Logo

Garis Panduan dan Borang untuk Sektor Perkhidmatan

 

PERMOHONAN STATUS DAN/ATAU INSENTIF DAN/ATAU JAWATAN PEGAWAI DAGANG BAGI SUB-SEKTOR PERKHIDMATAN TERPILIH

Definisi 'Dengan Hasrat' untuk Pemberian Insentif Cukai di Bawah Akta Penggalakkan Pelaburan, 1986 untuk Syarikat Milik Malaysia (Muat Turun)

Garis Panduan dan Prosedur bagi Permohonan Status dan/atau Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang bagi Sub Sektor Perkhidmatan Terpilih - Sila rujuk garis panduan yang berkaitan di bawah.


AOPERASI SERANTAU
I.  HAB PRINSIPAL (PRINCIPAL HUB)
 1. BORANG PH Permohonan bagi Insentif Hab Prinsipal dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG PH-CAF Skim Insentif Hab Prinsipal (PH) - Borang Penilaian Pematuhan Tahunan
II.  IBU PEJABAT OPERASI (OHQ)
 1. BORANG AE-OHQ/IPC/RDC-1 Tambahan Jawatan Pegawai Dagang untuk Operasi Serantau (Garis Panduan)
III.  PUSAT PEROLEHAN ANTARABANGSA / PUSAT PENGEDARAN SERANTAU (IPC) / (RDC)
 1. BORANG AE-OHQ/IPC/RDC-1 Tambahan Jawatan Pegawai Dagang untuk Operasi Serantau (Garis Panduan)
 2. BORANG AP-IPC/RDC Tambahan Produk untuk IPC/RDC 
IV.  PEJABAT PERWAKILAN / PEJABAT SERANTAU (RE/RO)
 1. BORANG RE/RO-1 Status RE/RO dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG RE/RO-2 Lanjutan Status RE/RO dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 3. BORANG RE/RO-3 Tambahan / Penggantian Jawatan Pegawai Dagang
BAKTIVITI PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D) 
 1. BORANG R&D/JA-1 Insentif untuk Syarikat Kontrak R&D atau Syarikat R&D atau Menyempurnakan Definisi sebagai Syarikat Kontrak R&D / Syarikat R&D dan / atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)
 2. BORANG R&D/JA-5 Insentif Pusingan Kedua bagi Pelaburan Semula oleh Syarikat Kontrak R&D atau Syarikat R&D dan / atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)

C PERKHIDMATAN LOGISTIK BERSEPADU (ILS)
 1. BORANG ILS Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang (Pusingan Pertama) (Garis Panduan)
 2. BORANG ILS Insentif untuk Pengembangan/Pempelbagaian dan/atau Jawatan Pegawai Dagang (Pusingan Pertama) (Garis Panduan)
 3. BORANG IILS Status Perkhidmatan Logistik Bersepadu Antarabangsa dan/atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)
 4. BORANG ILS Insentif Pusingan Kedua bagi Projek Pengembangan/Pempelbagaian dan/atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)

D INSTITUT LATIHAN TEKNIKAL/VOKASIONAL/SAINS
 1. BORANG T/JA-1 Elaun Cukai Pelaburan dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG T/JA-2 Elaun Cukai Pelaburan dan/atau Jawatan Pegawai Dagang untuk Pengembangan dan/atau Penambahbaikan

E HOTEL DAN PROJEK PELANCONGAN
 1. BORANG H&T/JA-1 Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG H&T/JA-2 Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang untuk Pengembangan/Pemodenan

F TEKNOLOGI HIJAU
 1. BORANG GT/JA Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)
 2. Insentif untukWaste Eco Parks (Garis Panduan)
G KEMUDAHAN PENJAGAAN KESIHATAN SWASTA
 1. BORANG PHF-1 Insentif Elaun Cukai untuk Penjagaan Kesihatan Swasta Baru
 2. BORANG PHF-2 Insentif Elaun Cukai untuk Pengembangan / Pemodenan / Membaikpulih Kemudahan Penjagaan Kesihatan Swasta Sedia Ada
 3. Verifikasi PH - Borang Permohonan untuk Pengesahan Tapak / Jentera / Peranti Perubatan / Kemudahan Lain yang akan Digunakan Untuk Tujuan Kemudahan Penjagaan Swasta Menggalakkan Pelancongan Kesihatan
H SYARIKAT YANG MENYEDIAKAN RANGKAIAN BILIK SEJUK
 1. BORANG ICA/JA-1 Projek Pengilangan Baru
 2. BORANG ICA/JA-3 Projek Berteknologi Tinggi / Strategik untuk Aktiviti Pengilangan Baru
I MINES WELLNESS CITY
I.  Pemaju MWC
 1. BORANG MWC Pemaju Insentif Cukai bagi Pemaju MWC dalam Mines Wellness City (MWC) (Garis Panduan)
II.  Pengurus MWC
 1. BORANG MWC Manager Insentif Cukai bagi Pengurus MWC dalam Mines Wellness City (MWC) (Garis Panduan)
III.  Operator MWC
 1. BORANG Operator MWC Operator Insentif Cukai bagi Operator MWC dalam Mines Wellness City (MWC) (Garis Panduan)
J LAIN-LAIN PERKHIDMATAN YANG DIGALAKKAN DI BAWAH AKTA PENGGALAKAN PELABURAN, 1986
 1. BORANG ICA/JA-1 Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG ICA/JA-2 Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang untuk Aktiviti Pengembangan/Pempelbagaian
K INSENTIF KAWASAN KURANG MEMBANGUN
 1. BORANG ICA/JA-1 (ED:1/9/2017) Projek Pengilangan Baru
 2. BORANG ICA/JA-2 (ED:1/9/2017) Projek Pengembangan dan/atau Pempelbagaian oleh Pengilang Berlesen atau oleh Pengilang Tidak Berlesen Sedia Ada
L PERMOHONAN PENGECUALIAN DUTI IMPORT DAN CUKAI JUALAN
 1. Garis Panduan Pengecualian Duti Import dan Cukai Jualan bagi Mesin dan Peralatan 

 

Nota: Semua garis panduan, senarai semak dan borang disediakan dalam Bahasa Inggeris.

Sebelumnya

Garis Panduan dan Borang Untuk Sektor Perkilangan

Seterusnya

Pengecualian Cukai

Insentif Industri 4.0 (Industry4WRD)

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Rabu 23 September 2020