Logo

Perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

 

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dan perkhidmatan berkaitan adalah seperti berikut: 

• Perisian dan perkakasan perundingan 

• Aktiviti pangkalan data

• Pembangunan kandungan

• Perkhidmatan aplikasi perniagaan berasaskan internet 

• Penyediaan perkhidmatan e-dagang/penyelesaian

• Integrasi sistem

• Perkhidmatan pembuatan berkomputer

• Operasi pusat panggilan 

• Lain-lain perkhidmatan ICT

Perkakasan dan perisian perundingan menyediakan perkhidmatan seperti menyokong dan membangunkan strategi dalam permohonan pelayan, rangkaian, komputer dan lain-lain.

Aktiviti pangkalan data adalah termasuk perkhidmatan pengurusan data, keselamatan data dan dapatan semula data. 

Perkhidmatan pembangunan kandungan pula adalah termasuk menghasilkan CD-Rom pendidikan, menyediakan berita dalam talian dan maklumat, perisian permainan dan lain-lain. 

Perkhidmatan aplikasi perniagaan berasaskan internet adalah termasuk perkhidmatan e-mel, aplikasi (ASP), 'hosting' dan lain-lain perdagangan elektronik (e-dagang) dimana ia adalah transaksi komersial di antara pihak-pihak yang dimasukkan ke dalam medium elektronik tanpa kehadiran fizikal yang boleh dilakukan pada bila-bila masa dan dimana sahaja tanpa mengira sempadan negara.

Perkhidmatan e-dagang/penyelesaian adalah termasuk Kerajaan elektronik (e-Kerajaan), 'Business-to-Business', 'Business-to-Pengguna' dan lain-lain. 

Perkhidmatan integrasi sistem termasuk Pangkalan Maklumat Elektronik (EDI), gudang data dan Integrasi Permohonan Elektronik (EAI).

Perkhidmatan pembuatan berkomputer adalah termasuk proses automasi, robotik, sistem pengendalian bahan automasi dan integrasi rantaian bekalan/pengurusan. 

Information and Communication Technology Services

Sebelumnya

Perkhidmatan Pengurusan Alam Sekitar

Perkhidmatan Perundingan Tenaga dan Kejuruteraan

Seterusnya

Perkhidmatan Perundangan

Perkhidmatan Logistik

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Rabu 30 September 2020