Logo

Garis Panduan dan Borang untuk Permohonan Pasca Pelesenan dan Insentif

 

APEMOHONAN SIJIL TARAF PERINTIS
 1. BORANG PIA'86 (PS)96Permohonan untuk Sijil Taraf Perintis (Senarai Semak)
 2. BORANG PIA'86 (PS/R&D)-95(IV)Permohonan untuk Sijil Taraf Perintis (Syarikat Kontrak R&D)Senarai Semak (Syarikat Kontrak R&D)
 3. BORANG PIA'86 (PS-IKS)96Permohonan untuk Sijil Taraf Perintis (Industri Berskala Kecil) Senarai Semak (Industri Berskala Kecil)
 4. BORANG PIA'86 (PS-HT)95Permohonan untuk Sijil Taraf Perintis (Hotel dan Pelancongan) Senarai Semak (Hotel dan Pelancongan)
 5. BORANG PIA'86 (PS/PERTANIAN)Permohonan untuk Sijil Taraf Perintis (Pertanian) Senarai Semak (Projek Pertanian)
 6. BORANG PIA'86 (PS-EXTENSION)Permohonan untuk Sijil Taraf Perintis (Tempoh Pelanjutan Pelepasan Cukai) Senarai Semak (Tempoh Pelanjutan Pelepasan Cukai)
BPEMOHONAN TARIKH KUATKUASA DAN PENGESAHAN PEMATUHAN UNTUK INSENTIF ELAUN CUKAI PELABURAN (ITA)
B1. PEMOHONAN UNTUK PENENTUAN TARIKH KUATKUASA BAGI INSENTIF ELAUN CUKAI PELABURAN (ITA I)
 1. BORANG PIA'86 (ITA)-(I)Permohonan Penetapan Tarikh Kuatkuasa bagi Insentif Elaun Cukai Pelaburan
 2. BORANG PIA'86 (ITA/R&D)-95(III)Permohonan Penetapan Tarikh Kuatkuasa bagi Insentif Elaun Cukai Pelaburan (Kontrak R&D dan Syarikat R&D)
B2. PENGESAHAN PEMATUHAN KEPADA SYARAT INSENTIF ELAUN CUKAI PELABURAN  (ITA II)
 1. BORANG PIA'86 (ITA)-95(II)Permohonan untuk Pengesahan bagi Pematuhan Syarat Elaun Cukai Pelaburan
 2. BORANG PIA'86 (ITA/R&D)-95(IV)Permohonan untuk Pengesahan bagi Pematuhan Syarat Elaun Cukai Pelaburan (Kontrak R&D dan Syarikat R&D)
CPERMOHONAN PASCA PERLESENAN/INSENTIF 
Berkuatkuasa pada 1 Ogos 2017, permohonan untuk Pasca Pelesenan dan Pasca Insentif hendaklah diserahkan kepada MIDA dengan menggunakan borang permohonan di bawah. Sila rujuk kepada 'Pengenalan' dan senarai semak PL yang bersesuaian untuk menentukan jenis permohonan serta Bahagian yang bertanggungjawab.

 1. PL (PPG-2017)Senarai Semak bagi Permohonan Pasca Perlesenan/ Insentif (Serahan kepada Bahagian Pematuhan dan Pemantauan Perlesenan dan Galakan)
 2. PL/PI (DIV-2017)Senarai Semak bagi Permohonan Pasca Perlesenan/ Insentif (Serahan kepada Bahagian Industri / Perkhidmatan)
 3. BORANG PL/PI Permohonan Pasca Perlesenan/ Insentif
Sebelumnya

Dana Pelaburan Strategik Domestik

Insentif Industri 4.0 (Industry4WRD)

Seterusnya

Laporan Kesan Insentif Khas (Termasuk Geran)

Kaedah Kaedah Cukai Pendapatan (Elaun Modal Dipercepat) (Kelengkapan Automasi)

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Khamis 6 Ogos 2020