Logo

Kekukuhan Ekonomi

Malaysia adalah sebuah negara maju, progresif dan inklusif dari segi ekonomi yang memberikan impak kepada ekonomi dunia.

Pembangunan negara tidak hanya tertumpu pertumbuhan ekonomi dan kepenggunaan, malah mengutamakan kesejahteraan rakyat, kualiti hidup, kesaksamaan sosial, kemampanan, struktur ekonomi serta daya tahan dan kualiti tenaga kerja.

Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) merupakan pelan strategik yang melakar perjalanan pembangunan masa hadapan Malaysia yang selaras dengan impian rakyat dan dapat menikmati hasil pembangunan yang sepatutnya. Pelan yang bertemakan “pertumbuhan berpaksikan rakyat” ini merupakan satu pelan strategik yang menggariskan komitmen Kerajaan untuk memenuhi aspirasi rakyat.


StrategicThrust

Seterusnya

Sokongan Polisi Kerajaan

Tenaga Kerja Berpendidikan

Tarikh Dikemaskini : Rabu 2 Disember 2020