Logo

Borang dan Garis Panduan

Muat turun borang, dan garis panduan

Advertise with Us

A Sektor Perkilangan
  • Lagi Borang dan Garis Panduan
B Sektor Perkhidmatan
  • Lagi Borang dan Garis Panduan
C Insentif Industri 4.0 (Indutry4WRD)
  • Lagi Borang dan Garis Panduan
D Dana Pelaburan Strategik Domestik 
E Insentif Cukai bagi Industri Hijau
  • Lagi Borang dan Garis Panduan
F Permohonan Pasca Perlesenan dan Pasca Insentif
  • Lagi Garis Panduan dan Borang
G Dana Pelaburan Strategik Domestik 
  • Lagi Borang dan Garis Panduan
H Insentif untuk 'Mines Wellness City' – Pemaju, Pengurus dan Pengendali
  • Lagi Borang dan Garis Panduan
I Laporan Impak Insentif Khusus (termasuk Geran)
J Cukai Pendapatan (Elaun Modal Dipercepat) (Automasi Kelengkapan) Kaedah Kaedah 2017
  • Lagi Borang dan Garis Panduan
K Permohonan Surat Pengesahan MIDA (SPM) bagi Pengecualian Duti Import dan/atau Cukai Jualan
Sebelumnya

Penerbitan

Pendaftaran e-Suratberita

Seterusnya

Annual Reports

Soalan Lazim

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Rabu 20 Mei 2020