Logo

Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN YANG DILULUSKAN BAGI SEKTOR PERKILANGAN, PERKHIDMATAN DAN SEKTOR UTAMA, 2019 & 2018
A  Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR-SEKTOR EKONOMI TERPILIH, 2019 & 2018

Summary Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Pelaburan*
(RM juta)
 2019 2018 2019 2018  2019 2018  2019 2018  2019 2018
Sektor Utama
65
63
1,026
1,648
3,207.9
4,874.6
3,823.5
6,034.2
7,031.4
10,908.7
Sektor Perkilangan
988
721
78,606
59,294
28,840.7
29,353.5
53,891.9
58,022.1
82,732.5
87,375.6
Sektor Perkhidmatan
4,087
4,234
44,811
68,792
93,440.9
89,993.5
24,664.2
16,077.2
118,105.1
106,070.7
Jumlah
5,140
5,018
124,443
129,734
125,489.5
124,221.5
82,379.6    
80,133.5
207,869.1
204,355.1

Nota
* : Nilai perjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

Seterusnya

Data Pelaburan (Sektor Perkilangan)

Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Rabu 20 Mei 2020