Logo

Melabur di Malaysia

 

Pengenalan

Sebagai agensi pelaksanaan bagi agenda pelaburan negara, MIDA memberi tumpuan kepada menjana pelaburan berkualiti dalam teknologi baru yang diperlukan untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi. MIDA juga sedang mengkaji cara-cara untuk menjenamakan semula imej Malaysia sebagai pusat aktiviti berteknologi tinggi dan global.

Bagi memenuhi agenda pelaburan negara, MIDA telah ditugaskan untuk meningkatkan koordinasi dan kepaduan antara koridor wilayah dan agensi-agensi lain di negara ini mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan promosi pelaburan.

Tarikh Dikemaskini : Selasa 24 November 2020