Logo

Fakta dan Angka

 

A  Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR-SEKTOR EKONOMI TERPILIH, JANUARI - JUN 2019 & 2018

Summary Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Pelaburan*
(RM juta)
Jan- Jun, 2019
2018
Jan- Jun, 2019
2018
Jan- Jun, 2019
2018
Jan- Jun, 2019
2018
Jan- Jun, 2019
2018
Sektor Utama
38
63
443
1,648
1,931.5
4,874.6
1,955.7
6,034.2
3,887.1
10,908.7
Sektor Perkilangan
366
721
30,449
59,294
8,035.4
29,353.5
25,114.9
58,022.1
33,150.3
87,375.6
Sektor Perkhidmatan
2,150
4,234
28,650
68,792
32,545.0
89,993.5
22,413.2
16,077.2
54,958.2
106,070.7
Jumlah
2,554
5,018
59,542
129,734
42,511.8
124,221.5
49,483.8
80,133.5
91,995.6
204,355.1

Nota
* : Nilai perjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

B  Data Pelaburan (Sektor Perkilangan)
Projek Perkilangan Diluluskan, Januari - Jun 2019 dan 2018

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Jun 2019 2018
Baru Pembesaran/
Pelbagaian
Jumlah Baru Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 216 150 366 386 335 721
Peluang Pekerjaan 17,739 12,710 30,449 36,455 22,839 59,294
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM Juta)
14,258.4 18,891.9 33,150.3 61,791.4 25,584.3 87,375.6
- Domestik* 5,927.8 2,107.6 8,035.4 21,458.6 7,894.9 29,353.5
- Asing* 8,330.6 16,784.3 25,114.9 40,332.8 17,689.3 58,022.1

US Dollar - USD

Jan - Jun 2019 2018
Baru Pembesaran/
Pelbagaian
Jumlah Baru Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 216 150 366 386 335 721
Peluang Pekerjaan 17,739 12,710 30,449 36,455 22,839 59,294
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD Juta)
3,444.1 4,563.3 8,007.3 14,925.4 6,179.8 21,105.2
- Domestik* 1,431.8 509.1 1,940.9 5,183.2 1,907.0 7,090.2
- Asing* 2,012.2 4,054.2 6,066.4 9,742.2 4,272.8 14,015.0

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
Jan-Jun 2019 : US$1 = RM4.14
2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan, Januari-Jun 2019 dan 2018

 

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari - Jun 2019 dan 2018

Ringgit Malaysia - RM

Jan-Jun 2019 2018
Negara No. Pelaburan Asing*
(RM juta)
No. Pelaburan Asing*
(RM juta)
Amerika Syarikat
19
11,687.8
18
3,155.0
Republik Rakyat China
30
4,786.6
40
19,673.3
Singapura
43
3,158.3
82
1,834.0
Jepun
12
2,131.1
63
4,133.3
Kepulauan Virgin British
2
1,382.7
5
2,768.5
Belanda
4
355.2
10
8,336.9
Republik Korea
7
280.8
10
2,495.4

US Dollar - US

Jan-Jun 2019 2018
Country No. Pelaburan Asing*
(RM juta)
No. Pelaburan Asing*
(RM juta)
Amerika Syarikat
19
2,823.1
18
762.1
Republik Rakyat China
30
1,156.2
40
4,752.0
Singapura
43
762.9
82
443.0
Jepun
12
514.8
63
998.4
Kepulauan Virgin British
2
334.0
5
668.7
Belanda
4
85.8
10
2,013.7
Republik Korea
7
67.8
10
602.7

Nota: *: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
Jan-Jun 2019 : US$1 = RM4.14

2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari-Jun 2019 dan 2018

 

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, Januari - Jun 2019 dan 2018

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Jun 2019 2018
Negeri Bil. Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Bil. Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Pulau Pinang 56 506.5 8,707.9 9,214.4 108 2,087.6 3,693.4 5,781.0
Kedah 19 290.0 7,424.6 7,714.6 41 759.5 1,626.8 2,386.3
Selangor 132 2,149.5 3,815.7 5,965.1 241 8,110.4 10,837.0 18,947.4
Johor 62 2,272.0 1,706.6 3,978.5 144 6,474.6 24,040.1 30,514.7
Perak 22 772.8 951.5 1,724.4 37 949.1 937.8 1,886.9
Sarawak 8 237.5 1,072.9 1,310.4 11 6,400.6 2,259.1 8,659.7
Pahang 17 818.9 452.0 1,270.9 15 456.5 7,571.9 8,028.4
Negeri Sembilan 21 202.4 608.7 811.2 40 826.4 1,604.4 2,430.8
Sabah 4 536.2 138.9 675.1 13 181.4 45.9 227.3
Melaka 13 194.5 132.8 327.3 42 2,479.3 773.1 3,252.4
Terengganu 4 21.7 50.0 71.8 11 320.9 4,582.5 4,903.4
Perlis 1 0.0 53.3 53.3 1 8.0 0.0 8.0
W.P. Kuala Lumpur 5 27.5 0.0 27.5 10 141.4 25.6 167.1
Kelantan 2 5.9 0.0 5.9 6 76.7 24.6 101.2
W.P. Labuan - - - - 1 81.0 0.0 81.0
Total 366 8,035.4 25,114.9 33,150.3 721 29,353.5 58,022.1 87,375.6

US Dollar - USD

Jan - Jun 2019 2018
Negeri Bil. Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Bil. Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Pulau Pinang 56 122.3 2,103.4 2,225.7 108 504.2 892.1 1,396.4
Kedah 19 70.1 1,793.4 1,863.4 41 183.4 393.0 576.4
Selangor 132 519.2 921.7 1,440.9 241 1,959.0 2,617.6 4,576.7
Johor 62 548.8 412.2 961.0 144 1,563.9 5,806.8 7,370.7
Perak 22 186.7 229.8 416.5 37 229.3 226.5 455.8
Sarawak 8 57.4 259.2 316.5 11 1,546.0 545.7 2,091.7
Pahang 17 197.8 109.2 307.0 15 110.3 1,829.0 1,939.2
Negeri Sembilan 21 48.9 147.0 195.9 40 199.6 387.5 587.2
Sabah 4 129.5 33.5 163.1 13 43.8 11.1 54.9
Melaka 13 47.0 32.1 79.1 42 598.9 186.7 785.6
Terengganu 4 5.3 12.1 17.3 11 77.5 1,106.9 1,184.4
Perlis 1 0.0 12.9 12.9 1 1.9 0.0 1.9
W.P. Kuala Lumpur 5 6.7 0.0 6.7 10 34.2 6.2 40.4
Kelantan 2 1.4 0.0 1.4 6 18.5 5.9 24.5
W.P. Labuan - - - - 1 19.6 0.0 19.6
Total 366 1,940.9 6,066.4 8,007.3 721 7,090.2 14,015.0 21,105.2

Nota: *: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
Jan-Jun 2019 : US$1 = RM4.14

2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, Januari-Jun 2019 dan 2018

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri Utama, Januari - Jun 2019 dan 2018

Ringgit Malaysia - RM

Industri Jan - Jun 2019 2018
Bil. Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Bil. Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)

Produk Elektronik dan Elektrikal

48 389.9 16,038.0 16,427.9 56 467.1 10,712.6 11,179.6

Kertas, Percetakan dan Penerbitan

23 788.9 4,662.8 5,451.7 30 449.1 4,987.2 5,436.4
Kelengkapan Pengangkutan 25 1,418.2 822.9 2,241.0 61 1,217.9 691.8 1,909.6
Kimia & Produk Kimia 38 887.9 770.3 1,658.1 68 564.0 4,436.1 5,000.1
Pengilangan Makanan 47 461.9 805.7 1,267.6 63 1,293.6 514.8 1,808.4
Produk Plastik 38 899.2 290.9 1,190.0 61 682.2 1,182.0 1,864.2
Produk Petroleum (termasuk Petrokimia) 7 739.5 92.0 831.5 23 13,810.2 19,084.5 32,894.7

US Dollar - USD

Industri Jan - Jun 2019 2018
Bil. Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) Bil. Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing* (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)

Produk Elektronik dan Elektrikal

48
94.2
3,873.9
3,968.1
56
112.8
2,587.6
2,700.4

Kertas, Percetakan dan Penerbitan

23
190.5
1,126.3
1,316.8
30
108.5
1,204.6
1,313.1
Kelengkapan Pengangkutan
25
342.6
198.8
541.3
61
294.2
167.1
461.3
Kimia & Produk Kimia
38
214.5
186.1
400.5
68
136.2
1,071.5
1,207.7
Pengilangan Makanan
47
111.6
194.6
306.2
63
312.5
124.3
436.8
Produk Plastik
38
217.2
70.3
287.4
61
164.8
285.5
450.3
Produk Petroleum (termasuk Petrokimia)
7
178.6
22.2
200.8
23
3,335.8
4,609.8
7,945.6

Nota: *: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.

Jan-Jun 2019 : US$1 = RM4.14

2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri Utama, Januari-Jun 2019 dan 2018

C  Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR PERKHIDMATAN, JANUARI -JUN 2019 & 2018

  Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Pelaburan*
(RM juta)
Sub Sektor Perkhidmatan
Jan-Jun 2019
2018
Jan-Jun 2019
2018
Jan-Jun 2019
2018
Jan-Jun 2019
2018
Jan-Jun 2019
2018
Pertubuhan Global
90
204
788
2,010
0.0
3,080.1
11,627.8
4,378.3
11,627.8
7,458.4
Perkhidmatan Sokongan
280
346
1,478
4,278
1,453.1
4,381.9
617.3
652.1
2,070.4
5,034.0
Berstatus MSC
0
107
0
3,339
0.0
729.6
0.0
341.9
0.0
1,071.5
Pengangkutan
2
12
0
0
72.8
578.3
11.2
220.5
84.0
798.9
Hartanah
599
968
NA
NA
18,513.4
45,147.5
0.0
2,742.4
18,513.4
47,890.0
Utiliti
NA
NA
3
10
5,853.7
9,836.1
0.0
0.0
5,853.7
9,836.1
Telekomunikasi**
120
508
NA
NA
1,244.3
8,613.5
0.0
0.0
1,244.3
8,613.5
Perdagangan Pengedaran
687
1,263
22,072
43,676
627.0
2,409.7
9,621.3
4,847.4
10,248.3
7,257.0
Hotel & Pelancongan
40
63
2,601
4,135
2,334.1
3,925.4
5.0
716.7
2,339.2
4,642.1
Perkhidmatan Kewangan
13
47
54
105
2,294.0
8,950.9
462.8
744.4
2,756.8
9,695.3
Perkhidmatan Kesihatan
0
11
0
4,374
0.0
1,647.2
0.0
986.2
0.0
2,633.4
Perkhidmatan Pendidikan
319
704
1,654
6,837
152.5
682.7
67.9
447.3
220.3
1,130.0
Lain-lain
0
1
0
28
0.0
10.7
0.0
0.0
0.0
10.7
Jumlah
2,150
4,234
28,650
68,792
32,545.0
89,993.5
22,413.2
16,077.2
54,958.2
106,070.7

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
**: Data telekomunikasi adalah setakat Mac 2019
NA: Perangkaan tidak tersedia
R : Perangkaan disemak semula

D  Data Pelaburan (Sektor Utama)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR UTAMA, JANUARI - JUN 2019 & 2018

Sektor Utama Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan*
(RM juta)
Pelaburan Asing*   
(RM juta)
Jumlah Pelaburan*
(RM juta)
Jan-Jun 2019
2018
Jan-Jun 2019
2018
Jan-Jun 2019
2018
Jan-Jun 2019
2018
Jan-Jun 2019
2018
Pertanian    
5
14
208
287
48.6
68.8
0.0
0.0
48.6
68.8
Pelombongan
21
26
32
59
1,625.6
4,204.0
1,955.7
6,034.2
3,581.3
10,238.1
Komoditi & Perladangan 
12
23
203
1,302
257.3
601.8
0.0
0.0
257.3
601.8
Jumlah
38
63
443
1,648
1,931.5
4,874.6
1,955.7
6,034.2
3,887.1
10,908.7

Nota * : Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

E  Prestasi Pelaburan Malaysia

Muat Turun Versi PDF
Tahun Kenyataan Media Laporan/ Infografik / Slaid Pembentangan 
2018 English
Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembetangan
2017 English
Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
Q3/2017 English N/A N/A N/A N/A
1H 2017 English
Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2016 English
Bahasa Malaysia English

Bahasa Malaysia

Slaid Pembentangan
Q2/2016 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
N/A N/A N/A
Q1/2016 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2015 Bahasa Inggeris  Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris

Bahasa Malaysia

Slaid Pembentangan
Q3/2015 Bahasa Inggeris (Keseluruhan)
N/A N/A N/A
Q3/2015 Bahasa Inggeris (Perkilangan) N/A N/A N/A
1H2015 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
Q1/2015 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2014 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia

English

Bahasa Malaysia

Infographic Slaid Pembentangan
2013 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia N/A
Q3/2013 Bahasa Inggeris N/A N/A N/A N/A
Q2/2013 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A N/A
Q1/2013 Bahasa Inggeris N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2012 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
2011 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
2010 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
N/A N/A N/A
2009 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
English
Corrigendum
Bahasa Malaysia
N/A
2008 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English
Corrigendum
Bahasa Malaysia
N/A
2007 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English 
Bahasa Malaysia
N/A
2006 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English
Lampiran
Bahasa Malaysia
N/A
F Penunjuk Ekonomi Utama

2018 2019 f
Penduduk 32.4 juta 33.3 juta
KDNK

RM1,431.4 bilion

RM1,530.3 bilion

Pertumbuhan KDNK 5.8% 6.9%
Pendapatan Per Kapita RM42,937 (USD10,321) RM44,686 (USD10,741)
Kadar Inflasi (CPI)  1.5 - 2.5%  2.5 - 3.5%
Tenaga Buruh

15.3 juta

15.6 juta

Kadar Pengangguran 3.3 % 3.3 %

f: forecast

Kadar Tukaran Asing: USD1 - RM4.16 (Jun 2019)

Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia

Untuk maklumat terkini, layari http://www.treasury.gov.my/index.php/en/economy/economic-indicators.html

Prestasi Perdagangan Antarabangsa Malaysia

2018 p Jan-Mar 2019 p
Jumlah Eksport (f.o.b)

RM998.3 billion

RM236.0 billion

Jumlah Import (c.i.f)

RM 877.8 billion

RM199.1 billion
Produk Eksport Utama
(Suku Pertama, 2019)


 • Produk elektrikal & electronik
 • Produk petroleum
 • Kimia dan produk kimia
 • LNG
 • Minyak Sawit & Produk berasaskan Minyak Sawit
Pasaran Eksport Utama
(Suku Pertama, 2019)
 • Singapura
 • Republik Rakyat China
 • Amerika Syarikat
 • Jepun
 • Hong Kong SAR
 • Thailand


p: data provisional 

Sumber: Kenyataan Media Matrade

G Facts on Malaysia

Keluasan 330,000 kilometer persegi (127,000 batu persegi)
Struktur Politik

Sebuah persekutuan dengan 13 negeri (11 di Semenanjung Malaysia dan 2 di Malaysia Borneo) dengan 3 wilayah persekutuan (WP Kuala Lumpur, WP Labuan dan WP Putrajaya). Sebagai sebuah persekutuan, tadbir urus negara dibahagikan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri.

Sistem Pemerintahan Raja Berpelembagaan Demokrasi Berparlimen
Ketua Negara DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah
Perdana Menteri YAB Tun Dr Mahathir Mohamad
Populasi 33.3 juta (2019f)
Kumpulan Etnik Utama Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban
Bahasa Utama Bahasa Melayu (Bahasa Rasmi), Bahasa Inggeris, Bahasa Mandarin, Bahasa Tamil
Agama Islam, Budha, Kristian, Hindu
Masa GMT +8 jam Masa Standard Timur AS +13 jam
Iklim Tropika - hangat dan cerah sepanjang tahun. Suhu harian adalah antara 33°C (90°F) pada sebelah petang hingga 22°C (70°F) pada waktu malam.
Matawang Ringgit Malaysia(RM) dibahagikan kepada 100 sen.
Tukaran Asing

Kadar pertukaran ringgit bergerak dalam apungan terurus dengan nilainya ditentukan oleh asas-asas ekonomi.

H Statistik Permohonan Atas Talian

Jumlah Permohonan Atas Talian yang Diterima pada Bulan Januari hingga Mei 2019

No. Aplikasi Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Oct Nov Dis Jumlah
1. e-Tariff                          
  •      PC1 for Agriculture
0
0
0
1
2
             
3
  •      PC2
151
160
203
166
153
             
833
  •      PC2-1
24
20
18
25
23
             
110
  •      SPM1
57
50
46
41
47
             
241
  •      SPM2
2
0
0
0
0
             
2
  •      SPM3
21
13
18
22
11
             
85
  •      PCServices
11
8
2
7
4
             
32
2. e-BizMatch
3
7
             
10
3. e-Newsletter
             
0
4. e-Recruitment
397
170
270
312
205
             
1354
5. APR e-Survey
144
33
9
8
1
             
195
  Jumlah
810
461
566
582
446
             
2,865
Tarikh Dikemaskini : Jumaat 20 September 2019