Logo

Borang dan Garis Panduan

Muat turun borang, dan garis panduan

Advertise with Us

A Sektor Perkilangan
  • Lagi Borang dan Garis Panduan
B Sektor Perkhidmatan
  • Lagi Borang dan Garis Panduan
C Insentif Cukai bagi Industri Hijau
  • Lagi Borang dan Garis Panduan
D Permohonan Pasca Perlesenan dan Pasca Insentif
  • Lagi Garis Panduan dan Borang
E Dana Pelaburan Strategik Domestik 
  • Lagi Borang dan Garis Panduan
F Insentif untuk 'Mines Wellness City' – Pemaju, Pengurus dan Pengendali
  • Lagi Borang dan Garis Panduan
G Laporan Impak Insentif Khusus (termasuk Geran)
H Cukai Pendapatan (Elaun Modal Dipercepat) (Automasi Kelengkapan) Kaedah Kaedah 2017
  • Lagi Borang dan Garis Panduan
I Permohonan Surat Pengesahan MIDA (SPM) bagi Pengecualian Duti Import dan/atau Cukai Jualan
Sebelumnya

Penerbitan

Pendaftaran e-Suratberita

Seterusnya

Annual Reports

Soalan Lazim

Tarikh Dikemaskini : Rabu 13 November 2019