Logo

Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM PELBAGAI SUB-SEKTOR PERKHIDMATAN, JANUARI - SEPTEMBER 2019 & 2018
Sub Sektor Perkhidmatan Bilangan Potensi Pekerjaan Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Pelaburan *
(RM juta)
Jan-Sept 2019 2018 Jan-Sept 2019 2018 Jan-Sept 2019 2018 Jan-Sept 2019 2018 Jan-Sept 2019 2018
Pertubuhan Global 126 204 884 2,010 0.0 3,080.1 11,677.0 4,378.3 11,677.0 7,458.4
Perkhidmatan Sokongan 449 346 1,934 4,278 2,558.0 4,381.9 817.1 652.1 3,375.1 5,034.0
Berstatus MSC 0 107 0 3,339 0.0 729.6 0.0 341.9 0.0 1,071.5
Pengangkutan 6 12 0 0 290.2 578.3 36.1 220.5 326.3 798.9
Hartanah 936 968 NA NA 29,730.4 45,147.5 0.0 2,742.4 29,730.4 47,890.0
Utiliti NA NA 3 10 19,178.7 9,836.1 0.0 0.0 19,178.7 9,836.1
Telekomunikasi** 234 508 NA NA 2,727.4 8,613.5 0.0 0.0 2,727.4 8,613.5
Perdagangan Pengedaran 1,044 1,263 29,790 43,676 1,148.9 2,409.7 10,525.4 4,847.4 11,674.4 7,257.0
Hotel & Pelancongan 52 63 3,660 4,135 2,962.6 3,925.4 80.4 716.7 3,043.0 4,642.1
Perkhidmatan Kewangan 16 47 97 105 2,321.6 8,950.9 505.4 744.4 2,827.0 9,695.3
Perkhidmatan Kesihatan 5 11 275 4,374 90.0 1,647.2 43.4 986.2 133.4 2,633.4
Perkhidmatan Pendidikan 429 704 2,160 6,837 235.0 682.7 80.4 447.3 315.4 1,130.0
Lain-lain 2 1 60 28 0.3 10.7 40.0 0.0 40.2 10.7
Jumlah 3,299 4,234 38,863 68,792 61,242.9 89,993.5 23,805.1 16,077.2 85,048.1 106,070.7

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
**: Data telekomunikasi adalah setakat Jun 2019
NA: Perangkaan tidak tersedia
R : Perangkaan disemak semula

Sebelumnya

Data Pelaburan

Data Pelaburan (Keseluruhan)

Seterusnya

Data Pelaburan (Sektor Utama)

Prestasi Pelaburan Malaysia

Tarikh Dikemaskini : Selasa 25 Februari 2020