Logo

Fakta dan Angka

 

A  Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR-SEKTOR EKONOMI TERPILIH, 2019 & 2018

Summary Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Pelaburan*
(RM juta)
 2019 2018 2019 2018  2019 2018  2019 2018  2019 2018
Sektor Utama
65
63
1,026
1,648
3,207.9
4,874.6
3,823.5
6,034.2
7,031.4
10,908.7
Sektor Perkilangan
988
721
78,606
59,294
28,840.7
29,353.5
53,891.9
58,022.1
82,732.5
87,375.6
Sektor Perkhidmatan
4,087
4,234
44,811
68,792
93,440.9
89,993.5
24,664.2
16,077.2
118,105.1
106,070.7
Jumlah
5,140
5,018
124,443
129,734
125,489.5
124,221.5
82,379.6    
80,133.5
207,869.1
204,355.1

Nota
* : Nilai perjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

B  Data Pelaburan (Sektor Perkilangan)
Projek Perkilangan Diluluskan, 2019 dan 2018

Ringgit Malaysia - RM

2019 2018
Baru Pembesaran/
Pelbagaian
Jumlah Baru Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 535 453 988 386 335 721
Peluang Pekerjaan 47,000 31,606 78,606 36,455 22,839 59,294
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM Juta)
45,203.4 37,529.1 82,732.5 61,791.4 25,584.3 87,375.6
- Domestik* 17,977.3 10,863.4 28,840.7 21,458.6 7,894.9 29,353.5
- Asing* 27,226.1 26,665.8 53,891.9 40,332.8 17,689.3 58,022.1

US Dollar - USD

2019 2018
Baru Pembesaran/
Pelbagaian
Jumlah Baru Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 535 453 988 386 335 721
Peluang Pekerjaan 47,000 31,606 78,606 36,455 22,839 59,294
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD Juta)
11,052.2 9,175.8 20,228.0 14,925.4 6,179.8 21,105.2
- Domestik* 4,395.4 2,656.1 7,051.5 5,183.2 1,907.0 7,090.2
- Asing* 6,656.7 6,519.8 13,176.5 9,742.2 4,272.8 14,015.0

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
2019 : US$1 = RM4.09
2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan, 2019 dan 2018

 

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negara Utama, 2019 dan 2018

Ringgit Malaysia - RM

2019 2018
Negara No. Pelaburan Asing*
(RM juta)
No. Pelaburan Asing*
(RM juta)
Republik Rakyat China
79
15,300.3
40
19,673.3
Amerika Syarikat
37
14,226.2
18
3,155.0
Singapura
118
5,614.2
82

1,834.0

Taiwan
28
5,235.9
18
678.7
Jepun
53
3,792.2
63
4,133.3
United Kingdom
8
1,765.5
10
434.7
Kepulauan Virgin British
5
1,388.0
5
2,768.5

US Dollar - US

2019 2018
Negara No. Pelaburan Asing*
(USD juta)
No. Pelaburan Asing*
(USD juta)
Republik Rakyat China 79 3,740.9 40 4,752.0
Amerika Syarikat 37 3,478.3 18 762.1
Singapura 118 1,372.7 82 443.0
Taiwan 28 1,280.2 18 163.9
Jepun 53 927.2 63 998.4
United Kingdom 8 431.7 10 105.0
Kepulauan Virgin British 5 339.4 5 668.7

Nota: *: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
2019 : US$1 = RM4.09

2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negara Utama, 2019 dan 2018

 

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, 2019 dan 2018

Ringgit Malaysia - RM

2019 2018
Negeri Bil. Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Bil. Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Selangor 315 6,625.4 10,414.9 17,040.2 241 8,110.4 10,837.0 18,947.4
Pulau Pinang 166 1,854.9 15,000.4 16,855.4 108 2,087.6 3,693.4 5,781.0
Kedah 54 3,390.9 8,086.0 11,476.9 41 759.5 1,626.8 2,386.3
Johor 209 4,916.5 6,538.7 11,455.2 144 6,474.6 24,040.1 30,514.7
Perak 72 4,969.0 1,624.3 6,593.2 37 949.1 937.8 1,886.9
Sabah 15 1,603.2 4,853.0 6,456.2 13 181.4 45.9 227.3
Pahang 34 1,004.5 3,938.5 4,943.0 15 456.5 7,571.9 8,028.4
Negeri Sembilan 44 2,259.1 1,306.7 3,565.7 40 826.4 1,604.4 2,430.8
Sarawak 18 837.4 1,745.1 2,582.5 11 6,400.6 2,259.1 8,659.7
Melaka 35 609.5 269.9 879.3 42 2,479.3 773.1 3,252.4
Terengganu 8 588.8 50.0 638.8 11 320.9 4,582.5 4,903.4
W.P. Kuala Lumpur 12 169.5 4.7 174.2 10 141.4 25.6 167.1
Perlis 1 0.0 53.3 53.3 1 8.0 0.0 8.0
Kelantan 5 12.1 6.4 18.5 6 76.7 24.6 101.2
W.P. Labuan - - - - 1 81.0 0.0 81.0
Total 988 28,840.7 53,891.9 82,732.5 721 29,353.5 58,022.1 87,375.6

US Dollar - USD

2019 2018
Negeri Bil. Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Bil. Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Selangor 315 1,619.9 2,546.4 4,166.3 241 1,959.0 2,617.6 4,576.7
Pulau Pinang 166 453.5 3,667.6 4,121.1 108 504.2 892.1 1,396.4
Kedah 54 829.1 1,977.0 2,806.1 41 183.4 393.0 576.4
Johor 209 1,202.1 1,598.7 2,800.8 144 1,563.9 5,806.8 7,370.7
Perak 72 1,214.9 397.1 1,612.0 37 229.3 226.5 455.8
Sabah 15 392.0 1,186.6 1,578.5 13 43.8 11.1 54.9
Pahang 34 245.6 963.0 1,208.6 15 110.3 1,829.0 1,939.2
Negeri Sembilan 44 552.3 319.5 871.8 40 199.6 387.5 587.2
Sarawak 18 204.7 426.7 631.4 11 1,546.0 545.7 2,091.7
Melaka 35 149.0 66.0 215.0 42 598.9 186.7 785.6
Terengganu 8 144.0 12.2 156.2 11 77.5 1,106.9 1,184.4
W.P. Kuala Lumpur 12 41.4 1.2 42.6 10 34.2 6.2 40.4
Perlis 1 0.0 13.0 13.0 1 1.9 0.0 1.9
Kelantan 5 3.0 1.6 4.5 6 18.5 5.9 24.5
W.P. Labuan - - - - 1 19.6 0.0 19.6
Total 988 7,051.5 13,176.5 20,228.0 721 7,090.2 14,015.0 21,105.2

Nota: *: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
2019 : US$1 = RM4.09

2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, 2019 dan 2018

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri Utama, 2019 dan 2018

Ringgit Malaysia - RM

Industri 2019 2018
Bil. Pelaburan Domestik
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)
Bil. Pelaburan Domestik
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)

Produk Elektronik dan Elektrikal

157 3,866.1 21,793.5 25,659.6 56 467.1 10,712.6
11,179.6

Kertas, Percetakan dan Penerbitan

47 1,067.8 9,687.1 10,754.9 30 449.1 4,987.2
5,436.4
Kelengkapan Pengangkutan 66 6,449.1 1,547.38,046.4 61 1,217.9 691.8
1,909.6
Barangan Galian Bukan Logam 44 2,551.7 4,305.2 6.856.9 39 718.1 1,725.2
2,443.3
Kimia dan Produk Kimia 88 2,103.3 2,648.6 4,751.9 68 564.0 4,436.1
5,000.1
Barangan Getah 27 1,562.1 3,018.5 4,580.5 21 1,547.2 3,053.4
4,600.6
Jentera & Kelengkapan 103 1,581.1 2,880.9 4,461.9 88 1,508.8 904.5
2,413.3

US Dollar - USD

Industri 2019 2018
Bil. Pelaburan Domestik
(USD juta)
Pelaburan Asing
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan
(USD juta)
Bil. Pelaburan Domestik
(USD juta)
Pelaburan Asing
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan
(USD juta)

Produk Elektronik dan Elektrikal

157 945.3 5,328.5 6,273.8 56 112.8 2,587.6 2,700.4

Kertas, Percetakan dan Penerbitan

47 261.1 2,368.5 2,629.6 30 108.5 1,204.6 1,313.1
Kelengkapan Pengangkutan 66 1,589.0 378.3 1,967.3 61 294.2 167.1 461.3
Barangan Galian Bukan Logam 44 623.9 1,052.6 1,676.5 39 173.4 416.7 590.2
Kimia dan Produk Kimia 88 514.3 647.6 1,161.8 68 136.2 1,071.5 1,207.7
Barangan Getah 27 381.9 738.0 1,119.9 21 373.7 737.5 1,111.3
Jentera & Kelengkapan 103 386.6 704.4 1,090.9 88 364.4 218.5 582.9

Nota: *: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.

2019 : US$1 = RM4.09

2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri Utama, 2019 dan 2018

C  Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR PERKHIDMATAN, 2019 & 2018

  Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan
(RM juta)*
Pelaburan Asing
(RM juta) *
Jumlah Pelaburan
(RM juta)*
Sub Sektor Perkhidmatan 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Pertubuhan Global 169 204 1,058 2,010 0.0 3,080.1 11,751.4 4,378.3 11,751.4 7,458.4
Perkhidmatan Sokongan 536 346 4,065 4,278 4,748.4 4,381.9 908.3 652.1 5,656.7 5,034.0
Berstatus MSC 0 107 0 3,339 0.0 729.6 0.0 341.9 0.0 1,071.5
Pengangkutan 8 12 410 0 411.4 578.3 70.0 220.5 481.4 798.9
Hartanah 1,279 968 0 NA 40,852.6 45,147.5 0.0 2,742.4 40,852.6 47,890.0
Utiliti NA NA 3 10 32,575.6 9,836.1 0.0 0.0 32,575.6 9,836.1
Telekomunikasi** 402 508 0 NA 4,980.1 8,613.5 0.0 0.0 4,980.1 8,613.5
Perdagangan Pengedaran 1,136 1,263 30,379 43,676 1,172.3 2,409.7 10,525.4 4,847.4 11,697.8 7,257.0
Hotel & Pelancongan 71 63 5,625 4,135 4,815.4 3,925.4 301.9 716.7 5,117.3 4,642.1
Perkhidmatan Kewangan 24 47 119 105 3,426.6 8,950.9 718.0 744.4 4,144.6 9,695.3
Perkhidmatan Kesihatan 7 11 772 4,374 110.5 1,647.2 227.6 986.2 338.1 2,633.4
Perkhidmatan Pendidikan 453 704 2,320 6,837 347.7 682.7 121.6 447.3 469.3 1,130.0
Lain-lain 2 1 60 28 0.3 10.7 40.0 0.0 40.2 10.7
Jumlah 4,087 4,234 44,811 68,792 93,440.9 89,993.5 24,664.2 16,077.2 118,105.1 106,070.7

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
**: Data adalah setakat September 2019
NA: Perangkaan tidak tersedia


D  Data Pelaburan (Sektor Utama)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR UTAMA, 2019 & 2018

Sektor Utama Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan*
(RM juta)
Pelaburan Asing*   
(RM juta)
Jumlah Pelaburan*
(RM juta)
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Pertanian     9 14 407 287 135.1 68.8 0.0 0.0 135.1 68.8
Pelombongan 38 26 106 59 2,781.4 4,204.0 3,823.5 6,034.2 6,604.9 10,238.1
Komoditi & Perladangan  18 23 513 1,302 291.4 601.8 0.0 0.0 291.4 601.8
Jumlah 65 63 1,026 1,648 3,207.9 4,874.6 3,823.5 6,034.2 7,031.4 10,908.7

Nota * : Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

E  Prestasi Pelaburan Malaysia

Muat Turun Versi PDF
Tahun Kenyataan Media Laporan/ Infografik / Slaid Pembentangan 
Q3/2019 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A N/A
IH/2019 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A N/A
Q1/2019 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A N/A
2018 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
2017 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
Q3/2017 Bahasa Inggeris N/A N/A N/A N/A
1H 2017 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2016 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia English

Bahasa Malaysia

Slaid Pembentangan
Q2/2016 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
N/A N/A N/A
Q1/2016 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2015 Bahasa Inggeris  Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris

Bahasa Malaysia

Slaid Pembentangan
Q3/2015 Bahasa Inggeris (Keseluruhan)
N/A N/A N/A
Q3/2015 Bahasa Inggeris (Perkilangan) N/A N/A N/A
1H2015 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
Q1/2015 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2014 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia

Bahasa Inggeris

Bahasa Malaysia

Infografik Slaid Pembentangan
2013 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia N/A
Q3/2013 Bahasa Inggeris N/A N/A N/A N/A
Q2/2013 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A N/A
Q1/2013 Bahasa Inggeris N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2012 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
2011 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
2010 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
N/A N/A N/A
2009 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Corrigendum
Bahasa Malaysia
N/A
2008 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Corrigendum
Bahasa Malaysia
N/A
2007 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris 
Bahasa Malaysia
N/A
2006 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Lampiran
Bahasa Malaysia
N/A
F Penunjuk Ekonomi Utama

2018 2019 f
Penduduk 32.4 juta 33.3 juta
KDNK

RM1,431.4 bilion

RM1,530.3 bilion

Pertumbuhan KDNK 5.8% 6.9%
Pendapatan Per Kapita RM42,937 (USD10,321) RM44,686 (USD10,741)
Kadar Inflasi (CPI)  1.5 - 2.5%  2.5 - 3.5%
Tenaga Buruh

15.3 juta

15.6 juta

Kadar Pengangguran 3.3 % 3.3 %

f: forecast

Kadar Tukaran Asing: USD1 - RM4.16 (Jun 2019)

Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia

Untuk maklumat terkini, layari http://www.treasury.gov.my/index.php/en/economy/economic-indicators.html

Prestasi Perdagangan Antarabangsa Malaysia

2018 p Jan-Mar 2019 p
Jumlah Eksport (f.o.b)

RM998.3 billion

RM236.0 billion

Jumlah Import (c.i.f)

RM 877.8 billion

RM199.1 billion
Produk Eksport Utama
(Suku Pertama, 2019)


 • Produk elektrikal & electronik
 • Produk petroleum
 • Kimia dan produk kimia
 • LNG
 • Minyak Sawit & Produk berasaskan Minyak Sawit
Pasaran Eksport Utama
(Suku Pertama, 2019)
 • Singapura
 • Republik Rakyat China
 • Amerika Syarikat
 • Jepun
 • Hong Kong SAR
 • Thailand


p: data provisional 

Sumber: Kenyataan Media Matrade

G Facts on Malaysia

Keluasan 330,000 kilometer persegi (127,000 batu persegi)
Struktur Politik

Sebuah persekutuan dengan 13 negeri (11 di Semenanjung Malaysia dan 2 di Malaysia Borneo) dengan 3 wilayah persekutuan (WP Kuala Lumpur, WP Labuan dan WP Putrajaya). Sebagai sebuah persekutuan, tadbir urus negara dibahagikan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri.

Sistem Pemerintahan Raja Berpelembagaan Demokrasi Berparlimen
Ketua Negara DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah
Perdana Menteri YAB Tan Sri Muhyiddin Hj. Mohd. Yassin
Populasi 33.3 juta (2019f)
Kumpulan Etnik Utama Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban
Bahasa Utama Bahasa Melayu (Bahasa Rasmi), Bahasa Inggeris, Bahasa Mandarin, Bahasa Tamil
Agama Islam, Budha, Kristian, Hindu
Masa GMT +8 jam Masa Standard Timur AS +13 jam
Iklim Tropika - hangat dan cerah sepanjang tahun. Suhu harian adalah antara 33°C (90°F) pada sebelah petang hingga 22°C (70°F) pada waktu malam.
Matawang Ringgit Malaysia(RM) dibahagikan kepada 100 sen.
Tukaran Asing

Kadar pertukaran ringgit bergerak dalam apungan terurus dengan nilainya ditentukan oleh asas-asas ekonomi.

H Statistik Permohonan Atas Talian

Jumlah Permohonan Atas Talian yang Diterima pada Bulan Januari hingga Mei 2019

No. Aplikasi Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Oct Nov Dis Jumlah
1. e-Tariff                          
  •      PC1 for Agriculture
0
0
0
1
2
             
3
  •      PC2
151
160
203
166
153
             
833
  •      PC2-1
24
20
18
25
23
             
110
  •      SPM1
57
50
46
41
47
             
241
  •      SPM2
2
0
0
0
0
             
2
  •      SPM3
21
13
18
22
11
             
85
  •      PCServices
11
8
2
7
4
             
32
2. e-BizMatch
3
7
             
10
3. e-Newsletter
             
0
4. e-Recruitment
397
170
270
312
205
             
1354
5. APR e-Survey
144
33
9
8
1
             
195
  Jumlah
810
461
566
582
446
             
2,865
Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Selasa 7 Julai 2020