standard Industrial Classification) adalah termasuk nasihat dan perwakilan dalam kes-kes sivil, jenayah dan lain-lain, iaitu perwakilan kepentingan satu pihak terhadap pihak lain, sama ada atau tidak sebelum mahkamah atau badan kehakiman yang lain. Aktiviti ini biasanya dilakukan oleh, atau di bawah penyeliaan, orang yang menjadi anggota Badan Peguam Malaysia. 

Turut termasuk adalah aktiviti yang berkaitan dengan paten dan hak cipta, dengan penyediaan surat ikatan, wasiat, amanah, dan lain-lain, dan aktiviti notari awam, penimbangtara, pemeriksa dan pengadil. Walau bagaimanapun, ia tidak termasuk aktiviti mahkamah. 

Legal Services

Sebelumnya

Perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Perkhidmatan Pengurusan Alam Sekitar

Seterusnya

Perkhidmatan Logistik

Perkhidmatan Perundingan Pengurusan

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Rabu 30 September 2020