Logo

Perkhidmatan Perundingan Tenaga dan Kejuruteraan

 

Perkhidmatan kejuruteraan (di bawah kod 8672 Central Product Classification) meliputi semua aktiviti kejuruteraan kecuali perkhidmatan kejuruteraan bersepadu, iaitu:

(i) perkhidmatan nasihat dan perundingan kejuruteraan;

(ii) perkhidmatan reka bentuk kejuruteraan untuk pembinaan asas dan struktur bangunan;

(iii) perkhidmatan reka bentuk kejuruteraan bagi pemasangan mekanikal dan elektrik untuk bangunan;

(iv) perkhidmatan reka bentuk kejuruteraan untuk pembinaan kerja kejuruteraan awam;

(v) perkhidmatan reka bentuk kejuruteraan untuk proses industri dan pengeluaran;

(vi) perkhidmatan reka bentuk kejuruteraan n.e.c (reka bentuk akustik dan gegaran kejuruteraan);

(vii) perkhidmatan kejuruteraan lain semasa fasa pembinaan dan pemasangan;

(viii) lain-lain perkhidmatan kejuruteraan.

Perkhidmatan kejuruteraan nasihat dan perundingan dalam sektor tenaga termasuk penyediaan perkhidmatan bantuan, nasihat dan cadangan mengenai hal kejuruteraan. Termasuk di sini ialah aku janji kajian kemungkinan teknikal persediaan dan kajian impak projek dalam sektor tenaga.

Di Malaysia, minyak, gas, arang batu, elektrik (hidroelektrik dan haba), tenaga boleh diperbaharui (biomass, solar, biogas, sisa perbandaran, mini-hidro, angin dan lain-lain) membentuk sektor tenaga.

Perunding kejuruteraan yang pakar dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tenaga dapat memberikan perkhidmatan perundingan dalam penjanaan kuasa, penghantaran dan pengagihan, minyak / gas / arang batu tumbuh-tumbuhan dan skim hidro, skim bekalan elektrik luar bandar dan bandar, elektrik sub-stesen, perkhidmatan utiliti dan kemudahan pengeluaran minyak / gas dan petrokimia, audit tenaga, kajian, latihan, permohonan, pengurusan dan pemuliharaan, pengurusan projek, pengurusan kualiti kuasa, perkhidmatan 'turnkey' dan apa-apa aktiviti lain yang berkaitan dengan tenaga.

Engineering and Energy Consultancy Services

Sebelumnya

Perkhidmatan Pendidikan dan Latihan Industri

Perkhidmatan Perdagangan Pengedaran

Seterusnya

Perkhidmatan Pengurusan Alam Sekitar

Perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Khamis 22 Oktober 2020