Logo

Perkhidmatan Pengurusan Alam Sekitar

 

Perkhidmatan Pengurusan Alam Sekitar adalah meliputi perkara-perkara berikut:

  • Perundingan penilaian kesan alam sekitar
  • Sistem pengurusan alam sekitar mengikut pematuhan ISO 14000
  • Pengurusan sisa buangan terjadual (termasuk sisa kitar semula, pemulihan dan pelupusan sisa, pemulihan dan pelupusan sisa kumbahan, sanitasi dan aktiviti-aktiviti bersamaan yang lain)
  • Perundingan kawalan pencemaran alam sekitar
  • Perkhidmatan berkaitan tenaga termasuk penjanaan tenaga boleh diperbaharui dan pemuliharaan tenaga.


Environmental Management Services

Sebelumnya

Perkhidmatan Perundingan Tenaga dan Kejuruteraan

Perkhidmatan Pendidikan dan Latihan Industri

Seterusnya

Perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Perkhidmatan Perundangan

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Isnin 10 Ogos 2020