Logo

Fakta dan Angka

 

A  Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR-SEKTOR EKONOMI TERPILIH, JANUARI - SEPTEMBER 2019 & 2018

Summary Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Pelaburan*
(RM juta)
Jan-Sept 2019 2018 Jan-Sept 2019 2018 Jan-Sept 2019 2018 Jan-Sept 2019 2018 Jan-Sept 2019 2018
Sektor Utama 55 63 816 1,648 2,945.1 4,874.6 3,333.4 6,034.2 6,278.5 10,908.7
Sektor Perkilangan 671 721 54,162 59,294 18,540.7 29,353.5 39,126.4 58,022.1 57,667.1 87,375.6
Sektor Perkhidmatan 3,299 4,234 38,863 68,792 61,242.9 89,993.5 23,805.1 16,077.2 85,048.1 106,070.7
Jumlah 4,025 5,018 93,841 129,734 82,728.7 124,221.5 66,265.0 80,133.5 148,993.6 204,355.1

Nota
* : Nilai perjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

B  Data Pelaburan (Sektor Perkilangan)
Projek Perkilangan Diluluskan, Januari - September 2019 dan 2018

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Sep, 2019 2018
Baru Pembesaran/
Pelbagaian
Jumlah Baru Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 359 312 671 386 335 721
Peluang Pekerjaan 27,914 26,248 54,162 36,455 22,839 59,294
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM Juta)
23,762.40 33,904.60 57,667.10 61,791.40 25,584.30 87,375.60
- Domestik* 9,059.60 9,481.10 18,540.70 21,458.60 7,894.90 29,353.50
- Asing* 14,702.90 24,423.50 39,126.40 40,332.80 17,689.30 58,022.10

US Dollar - USD

Jan - Sep, 2019 2018
Baru Pembesaran/
Pelbagaian
Jumlah Baru Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 359 312 671 386 335 721
Peluang Pekerjaan 27,914 26,248 54,162 36,455 22,839 59,294
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD Juta)
5,671.20 8,091.80 13,763.00 14,925.40 6,179.80 21,105.20
- Domestik* 2,162.20 2,262.80 4,425.00 5,183.20 1,907.00 7,090.20
- Asing* 3,509.00 5,829.00 9,338.00 9,742.20 4,272.80 14,015.00

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
Jan-Sept 2019 : US$1 = RM4.19
2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan, Januari-September 2019 dan 2018

 

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari - September 2019 dan 2018

Ringgit Malaysia - RM

Jan-Sep, 2019 2018
Negara No. Pelaburan Asing*
(RM juta)
No. Pelaburan Asing*
(RM juta)
Amerika Syarikat
30 12,233.3 18 3,155.0
Republik Rakyat China 49 6,825.3 40 19,673.3
Taiwan 17 5,083.7 18 678.7
Singapura 78 4,548.6 82 1,834.0
Jepun 28 3,486.0 63 4,133.3
United Kingdom 5 1,546.1 10 434.7
Kepulauan Virgin British 4 1,388.0 5 2,768.5

US Dollar - US

Jan-Sep, 2019 2018
Negara No. Pelaburan Asing*
(USD juta)
No. Pelaburan Asing*
(USD juta)
Amerika Syarikat
30 2,919.6 18 762.1
Republik Rakyat China 49 1,628.9 40 4,752.0
Taiwan 17 1,213.3 18 163.9
Singapura 78 1,085.6 82 443.0
Jepun 28 832.0 63 998.4
United Kingdom 5 369.0 10 105.0
Kepulauan Virgin British 4 331.3 5 668.7

Nota: *: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
Jan-Sept 2019 : US$1 = RM4.19

2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari-September 2019 dan 2018

 

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, Januari - September 2019 dan 2018

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Sep, 2019 2018
Negeri Bil. Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Bil. Pelaburan Domestik*
(RM juta)
Pelaburan Asing*
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM juta)
Selangor 232 5,257.3 11,172.8 16,430.1 241 8,110.4 10,837.0 18,947.4
Pulau Pinang 113 1,257.4 12,000.7 13,258.1 108 2,087.6 3,693.4 5,781.0
Kedah 27 338.2 7,466.1 7,804.3 41 759.5 1,626.8 2,386.3
Johor 129 3,798.3 3,899.1 7,697.4 144 6,474.6 24,040.1 30,514.7
Perak 44 3,503.4 1,320.0 4,823.3 37 949.1 937.8 1,886.9
Negeri Sembilan 33 1,797.7 844.2 2,641.9 40 826.4 1,604.4 2,430.8
Pahang 25 934.2 821.5 1,755.8 15 456.5 7,571.9 8,028.4
Sarawak 14 118.3 1,082.4 1,200.6 11 6,400.6 2,259.1 8,659.7
Sabah 6 744.7 146.1 890.7 13 181.4 45.9 227.3
Melaka 26 537.8 263.9 801.6 42 2,479.3 773.1 3,252.4
W.P. Kuala Lumpur 12 167.4 0.0 167.4 10 141.4 25.6 167.1
Terengganu 5 74.0 50.0 124.0 11 320.9 4,582.5 4,903.4
Perlis 1 0.0 53.3 53.3 1 8.0 0.0 8.0
Kelantan 4 12.1 6.4 18.4 6 76.7 24.6 101.2
W.P. Labuan 0 0.0 0.0 0.0 1 81.0 0.0 81.0
Jumlah 671 18,540.7 39,126.4 57,667.1 721 29,353.5 58,022.1 87,375.6

US Dollar - USD

Jan - Sep 2019 2018
Negeri Bil. Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Bil. Pelaburan Domestik*
(USD juta)
Pelaburan Asing*
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD juta)
Selangor 232 1,254.7 2,666.5 3,921.3 241 1,959.0 2,617.6 4,576.7
Pulau Pinang 113 300.1 2,864.1 3,164.2 108 504.2 892.1 1,396.4
Kedah 27 80.7 1,781.9 1,862.6 41 183.4 393.0 576.4
Johor 129 906.5 930.6 1,837.1 144 1,563.9 5,806.8 7,370.7
Perak 44 836.1 315.0 1,151.2 37 229.3 226.5 455.8
Negeri Sembilan 33 429.1 201.5 630.5 40 199.6 387.5 587.2
Pahang 25 223.0 196.1 419.0 15 110.3 1,829.0 1,939.2
Sarawak 14 28.2 258.3 286.6 11 1,546.0 545.7 2,091.7
Sabah 6 177.7 34.9 212.6 13 43.8 11.1 54.9
Melaka 26 128.3 63.0 191.3 42 598.9 186.7 785.6
W.P. Kuala Lumpur 12 40.0 0.0 40.0 10 34.2 6.2 40.4
Terengganu 5 17.7 11.9 29.6 11 77.5 1,106.9 1,184.4
Perlis 1 0.0 12.7 12.7 1 1.9 0.0 1.9
Kelantan 4 2.9 1.5 4.4 6 18.5 5.9 24.5
W.P. Labuan 0 0.0 0.0 0.0 1 19.6 0.0 19.6
Jumlah 671 4,425.0 9,338.0 13,763.0 721 7,090.2 14,015.0 21,105.2

Nota: *: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
Jan-Sep 2019 : US$1 = RM4.19

2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, Januari-September 2019 dan 2018

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri Utama, Januari - September 2019 dan 2018

Ringgit Malaysia - RM

Industri Jan - Sep, 2019 2018
Bil. Pelaburan Domestik
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)
Bil. Pelaburan Domestik
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)

Produk Elektronik dan Elektrikal

100 1,418.2 20,188.9 21,607.0 56 467.1 10,712.6 11,179.6

Kertas, Percetakan dan Penerbitan

41 1,059.8 6,988.8 8,048.6 30 449.1 4,987.2 5,436.4
Kelengkapan Pengangkutan 48 4,413.1 1,348.8 5,762.0 61 1,217.9 691.8 1,909.6
Peralatan Pengukuran & Saintifik 9 25.5 3,576.8 3,602.3 22 83.7 488.2 571.9
Kimia dan Produk Kimia 68 1,667.7 1,747.0 3,414.7 68 564.0 4,436.1 5,000.1
Produk Galian Bukan Logam 30 2,427.9 916.4 3,344.3 39 718.1 1,725.2 2,443.3
Pengilangan Makanan 73 1,623.9 922.5 2,546.4 63 1,293.6 514.8 1,808.4

US Dollar - USD

Industri Jan - Sep, 2019 2018
Bil. Pelaburan Domestik
(USD juta)
Pelaburan Asing
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan
(USD juta)
Bil. Pelaburan Domestik
(USD juta)
Pelaburan Asing
(USD juta)
Jumlah Modal Pelaburan
(USD juta)

Produk Elektronik dan Elektrikal

100 338.5 4,818.3 5,156.8 56 112.8 2,587.6 2,700.4

Kertas, Percetakan dan Penerbitan

41 252.9 1,668.0 1,920.9 30 108.5 1,204.6 1,313.1
Kelengkapan Pengangkutan 48 1,053.3 321.9 1,375.2 61 294.2 167.1 461.3
Peralatan Pengukuran & Saintifik 9 6.1 853.7 859.7 22 20.2 117.9 138.1
Kimia dan Produk Kimia 68 398.0 416.9 815.0 68 136.2 1,071.5 1,207.7
Produk Galian Bukan Logam 30 579.5 218.7 798.2 39 173.4 416.7 590.2
Pengilangan Makanan 73 387.6 220.2 607.7 63 312.5 124.3 436.8

Nota: *: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.

Jan-Sep 2019 : US$1 = RM4.19

2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri Utama, Januari-September 2019 dan 2018

C  Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR PERKHIDMATAN, JANUARI - SEPTEMBER 2019 & 2018

  Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan
(RM juta)*
Pelaburan Asing
(RM juta) *
Jumlah Pelaburan
(RM juta)*
Sub Sektor Perkhidmatan
Jan-Sep 2019
2018
Jan-Sep 2019
2018
Jan-Sep 2019
2018
Jan-Sep 2019
2018
Jan-Sep 2019
2018
Pertubuhan Global 1262048842,0100.03,080.111,677.04,378.311,677.07,458.4
Perkhidmatan Sokongan 4493461,9344,2782,558.04,381.9817.1652.13,375.15,034.0
Berstatus MSC 010703,3390.0729.60.0341.90.01,071.5
Pengangkutan 61200290.2578.336.1220.5326.3798.9
Hartanah 936968NANA29,730.445,147.50.02,742.429,730.447,890.0
Utiliti NANA31019,178.79,836.10.00.019,178.79,836.1
Telekomunikasi** 234 508NANA2,727.48,613.50.00.02,727.48,613.5
Perdagangan Pengedaran 1,0441,26329,79043,6761,148.92,409.710,525.44,847.411,674.47,257.0
Hotel & Pelancongan 52633,6604,1352,962.63,925.480.4716.73,043.04,642.1
Perkhidmatan Kewangan 1647971052,321.68,950.9505.4744.42,827.09,695.3
Perkhidmatan Kesihatan 5112754,37490.01,647.243.4986.2133.42,633.4
Perkhidmatan Pendidikan 4297042,1606,837235.0682.780.4447.3315.41,130.0
Lain-lain 2160280.310.740.00.040.210.7
Jumlah 3,2994,23438,86368,79261,242.989,993.523,805.116,077.285,048.1106,070.7

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
**: Data telekomunikasi adalah setakat Jun 2019
NA: Perangkaan tidak tersedia


D  Data Pelaburan (Sektor Utama)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR UTAMA, JANUARI - SEPTEMBER 2019 & 2018

Sektor Utama Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan*
(RM juta)
Pelaburan Asing*   
(RM juta)
Jumlah Pelaburan*
(RM juta)
Jan-Sep 2019
2018
Jan-Sep 2019
2018
Jan-Sep 2019
2018
Jan-Sep 2019
2018
Jan-Sep 2019
2018
Pertanian     914407287135.168.80.00.0135.168.8
Pelombongan 3226106592,534.84,204.03,333.46,034.25,868.210,238.1
Komoditi & Perladangan  14233031,302275.2601.80.00.0275.2601.8
Jumlah 55638161,6482,945.14,874.63,333.46,034.26,278.510,908.7

Nota * : Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

E  Prestasi Pelaburan Malaysia

Muat Turun Versi PDF
Tahun Kenyataan Media Laporan/ Infografik / Slaid Pembentangan 
Q3/2019 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A N/A
IH/2019 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A N/A
Q1/2019 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A N/A
2018 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
2017 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
Q3/2017 Bahasa Inggeris N/A N/A N/A N/A
1H 2017 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2016 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia English

Bahasa Malaysia

Slaid Pembentangan
Q2/2016 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
N/A N/A N/A
Q1/2016 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2015 Bahasa Inggeris  Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris

Bahasa Malaysia

Slaid Pembentangan
Q3/2015 Bahasa Inggeris (Keseluruhan)
N/A N/A N/A
Q3/2015 Bahasa Inggeris (Perkilangan) N/A N/A N/A
1H2015 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
Q1/2015 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2014 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia

Bahasa Inggeris

Bahasa Malaysia

Infografik Slaid Pembentangan
2013 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia N/A
Q3/2013 Bahasa Inggeris N/A N/A N/A N/A
Q2/2013 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A N/A
Q1/2013 Bahasa Inggeris N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2012 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
2011 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
2010 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
N/A N/A N/A
2009 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Corrigendum
Bahasa Malaysia
N/A
2008 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Corrigendum
Bahasa Malaysia
N/A
2007 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris 
Bahasa Malaysia
N/A
2006 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Lampiran
Bahasa Malaysia
N/A
F Penunjuk Ekonomi Utama

2018 2019 f
Penduduk 32.4 juta 33.3 juta
KDNK

RM1,431.4 bilion

RM1,530.3 bilion

Pertumbuhan KDNK 5.8% 6.9%
Pendapatan Per Kapita RM42,937 (USD10,321) RM44,686 (USD10,741)
Kadar Inflasi (CPI)  1.5 - 2.5%  2.5 - 3.5%
Tenaga Buruh

15.3 juta

15.6 juta

Kadar Pengangguran 3.3 % 3.3 %

f: forecast

Kadar Tukaran Asing: USD1 - RM4.16 (Jun 2019)

Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia

Untuk maklumat terkini, layari http://www.treasury.gov.my/index.php/en/economy/economic-indicators.html

Prestasi Perdagangan Antarabangsa Malaysia

2018 p Jan-Mar 2019 p
Jumlah Eksport (f.o.b)

RM998.3 billion

RM236.0 billion

Jumlah Import (c.i.f)

RM 877.8 billion

RM199.1 billion
Produk Eksport Utama
(Suku Pertama, 2019)


 • Produk elektrikal & electronik
 • Produk petroleum
 • Kimia dan produk kimia
 • LNG
 • Minyak Sawit & Produk berasaskan Minyak Sawit
Pasaran Eksport Utama
(Suku Pertama, 2019)
 • Singapura
 • Republik Rakyat China
 • Amerika Syarikat
 • Jepun
 • Hong Kong SAR
 • Thailand


p: data provisional 

Sumber: Kenyataan Media Matrade

G Facts on Malaysia

Keluasan 330,000 kilometer persegi (127,000 batu persegi)
Struktur Politik

Sebuah persekutuan dengan 13 negeri (11 di Semenanjung Malaysia dan 2 di Malaysia Borneo) dengan 3 wilayah persekutuan (WP Kuala Lumpur, WP Labuan dan WP Putrajaya). Sebagai sebuah persekutuan, tadbir urus negara dibahagikan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri.

Sistem Pemerintahan Raja Berpelembagaan Demokrasi Berparlimen
Ketua Negara DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah
Perdana Menteri YAB Tun Dr Mahathir Mohamad
Populasi 33.3 juta (2019f)
Kumpulan Etnik Utama Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban
Bahasa Utama Bahasa Melayu (Bahasa Rasmi), Bahasa Inggeris, Bahasa Mandarin, Bahasa Tamil
Agama Islam, Budha, Kristian, Hindu
Masa GMT +8 jam Masa Standard Timur AS +13 jam
Iklim Tropika - hangat dan cerah sepanjang tahun. Suhu harian adalah antara 33°C (90°F) pada sebelah petang hingga 22°C (70°F) pada waktu malam.
Matawang Ringgit Malaysia(RM) dibahagikan kepada 100 sen.
Tukaran Asing

Kadar pertukaran ringgit bergerak dalam apungan terurus dengan nilainya ditentukan oleh asas-asas ekonomi.

H Statistik Permohonan Atas Talian

Jumlah Permohonan Atas Talian yang Diterima pada Bulan Januari hingga Mei 2019

No. Aplikasi Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Oct Nov Dis Jumlah
1. e-Tariff                          
  •      PC1 for Agriculture
0
0
0
1
2
             
3
  •      PC2
151
160
203
166
153
             
833
  •      PC2-1
24
20
18
25
23
             
110
  •      SPM1
57
50
46
41
47
             
241
  •      SPM2
2
0
0
0
0
             
2
  •      SPM3
21
13
18
22
11
             
85
  •      PCServices
11
8
2
7
4
             
32
2. e-BizMatch
3
7
             
10
3. e-Newsletter
             
0
4. e-Recruitment
397
170
270
312
205
             
1354
5. APR e-Survey
144
33
9
8
1
             
195
  Jumlah
810
461
566
582
446
             
2,865
Tarikh Dikemaskini : Khamis 16 Januari 2020