Logo

Fungsi MIDA

1. Untuk menggalakkan pelaburan asing dan tempatan dalam sektor - sektor perkilangan dan perkhidmatan 

2. Untuk menjalankan perancangan bagi pembangunan perindustrian di Malaysia 

3. Untuk mengesyorkan dasar - dasar dan strategi - strategi bagi penggalakan dan pembangunan perindustrian kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri 

4. Untuk menilai pemohonan - pemohonan bagi lesen pengilang dan jawatan asing; insentif cukai bagi aktiviti - aktiviti perkilangan, pelancongan, R&D, institusi latihan; dan pengecualian duti ke atas bahan mentah dan komponan; dan pengecualian duti ke atas mesin dan peratalan bagi sektor pertanian dan sektor perkhidmatan terpilih 

5. Mengeluarkan Surat Pengesahan bagi permohonan duti import dan / atau cukai jualan gunahabis, prime mover dan container trailer bagi pengilang di Kawasan Utama Kastam, syarikat pengusaha hotel dan pengusaha haulage dibawah pelaksanaan mekanisme pengisytiharaan diri yang bermula pada 2 Mei 2014 

6. Untuk membantu syarikat - syarikat dalam pelaksanaan dan operasi projek - projek mereka, dan menawarkan bantuan melalui rundingan terus dan kerjasama dengan pihak - pihak berkuasa berkenaan di peringkat persekutuan dan negeri 

7. Untuk memudahkan pertukaran maklumat dan penyelerasan di kalangan institusi - institusi yang terlibat dalam atau berhubungkait dengan pembangunan perindustrian

8. Untuk meningkatkan lagi peranan MIDA membantu para pelabur, wakil - wakil kanan dari agensi - agensi penting ditempatkan di ibu pejabat MIDA di Kuala Lumpur menasihatkan para pelabur mengenasi dasar - dasar dan prosedur kerajaan. Mereka termasuk pegawai - pegawai dari Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Imigresen, Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, Tenaga Nasional dan Telekom Malaysia Berhad

Sebelumnya

e-Perkhidmatan

Media Sosial

Seterusnya

Logo MIDA

Pejabat Kami

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Rabu 20 Mei 2020