Logo

Borang dan Garis Panduan

Muat turun borang, dan garis panduan

Advertise with Us

A Sektor Perkilangan
B Sektor Perkhidmatan
C Insentif Cukai bagi Industri Hijau
D Permohonan Pasca Perlesenan dan Pasca Insentif
E Dana Pelaburan Strategik Domestik 
F Insentif untuk 'Mines Wellness City' – Pemaju, Pengurus dan Pengendali
G Laporan Impak Insentif Khusus (termasuk Geran)
H Cukai Pendapatan (Elaun Modal Dipercepat) (Automasi Kelengkapan) Kaedah Kaedah 2017
I Pengecualian Cukai melalui Mekanisme Deklarasi
Sebelumnya

Pendaftaran e-Suratberita

Seterusnya

Penerbitan

Annual Reports

Tarikh Dikemaskini : Selasa 17 September 2019