Logo

Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM PELBAGAI SUB-SEKTOR PERKHIDMATAN, 2019 & 2018
  Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan
(RM juta)*
Pelaburan Asing
(RM juta) *
Jumlah Pelaburan
(RM juta)*
Sub Sektor Perkhidmatan 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Pertubuhan Global 169 204 1,058 2,010 0.0 3,080.1 11,751.4 4,378.3 11,751.4 7,458.4
Perkhidmatan Sokongan 536 346 4,065 4,278 4,748.4 4,381.9 908.3 652.1 5,656.7 5,034.0
Berstatus MSC 0 107 0 3,339 0.0 729.6 0.0 341.9 0.0 1,071.5
Pengangkutan 8 12 410 0 411.4 578.3 70.0 220.5 481.4 798.9
Hartanah 1,279 968 0 NA 40,852.6 45,147.5 0.0 2,742.4 40,852.6 47,890.0
Utiliti NA NA 3 10 32,575.6 9,836.1 0.0 0.0 32,575.6 9,836.1
Telekomunikasi** 402 508 0 NA 4,980.1 8,613.5 0.0 0.0 4,980.1 8,613.5
Perdagangan Pengedaran 1,136 1,263 30,379 43,676 1,172.3 2,409.7 10,525.4 4,847.4 11,697.8 7,257.0
Hotel & Pelancongan 71 63 5,625 4,135 4,815.4 3,925.4 301.9 716.7 5,117.3 4,642.1
Perkhidmatan Kewangan 24 47 119 105 3,426.6 8,950.9 718.0 744.4 4,144.6 9,695.3
Perkhidmatan Kesihatan 7 11 772 4,374 110.5 1,647.2 227.6 986.2 338.1 2,633.4
Perkhidmatan Pendidikan 453 704 2,320 6,837 347.7 682.7 121.6 447.3 469.3 1,130.0
Lain-lain 2 1 60 28 0.3 10.7 40.0 0.0 40.2 10.7
Jumlah 4,087 4,234 44,811 68,792 93,440.9 89,993.5 24,664.2 16,077.2 118,105.1 106,070.7

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
**: Data adalah setakat September 2019
NA: Perangkaan tidak tersedia


Sebelumnya

Data Pelaburan

Data Pelaburan (Keseluruhan)

Seterusnya

Data Pelaburan (Sektor Utama)

Prestasi Pelaburan Malaysia

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Rabu 20 Mei 2020